Klik op het plaatje om voorbeelden binnenin te kijken

Om deze jaarkalender te bestellen, maak je €5 (incl. porto) over op giro 4859893
(IBAN: NL82INGB0004859893 en BIC: INGBNL2A), t.n.v. Stichting PAN-Holland, Eindhoven, o.v.v. "7Storm-sync" en de adresgegevens. Soms kun je dit niet vermelden bij een overmaking; geef dan je naam en adres door via een mailtje naar info@PAN-Holland.nl.