13-MANENKALENDER

"Waar vrede heerst, is cultuur
Waar cultuur is, heerst vrede."

(Nicholas Roerich, 1874-1947)

De Banner of Peace (het Vaandel van Vrede) is een krachtig universeel symbool dat door de visionaire kunstenaar Nicholas Roerich werd aangepast om te dienen als een embleem voor het verlangen van de menselijke cultuur omboven de oorlog uit te stijgen. Deze vlag heeft sinds de jaren 1930 wereldwijd gewapperd, als een teken van vrede en cultuur.

Het Roerich Pact en Banner of Peace is een internationaal verdrag ondertekend door India, de Baltische staten en 22 landen van de Amerika's, waaronder de Verenigde Staten. Het Roerich Vredesverdrag richtte een internationale overeenkomst op, die elk volk toestaat zijn culturele of artistieke erfenis te beschermen met een symbolische vlag, het Vaandel van Vrede. Ondertekend in 1935, is dit verdrag tegenwoordig een internationale wet.

Het Vaandel van Vrede werd geschreven met de hulp van internationale experts en advocaten en tijdens de ondertekening geprezen door vele opmerkelijke figuren waaronder Albert Einstein, George Bernard Shaw en H.G. Wells. Het verdrag verklaart: "educatieve, artistieke en wetenschappelijke instellingen... zullen worden beschermd en gerespecteerd door de oorlogvoerende partijen... zonder enige discriminatie wat betreft staatstrouw van welke instelling of missie dan ook... deze missies mogen een specifieke vlag (het Vaandel van Vrede)... die hen het recht geeft op bijzondere bescherming en respect..." Aldus kan een plaats van culturele activiteiten over de hele wereld de Banner of Peace laten wapperen om zichzelf neutraal te verklaren, onafhankelijk van strijdende krachten en beschermd door een internationaal verdrag.

De opvallende banner heeft drie rode cirkels omgeven door een grotere rode cirkel op een witte vlag. De bovenste cirkel staat voor spiritualiteit en omvat de waarheid van alle religies, dat we ons allen kunnen verenigen ongeacht onze verschillende overtuigingen. De twee onderste cirkels vertegenwoordigen kunst en wetenschap. De cirkel die de drie bollen omringt, staat voor cultuur, de eenheid van kunst, wetenschap en spiritualiteit. En de cirkels hebben een diepe rode of magenta kleur om de kleur van ons bloed, dat hetzelfde is voor alle volken, te symboliseren.


"Bridge of Glory" schilderij door Nicholas Roerich

 

@ 6 Wizard Year (2012)
Foundation for the Law of Time
Originele pagina | Original page