13-MANENKALENDER

Het Jaar of de Solaire Ring van de Witte Planetaire Tovenaar
26 juli 2015 - 24 juli 2016


De kwaliteit van onze ervaring is in overeenstemming met de frequentie van de tijd waarop we zijn afgestemd. Dit Witte Planetaire Tovenaarjaar markeert het derde jaar van een 4-jarig proces van holografische uitlijning (2013-2017). Dit is het jaar om het nieuwe planetaire besturingssysteem te manifesteren en om het planetaire raster te helen.

Ten slotte zijn ook wij, net zoals de Aarde, een kosmisch radiostation dat informatie ontvangt vanuit en verzendt naar het centrale kanaal in het midden van de aarde. Ons bewustzijn is een brug voor de re-harmonisatie van het planetaire kristallijnen raster voor het ontvangen en uitvoeren van instructies van de Hunab Ku/Goddelijke Bron. Via een systeem van boventonen en trillingsfrequenties kunnen we direct afstemmen op en resoneren met alles wat er bestaat.

Alles is trilling. Energie is een vorm van trilling, vaak voorgesteld als een golf. De vorm van een golf kan gemakkelijk worden veranderd door het aanpassen van de trillingseigenschappen van de golf. De Wet van Tijd definieert de mens als zowel een getal (trilling) als een archetype (gebaseerd op getallen). Ons lichaam is tenslotte een tijdreis-voertuig. Het is een tijdschip. We zitten in een mutatie-proces, een DNA-upgrade in een energetische upgrade van de hele kosmos.

Elke dag van de 13 Manen activeren we een plasma. Wanneer we het plasma opladen, straalt het rondom uit en helpt het om een nieuwe holonoom-vibrerende structuur te creëren. Als we het hebben over 'hogere' dimensies, bedoelen we de dimensies die sneller vibreren en/of bij hogere frequenties. Fenomenen zoals UFO's, graancirkels en wat we beschouwen als "paranormale" voorvallen in de geschiedenis, zijn holografische doordrukken vanuit andere dimensies in het hologram van deze dimensie, om ons aan de grotere realiteit van kosmische tijd te herinneren.

De toegang tot hogere dimensies is afhankelijk van ons loslaten van onze oude identiteiten, gewoonten en geloofssystemen. Alleen dan kunnen we de geheime sleutels naar verborgen poorten vinden en de rijken van de levende Aarde, zonnestelsel, melkweg en dimensies binnengaan. We evolueren met het blootleggen van geheime nieuwe instructies die dan worden geleerd en uitgevoerd als een nieuwe galactische taal.

Elke discipline heeft zijn eigen taal. De codes in deze synchronometer geven ons een systeem van wiskundige tekens om de onzichtbare taal van de tijd te lezen. Door op getallen te mediteren, kunnen we het proces van de evolutie van ruimte door tijd leren kennen.

Op Elektrische Maan 9, Witte Solaire Spiegel, zal de laatste van een viertal Maansverduisteringen plaatsvinden, waarvan de eerste in het Gele Galactische Zaadjaar / 2014 was. De opgetelde kin-equivalent van deze vier maansverduisteringen: Kin 167, 83, 1 en 178 is Kin 169, Rode Kosmische Maan - dat staat voor de 13-Manenkalender. 13 x 13 = 169. Deze configuratie van een viertal eclipsen zal niet meer plaatsvinden tot 2032.

We bevinden ons ook in de tiende positie van de 13-jarige Rode Maan Wavespell, die begon in 2006 met het Rode Magnetische Maanjaar. Dit betekent dat we tijdens de eerste zes jaar van de Nieuwe Stralenbundel (van het Geel Galactisch Zaadjaar/2013-2014 t/m het Rode Kosmische Maanjaar/2018-2019), uit de overgang komen van de energiesystemen die in gang werden gezet in 2006. (waar we nu dus middenin zitten, noot vert.) Tegen het Magnetische Tovenaarjaar 2019-2020, zullen we de zeven jaren van het verankeren van galactische cultuur hebben voltooid en gaan we door naar de volgende fase: de 13-jarige cyclus van het creëren van het noösferische tijdschip.

De synchrone codes zijn een brug van ons geconditioneerde mind/denken naar de noösferische mind/denkgeest. Deze Noösferische Mind is interactief en kenbaar via zelf-reflectief bewustzijn. Het is de planeet (Noösfeer) die de Mind heeft, niet wij. Als we ons ervan bewust worden en de noösfeer realiseren, gaan we het Opperste Eenheidsbewustzijn binnen.

Het Orakel: Witte Planetaire Tovenaar

Ik perfectioneer om te betoveren
Ontvankelijkheid producerend
Ik bezegel de uitbreng van tijdloosheid
Met de planetaire toon van manifestatie
Ik word geleid door de kracht van Spirit
Ik ben een galactisch activeringsportaal treed bij mij binnen

Dit jaar openen we de Derde Lichtpoort die de interdimensionale brug van Tijdschip Aarde activeert. Het Witte Planetaire Tovenaar-jaar is Nieuwe Sirius-cyclus 28 (1.28) en markeert het derde jaar van de Galactisch Zaad-Spectrale Storm Zaad-Storm jaarbundel (2013-2017), de eerste bundel van vier jaar in de Nieuwe Cyclus.

In het jaarlijkse vijfde-kracht-orakel, correspondeert de Witte Planetaire Tovenaar met solair/profetisch Maldek en brengt de betovering van tijdloze ontvankelijkheid. Maldek is gerelateerd aan levenskracht- of kundalini-energie. Seksuele energie omvat alle codes en programmeringen van de onbewuste mind. Wanneer levenskracht onderdrukt of verdrongen wordt, treedt er vervorming op, wat leidt tot agressie en oorlog, alsmede de sterke behoefte om te overheersen en controle uit te oefenen. Valse spiritualiteit, Jupiter, manipuleert seksuele kracht. Door het schaduwspel van krachten op Saturnus en Jupiter werd de kracht van overvloed op Aarde verbasterd tot naar materialisme (Saturnus), dat zich handhaaft door het manipuleren van doodsangst (Mars).

In de galactische archetypen van de Hunab Ku 21, vertegenwoordigt Kin 114, Planetaire Tovenaar, de kracht van tijdloosheid als de ontvankelijkheid voor Universele Intelligentie. Alle archetypen van de Hunab Ku 21 zijn geworteld in Hunab Ku, de galactische kern waar de opslagplaats van de universele gedachten en herinnering zich bevindt. De Tovenaar is Degene die de namen, spreuken en betoveringen kent die de wegen onthult en ontwikkelt van galactische cultuur, de kunst van het intergalactische communicatie en tijdreizen.

De jaarlijkse vijfde-kracht-orakel bestaat uit: de gids - Witte Planetaire Wind (GK Uranus): de essentie van de kosmische spirit. De analoge partner - Rode Planetaire Slang (GK Maldek), ook bekend als de Slang-Ingewijde die ons helpt met het herinneren van oude kennis van eerdere wereldrijken. De antipode kracht - Geel Planetair Zaad (GK Jupiter) daagt ons uit om onze goddelijke onschuld terug te winnen door het licht van kosmisch bewustzijn. De occulte partner (verborgen ondersteuning) - komt van de Blauwe Zelfbestaande Hand (GK Aarde), de avatar die de kosmische kennis van planetaire vervulling in zich heeft.

Als het jaarlijkse vijfde-kracht-orakel plus de heptad poort in kaart worden gebracht op het speelbord van de Hunab Ku 21, verbindt het heptad-paden 1, 3, 4 en 16 met de volgende opdrachten: 1: Bestaan ontwikkelt seks; 3: Bestaan ontwikkelt kennis/weten; 4: Seks ontwikkelt kennis/weten; 16: Gewaarzijn ontwikkelt tijdloosheid. Merk op: De Hunab Ku 21 is het basissjabloon van de grotere interplanetaire kaart van de Telektonon. De 52 heptad-paden verbinden alle 21 poorten. Alle paden zijn evolutionaire paden.

De legging van dit orakel op het 28-daagse interplanetaire circuit van de Telektonon duidt op een tijd van internaliserende intelligentie: Kennen/Weten. Durven. Willen. Stil zijn. De occulte frequentie, Zelfbestaande Hand, bevindt zich net als de gids, Planetaire Wind, op de derde circuit: de Telektonon aarde-spirit spreekbuis.

@ 10 Wizard Year (2012)
Foundation for the Law of Time
Originele pagina | Original page