13 Moon Natural Time Journal  Prachtige 13:20-agenda voor het RODE SOLAIRE MAAN JAAR met de dagen/manen, uitleg en astrologische aspecten. Met intro van Stephanie South/Red Queen, per dag het hele orakel om zelf te kleuren, zodat je spelenderwijs de kwaliteiten van de zegels en tonen, wavespells, etc. leert kennen en kunt integreren. Met overzicht per maan(d) en prachtige inspirerende tekeningen. Door de ringband kan deze agenda open blijven liggen voor het hele weekoverzicht. De beste, leukste, meest speelse en leerzame agenda tot nu toe gezien! 168 pag. | LxBxH is 21x14x1,3 cm | €24  €20 + 4 verzending (Europe 9,50 postage)

Om deze agenda te bestellen, maak je €24 (incl. porto) over op giro 4859893
(IBAN: NL82INGB0004859893 en BIC: INGBNL2A), t.n.v. Stichting PAN-Holland, Eindhoven, o.v.v. "9Moon-journal" en de adresgegevens. Soms kun je dit niet vermelden bij een overmaking; geef dan je naam en adres door via een mailtje naar info@PAN-Holland.nl.