Het jaar van de stralende innerlijke juwelen
Totale BloedMaansverduistering in Schorpioen van 16 mei 2022

geschreven door Manuela van der Knaap

Dit is de beschrijving van de totale BloedMaansverduistering van 16 mei 2022, bij ons zichtbaar en actueel voor het komende jaar. Het belooft een zeer intens jaar te worden, met grote omwentelingen en confrontaties, maar begeleid door een enorme schoonheid. In dit artikel kan je lezen over deze transformaties, hoe waarschijnlijk de manipulaties er uit zullen zien en hoe je hier doorheen kan bewegen en optimaal gebruik kan maken van de stroom van heling die het komende jaar voor ons beschikbaar is. Met een korte videoboodschap van mij. Ik wens je veel leesplezier…

Praktische informatie over de verduistering
Op maandag 16 mei 2022 is er een totale BloedMaansverduistering die ook waar te nemen in bij ons in Europa. Maar de kern van de verduistering ligt op het continent van Amerika (zie afbeelding hieronder). De totale verduistering begint voor ons in Nederland en België rond 5:29 uur. Wij maken alleen het begin van de totale verduistering mee, want de Maan verdwijnt dan achter de horizon en is voor ons niet meer zichtbaar. We zien de Maan dus wel totaal verduisterd worden wanneer deze aan de horizon staat, maar deze zal daarna snel achter de horizon verdwijnen. Doordat voor ons in West-Europa de verduistering rond de horizon te zien is, toont de Maan veel groter dan normaal: zo groot als een flinke SUPERMAAN. De totale verduistering is tot 6:54 uur actief, met de maximale verduistering rond 6:12 uur (terplaatsen), maar dus niet meer zichtbaar voor ons. Terplaatse in Amerika is de verduistering vanaf 4:28 uur tot 7:55 uur (5:55 GMT). Deze verduistering is ook een ‘Bloedmaan’, omdat de Maan tijdens de verduistering rood kleurt. Er worden veel magische en duistere krachten, maar ook rampen toegeschreven aan een ‘Bloedmaansverduistering’. Het is in iedergeval een krachtige markering in de tijd, die zeker een jaar zal doorwerken.


Video over deze Bloedmaan 16mei2022: https://www.youtube.com/watch?v=8M0vCRr_P5U

Het innerlijke proces
Het eclipsenseizoen bestaat altijd uit een Zonsverduistering met bijkomend 1 of meer Maansverduisteringen. De energie van de Zonsverduistering (Eclips) verankert de nieuwe patronen en groei voor de wereld en onze persoonlijke weg in de buitenwereld. De Maansverduistering verankert de innerlijke processen voor ons, maar ook voor de interne processen achter de schermen, vanbinnen, voor andere entiteiten zoals regeringen, bedrijven, stichtingen, WEF, UN, verenigingen enzovoort. De innerlijke processen zijn de processen die je niet ziet aan de buitenkant, maar die wel de motor zijn achter wat zich gaat manifesteren. Deze duiding in dit artikel gaat dus over de totale BloedMaansverduistering en het innerlijke proces. Het proces voor de (buiten)wereld lees je in het artikel over de Zonsverduistering van 30 april 2022. https://inzichten.com/transformatie-bevrijding/.

Mercurius retrograde
Omdat tijdens deze totale BloedMaansverduistering Mercurius retrograde staat, kan je opnieuw het hele jaar te maken krijgen met ingewikkelde situaties waarin er grote verwarring of problemen kunnen ontstaan rondom (mis)communicatie. Mercurius regeert over handel, verkeer, beweging in het algemeen, communicatie, zoals moeilijker uit je woorden kunnen komen of pure miscommunicatie, afspraken die niet doorgaan of maar niet tot stand kunnen komen en zo nog meer. In essentie gaat Mercurius over informatie-uitwisseling tussen twee punten (mensen, situaties, plaatsen, bedrijven enz.) Dit blijft het hele jaar aan de orde, maar is totdat Mercurius weer uit zijn retrograde stand gaat op 2 juni het meest intens. Mercurius retrograde vraagt van ons om innerlijke communicatie extra aandacht te geven en dit de basis te laten zijn van je communicatie en bewegingen naar buiten.

Retrograde in Tweelingen: Ethiek en lichttaal

De retrograde periode begint op dinsdag 10 mei 2022 en start in Tweelingen. En omdat de stroom van Bronenergie ook in Tweelingen staat kan er in het komende jaar opnieuw (net als afgelopen jaar) een grote of kleine correctie komen op het gebied waar Mercurius over regeert en dat is: handel, beurshandel, verkeer, media, communicatie, informatie uitwisseling, humor, hersenen, studie, onderwijs en alles waar kinderen bij betrokken zijn. Het gaat om het herstellen van de kinderlijke onschuld en zuiverheid in ons allemaal en voor alle kinderen of juist de schending daarvan. Mercurius wordt niet beïnvloed door een hoog moraal. Hij heeft geen eigen mening of visie, maar brengt slechts over wat wordt uitgezonden van de hemel naar de aarde en andersom. Hij maakt handig gebruik van wat hem voor de voeten komt en pikt zo zijn graantje mee. Ethiek en moraal zijn voor het komende jaar opnieuw heel laag en daardoor zullen we extra vaak situaties zien waarin met handigheidjes gebruik of misbruik gemaakt wordt van omstandigheden. Voor het lichaam staan vooral de zintuigen extra onder druk en die kunnen transformaties doormaken. Zoals extra nieuwe zintuigen die mogelijk wakker worden, zoals bijvoorbeeld telepathie of het spreken van een lichttaal (Mercurius in Tweelingen Maansverduistering 16 mei 2022 1ste huis. Gecorrigeerde zwarte Maan staat in Tweelingen 2de huis.)

Retrograde in Stier: Organisch en genieten
Mercurius retrograde staat vanaf 24 mei in Stier tot het einde van de retrograde periode op 3 juni 2022. In het dierenriemteken Stier gaat het om vertrouwen, veiligheid, wat van waarde is, overvloed en schoonheid. Maar Stier is ook verbonden met koppigheid en daardoor kunnen problemen die ontstaan in deze periode rond deze thema’s mogelijk niet opgelost worden, omdat alle partijen koppig blijven staan voor het eigen gelijk en geen beweging maken om tot elkaar te komen. Als Mercurius retrograde is in Stier, dan is er een enorme vertraging in de omstandigheden. De omstandigheden zijn dan als dikke stroop en ons geduld wordt zo op de proef gesteld. Het is dus geen periode om iets met dwang er doorheen te rammen. De uitdaging is om te vertrouwen op divine timing en dat alles zich op een organische manier op het juiste moment ontvouwt of misschien wel op een andere manier of in een andere vorm. De energie kan lui aanvoelen en het kan heel goed zijn dat je niet vooruit te branden bent en gewoon lekker in de Zon wil gaan zitten, rust nemen en genieten van fijne dingen. Geef daar dan ook aan toe, want Mercurius retrograde in Stier wil deze kwaliteit in jouw leven herstellen.

Veilige informatie
In deze periode van Mercurius retrograde in Stier, worden we geholpen om innerlijk te gaan voelen of iets wat iemand zegt ook klopt. Dus: is iemand te vertrouwen met wat hij of zij zegt? En welke waarde ken je toe aan handel, maar ook in de (social) media, een app of een bepaalde dienst die informatieoverdracht regelt? Je kan met deze retrograde Mercurius gaan voelen of een dienst, zoals een app of informatieoverdracht, zuiver is en of deze een basis kan bieden die veilig is. Misschien krijgen we wel extra correcties in de media of andere informatieoverdracht. Of nieuwe apps of informatieoverdracht die wel veilig is, maar in ieder geval issues rondom veiligheid, misschien de uitbreiding of verplichting van de corona app/QR van de overheid? (Mercurius retrograde in Stier van 24 mei tot 3 juni 2022.)


Schitteren in het daglicht
Deze totale BloedMaansverduistering gaat in haar essentie over het zichtbaar maken en naar buiten brengen van je innerlijke schoonheid. Het is tijd dat de prachtigste innerlijke juwelen die in vele jaren geslepen zijn, het daglicht mogen gaan zien. Waarschijnlijk krijg je eerst heel heftig te voelen wat het schitteren van je innerlijke juwelen in het daglicht blokkeert. Dat kan confronterend en zeer pijnlijk zijn en veel angst, verdriet of woede oproepen en diepe transformatieprocessen in gang zetten (Deze totale BloedMaansverduistering gaat in haar essentie over het zichtbaar maken en naar buiten brengen van je innerlijke schoonheid. Het is tijd dat de prachtigste innerlijke juwelen die in vele jaren geslepen zijn, het daglicht mogen gaan zien. Waarschijnlijk krijg je eerst heel heftig te voelen wat het schitteren van je innerlijke juwelen in het daglicht blokkeert. Dat kan confronterend en zeer pijnlijk zijn en veel angst, verdriet of woede oproepen en diepe transformatieprocessen in gang zetten.)

Alles komt in het licht
Om de innerlijke juwelen te kunnen laten schitteren in het daglicht, zullen minder zuivere intenties en persoonlijkheidsdelen ook in het licht komen om losgelaten te worden en te transformeren. Dit is de essentie van de stroom van ontwikkeling (noordelijke Maansknoop), die aangegeven wordt door deze BloedMaansverduistering. Dus dit is de groei en ontwikkelingen voor het komende jaar voor onze binnenwereld (tot juni 2023), maar ook voor de interne situatie van andere entiteiten zoals regeringen, stichtingen en bedrijven, enzovoort. Er zijn een paar belangrijke kanttekeningen die bij dit proces een rol spelen en die wil ik graag hieronder uiteenzetten. (Boek: Beeldengraad van de dierenriem van Helene W. en Willem A. Koppejan ISBN: 90-202-1673-2. Noordelijke Maansknoop op de 23ste graad van Stier op de Ascendant conjunct Zon en Uranus.)


Boek: Beeldengraad van de dierenriem van Helene W. en Willem A. Koppejan ISBN: 90-202-1673-2. Verbonden met de noordelijke Maansknoop op de 23ste graad van Stier op de Ascendant conjunct Zon en Uranus.)

Beïnvloeding
Jouw innerlijke koning hoort eigenlijk zonder belemmering te stralen als een Zon. De manier waarop jouw innerlijke koning werkelijk functioneert, kan met de energie van deze BloedMaansverduistering zichtbaar worden. De betekenis van de graad van de dierenriem die hier bij hoort, laat met de bovenstaande afbeeldingen zien wat de kracht is die de ware schittering van de innerlijke juwelen blokkeert. Je kan de afbeelding en informatie van deze astrologische graad op verschillende manieren uitleggen. Er staat een gesluierd zwart figuur achter de koning, die hem van alles influistert en invloed uitoefent op het functioneren van de koning. Dit kunnen astrale invloeden zijn, die je zonder dat je dit weet beïnvloeden en besturen. Maar soms als er honger naar macht en controle is, dan kan er een bewuste en berekenende beïnvloeding zijn vanuit donkere verborgen niveaus. Doordat het bewustzijn en licht naar buiten gaan stromen, worden ze zichtbaar en voelbaar. Dit betekent dat er een diepe zuivering en eerlijkheid nodig is om het ware, zuivere Zelf te ontdoen van belangen, invloeden en ook beïnvloeding van buitenaf. (Boek gebruikt niet geciteerd: Beeldengraad van de dierenriem van Helene W. en Willem A. Koppejan ISBN: 90-202-1673-2. Noordelijke Maansknoop op de 23ste graad van Stier op de Ascendant conjunct Zon en Uranus.)

Het overlevingsmechanisme voor het komende jaar
Vanuit het overlevingsmechanisme dat bij deze totale BloedMaansverduistering hoort (en dus het komende jaar), is er behoefte aan controle van de ander met verhalen waarin er een duidelijk opportunisme de hoofdrol speelt en daarna komt er autoriteit en bestuurlijke controle waarin het vooropgezette plan zijn doel bereikt. Daarin speelt de identiteit een rol (identiteitsapp?). Dit is achter de schermen voor organisaties, bedrijven, maar ook voor de meeste mensen het actuele thema voor het komende jaar. Als jij of je bedrijf of organisatie niet in de positie is om die macht te willen uit te oefenen, dan kun je juist slachtoffer worden van deze mechanismen die anderen over je uitstorten. Of je laat je verleiden door de prachtige verhalen en komt klem te zitten in het controlemechanisme dat over je uitgestort wordt. Bij dit overlevingsmechanisme hoort ook dat je de ander wil bezitten, maar ook zijn of haar materiële bezittingen. Dit zou de ‘Great Reset’ kunnen zijn waar de World Economic Forum (WEF) een uitdrager van is. Deze ‘economische denktenk’ schetst een beeld van de toekomst met ‘You will own nothing and will be happy’. Op allerlei internationale bestuursvlakken wordt hard gewerkt achter de schermen om dit allemaal mogelijk te maken met een basisinkomen en waarmee alles wat je bezit eigendom wordt van de Centrale Banken en we bestuurd kunnen gaan worden door grootmachten, zoals Europa en de World Health Organisation (WHO). (Gecorrigeerde Priapus in Boogschutter in het 8ste huis conjunct Priapus in Steenbok conjunct Pholus (Saturnus-Neptunus verbinding). Heer Boogschutter is Jupiter die staat conjunct Neptunus, Mars en Nessus (Saturnus-Pluto verbinding) in Vissen.)

Hier vind je een video van de ‘Nieuwe wereld’ met een interview van mijn collega Karen Hamaker-Zondag. Zij heeft heel veel onderzoek gedaan en kan als geen ander ongelofelijk goed de feiten van de grote veranderingen voor het financiële systeem met de vooropgezette feitelijke plannen uiteenzetten. https://www.youtube.com/watch?v=Mecmaw2IyAw

Versluierde kracht
Als ik het overlevingsmechanisme van deze totale BloedMaansverduistering uitleg vanuit het persoonlijke innerlijke proces, gaat dat over afhankelijkheid van een ander en zijn of haar visie en hoe die persoon over jou denkt. Daarmee geef je dan je autoriteit weg en volg je de mening en visie van die ander. Maar die ander, dat kan dus ook een astrale invloed zijn vanuit andere dimensies en sferen of de invloed van een ander gestuurd (geprojecteerd) via het astrale veld. Dit is de donkere figuur achter de koning op de afbeelding hierboven van de 23ste graad Stier, die de energie van de totale BloedMaansverduistering voor het overlevingsmechanisme domineert. Deze gesluierde zwarte kracht staat de zuivere uitstraling en het leven van je Wezenlijke Zelf en jouw innerlijke juwelen in de weg en versluiert deze. (Pluto conjunct MC in Steenbok 10de huis sextiel Jupiter in Ram 12de huis conjunct Neptunus, Mars en Nessus in Vissen in het 11de huis. Cheiron in Ram in het 12de huis. Gecorrigeerde Priapus in Boogschutter in het 8ste huis conjunct Priapus in Steenbok conjunct Pholus (Saturnus-Neptunus verbinding). Heer Boogschutter is Jupiter die staat conjunct Neptunus, Mars en Nessus (Saturnus-Pluto verbinding) in Vissen.)

Astrale invloeden en angst
Astrale invloeden zijn vooral aan de orde wanneer je met je wil het spirituele aan het sturen bent. Dus wanneer er belangen zijn of sturing voor de meest optimale uitkomst. Je kan astrale invloeden herkennen aan angst die je voelt. Vaak is de angst ongefundeerd en niet te herleiden naar concrete omstandigheden en blijft deze vaag en is niet helder te krijgen. Wanneer mensen net aan hun spirituele reis beginnen en dus vaak onwetend en aan het ontdekken zijn, dan is er meestal nog veel oud zeer. Er wordt vaak genoegdoening gezocht voor deze pijn en zo worden de pijn, woede en verdriet naar buiten geprojecteerd. Op deze energie kunnen astrale krachten aanhaken en zich er mee voeden of je beïnvloeden. Dit kunnen ook collectief aangestuurde astrale krachten zijn. Voor het komend jaar zijn de astrale krachten of zuivere spirituele krachten een groot thema. Sommigen hebben van het astrale hun specialisme gemaakt, met bijvoorbeeld astrale projecties en uittredingen. Maar vaak zijn ook hier verlangen, wilskracht en (macht)belangen betrokken of is dit zelfs de drijfveer van de astrale reizen. Meestal is dan de controle en macht goed voelbaar en ook zichtbaar. Het uitoefenen van deze kunsten is niet zonder gevaar. Er is met deze krachten bijna altijd een verwachting van iets buiten jezelf waar je je aan overgeeft of weggeeft. Ware kracht en ZIJN zitten van binnen en dan valt ook alle angst weg. Daarom mediteren we in mijn webinars altijd van binnenuit en niet met geleide meditatie of afhankelijkheid van krachten buiten jezelf. Ook mineralen zijn slechts frequenties die iets helpen herinneren in jezelf, wanneer je op een zuivere manier met mineralen mediteert of bent. Je hebt alles in je en hoeft het slechts te herinneren en toe te staan. Zo eenvoudig is het. Er openen het komende jaar nieuwe spirituele mogelijkheden en vaardigheden die nog niet eerder op Aarde belichaamd zijn. Het veld van het Eenheidsbewustzijn kan nu op een praktische manier geleefd worden en we krijgen nieuwe gereedschappen om vanuit deze magische lagen van het bestaan te kunnen gaan leven. (hebben we ontdekt tijdens o.a. de webinars voor de wortel Amethist) (Pluto conjunct MC in Steenbok 10de huis sextiel Jupiter in Ram 12de huis conjunct Neptunus, Mars en Nessus in Vissen in het 11de huis. Cheiron in Ram in het 12de huis. Gecorrigeerde Priapus in Boogschutter in het 8ste huis conjunct Priapus in Steenbok conjunct Pholus (Saturnus-Neptunus verbinding). Heer Boogschutter is Jupiter die staat conjunct Neptunus, Mars en Nessus (Saturnus-Pluto verbinding) in Vissen.)


Afbeelding gemaakt door Milena Blomqvist www.spiritinmatter.nl

Vrijkomen van angst en wilskracht
Je komt pas vrij van de astrale lagen en negatieve beïnvloeding, wanneer je leert vertrouwen op je eigen Goddelijke Zelf en in overgave komt naar dit Wezenlijke in jezelf. Het is niet gemakkelijk om het oude los te laten, wanneer je nog te weinig houvast en vertrouwen hebt in jezelf. Ik zelf heb dit vertrouwen destijds gevonden bij mineralen en in mijn eigen (kosmisch) Hart, die mij in deze periode lang geleden de veiligheid en houvast hebben geboden die ik nodig had om alle valse bronnen, ‘meesters’ en verhalen te kunnen negeren. De andere verstoringen in jezelf met belangen, twijfels en angsten verstommen en wat overblijft is rust, stilte, weten en ZIJN. Dit pad van loslaten van belangen, twijfels en angsten vraagt om onderhoud en mag dagelijks worden bewandeld om steeds weer opnieuw in de rust, stilte, weten en ZIJN te ervaren in jezelf. De speciaal geopende Hematiet is daarbij mijn grootste vriend, samen met de zwarte Toermalijn en de Seleniet staaf (zie webshop). Een speciaal mineraal dat erg goed werkt om astrale lagen uit te zuiveren is de zeldzame Charoite, maar ook de wortel Amethist (zie webshop). (Pluto conjunct MC in Steenbok 10de huis sextiel Jupiter in Ram 12de huis conjunct Neptunus, Mars en Nessus in Vissen in het 11de huis. Cheiron in Ram in het 12de huis. Gecorrigeerde Priapus in Boogschutter in het 8ste huis conjunct Priapus in Steenbok conjunct Pholus (Saturnus-Neptunus verbinding). Heer Boogschutter is Jupiter die staat conjunct Neptunus, Mars en Nessus (Saturnus-Pluto verbinding) in Vissen.)

Absolute vrijheid
De belangrijkste beweging die de horoscoop van de totale BloedMaansverduistering laat zien is het loskomen van angst, wantrouwen en strijd in het dagelijks leven, maar vooral van binnen in jezelf. De tijd is gekomen om te stralen en om je schoonheid te tonen. Ook komen er nieuwe lagen van bewustzijn vrij in ons. Dit hebben we tijdens mijn webinars al ervaren. In dit oorspronkelijke oerbewustzijn is alle afscheiding en dus dualiteit afwezig. Vanaf januari 2022 is er weer een nieuwe pure laag hiervan beschikbaar gekomen en dit heb ik samen met een mineraal dat ik Oerbewustzijnswortel noem, mogen ervaren. Het ervaren van absolute vrijheid, ruimte en super bewust ZIJN is ongelofelijk om te mogen ervaren en een grote zegen. Vanuit deze frequenties in ons, bestaat het niet meer dat er geen vrijheid zal zijn. Dat kan gewoon niet. Dit is wat we nu aan het ontvangen en integreren zijn in onszelf, we zijn stap voor stap op weg naar absolute vrijheid. Het zuivere ware bewustzijn zal naar buiten gaan stromen de wereld in, samen met andere mensen in onze omgeving ontstaat er een nieuwe norm van vrijheid. (Zuidelijke Maansknoop in Schorpioen conjunct Maan oppositie noordelijke Maansknoop conjunct Zon en Uranus op de Ascendant in het 12de huis in Stier. De knopen-as staat in een T-vierkant Saturnus in Waterman 11de huis.)

Upgrade voor het natuurlijke
De natuur kan zonder moeite de upgrade van dit oorspronkelijke Oerbewustzijn ontvangen en onder de natuur valt ook ons lichaam. Dus alles wat verbonden is met het universele natuurlijke en organische, is bezig deze upgrade te ontvangen. Dit betekent dat we gaan functioneren zoals het oorspronkelijk vanuit de schepping bedoeld is. Voor mineralen betekent dit dat zij eindelijk hun ware potentie kunnen gaan uitstralen en het mooie is dat wij deze frequenties ook eindelijk kunnen gaan herkennen en ontvangen. Dit ontvangen gaat stap voor stap voor de mens. De natuur is daar veel sneller mee, omdat daar geen belangen zijn of heilige huisjes die overeind gehouden moeten worden. De natuur IS gewoon met alles wat er is, zonder pretenties of belangen. (Zwarte Maan in Tweelingen in het 2de huis conjunct zwarte Maan in Kreeft oppositie gecorrigeerde Priapus in Boogschutter en ware Priapus in Steenbok. Noordelijke Maansknoop conjunct Zon en Uranus op de Ascendant in het 12de huis in Stier. Heer van Stier is Venus en die staat conjunct met Cheiron in Ram in het 12de huis.)

Transformatie van het waardesysteem
Ook voor het collectief is dit de richting waarin we ontwikkelen. Het ontdekken van de overvloed die de natuur en het universum ons altijd bieden, is een belangrijke weg tijdens het ineenstorten van het oude systeem. De horoscoop laat duidelijk een diepe transformatie zien van het waardesysteem. Dus ik verwacht dat het oude financiële systeem nu echt zal vallen en dat de zittende macht zal proberen met manipulatie en angst een nieuw controlesysteem te implementeren. Maar dit gaat zo goed als zeker mislukken of zal van korte duur zijn en alleen een deel van de bevolking kunnen bespelen en vangen. (Zwarte Maan in Tweelingen in het 2de huis conjunct zwarte Maan in Kreeft oppositie gecorrigeerde Priapus in Boogschutter en ware Priapus in Steenbok. Noordelijke Maansknoop conjunct Zon en Uranus op de Ascendant in het 12de huis in Stier. Heer van Stier is Venus en die staat conjunct met Cheiron in Ram in het 12de huis.)

Meesterschap van het Hart
De diepe collectieve wond van een waardesysteem dat niet functioneert is zeer actueel en overal zichtbaar en voelbaar. Deze wond maakt ons bewust om te gaan kijken naar wat werkelijk van waarde is. Dit is een noodzakelijk stukje dat ons Meesterschap geeft over waarde en waardoor we de basis van het bestaan weer gaan zien en waarderen. We worden het weer Meester. Dus de pijnlijke confrontatie is een stap die we niet kunnen overslaan om te doorgronden wat er is misgegaan in onze wereld en om die basis van waarde te herstellen. In dit herstel speelt ons Hart en daarmee de Liefde een hoofdrol en zal onder druk en pijn haar centrale positie in ons en in onze maatschappij weer in kunnen nemen. Dit proces van de gewonde Venus is ook verbonden met het vrouwelijke. Deze waarde van voelen, binnenwereld en niet uit te rekenen weelde, moeten weer herkend worden en hersteld worden voor het collectief, zodat de doorgeschoten mannelijk gedomineerde maatschappij weer kan helen en in evenwicht kan komen. Maar dat zal niet zonder slag op stoot gaan vermoed ik, maar de pijn is wel de doorgang naar heling en transformatie. (Zwarte Maan in Tweelingen in het 2de huis conjunct zwarte Maan in Kreeft oppositie gecorrigeerde Priapus in Boogschutter en ware Priapus in Steenbok. Noordelijke Maansknoop conjunct Zon en Uranus op de Ascendant in het 12de huis in Stier. Heer van Stier is Venus en die staat conjunct met Cheiron in Ram in het 12de huis.)

Universele overvloed
De doorgang naar het nieuwe is het vinden van de natuurlijke organische groei, verbonden met het universele, dat altijd in omvattendheid functioneert. Daar komt extra bewustwording over het komende jaar. Dus daarmee bedoel ik dat het zaad uit de natuur (het organische), de belichaming is van vruchtbaarheid en schoonheid en altijd verbonden met het universele van de Bron. Alleen aandacht, aanwezigheid en geduld zijn nodig om het natuurlijke in overvloed te reproduceren en te vermeerderen, dat is hoe het universele verbonden is en hoe de stroom van de Bron functioneert. Het gaat het komend jaar om het ontdekken en weer verbinden met deze stroom van universele overvloed als basis van het leven. Daarvoor moet je wel het lef hebben om los te komen van manipulerende krachten en helemaal op je eigen grond staan, wetend wie je Wezenlijk bent en wat je waard bent. Dus vanuit een diepe erkenning van je ware Zelf en door dit ook helemaal te kunnen voelen en belichamen. Dan ervaar je ook de universele steun, universele overvloed en groei van de natuur en het Wezen van de Aarde. Die je altijd zal dragen en voeden van binnenuit, doordat je jouw intuïtieve stroom volgt. Het is het jaar van de universele schoonheid en het uitstralen en zichtbaar maken van je innerlijke juwelen. Heel concreet en in al haar pracht (Zwarte Maan in Tweelingen in het 2de huis conjunct zwarte Maan in Kreeft oppositie gecorrigeerde Priapus in Boogschutter en ware Priapus in Steenbok. Noordelijke Maansknoop conjunct Zon en Uranus op de Ascendant in het 12de huis in Stier. Heer van Stier is Venus en die staat conjunct met Cheiron in Ram in het 12de huis. 2de beeld van de 23ste graad van Stier ‘Juwelen’.)


En nog een toegift met mijn laatste video over wat de energie laat zien: https://www.youtube.com/watch?v=tzPeBJnhjYc

Heb het goed…
©Manuela van www.inzichten.com

Het originele artikel (en meer informatie over de seminars en de verschillende stenen/mineralen) is te lezen op https://inzichten.com/het-jaar-van-de-stralende-innerlijke-juwelen/

Copyright Manuela van der Knaap. Deze informatie mag je in zijn geheel doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en deze aantekening eraan toegevoegd is. Wil je deze informatie publiceren in een blad of op een website; dan is dit uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de auteur. De auteur is te bereiken d.m.v. een e-mail via de website: www.inzichten.com

Manuela van der Knaap
Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com