13-MANENKALENDER

Wat is de 13-Manenkalender?

De kalender van 13 Manen en 28-dagen is een nieuwe standaardmaat van tijd voor alle mensen overal die graag een echte nieuwe wereld willen. Als de kalender en de tijd die we volgen onregelmatig, kunstmatig en gemechaniseerd is, dan wordt onze geest ook zo. Zoals onze geest is, wordt onze wereld, net als onze wereld van vandaag: Onregelmatig, kunstmatig en gemechaniseerd. Maar als de kalender die we volgen harmonisch is en in harmonie met de natuurlijke cycli, dan zal onze geest ook zo worden, en kunnen we dus terugkeren naar een manier van leven, dat spiritueler is en in harmonie met de natuur.

De 13-Manenkalender synchroniseert solaire (zonne-) en galactische cycli op 26 juli correleren met de ster Sirius. Elk van de 13 manen heeft een kracht, actie, en de kwaliteit die een jaarlijks programma om ons bewustzijn te synchroniseren met de galactische cycli te definiëren.

Als een perfecte afmeting van kosmische tijd is deze kalender eigenlijk een synchrono-meter, een instrument voor het meten van synchroniciteit. Dagelijks gevolgd, geeft ons een nieuwe lens, waar doorheen we de gebeurtenissen kunnen waarnemen. In de Nieuwe Tijd is synchroniciteit de norm.

De 13-Manen-van-28-dagen synchronometer is een harmonische tijdruimte-matrix. De maan gaat in 28 dagen in een baan rond de aarde en ze maakt deze baan 13 keer per jaar. De standaardmaat is de cyclus van 28 dagen, dat we een maan noemen, want het is het gemiddelde van de 29,5-daagse synodische cyclus van de maan (nieuwe maan tot nieuwe maan) en de 27,1-daagse siderische cyclus van de maan. Dus, het is een maat voor de zonnebaan rond de Aarde met behulp van de 28-daagse maan. Dit zorgt voor een perfectemaat van 13 manen van 28 dagen, in totaal 364 dagen of 52 perfecte weken van elk 7 dagen. Omdat de 365e dag geen dag van de maan of de week is, staat deze bekend als de "dag buiten de tijd" - een dag om vrede door middel van cultuur en tijd is kunst te vieren!

"De Dertien Manenkalender is een evolutionair hulpmiddel om de mensheid te helpen bij de ongekende daad zich te verenigen op één punt, centraal in haar volledige welzijn: tijd. De harmonische convergentie van de mensheid op dit ene punt, gecombineerd met de onontkoombare orde, perfectie en eenvoud van het volgen van de 13-Manenkalender, zal de soort als een simultaan geheel optillen naar de galactische tijdfrequentie van 13:20."

José Argüelles/Valum Votan, The Call of Pacal Votan

Originele pagina | Original page
@ 5 Moon Year (2010)
Foundation for the Law of Time