Nieuwsbrief True Spirit
 - 5 november 2009 -
(4.19 / 2 Wereldoverbrugger)

True Spirit Health Center www.truespirit.eu - Heart Bridge klik hier

Beste Mensen,
 
Het lijkt er steeds meer op dat wij écht aan de vooravond staan van de allergrootste veranderingen aller tijden. Er is ooit gezegd dat wanneer de laatste fase aanbreekt, dat wij dan terecht zouden zijn gekomen in een tijd tijdens welke de transformatieverschijnselen die we ervaren continu zullen aanhouden. Wel.., dat is nu al het geval sedert vorig jaar en zeker vanaf het begin van dit jaar. Onafgebroken gaat het maar door en je leert leven met de ‘zwaarte’ die wordt opgewekt door de onbalans tussen de hogere trilling van onze groei enerzijds en de aarzelende lagere trilling van de realiteit om ons heen. De Meesters hebben altijd gezegd dat het voor de zielen die voorop lopen, slecht toeven is in een 3D wereld of wereld in overgang wanneer de omgevingstrilling nog niet overeenkomt met de verhoogde trilling van het individu. Het is dringend tijd voor de aftrap; velen houden het al te lang vol en zijn dringend toe aan een nieuwe fase van hoop, levensvreugde, overvloed, passie en liefde.
 
Het ziet er naar uit dat de Causale gebieden eindelijk in gereedheid zijn om de reflectie van alle goede daden van alle geleefde levens over ons uit te storten. Dit is jaren geleden gezegd: alle goede daden, alle talrijke liefdevolle missies zijn nooit vergeten en dat er in de laatste fase wanneer de uitademing van de Schepper begint in het gebied van onze realiteit, deze liefdestrilling in veelvoud zal worden uitgestort op allen die daarvoor in aanmerking komen. De beloning komt eraan in de vorm van liefde, creativiteit, overvloed, positieve kracht, 5-dimensionale vermogens zoals manifesteren, leviteren, etc.
 
Het volgende bericht is verrassend. Als het loopt zoals daarin is beschreven, dan is deze lange en moeilijke fase bijna voorbij. Ik heb het trouwens zélf in een droom/visioen meegemaakt, jaren geleden. Je weet wel, de dromen die zo echt zijn dat je ze bij wijze van spreken kunt aanraken. In de droom wist ik (net als nu) waar ik op zat te wachten. Het had al zolang geduurd en velen waren afgehaakt. Ik weet nog dat ik in de richting liep van een restaurant/cafe -achtig gebouw en dat ik mij eenzaam voelde, moe gestreden en zonder directe verwachtingen. En toen, plotseling bewoog de gehele atmosfeer om mij heen. Alsof iets of iemand onze gehele aarde en atmosfeer vastpakte en op en neer bewoog waarbij drukverschillen onstonden. Direct daarna trok de hemel open en verschenen er talrijke Lichtvoertuigen die zo dichtbij en zichtbaar waren dat ik begon te huilen en te lachen en in de richting van het gebouw afstoof al roepende “ik heb het jullie toch gezegd, kijk omhoog, het is echt.” De lucht zat vol en het was een prachtig schouwspel. Een paar dagen geleden had ik een andere droom waarbij aan het eind ervan mij werd geattendeerd dat er een oplossing kwam voor de financiële problemen die nu spelen. Ik zag bovenop een gebouw waar ik op de een of andere manier bij betrokken was (weet ik niet meer) de geascendeerde Meester Djwhal Khul een reuzen Gouden Munt die op z’n kant stond, omarmen. Ik moest ernaar kijken werd mij gevraagd, door wie weet ik ook niet meer. Maar de naam en het beeld met de gouden munt zie ik zo helder voor mijn ogen dat ik weet dat het een boodschap is voor wat er aankomt. Deze Tibettaanse Meester Djwhal Khul wordt trouwens in verschillende teksten beschreven als een van de leden van de Spirituele Hiërarchie van de Broederschappen van Licht, de Mahatma's; één van de Meesters van de Oude Wijsheid.
 
Lees na dit artikel ook het artikel dat daarop volgt. Niet vertaald, maar wel met een trilling van dezelfde verwachting van NU en uit een totaal andere hoek. Ik ben benieuwd hoe dit vorm zal krijgen en hoe snel wij terug zullen kijken zonder de oude wereld nog terug te herkennen in onze hoofden, die dan volledig zijn ingenomen door blijheid, vreugde, liefde en overtuiging, en.. zonder angst.

www.heartbridge.euhttp://www.instablogsimages.com/images/2009/06/02/jellyfish-crop-circle_7mZBF_6648.jpg
Image 29 Mei 2009 - John Montgomery - Copyright 2009
 

Beste ‘Rainbow Scribe’- familie,
 
Allereerst een warm welkom. De Meesters hebben geroepen en jullie hebben gereageerd. Je bent geliefd.
 
Iris, mijn Hoger Zelf waarmee ik één ben, heeft mij in de afgelopen paar dagen aangegeven, dat van mij wordt gevraagd om een Graancirkel uit te kiezen waar ik door wordt aangetrokken en dan beginnen te schrijven over de bedoeling ervan. Aangezien ik (fysieke Marleen) niets weet van Graancirkels en relatief gezien slechts enkele heb bewonderd en slechts van ze weet dat ze prachtig zijn neergezet in precisie en detail en wat het onmogelijk maakt voor de mens op aarde om ze te dupliceren gedurende de weinige uren van een nacht; dat alles maakte dat ik overdonderd was door dit verzoek en niet slechts een beetje overvallen toen Iris mij aangaf dat ik een ‘scipt’ erover moest schrijven. Nou, dit veroorzaakte dat ik in een cirkel terecht kwam en een enorm gevoel van halsstarrigheid in mij teweeg bracht. “Ik wil dit niet doen! Ik kan dit niet doen! Hoe moet ik dit doen?” Want dit is nogal ver verwijderd van mijn comfortzone, ontwikkeling en ervaring. Ze vertelde mij dat ik beschikte over het vermogen om dit te doen.
 
Hmm.. werken met wat via je innerlijk binnenkomt.. Na enkele dagen hierover te hebben lopen piekeren, koos ik een Graancirkel die mij aantrok en die door verschillende mensen was betiteld als de ‘Kwal’. Ik besloot toen om Iris te zeggen dat ZIJ het mij mag vertellen:
“Iris wil je alsjeblieft de bedoeling uitleggen achter de Graancirkel hierboven die zich manifesteerde op Aarde’s oppervlakte op 29 Mei 2009”?
 
En dit was haar antwoord:
 
“De oorsprong van dit (graancirkel-) symbool is van de Pleiaden. De Pleiaden is de oorspronkelijke thuisplaats van een groot deel van de mensheid. Zij die komen van dit cluster van planeten van de Pleiaden zijn hier in deze tijd om zoveel mogelijk anderen te helpen ontwaken voor hun Sterrenafkomst. Iedereen op Aarde is deel van sommige of van meerdere andere planeten in dit Zonnestelsel en daarbuiten. Het doel van deze symbolen is om de mensheid te helpen ontwaken voorbij de grenzen van het beperkte geloofsysteem waarin zij verstrikt geraakt zijn gedurende een veel te lange tijd. Wanneer men naar de symbolen kijkt dan begrijpt men op een dieper niveau dat er veel meer is waarvoor een groter ontwaken nodig is. De Graancirkel-symbolen hebben veel vragen en veel onderzoek naar antwoorden over hun doel opgewekt en ervoor gezorgd dat het bewustzijn van de mensheid als geheel aan het groeien is voorbij haar grenzen. Zij die aandacht aan de symbolen besteden beginnen de boodschap te begrijpen die in ieder symbool ingesloten zit.
 
Dit specifieke Graancirkel-symbool is een uitbeelding voor de komende manifestatie waarbij massaal alle Lichtschepen in onze vector van de ruimte zichtbaar zullen worden. Dit zal gemakkelijk waarneembaar zijn voor iedere persoon op de planeet en voor hen die op dat moment door de lucht vliegen. Deze gebeurtenis staat gepland te beginnen in November 2009. Deze gebeurtenis staat gereed om ieder moment plaats te vinden. De mensheid zal massaal ontwaken bij het zien van de Lichtschepen wanneer die op majestueuze wijze aan de Hemel verschijnen in aarde’s atmosfeer. Het maakt niet uit waar op Aarde je zal zijn, je ZAL deze gebeurtenis zien.
 
De mededeling via dit symbool was een voorbode voor de gebeurtenissen die gereed zijn plaats te vinden op en rond jullie Aarde. Laat het bekend zijn dat, omdat de Mens niet kan ‘zien’ of wil geloven behalve wanneer het van een fysieke gehalte is, deze waarneming voor de massa van fysieke aard zal zijn en wat de wereld voor altijd zal veranderen. Het symbool van deze graancirkel beeldt ook uit de toename van de trilling van de mens, een verschuiving in trilling van de lagere chakra’s naar een trilling van de hogere chakra’s; op een wijze die een permanente verankering zal bewerkstelligen van de binnenkomende trilling voor iedereen die het schouwspel gadeslaat. Wanneer de meerderheid van de mensheid deelneemt aan deze gebeurtenis, dan zal hun verhoogde trilling die van de broeders en zusters die er niet bij waren, eveneens verhogen. (Rob: het effect van de kritieke massa, waarbij het vanzelf omslaat naar de rest.) Zodoende zullen allen transformeren. De gebeurtenis zelf zal een fantastische gewaarwording zijn gehuld in prachtige kristallijne kleuren samen met geluidstrillingen die geweldige gevoelens van liefde en vrede in alle harten zullen creëeren; niet alleen in de harten van de mensen, maar in de harten van alle soorten wezens die de Aarde bewonen.”
 
©2009 Marlene Swetlishoff - www.therainbowscribe.com
vertaling: Rob Behr - www.heartbridge.eu
 

Commentaar
Ik denk dat het goed is om ons in te stellen op zowel deze gebeurtenis én op het kunnen incasseren van een teleurstelling wanneer blijkt dat deze maand niet wordt gehaald. Het is duidelijk dat ze er alles aan doen om dit grote moment te laten plaatsvinden en helaas is dat reeds enkele keren niet gelukt. De slechte situatie op aarde en de korte resterende tijd die we nog te gaan hebben tot 21 december 2012 nopen tot een oplossing die met één of andere gebeurtenis zal moeten beginnen. Een grootse aftrap zal moeten komen om het overgrote deel van alle neuzen vanaf dat moment in dezelfde richting gekeerd te krijgen. Met een te simpele aftrap veroorzaak je slechts een verergering van wat gaande is. Ik verwacht dus een enorme aftrap die zo overweldigend zal zijn, dat het effect direct zal leiden tot een koerswijziging die broodnodig is om zoveel mogelijk mensen daarna gereed te helpen maken voor de gebeurtenissen die daarop zullen volgen en die uiteindelijk zullen uitmonden in dé sprong in bewustzijn en verandering van realiteit. Ascension komt eraan mensen en het spel gaat nu pas beginnen. Al onze inspanningen, pijn en volharding was slechts de voorbereiding. Nu is het tijd voor het grote werk en de vernieuwing van alles dat wij nu nog zijn.
 
In het volgende niet vertaalde artikel is ditzelfde overduidelijk beschreven vanuit een totaal andere hoek. Het gaat niet meer over de juiste datum, maar dat het op zeer korte termijn zál gebeuren. Dit eindmoment is enorm ingewikkeld, gecompliceerd en gevoelig omdat er grote processen dwars door elkaar heen lopen en er zo enorm veel belangen meespelen dat het mij niet vreemd is dat er al diverse keren uitstel is geweest. Maar moeten we daarom bij iedere teleurstelling een fikse stap terug doen of moeten we niet juist het begrip opbrengen zodat ons deel van het werk door kan gaan. Want dit wat nu voor deze maand gepland staat, wordt eveneens gedragen door ons deel van het werk. Het moet duidelijk zijn dat wij dus zélf mede verantwoordelijk blijven voor de timing van het geheel. Gelukkig zijn er een aantal factoren die steeds meer meewerken om de dingen nu zo spoedig mogelijk tot een afronding te brengen, althans voor het kunnen starten met de aftrap. Er is een snelle groei in bewustzijn gaande van het collectief waardoor bepaalde wetmatigheden ontstaan die privileges alsware verlenen en dus ‘toestemming’ om uit de quarantaine van dit aardse gebied te mogen treden. Dat merk je aan alles, misschien niet voldoende nog aan de individuele persoon zelf, maar wel aan de mate van chaos, de progressie daarvan, de verwachtingspatronen van zovelen die voelen dat er iets groots staat te gebeuren, de wetenschap en de critici die steeds meer naar buiten treden en de grens van het bewezene verlaten voor een meer spirituele verklaring.
 
Critici, zet je schrap, het gaat binnenkort totaal anders worden en dan kun je eindelijk worden verlost van de zwaarte van de ontkenning. En alle anderen zullen eindelijk worden beloond voor het lange wachten en zelf het einde kunnen waarnemen van deze geconditioneerde wereld.
 
In afwachting en verlangen,
Rob BehrScott Mowry

Humanity Poised for Imminent Evolutionary Breakthroughs
Expanding human consciousness rapidly heading towards
an impending, epic global event!


Fasten your seat belts, it is going to be a wild ride!
 
A great new leap of evolution has begun in earnest for the human race as recent dramatic events are signaling major breakthroughs about to unfold for humanity, at any time.
 
Beginning sometime around July of this year, it would appear that the entire world entered into an accelerated phase of evolution that clearly indicates we are heading towards an epic paradigm shift. By all accounts, we can expect a grand event or, perhaps a series of events, to begin to transpire on the global stage.
 
And we can assume this trend will continue to increase through the end of the year, well into 2010, and on into the conclusion of the year 2012.
 
Although much negativity abounds, it is most important to be mindful of the overall big picture. While much of the mainstream, alternative and conspiracy media focuses on either the rumors of the collapse of the US economy, the swine flu pandemic, the New World Order, Martial Law, or any of dozens of other horrible scenarios, in the meantime, more and more people are awakening to the realization of the truth.
 
This is directly due to human consciousness evolving very rapidly, and it is only a matter of of a short time before we reach that pinnacle where we will see the entire planet Earth shift into a higher state of consciousness. This could reach its zenith, as early as the end of the year 2011. Yes, well before, the date of December 21, 2012!
 
Some have called this process ascension, while others have referred to it as achieving a state of enlightenment. Either way, there is little doubt that some absolutely amazing events are in store for all of us within the very near future. As a matter of fact, they are well underway as you read these words.
 
And you should know that there is a precise and calculated reason for this acceleration of truth, wisdom and information unfolding. It is primarily due to the direction of a grand Divine plan, propelling consciousness exponentially forward, that has its origins all the way back to the dawn of creation. Some 16.4 BILLION years ago, as a matter of fact.
 
According to the Mayan calendar, as deciphered by Swedish micro-biologist, Dr. Carl Johan Calleman, we are currently near the end of the eighth out of nine levels of consciousness or cycles of evolution. This eighth level, known as the Galactic cycle, began on January 5, 1999 and it embodies the consciousness of "ethics." The ethics consciousness took over from the prior consciousness  of "power," which lasted from the year 1715 AD until January 4, 1999.
 
The consciousness of ethics is precisely why we are seeing so much of this incredible information coming to light because, quite frankly, it can no longer stay hidden from us in a veil of darkness. Therefore, truth is pouring out from all corners of the globe and beyond. And I mean quite literally beyond this world.
 
According to Dr. Calleman's calculations, on February 10, 2011 we will leave the eighth level and enter into the ninth and final level of consciousness, which is termed the Universal cycle which will embody the "consciousness of co-creation." It will last a mere 260 days when it will conclude on October 28, 2011. In fact, that is just two years to the day from the date we have posted this news release!
Then we will enter the time period when miracles will really begin to manifest themselves. At that point, we will have reached what the Mayans refer to as, "the time of no time," or to put it another way, the end of linear time as we have come to know it.
 
And what then? Anything is possible! Perhaps we will see the whole of Planet Earth move into this ascension process and then into a higher level of consciousness, as if reaching the very top point of a pyramid, then launching into the unknown.
 
It has been a long and arduous process for humanity and Mother Earth, but we can now literally see that the light at the end of the tunnel is in sight. We are almost there! And how exciting it is!
 
So, even though there appears to be an overwhelming amount of chaos in the world, in point of fact, it is consciousness moving boldly forward preparing itself for a great transition The acceleration process is pushing to the surface some absolutely incredible new developments for all the world to see.
 
Two of the most hot button issues at this time, that seem ripe to emerge from a long period of darkness are: 1) some kind of major economic/banking reorganization, which may include the demise of the US dollar and the Federal Reserve, or other financial scenarios; and, 2) an official disclosure of extra-terrestrial races by the United Nations, a foreign government, or quite possibly, by our President, Barack Obama.
 
These are merely the most likely issues that could see an unveiling, yet there could any number of other revelations that could breakthrough, as well.
 
Therefore, it is worth reviewing some of the more remarkable events that have developed over the last several months that have led us to the point where it seems all but certain, that some epochal moment for humanity is finally at hand. The balloon is about to pop!
 
Of course, these events represent only a tiny fraction of what has come out into the open. We should assume that at least a 1,000 times more is going on behind the scenes and in the higher spiritual realms that is spurring on the awakening of humanity on a grand scale.
 
More at: http://www.miraclesandinspiration.com/news.html


Verzorgd door True Spirit - 2009 - ©