Klik op het plaatje om voorbeelden binnenin te bekijken

Om deze jaarkalender te bestellen, maak je €6 (incl. porto) of € 7 (voor België/Europa) over op giro 4859893 (IBAN: NL82INGB0004859893 en BIC: INGBNL2A), t.n.v. Stichting PAN-Holland, Eindhoven, o.v.v. "8Zaad-sync" en je adresgegevens. Soms kun je dit niet vermelden bij een overmaking; geef dan je naam en adres door via een mailtje naar info@PAN-Holland.nl

>>> Speciale Actie: Op KIN 164: GEEL GALACTISCH ZAAD (12 april) zijn deze kalenderboekjes slechts de helft van de prijs ! >>>