Op zoek naar de structuur
van authentieke vrijheid
Over de drie verduisteringen van juli en augustus 2018

geschreven door Manuela van der Knaap

Dit is een publicatie van Adviesbureau Manuela van der Knaap  www.inzichten.com 0252-521882

Publicatie datum: 10-07-2018

In dit artikel kun je lezen over de bijzondere situatie rondom de drie verduisteringen van deze zomer. Iedere verduistering is apart omschreven. Verduisteringen zijn ankermomenten in de tijd voor kosmische energieën en werken soms jaren door, maar minimaal een half jaar. Er is ook nog een komeet die door de dampkring gaat. Het is zo alles bij elkaar toch echt serieus een pittig stel. Er zit weer veel actualiteit in het artikel over de veranderingen op Aarde, kantelen van de magnetisch polen, dit keer speciale aandacht voor de horoscoop van Nederland, omdat er een speciale activatie is van de kernkwaliteit van Nederland en haar functie in het bouwen van de basis voor het Watermantijdperk. En natuurlijk ook aandacht voor het persoonlijke proces. Onderaan het artikel staat een samenvatting. Direct hieronder heb ik per verduistering een korte opsomming gemaakt, zodat je inzicht krijgt in de onderwerpen. In het artikel zijn de collectieve trends en persoonlijke processen van dit moment verder uitgediept. Ik wens je veel leesplezier...

#1 Zonsverduistering 13 juli 2018: Plotselinge vernieuwing vriendschappen en relaties, vast zitten in structuren van de ander. Doofpot open, omgaan met structuren waar je in vast zit, zoals een baan of een woning of relatie, vriendschap enz.

#2 Totale Bloedmaansverduistering 27 juli 2018: Deze zeer krachtige maansverduistering gaat over vraagstukken als privacy en zelfbeschikking, veiligheid, migratie, potenties en mogelijkheden voor Nederland; sociaal bewustzijn en individualiteit. Persoonlijk gaat het om authenticiteit en het verlangen naar vrijheid, ook gelijkwaardigheid, sociaal en nieuw groepsbewustzijn, niet in actie kunnen komen of juist wel vanuit de diepere Kern, verhoogd bewustzijn, licht integratie.

#3 Zonsverduistering 11 augustus 2018: Plotseling ineenstorten van plannen of levensstijlen geeft verstekkende wederopbouw, ontevredenheid, ego gedreven afscheiding, strijd om vrijheid, community vernieuwing, nieuwe aardefrequenties, veranderingen op Aarde, niet in actie kunnen komen of juist vanuit je kern handelen.

Lezen en ervaren
Mijn artikelen zijn energetisch op een holografische manier geschreven. Dit betekent dat als je het artikel helemaal leest, de informatie van binnenuit inzicht geeft, verbonden met de eigen praktische situaties of op een later tijdstip. Door deze holografische werking is het mogelijk dat je met het verstand sommige stukjes niet begrijpt, maar deze werken dus ook door op andere lagen en brengen toch inzicht op een andere moment. Ik wens je veel leesplezier...

Bronvermelding en astrologische verwijzingen*1 t/m *19 ( met horoscopen) zijn te vinden op mijn website www.inzichten.com

Eclipsen in serie
In juli en augustus 2018 is er weer een serie zons- en maansverduisteringen. Een bijzonder paar dit jaar, omdat de totale maansverduistering van 27 juli wordt omringd door twee gedeeltelijke zonsverduisteringen op 13 juli en 11 augustus. Waarom hebben we deze keer twee zonsverduisteringen in plaats van één?


Afbeelding is geplaatst als voorbeeld van een Sarosserie.

Zonsverduisteringen zijn een onderdeel van een grotere serie. Deze series noemen we Sarosseries. Deze series starten op de Noord- of Zuidpool en hebben een totale duur van 1226 tot 1550 jaar en produceren in hun bestaan 69 tot 87 zonsverduisteringen. *1 Beide zonsverduisteringen behoren tot een andere serie en dat is vrij zeldzaam. Dit vond in 2011 voor het laatst plaats en daarvoor in 2000, 1982 en de volgende laat zich pas in 2029 zien. Als dit fenomeen optreedt dan zien we altijd twee gedeeltelijke zonsverduisteringen en een totale maansverduistering in de tijdspanne ertussen. De imprint is diep in het onderbewuste en dit werkt lang door en wordt vaak pas later zichtbaar. Maar omdat er twee gedeeltelijke zonsverduisteringen bij betrokken zijn, is er ook een flinke imprint op de bewuste lagen van ons bestaan, waardoor deze eclips serie zowel in onszelf als in de wereld impact heeft.

#1 Gedeeltelijke zonsverduistering 13 juli 2018

Deze Sarosserie 2 Noord (oud en nieuw), waar deze gedeeltelijke eclips bij hoort, is een brenger van grote vernieuwing. De eerste zonsverduistering van de serie van drie vindt plaats op 13 juli 2018 2:48 GMT en is zichtbaar in het zuiden van Australië en noord Antarctica. Deze eclips kan nieuws of plotselinge vernieuwing geven in vriendschappen en relaties, waarin men snel weet wat te doen en dit snelle handelen brengt goede resultaten. *2

Het persoonlijke proces
De horoscoop laat zien dat er een situatie geaccepteerd moet worden in de verbinding die moeilijk te accepteren is. *3 We kunnen ook vast komen te zitten in een situatie die de ander gecreëerd heeft, maar waar jij niet om heen kan, zoals bijvoorbeeld ziekte, gedrag of een bijzondere keuze van een partner. Deze gedeeltelijke verduistering kan je optillen naar heelheid in jezelf en kan daarmee bestaande relaties optillen naar nieuwe vormen en hoogtes. Als alles er mag zijn in de verbinding, dan is er ruimte voor wat er zich innerlijk roert en kunnen gewonde delen van de persoonlijkheid worden omarmd en geheeld. *4 De vorm van onze relaties is de afgelopen jaren sterk aan het veranderen. Over deze veranderingen in relaties heb ik vorig jaar een artikel geschreven. http://inzichten.com/artikelen/astrologie-artikelen/transformatie-van-relatie-naar-de-nieuwe-tijd.html

In de wereld
Voor het collectief laat deze horoscoop zien dat er spanningen zijn bij 'het volk' en wat er zich van binnen roert, haar leiders en de structuur waar het volk in wordt gedwongen.*5 Deze astrologische stand zou ook kunnen laten zien dat er een doofpot open gaat en de dwingende structuur en het bestuur het verliezen van het volk. Dat wat mensen ervaren, spreekt zo duidelijk voor zichzelf, dat men er niet meer omheen kan en zichtbaar wordt wat hen gevangen houdt en hoe het gesteld is met de bestuurlijke situatie en structuren om hen heen.

Groningen
Misschien een ontwikkeling rondom de situatie in Groningen? De mensen zijn daar wakker geworden en van hoog tot laag in de bevolking heeft men diep ervaren wat er bestuurlijk in Nederland aan de hand is. Nederland heeft haar kernkwaliteit in Waterman in het 8ste en 9de huis en deze kernkwaliteit krijgt het komende jaar een focus. De oude vorm komt ten val en er mag opnieuw gezocht worden naar de juiste toon. Het 8ste huis staat in haar schaduwkant voor vermijdingsgedrag, het onderbewuste en verborgen zaken, maar ook voor transformatie en diepe verbondenheid. Vanuit de schaduwkant wordt er dus een loopje genomen met de waarheid door zich niet echt te verbinden. *6

Doorbreken van angst
We breken door belastende structuren, besturen en autoriteit heen door te zien waar we geraakt worden. Wat doet het met jou? Welke angst of emoties worden aangeraakt? Als je jezelf toestaat om deze geraaktheid helemaal te ervaren, dan integreert deze pijn, angst en paniek en kom je op eigen grond. Je wordt eigenaar van jouw waarheid, autonoom en los van wat de ander vindt, want dat mag er dan ook gewoon zijn. Je stapt op deze manier uit macht en onmacht spelletjes. Vandaar uit worden manipulatieve structuren zichtbaar voor jou. Je kunt dan aanwezig blijven, zonder uit je evenwicht te gaan. *7


Filmpje  van  maansverduistering: http://www.foxnews.com/science/2018/07/02/longest-total-lunar-eclipse-century-what-need-to-know.html

#2  Totale Bloedmaansverduistering  27  juli  2018

Praktische  informatie
Deze  maansverduistering  is  een  zeer  krachtige  en  totale  verduistering  en  is  zichtbaar  boven  Europa,   Zuid‐Amerika,  Afrika,  Azië  en  Australië  en  de  maximale  verduistering  is  rond  22:22  Nederlandse  tijd   met  Madagaskar  als  centrum  (21:20  GMT  astrologisch  exacte  uitlijning).  Met  zijn  6  uur  en  17  minuten   en  de  totale  verduistering    1uur  en  43  minuten  is  dit  de  langst  durende  maansverduistering  van  deze   eeuw.  Wij  moeten  het  begin  van  de  verduistering  missen,  omdat  de  Maan  pas  om  21:31  boven  de   horizon  komt  in  Nederland  en  België.    De  totale  verduistering  die  wij  kunnen  zien  duurt  tot  23:14  De   Maan  kleurt  rood  en  wordt 'Bloedmaan'  genoemd.  In  de  oudheid  werd  daar  gewicht  aan   gegeven  als  een  brenger  van  iets  onheilspellends.  Ook  staat  Mars  in  het  perigeum,  dat  is  het  punt  dat   in  zijn  baan  het  dichtst  bij  de  Aarde  is  en  direct  in  lijn  met  de  Aarde  en  de  Zon.  Mars  staat  ook  Out  Of   Bounds  en  dus  heel  veel  zuidelijker  dan  de  Zon  en  Maan.  Het  is  dus  geen  drie-dimensionale  uitlijning,   zoals  wel  getoond  wordt  op  veel  websites.

Filmpje over de totale Bloedmaansverduistering van 27 juli 2018:
http://www.youtube.com/embed/gbayewltFKg

HET COLLECTIEF PROCES

Privacy en zelfbeschikking
Collectief is deze maansverduistering een activator van vernieuwing. Maar wel vernieuwing die leidt tot stabiliteit of zichtbaar maakt in welke situaties er geen veiligheid en stabiliteit is. Met de dreiging van verplichte vaccinaties en onze verdwenen privacy doordat alle internet data verzameld worden door grote bedrijven voor analyse en verkoop, wordt de roep om vrijheid meer en meer bewust. *8 Privacy is ook een vraagstuk voor het nieuwe Watermantijdperk, omdat voor de Waterman alles van iedereen is. Het is dus nodig om hier een nieuw evenwicht te bereiken.

Migratie
Ook de sociale problematiek rondom migratie is in deze periode voor het komende jaar een bestuurlijk vraagstuk. Wie laat ik toe en wie niet? Hoe gaan we om met vluchtelingen, waar ligt de grens en waar wordt het onmenselijk? Deze totale maansverduistering laat voelen en maakt bewust dat we dit als één geheel moeten oplossen, maar wel met behoud van authenticiteit en eigen bestuur. De uitdaging is het tegengaan en bewust worden van versnippering en het uit elkaar vallen door ego gedreven acties. *8

Alles is van iedereen
Deze totale Maansverduistering kan een gevecht ontketenen rondom deze vrijheid en bewustwording over onze privacy en zelfbeschikking. Waterman energie is het komende jaar tot eind juli 2019 prominent aanwezig. *9 Een schaduwkant van Waterman is dat alles van iedereen is en dus gedeeld MOET worden. Is de Waterman energie in evenwicht dan is er vrijheid, gelijkwaardigheid en bewustwording hierover. Als er gebrek is aan individualiteit, het IK, dan is astrologisch gezien die Leeuw-Waterman as uit evenwicht en schiet de Waterman energie te ver door. Dan ben je te sociaal en leef je teveel alleen de kant van 'love and light' en is er te weinig IK. De nieuwe community vormen zijn bijvoorbeeld gebaseerd op de Watermanprincipes van gelijkwaardigheid en vrijheid, maar de individualiteit en het IK, op eigen benen staan met eigen verantwoordelijkheid is minstens zo belangrijk.

Nederland
Nederland heeft haar kernkwaliteit in Waterman met Saturnus erbij in het 8/9de huis.*6 Dit betekent dat Nederland het komende jaar een stuk extra bewustwording krijgt over de Watermanprincipes, die Nederland graag laat zien als een waarde die altijd hoog in het vaandel staat. Nederland en de Nederlanders presenteren zich graag vanuit vrijheid, gelijkwaardigheid, vriendschap (sociaal bewustzijn), maar zijn deze waarden nog wel zo prominent? Of heeft het ego en haar dwingende wil het hier overgenomen? We krijgen het komende jaar (tot eind juli 2019) de kans om hier meer bewustzijn over te krijgen en zelfs te vernieuwen of herstellen wat hiervan verloren is gegaan. De transit zwarte Maan in Waterman haalt het oude onderuit en geeft de noodzaak aan om opnieuw op te bouwen.

Bestuurlijke vrijheid
Saturnus is de planeet van bestuur, structuur, begrenzing, autoriteit en verantwoordelijkheid. Bij Nederland staat Saturnus in het zwarte Maan kanaal in Waterman in het 8/9de huis. Dit betekent dus dat er een specialisme of blinde vlek is op dit vlak. En in het teken Waterman gaat het dan onder andere om bestuurlijke vrijheid, flexibele structuren, autonomie en eigen verantwoordelijkheid. In potentie is Nederland een land dat nieuwe visie, structuur en bestuur kan neerzetten voor het nieuwe Watermantijdperk, waarin vrijheid, licht, bewustzijn, gelijkwaardigheid en dus sociaal bewustzijn en vriendschap de kernwoorden zijn. *6

Participatiemaatschappij
Op dit moment is vooral het overlevingsmechanisme van Nederland actief en razen we ontevreden en onverbonden door om geld te verdienen, handel te drijven, alle ballen hoog te houden en het ego te voeden. Een zeer gezond sociaal stelsel is in Nederland geminimaliseerd tot een fractie van wat het was. Nederland moest van hoger hand een participatiemaatschappij worden. Natuurlijk wordt van ons gevraagd om eigen verantwoordelijkheid te nemen, want daar gaat die Saturnus in het zwarte Maan kanaal van Nederland ook over, maar dan wel gelijkwaardig en voor iedereen. *6

Bijdrage aan het geheel
De structuur zou daarbij iedereen moeten dienen en niet alleen de grote bedrijven die een deal dicteren aan de Belastingdienst, terwijl de gewone man wel zijn deel moet bijdragen aan het geheel. Dit is Cheiron in Vissen, de kosmische wond in de horoscoop van Nederland, die waarschuwt dat de maatschappelijke structuren voor iedereen moeten stromen en dienen. *10 Deze les brengt voor Nederland haar Meesterschap, waar het leiderschap en de structuren voor de nieuwe tijd in kunnen opbloeien. Deze maansverduistering legt een nadruk op dit thema: een structuur die vrijheid geeft en gelijkwaardigheid voor het geheel. Bij een geblokkeerde verbinding met de Kernkwaliteit van Nederland zie we het tegenovergestelde. Dus daar zal het laatste woord nog wel niet over gezegd zijn in de Nederlandse politiek. *11

Veranderingen voor Nederland
Door de activatie van de Kernkwaliteit van Nederland verwacht ik veranderingen in het sociale veld in Nederland. Groen Links begint volgens de peilingen richting de grootste partij te bewegen. Ik ben erg nieuwsgierig welke beweging er in het komende jaar in Nederland op gang gaat komen. Rutte wordt genoemd als opvolger van EU-president Donald Tusk voor 2019. Dit zou best goed kunnen passen in het beeld over Nederland het komende jaar. *12HET PERSOONLIJK PROCES

Wat betekent deze maansverduistering nu voor ieder persoonlijk? Deze maansverduistering valt samen met de zwarte Maan, zuidelijke Maansknoop en Mars. Dit betekent dat de kosmische energie van de Bron maximaal binnen kan stromen. De frequentie van deze verduistering resoneert met Steenbok en Waterman en laat ons nog dieper voelen wat authenticiteit is. *8

Flexibele structuren
Ook maakt deze verduistering helder of de structuur die je in je leven hebt gecreëerd voor jezelf ondersteunend en eventueel zelfs flexibel genoeg is, om ook het verlangen naar vrijheid en bewustzijn te kunnen dienen. Kunnen deze structuren je authenticiteit dragen en bieden ze flexibiliteit, waardoor je jezelf vrij tot expressie kunt brengen in ieder moment? Is dit in orde, dan kun je handelen vanuit vrijheid en je vooral vrij kunt voelen. *8

Werkelijk vrij
Vrijheid kun je op verschillende manieren beleven. Als vrijheid werkelijk geïntegreerd is, dan is het niet nodig om je af te zetten, maar is er bewustzijn over de keuzes die je hebt en de mogelijkheden om anders met situaties om te gaan. Dan wordt je authenticiteit niet aangetast en kun je dat wat van binnen leeft tot expressie brengen in je dagelijks leven. Er is dan geen strijd om vrijheid, maar vrijheid die naast elkaar bestaat, rekenschap houdt met de ander, maar niet van het eigen unieke en authentieke pad afwijkt. Individualiteit en sociaal bewustzijn en vrijheid zijn dan allemaal naast elkaar aanwezig (Leeuw-Waterman as.) Als er strijd is om vrijheid dan is er nog wat werk te doen rondom individualiteit, eigenaarschap en authenticiteit om zelfstandig de vrijheid te dragen.

Wat is authenticiteit nu eigenlijk?
Authenticiteit is als je op energetisch niveau de multi-dimensionale delen van je bewustzijn hebt geïntegreerd in je fysieke lichaam en stap voor stap meer kunt leven vanuit je Schepper energie en autonomie. De 'Hoger Zelf' delen (Ziel) zijn één geworden in het multi-dimensionale voertuig dat wij als mens op Aarde ter beschikking hebben. Dat is de gift van het op Aarde leven en de enorme stappen die wij nu in deze tijd kunnen maken. Je leeft dan dus je 'Hoger Zelf'. Je bent het en valt helemaal samen met jezelf. Het 'Hoger Zelf' ligt dus niet meer buiten je. Natuurlijk zijn er steeds nieuwe, omvattende bewustzijnslagen die weer buiten je liggen, maar ook de integratie van deze omvattende delen gaat oneindig door. Deze authenticiteit geeft een structuur in je leven die flexibel is en je ook bewegingsvrijheid biedt.

Overlevingsmechanisme
Deze verduistering kan ook een zeer verlammende uitwerking hebben. Een diep ervaren dat je niet meer weet wat je moet doen of waarbij je als een kip zonder kop handelt. De handelingen hebben dan geen richting en worden gedreven vanuit verlangen door de wil en het ego. Een gevoel van te kort komen, een algeheel gevoel van ontevredenheid en zelf tekort te schieten en/of niet uit de verf te komen. *13 Je kunt pas echt goed bij je daadkracht komen wanneer deze verbonden zijn met je diepere Kern, je Wezensessentie. Dan worden deze activiteiten ook geleid door die diepere Kern en krijgen ze een richting die vanuit overzicht zeer effectief bouwt aan een leven vanuit bewustzijn. Deze handelingen kun je gewoon niet bedenken, die ontstaan gewoon, maar zullen altijd passen en zijn meestal geniaal.

Overlevingsmechanisme in 2019
Voor dat jaar (tot eind juli 2019) is het overlevingsmechanisme bijna hetzelfde. Vanuit overleving zitten de wil en het ego aan het roer en heerst er een gevoel niet te worden gewaardeerd of jezelf tot expressie te kunnen brengen. *9

Watermantijdperk
Op de dag van deze totale maansverduistering tot eind juli 2019 staat de zwarte Maan in Waterman en krijgt het bouwen aan de nieuwe tijd van het Watermantijdperk een extra boost en veel bewustwording. *9 Zij die verbonden zijn met hun authentieke Zelf in de diepere Kern ontvangen in deze periode meer bewustzijn op vrijheid, gelijkwaardigheid, groepsbewustzijn van de nieuwe tijd. Thema's voor het komende jaar zijn computers en apparatuur verbonden met de mens, het zenuwstelsel, het bewustzijn zelf en elektriciteit in het algemeen. Ook krijgen we in deze periode inzicht in het elektromagnetische als basis in onze cellen. Met extra bewustwording op het organische in ons en in het leven *14

Elektromagnetische verstoring
Ik vermoed dat de straling van 4G of 5G een stuk noodzakelijke bewustwording gaat leveren. En ook de elektromagnetische veranderingen in de Aarde en in het universum zijn hierin een factor. (Je kunt hier bij de alinea 'Veranderingen op Aarde' meer over lezen.)*14 Ik ben begonnen met het organiseren van online activaties-meditaties, om het lichtlichaam en andere energielichamen te versterken en op te bouwen. Dit is een manier om elektromagnetische verstoringen weer snel in evenwicht te brengen en zelfs te houden. Je kunt ook berichten lezen (openbaar) op mijn Facebook tijdlijn (https://www.facebook.com/Manuela.inzichten) wanneer er weer elektromagnetische verschuivingen zijn.

Kundalini
Ook kundalini ervaringen behoren in deze periode tot extra mogelijkheid en vormen voor sommigen ook een risico, omdat een kundalini ervaring alle vervuiling uit de cellen en het zenuwstelsel verbrandt. Dit kan tot een zeer intense bewustwording leiden, maar soms kan dit ook te veel zijn om te verwerken. Elektromagnetisch in evenwicht komen, is dan extra belangrijk. De natuur, met blote voeten op de grond of een aardingslaken kunnen dan nog wel eens helpen. Je kunt bij mij iedere nieuwe en volle Maan meedoen met online activaties-meditaties, waarin we alles weer tot rust en in evenwicht brengen. (Kijk in de agenda van www.inzichten.com/agenda). *14

#3 Gedeeltelijke zonsverduistering 11 augustus 2018

Deze Sarosserie 2 Noord (oud en nieuw), is een brenger van grote vernieuwing. *2 Dit is de laatste activatie van deze drie verduisteringen en betreft een gedeeltelijke eclips op 11 augustus 2018 08:59 Nederlandse tijd. Deze is zichtbaar in Canada, Groenland, IJsland, Schotland, Scandinavië, Rusland, Noord-Azië. Dit is dus van een andere Sarosserie eclipsen, de Sarosserie Noord 2 (nieuw), zoals ik aan het begin van dit artikel heb uitgelegd. En met de bijkomende drie verduisteringen is dat dus een bijzondere situatie met een bijzonder krachtige impact.

Ineenstorting  bestaande  structuur
Deze  Sarosserie  laat  plotseling  plannen  in   duigen  vallen  of  levensstijlen  instorten  die  niet   meer  vol  te  houden  zijn.  Er  kan  verwarring   heersen,  maar  op  de  lange  termijn  leidt  dit  tot   wederopbouw  en  transformatie.  De  gevolgen   van  dit  nieuwe  opbouwen  zijn  verstrekkend.   Deze  familie  van  eclipsen  verandert  de   richting  in  het  leven  door  de  ineenstorting  van   een  bestaande  structuur.    *2    

Ontevredenheid
We  zien  in  deze  horoscoop  extra  veel  energie   op  het  laten  zien  van  jezelf.  *15    En  als  dit   vanuit  het  ego  gebeurt,  dan  kan  dit   verraderlijke  situaties  teweegbrengen.   Anarchie  en  zelfbeschikking  kunnen  tot  de  mogelijkheden  behoren.  De  wil  en  ontevredenheid  zijn   dan  de  drijfveren.  Velen  zitten  vast  in  de  structuren  die  de  maatschappij  ons  oplegt,  door  financiën   en  om  aan  de  vele  verplichtingen  te  voldoen.  Het  gemis  van  vrijheid  kan  in  deze  periode  van  het   komende  jaar  gaan  wringen.  *16      

Nieuwe  woon- en  groepsvormen
De  horoscoop  van  deze  laatste  zonsverduistering  van  de  serie  laat  zien  dat  de  vernieuwing  te  maken   kan  hebben  met  huizen  en  de  huizenmarkt.  Er  kan  een  expansie  ontstaan  van  nieuwe  vormen  van   wonen,  zoals  woongroepen  nieuwe  stijl.  Maar  zeker  ook  een  diep  verlangen  naar  het  leven  in  een   groter  verband  met  meer  eenvoud.  Ik  ben  sinds  dit  jaar  dit  soort  woongroepen  (en  teams  in   bedrijven)  aan  het  begeleiden  met  het  vinden  van  ieders  unieke  Wezenskwaliteit,  de  kosmische   lagen  van  de  groepsenergie  te  openen  en  te  verbinden  op  vele  niveaus  in  de  groep.  Dit  is  een  nieuwe   stroom  waar  ik  erg  blij  van  wordt.  Maar  de  veranderingen  kunnen  ook  te  maken  hebben  met  het   gezin  of  de  Aarde.  *17

Nieuwe Aardefrequenties
Als je verbonden bent met de diepere Kern van het stille ZIJN van het bestaan, dan zal er verbondenheid zijn met de nieuwe bewustzijnsfrequentie van het Wezen van de Aarde dat net als wij ook met vernieuwing bezig is. *17 Dit merken we aan de grote schommelingen en extremen in het weer en natuurrampen zoals de vulkaanuitbarstingen in Hawaii. In het filmpje hieronder over het kantelen van de magnetische polen van de Aarde kun je zien hoe extreem dit allemaal is toegenomen. De jaarhoroscoop van 2018 liet al zien dat de Aarde op een transformerende manier van zich zou laten horen met veranderingen van fundamentele structuren (tektonische platen?). *17&18

Veranderingen op Aarde
Zoals je misschien al wist, is de Aarde verwikkeld in het kantelen van haar magnetische assen. *17&18 Deze assen verplaatsen zich in de afgelopen decennia in een steeds hoger tempo. Ook het magnetisch veld van de Aarde is aan het afnemen in kracht. Dit is nu al 15% afgenomen sinds 1845 toen men begon met het bijhouden van deze informatie en de afname van het magnetisch veld is nu 5% per decennium en is nog steeds aan het versnellen. Ook op de andere planeten in ons zonnestelsel worden veranderingen waargenomen. Bovendien beweegt de Aarde een nieuw ruimte in, waar de dichtheid van de wolk waar we in zaten verdwenen is en er dus ook meer kosmische straling binnen kan komen. En dan is er nog een andere factor die nu aan het veranderen is, namelijk dat de Zon in een 'grand minimum' is aangekomen en daardoor minder zonnewind produceert, waardoor de Zon de Aarde minder beschermt tegen kosmische straling.

Dit is een filmpje met uitgebreide uitleg (20 minuten) over het kantelen van de magnetische polen van de Aarde en wat dit mogelijk voor gevolgen kan hebben. De elektromagnetische verstoringen die de Zon veroorzaakt kunnen problemen met apparatuur en zelfs een black out veroorzaken en hebben ook effect op de gezondheid. In deze video wordt dit allemaal uitgelegd vanuit de wetenschappelijke hoek. Ik adviseer je om niet vanuit angst om te gaan met deze informatie en vertrouwen te houden in het wakker worden en bewustwordingsproces van de Aarde en haar bewoners. Dit is het: we maken een kwantumsprong in onze ontwikkeling als kosmische Wezen. Geniet van de rit...

Effecten verstoringen van de Zon
Door het afnemen van het magnetisch veld van de Aarde kunnen deze zonneperikelen gevoeld worden, hartritme verstoring, plotseling intens moe zijn of enorme hoofdpijn uit het niets en andere lichamelijke ongemakken veroorzaken. Energetisch hebben deze elektromagnetische verstoringen effect op onze emoties en energiesysteem. Iedere keer als er weer verstoringen zijn, post ik een openbaar bericht op mijn Facebook tijdlijn, met het nodige advies over hoe jezelf weer snel in evenwicht kunt brengen. (https://www.facebook.com/Manuela.inzichten en binnenkort ook met uitgebreide informatie op mijn website te vinden.) De beste bescherming is een actief multi-dimensionaal energiesysteem. De online meditaties-activaties die ik organiseer, begeleiden je om te bouwen aan dit energielichaam en om jezelf weer snel elektromagnetisch in evenwicht te brengen. Met deze zons- en maansverduisteringen is er ook een online activatie-meditatie. Meer informatie vind je in de agenda van mijn website www.inzichten.com/agenda

DNA/RNA
Wat deze situatie precies met ons als mensheid gaat doen, dat weet de wetenschap niet precies, maar kosmische straling werkt ook transformerend in op ons DNA/RNA. De kosmische straling maakt ons bewustzijn wakker. Astrologisch vinden we dit terug in zwarte Maan in Waterman, die vanaf de maansverduistering van 27 juli 2018 door Waterman loopt. De zwarte Maan is verbonden met de instroom van kosmische Bron energie. Waterman heerst onder andere over bewustzijn en licht. Het komende jaar geeft dus inzicht en groei op deze vlakken en daarin is kosmische straling misschien wel heel functioneel. Mits je de verstoring en het vrijkomen van afvalstoffen voldoende kunt opvangen met voeding, rust en reiniging. (De online activaties-meditaties zijn hierin ook een goede begeleiding) Veranderingen in het universum Er worden grote veranderingen waargenomen in ons hele zonnestelsel. Er is dus iets nog veel groters bezig. In dit filmpje zijn deze veranderingen in ons zonnestelsel voor je op een rijtje gezet en inzichtelijk gemaakt: https://youtu.be/Km3uhv6oVWg

Niet kunnen handelen
Ik verwacht dat het bewustzijn zich van binnenuit gaat openen en dat we weten wat we moeten doen. Mars staat in het zwarte Maan kanaal en ook nog eens buiten het bereik van de Zon(OOB). *16 Dat noemen we Out of Bounds (OOB). Mars regeert over het handelen, het mannelijke, de daadkracht en strijd. Met deze astrologische standen zijn deze krachten nog maar moeilijk te bereiken vanuit onze lagere frequenties. Als je dus leeft vanuit overleving, dan kun je je daadkracht niet oppakken. Pas vanuit een innerlijke verbondenheid, ontstaat de daadkracht door gewoon te doen. Niet te plannen of te bedenken, want dat kan deze zomer ongelofelijk veel energie kosten. Als je vanuit daadkracht gewoon doet waar je hart van open gaat, dan wordt deze mannelijke kracht een dragende kracht voor het vrouwelijke in jezelf. *19 Door deze innerlijke verbinding kun je dan met gemak iets neerzetten in de wereld, omdat binnen en buiten dan naadloos op elkaar aansluiten. Manifestatie van jezelf gaat dan als vanzelf.

Samenvatting:

De horoscoop van 2018 laat zien dat er dit jaar waarschijnlijk grote veranderingen op Aarde zullen plaatsvinden. De eerste helft van het jaar 2018 werd het weer extremer en gingen we diep door het stof om los te laten wat werd losgetrild. We hebben het onmogelijke mogelijk gemaakt met enorme stappen in onze innerlijke groei. We werden geïnspireerd om het oude los te laten en om nieuwe structuren te bouwen waardoor we beter onze authentieke Kern kunnen leven. De verduisteringen van deze zomer laten de volgende stap zien in dit proces. Alle drie de krachten zijn werkzaam de komende tijd, dus al deze processen kun je terug zien in jezelf of in de omgeving. Met de eerste verduistering worden de relaties nog een keer uitgeschud. Dus daar waar je nog niet los kon komen van iets buiten jezelf, wordt dit nu pijnlijk zichtbaar.

De tweede totale bloedmaansverduistering van de Maan maakt het volgende vrij in ons en stelt ons de vraag: Kunnen de structuren waarin je nu leeft je authenticiteit dragen en bieden ze voldoende flexibiliteit, waardoor je jezelf vrij tot expressie kunt brengen in ieder moment? We kunnen in deze zomer ervaren dat we maar niet in actie kunnen komen of juist vanuit vrijheid vanuit de diepere Kern kunnen handelen. Ook vraagstukken rondom migratie, privacy, zelfbeschikking dagen ons uit om te groeien en onze eigen waarheid in eigendom te nemen. We kunnen grote stappen zetten in het vergroten van ons bewustzijn en licht. Nederland heeft een activatie van haar Kernkwaliteit en dit wordt waarschijnlijk zichtbaar op het vlak van sociaal beleid en/of in ego gedreven afscheiding.

De derde verduistering kan een streep trekken door gemaakte plannen of levensstijlen die niet meer vol te houden zijn. De wederopbouw heeft verstrekkende gevolgen. Ontevredenheid en ego gedreven afscheiding zullen we veel zien om ons heen en misschien ook in jezelf. Dit is het overlevingsmechanisme voor het komende jaar tot eind juli 2019. Het is heel goed mogelijk dat er grote veranderingen aan het licht komen omtrent de Aarde en het kantelen van de magnetische assen. Er worden ook grote veranderingen waargenomen overal in ons zonnestelsel. Ook de huizenmarkt of woon- of gezinssituaties kunnen vragen om vernieuwing.

 

 

 

 

Bronvermelding en astrologische verwijzingen*1 t/m *19 ( met horoscopen) zijn te vinden op mijn website www.inzichten.com

Het originele artikel is te lezen op
http://inzichten.com/artikelen/astrologie-artikelen/opzoek-naar-structuur-van-authentieke-vrijheid.html

Het schrijven van astrologische artikelen doe ik vanuit mijn passie en om zoveel mogelijk mensen te ondersteunen en te informeren. Ik ontvang geen hiervoor vergoeding, ook niet van magazines of websites die mijn artikelen publiceren. Als je deze astrologische artikelen zeer waardeert is het mogelijk om mij hiermee te steunen, zodat het ook financieel haalbaar blijft om gratis en vrij te blijven publiceren. Met grote dankbaarheid ontvang ik jouw (HART)donatie. Voor meer informatie over donaties: http://www.inzichten.com/artikelen/

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

© Copyright Manuela van der Knaap. Deze informatie mag je in zijn geheel doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en deze aantekening eraan toegevoegd is. Wil je deze informatie publiceren in een blad of op een website; dan is dit uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de auteur. De auteur is te bereiken d.m.v. een e-mail via de website: www.inzichten.com.