Nieuwsbrief True Spirit
- 4 augustus 2009 -

Hou de Harmonie vast op 5, 6 en 7 augustus 2009
Sananda over de Poort naar de Eeuwigheid

door Judith K. Moore
(vertaling Rob Behr)

 

Dit is een bericht van Lord Sananda met instructies voor de periode 5, 6 en 7 augustus. Een periode waarin het belangrijk is om de harmonie zowel innerlijk als in onze buitenwereld zo goed mogelijk vast te houden. ".. en op 8 augustus bereiken jullie de Poort naar de Eeuwigheid".

Aarde's ascension proces is in handen van de geascendeerde meesters. Drie (3) krachtige kosmische stralen komen gedurende genoemde periode aardes atmosfeer binnen vanuit verschillende richtingen, vanuit verschillende onderdelen van het kosmisch bewustzijn dat de geest vormt van de kosmische gedaante van meesterschap. De Aarde heeft deze binnenkomende stralen reeds eerder ervaren aan het eind van de Eeuw van de Dinosaurussen.

Sananda legt uit dat deze 3 kosmische stralen elkaar zullen kruisen binnen in de Aarde. Hij toont mij (Judith Moore) een driehoek met hun invloed op verschillende delen van de Aarde. Twee van de 3 stralen doorkruisen elkaar eerst, gaan de planeet in, om aan de andere kant in de planeet doorkruist te worden door de derde waardoor de driehoek ontstaat.

De kosmische kracht van deze stralen is ongekend met een trilling die al invloed aan het uitoefenen is op onze individuele ionische balans.

Hij vertelt mij dat wij met de 7e straal, de straal van Sananda, in staat zijn de Aarde bij te staan tijdens deze gebeurtenis.

"Alle energie-netwerken die in hun kracht zijn gezet door het werk van de Lichtwerkers helpen mee voor het creëeren van een mantel van negatieve ionen, kristalijn licht, helend licht waarmee de 9e Octaaf levensvatbaar is. Ik Lord Sananda spreek tot u via mijn boodschapper. Het is de liefde die u vanuit uw harten genereert, het vertrouwen waar u over beschikt, die de nieuwe mogelijkheid voor de Aarde creëert gedurende deze tijd. Het is de bekwaamheid om voorbij te gaan aan de impact van het hologram wanneer de kosmische stralen de Aarde doorkruisen. Jullie zijn nu in staat om je te verplaatsen voorbij het punt van allesvernietigende natuurrampen. Dit verwijst naar het mogelijke einde van een groot deel van jullie Aarde's Eco-systeem, een tijd van volledige verandering van de atmosfeer van de planeet. Dit staat in jullie bewustzijn bekend als het einde van de Eeuw van de Dinosaurus toen de planeet haar levensvatbaarheid kwijtraakte en de meeste bio-systemen werden verwoest.

Het gevormde bewustzijn, via Sananda en de geascendeerde meesters, is nu voldoende aanwezig om een mantel van energie te activeren vanuit de Matrix van het Hart, om zodoende een holografisch hart te creëeren. Het pad van de doorkruising van de eerste 2 stralen is in Engeland. Visualiseer een denkbeeldige lijn die vanuit een andere hoek de Aarde binnenkomt en via het middelpunt van de Aarde de andere 2 stralen doorkruist om vervolgens via de aarde-mantel de Aarde weer te verlaten. Deze laatste straal heeft de potentie om de mantel van de Aarde te beschadigen. De kruispunten van de stralen kunnen de tectonische platen in de aarde 'wakker schudden' en enorme veranderingen van het aarde-lichaam veroorzaken. Dit kunnen we voorkomen, maar wij de geascendeerde meesters zullen hiervoor moeten samenwerken met alle mensen die zich met ons in verbinding kunnen stellen. Er zijn namelijk vele intelligenties van 'buiten de aarde' die jullie zullen bijstaan om een opening in de tijd te creëren. Aarde moet gedurende een korte periode worden 'verschoven' voorbij ruimte en tijd. De recente toegenomen invloeden van deze afgelopen week zijn van ionische aard. Effecten die veroorzaakt worden door een veranderende balans in het ionische potentieel onder invloed van deze eerste 2 naderende stralen. Ze moeten elkaar nog kruisen, maar zullen dit naar verwachting doen op 7 augustus.

De eensgezindheid van de duif, de harmonie van vrede is nu levensvatbaar. De Negende Octaaf is essentieel voor de gemeenschap van Lichtwerkers om zich te focussen op de 'Grootmoeders' voor het bewerkstelligen van een Hart-Matrix, een beschermingsmantel van liefde. Dit is ter stabilisering van aardes dynamische energie waardoor de voorbereiding kan plaatsvinden om voorbij te gaan aan 'tijd en ruimte' en zodoende de 'plek' in het ruimte-tijd- continuüm waar het opensplijten van de mantel van de Aarde kan ontstaan , te vermijden. De 13 Grootmoeders hebben zich voorbereid op deze tijd van afstemming in gebed voor wereldwijde vrede. Wij de geascendeerde meesters en jullie vredelievende kosmische familie zullen ons met jullie verbinden gedurende deze dagen. Het is van essentieel belang dat iedereen een energetisch hart vormt, een holografisch hart vormt rond de Aarde. Dit holografische hart zal de impact van 7 augustus in Engeland helpen 'dragen', en uiteindelijk de Aarde helpen verplaatsen voorbij ruimte en tijd op 7 augustus, om terug te worden geplaatst in deze tijdlijn ná het moment van de catastrofale gebeurtenis.

Sommigen van jullie hebben dit verschijnsel eerder meegemaakt tijdens verkeersongelukken, wanneer de tijd wordt gesplitst en de inzittenden worden 'verplaatst in ruimte-tijd' voorbij de schadeplek. Wij moeten dit nu voor de Aarde bewerkstelligen. We moeten de Aarde verplaatsen voorbij het tijdsmoment van de cataclysme wanneer de kosmische stralen Aardes mantel bereiken. Dit kunnen we doen door een holografisch hart te plaatsen op 5 augustus en onze aandacht verder blijvend te richten op Vrede. Deze dagen, 5, 6, en 7 augustus, zijn finale dagen voor het vestigen van nieuw bewustzijn, harmoniseren van polariteiten en van het openen van de interacties tussen jullie geest en de Geest van God, het Hart van de Schepping.

Rob: in de alinea hiervoor wordt verteld over het opsplitsen van tijd tijdens verkeersongelukken en dat sommige mensen hierdoor worden gered door ze uit de gebeurtenis te verplaatsen naar een ander ruimte-tijd-moment. Ik heb dit jaren geleden zélf ervaren samen met 5 kinderen van rond de 12 jaar (waaronder mijn dochter) tijdens het terugkomen van een verjaardagspartijtje. We reden in de wijk, bijna thuis, toen er een groen busje met een enorme vaart op ons komt inrijden van opzij. De weg is te smal om uit te wijken en hij raakt ons vol aan de kant waar ik achter het stuur zit. En dan gebeurt er iets dat wij geen van allen kunnen vergeten. De auto vult zich met de groene kleur van het busje en het busje rijd dwars door ons heen. Het gevolg is gillende kinderen, 'wij zijn dood, wij zijn dood'. Ik was zelf compleet in de war want binnen enkele seconden was daar weer de werkelijkheid waarbij wij allemaal nog in leven waren; de auto heeft geen schram heeft opgelopen en de groene bestelwagen vervolgde zijn weg zonder hindernissen. Het heeft even geduurd voordat wij het verwerkt hadden en ik heb mij tot de dag van vandaag afgevraagd wat de reden is van deze ervaring. En toen ik dit artikel las, wist ik het en herkende ik waarheid. De keuze was toen snel gemaakt en hierbij dus de vertaling en het beroep dat ik op jullie doe om op 5 augustus een energetisch (holografisch) hart rond de aarde neer te zetten en gedurende 5, 6 en 7 augustus deze in stand te houden met je intentie terwijl je de aandacht gedurende alle 3 dagen eveneens richt op Vrede voor deze aarde en mensheid. 8 augustus gaat vervolgens de Poort tot de Eeuwigheid open.

Het is belangrijk om tijdens deze dagen je balans vast te houden. Blijf in je vredevol centrum zonder extreme trillingen van onopgeloste angsten of van welke chaos dan ook disharmonie te laten veroorzaken. Het is essentieel om ook na 7 augustus te blijven bidden voor vrede tijdens je dagelijkse gang van zaken en aktiviteiten. De 'Gemeenschap van Vertrouwen' op deze planeet is een enorme scheppende kracht geworden.

Jullie die dit bericht ontvangen zijn de omvormers van het collectief. En probeer wanneer je hiermee bezig bent, met de straal van Sanada, te visualiseren hoe de Aarde het holografische hart wordt. De hart chakra op de planeet zal worden bijgestaan door de kosmische spiraal en door alle aanwezige chakra systemen, waardoor de Aarde zal worden doordrenkt met deze energie van de hartchakra. Dit is een tijd die vraagt om je compassie wanneer jullie liefde als de kracht van de schepping het potentieel van de fysieke realiteit te boven zal gaan en een andere realiteit zal creëeren door middel van het holografische hart, de Straal van Sananda. Dit op haar beurt zal een reactie teweegbrengen in het hart en door alle mensen gevoeld worden gedurende deze 3 dagen ongeacht hun niveau van bewustzijn. Jullie worden gevraagd de liefde te voelen, om het krachtig te voelen en uit te dragen. Deze drie dagen zijn essentieel in het ervaren van liefdevolle communicatie, liefdevolle uitwisseling met de bron vanuit het hart van je Goddelijke Zelf. Dit zal golven van Sanada's trilling veroorzaken in de ervaring van het wereldcollectief.

Wij vragen u niet om gedurende 3 dagen te mediteren. Wij vragen u in plaats daarvan bewust te zijn van uw gedachten en uw activiteiten, uw woorden en daden, met een totale focus gericht op het hart en op positieve gedachten. Jullie energie produceert krachtige ionische velden. Wanneer jullie positief-denken, ondersteunt het de Aarde tijdens haar veranderingen en uitdagingen. Wanneer jullie je mind toestaan zich bezig te houden met het oude-paradigma-denken, dan wordt het ionische veld van de planeet daarmee aangetast. Jullie zijn de Brengers van de Dageraad. Jullie kwamen naar voren als de vertegenwoordigers van harmonie ter herstel van de onbalans die wordt veroorzaakt door polariteiten van lage trilling. Jullie moeten nu iedere geest, iedere persoon op deze planeet in je gedachten van compassie en ondersteuning opnemen. Trek je medemens omhoog, breng ze in het licht, trek ze omhoog in het hart en de straal van Sananda. (Rob: wij hebben al veel meer licht verankerd en kunnen dit doen. We kunnen veel meer bewerkstelligen dan we denken). De trilling van de gehele planeet zal op een harmonie komen die jullie zullen hebben bereikt tijdens deze afstemmingen voor wereld vrede via de Straal van de Duif, de straal van de vrede en via de Negende Octaaf.

Deze harmonie zal moeten worden verkregen en bestendigd tijdens 5, 6 en 7 augustus. Dit zal niet alleen verkregen kunnen worden door meditaties en gebed, maar zal ontstaan door de wijze waarop u leeft. Want dat is de belangrijkste meditatie en/of gebed. Uw dagelijkse compassie is uw mooiste meditatie en gebed: uw dagelijkse aandacht voor vredevol communiceren, het oplossen van conflict en positief durven dromen. Dit is een krachtige tijd om te dromen over dingen die harmonie voor de Aarde kunnen brengen - zoals de plannen die u heeft voor wereldwijde verbeteringsprogramma's. Dit is het moment om je te concentreren op het manifesteren van projecten voor de vrede, projecten voor (her)opvoeding, projecten voor de gezondheid. Richt je aandacht! Bent u een genezer? Richt dan uw aandacht op genezen tijdens deze dagen. Gebruik uw gaven, gebruik uw vaardigheden. Bent u een artiest? Richt dan uw aandacht op kunst. Bent u een moeder? Richt uw aandacht op uw kind. Wat uw beroep ook is, of uw activiteit, breng uw totale energie tot verwezenlijking voor de harmonie en de voor de vrede. Creëer pracht en ondersteun de harmonie gedurende deze 3 dagen. Dit is de ondersteuning die wij geascendeerde meesters nodig hebben. Een totaal gerichte aandacht gedurende 3 dagen.

De ionische twist is al begonnen. In deze transmissie adviseren wij om aan deze focus van harmonie deel te nemen samen met ons en met jullie kosmische broeders, de Raad van de Kosmische Christus, verwanten in het Licht, en met jullie kosmische familie van Licht en de Kosmische Christus. Dit bericht dient namens Sananda de wereld en het web in te worden gestuurd. En wanneer u dit bericht ontvangt, weet dan in vertrouwen dat jullie al boven deze uitdaging zijn uitgestegen. Jullie hebben niets te vrezen. Deze cataclysme zal niet zijn, maar jullie deelname is een absoluut essentieel element voor het patroon dat onstaat en dat jullie zal dragen op deze kracht van transformeren.

Rob: hier zien we de dubbelzinnigheid die vaak te vinden is tussen de overlappingen van het werk waarbij we met één voet staan in de huidige lineaire realiteit en met een andere voet in de nieuwe trilling van het NU waar heden en toekomst samenvallen. We zullen dus slagen, maar tegelijkertijd wordt er gezegd dat dat alleen zal lukken door dit gezamenlijk patroon van kracht te vormen voor het transformeren van de cataclysme. Met andere woorden wordt er voorzien dat we het redden, waarbij wij deze aktie hebben uitgevoerd om het te redden. Dus vanuit de hogere werelden is het resultaat al duidelijk en de oorzaak daarvan dus ook -onze participatie. En nu was het nog nodig om ons te verwittigen van deze actie zoals die uitvoerig in de tekst is uitgelegd. En dus is deze transmissie van Sananda aan ons gegeven opdat we weten wat we moeten doen en dat we succesvol (zullen) zijn. Deze contradictie zegt dus ook dat we nooit mogen denken dat we niet meer hoeven mee te doen omdat het toch zal lukken, want ook dat is al uitgesloten in de visie waar heden en toekomst zijn ingekeken door Sananda en onze Kosmische Broeders, want anders hadden we het niet gered. Meedoen dus beste mensen en positief zijn!

Zodra de kosmische stralen Gaia's (moeder Aarde's) drievoudige poort bereiken, zal dit krachtige gezamenlijke patroon van transformatie dat ontstaat door jullie participatie tevens de kosmische krachtgolven in gang zetten waarbij jullie zullen helpen voorkomen dat er catastrofale effecten ontstaan die kunnen leiden tot grote aarde veranderingen.

Wij brengen dit bericht tot jullie harten. Jullie zijn lichtfamilie, het gereedschap voor de ascension energieën. Velen van jullie leven al volgens de patronen benodigd voor ascension, jullie leven in nieuwe tijdlijnen. Beeld dit uit als op een schip, het ascension schip. Een lichtschip dat overeenkomt met het lichtschip dat hielp ten tijde van de ascension van de Anasazi (of Anastasi), de autochtone inwoners van Noord Amerika. Jullie varen op de ascension stroming en samen kunnen jullie een levend vlot vormen voor de Aarde met het visualiseren van het holografische hart zoals uitgelegd door Sananda. Wij, de geascendeerde meesters, zullen met jullie zijn. Jullie Kosmische Christus Lichtfamilie staat jullie bij en werkt door jullie heen evenals jullie begeleiders en leraren. Alles is gereed, alles is in goddelijke and perfecte harmonie. Jullie besef te beschikken over de kracht tot het overstijgen van deze enorme cataclysme creëert een patroon voor de transformatie van het hologram Aarde.

Zodra de poort tot Gaia geopend is en de drievoudige stralen op hun plaats zijn en deel uitmaken van Aarde's Hart Matrix, zal het uitmonden in een krachtige kosmische invloed die de transformatie van het oude hologram Aarde zal transformeren. Het zal het ontstaan van het nieuwe hologram in gemanifesteerde vorm helpen ondersteunen. Het ritme van deze tijdgang brengt jullie voorbij de fysieke beperkingen en voorbij de beperkingen van de perceptie van fysieke uitdagingen. Dit is jullie al getoond, bijvoorbeeld door de wonderlijke genezingen van kanker. Jullie zijn niet langer beperkt tot het fysieke lichaam. En de Aarde is niet langer beperkt tot de historische fysieke beperkingen die aarde veranderingen toelieten in het verleden en tijdens de enorme cycli van verandering.

Dit is een absoluut en uitzonderlijk moment voor samenwerking tussen de groepen lichtwezens ondanks de aanwezige verschillen. Dit is de tijd voor eenheid, de tijd voor Sananda's holografisch hart om de planeet te ondersteunen bij het overstijgen van elke fysieke beperking.

Ik, Sananda, breng jullie dit bericht in het volledige vertrouwen dat jullie al zijn voorbereid. Jullie hebben je onderworpen aan vrede, jullie hebben je gewijd aan het leren vertrouwen en je hebt jezelf voorbereid.

Het zijn echter deze 3 dagen die voor jullie de grootste potentie zullen openzetten en de grootse mogelijkheden zullen creëeren. Op 8 augustus zullen jullie de Infinity Gate bereiken, de Poort van de Eeuwigheid.

Kadoish, Kadoish, Kadoish, Adonai, Sebayot
Yod Hey Vod Hey, Yahweh
Zo boven, zo beneden, Zoals de geest, zal zijn de ziel
Zoals van buiten zal zijn van binnen en zoals van binnen zal zijn van buiten
Gezegend bent U
Het is.

AmenDeze nieuwsbrief kwam vandaag (4 aug) binnen en is online geplaatst met toestemming van Rob Behr van True Spirit Health Center - www.truespirit.eu
Deze nieuwsbrief is ook >>hier te vinden.

De 13-Manendata zijn 1.11, 1.12 en 1.13
De galactische data zijn , en (klik op de plaatjes voor de orakels)
En een mooie synchroniteit: Rob Behr's signatuur is - de perfecte analoge kracht van de 1e dag!