~ Niet wachten ~
Het Gronden van Licht


GROETEN VAN THUIS

Het wordt een zeer interessante situatie op Aarde. Jullie veranderen de planeet, je leven en de dimensionale frequentie waarin je leeft. Jullie doen dat zo snel dat zelfs wij niet voorbereid waren op deze transformatie. Wij vinden het zeer opwindend om jullie snelle evolutie waar te nemen, toch zal dit op persoonlijk niveau de nodige uitdagingen opleveren.

Jullie zullen een zeker niveau bereiken en dan vast komen zitten, alsof je geen kant meer op kunt. Jullie herscheppen dezelfde energie die je op dat punt bracht, maar het voelt alsof je tegen een muur oploopt en geen stap verder komt.

De illusie van het Pad
Wij houden niet van woorden als ‘regels’ en ‘wetten’, want zodra we jullie een Universele Wet willen tonen, zullen jullie een manier vinden die teniet te doen. Wij vinden jullie zo vindingrijk! Er is absoluut niets op deze planeet dat niet kan worden veranderd, toch geven de wetten, regels of richtlijnen die jullie dagelijks kunnen volgen een gevoel van veiligheid.

Vergun het ons jullie een illusie te geven die jullie in je eigen wereld kunnen toepassen. De illusie is dat jullie een bepaald pad volgen, en omdat jullie er altijd in geloofden dat het pad recht was, zijn al jullie sensoren op één richting gespitst. Het probleem doet zich voor wanneer jullie een richting opgaan en het standpunt uit het oog verliezen dat jullie op dit pad bracht.

Met een beperkt gezicht/inzicht is het gemakkelijk om een 90° afslag te missen. Vaak doen zich uitdagingen voor als jullie pad een 90° draai maakt, terwijl al je zintuigen gespitst zijn op vooruit gaan dat je de afslag volledig mist. Dat is heel gewoon. Het is evenmin een zonde als een probleem, het betekent gewoon dat jullie het pad niet meer volgen.

Je hebt dan geen zekerheid meer over de richting of het gevoel waar je binnen dit Universum past. Dit wordt heel gewoon onder Lichtwerkers; dat zijn zij die een bewuste keus hebben gemaakt om Licht op Aarde te verspreiden, en geholpen hebben om de volgende stap naar het volgende niveau te maken.

Het is een prachtig probleem, en wij kijken toe met de ogen wijd geopend. Wij zeggen jullie, geliefden, dat het geen ernstig probleem is of iets waar jullie je zorgen over hoeven maken. De grootste uitdaging is dat jullie scheppers zijn door elke gedachte die je in je hart koestert.

Wanneer je een gedachte in je hoofd hebt, die gedachte in je hart koestert en er met je hele energie achter staat, wordt die gedachte jullie schepping/creatie. Dit zal jullie thans naar een ander frequentieniveau brengen, met het gevolg dat jullie anders zullen reageren dan daarvoor.

Wacht niet!
Jullie hebben hogere frequentieniveaus bereikt die nog nimmer zijn ervaren, en wij zeggen jullie dat jullie nu in feite op die niveaus wandelen. Het zou niet vóór 2012 plaatsvinden. Jullie hebben echter alles zo versneld dat wij hopen dat 2010 geen teleurstelling wordt door de verwachtingen die jullie hebben.

Alles wat jullie verwachtten, afgezien van de laatste stukjes van de Kosmische afstemming, wordt nu ervaren. Wacht niet! Dat is wat we jullie zeggen. Als jullie je niet gemakkelijk voelen op het punt waar je nu bent, verander van koers. Wacht er niet mee.

Als jullie je zorgen maken of het wel de goede koers is, besef dan dat er geen goede of foute koers is. Er is beweging voorwaarts, of er is gebrek aan beweging. Als je eenmaal op pad bent, kan je van richting veranderen of probleemloos de richting van je passie volgen.

Maar stilstaan en wachten met voorwaarts gaan tot je de juiste dimensie of richting ziet, veroorzaakt vele uitdagingen. Tot nu toe heeft dat voor vele van jullie goed uitgepakt; wachten tot alle kaarten op tafel liggen, bij wijze van spreken, om dan je beste kaart te spelen of om de voorkeursrichting te kiezen.

Maar in de hogere frequenties beginnen die regels te veranderen. Geliefden, wij houden nog steeds niet van dat woord ‘regels’. Op die manier hebben jullie het Spel gespeeld. Wat er echter nu plaatsvindt, is dat er een behoefte is om het Licht te aarden zodra het binnenkomt.

Daar zijn jullie evenmin aan gewend, maar dat is wat we jullie dit jaar overbrengen. Dit is iets waar we met jullie aan willen werken op vele verschillende niveaus. Vroeger noemden we dit het gronden/aarden/verankeren van Licht. We hebben een techniek hiervoor aan de Hoeder gegeven, en hij zal het jullie laten zien.

Besef echter dat het niet om de techniek draait. Het draait er veel meer om wat er gaande is. Laat het ons uitleggen, want het is iets dat een ieder van jullie vandaag nog kan omarmen en het in je leven kan benutten.

Loskomen van de Universele Onderbewuste Geest
Jullie ervaren dagelijks Licht op je levenspad. Wij vertellen jullie dit omdat het niet mogelijk is bewust te zijn zonder ideeën te hebben. In het belang van dit betoog zullen we jullie ideeën net boven je hoofd houden. Daar horen ze niet te zijn, omdat ze overal zijn.

Maar laat ons gewoon stellen dat er een Universeel Onderbewuste Geest is waar jullie allemaal deel van uitmaken. Vaak raken jullie verdwaald en komen los van die Onderbewuste Geest. Waarom komen jullie los van het Onderbewuste, van het Universele aspect dat jullie allen verbindt?

Omdat velen van jullie zich niet op hun gemak voelen met vreemde ideeën die door hun hoofd spoken. Besef voor alles dat jullie zoiets als een radiostation zijn. Jullie pikken andermans gedachten voortdurend op. Je hoeft geen moeite te doen om negatieve gedachten uit je geest te weren, want dat is jullie eigen valkuil.

Jullie trachten negatieve gedachten te weerhouden je geest binnen te komen en alleen positieve gedachten te hebben. Toch bouwen jullie daarmee zo’n vacuüm op dat je alle negativiteit ineens op je bord krijgt om het noodzakelijke evenwicht te houden dat nodig is om te kunnen pretenderen dat je in een duale wereld leeft.

Nu stappen jullie uit je wereld van dualiteit. Jullie stappen uit de wereld van zwart en wit in een wereld van Trialiteit waarin jullie een nieuwe verbinding hebben. Jullie hebben altijd het ene eind van de lijn als zwart gezien en het andere eind als wit ervaren. Nu bestaat er een derde punt dat wij het Hoger Zelf noemen dat jullie een nieuwe visie op de lijn geeft.

Jullie beginnen uiteindelijk in te zien dat de lijn zwart noch wit is, want dat zijn slechts de einden die jullie het meest bijbleven. Het nieuwe gezichtspunt is in feite waar alle verschillen samensmelten; de waarheid ligt waarlijk in het midden en niet noodzakelijkerwijs aan de uiteinden waar jullie het altijd dachten te vinden.

Licht verankeren
Laten we even naar de situatie kijken. Zelfs in een veld van Trialiteit ervaren jullie verbindingen en voelen jullie emoties en gedachten van anderen. Maar jullie kunnen dat naar een niveau brengen waar ze gewoon boven je hoofd voorbijgaan en zich niet aan je hechten.

Het zijn niet de negatieve gedachten die je leegmaken, maar het is de hechting aan jullie die dat doet. Je reikt omhoog en pakt de gedachten die steek houden en verankert ze. Dat is heel gewoon, want jullie hebben dit gedaan sinds het begin van jullie bestaan op Aarde.

Maar, en dat gebeurt vervolgens, jullie hebben gewacht. Je probeert het idee uit. Je integreert het, en als het werkt, denk je er over er iets mee te doen. Het doet iets met je, het helpt jullie je eigen vibratie/frequentie te verhogen, en je denkt er na enige tijd over het misschien met iemand te delen.

Na een paar maanden zal het idee uitpakken, en na een paar jaar zou je er daadwerkelijk een boek over schrijven. Je zou zelfs kunnen beginnen met anderen iets te leren over de geheimen van het leven. Nu begint alles te veranderen vanwege jullie eigen connectie met de planeet die voornamelijk uit water bestaat.

Jawel, daar stevenen we op af. Dit is het deel dat een ieder zeer snel in verbinding brengt. Wat er nu plaatsvindt, is dat er een onmiddellijke behoefte is aan het gronden van die lichtdelen, zodra je ze ervaart. De meeste mensen zullen met een nieuw concept komen, en worstelen ermee om het zich eigen te maken. Ten slotte, als ze het idee kunnen staven, zullen ze het opschrijven en verankeren.

Wij vragen jullie dingen snel te verankeren. Stop met wachten en doe het NU!
Ontdek een manier om iets te schrijven. “Oh, ik kan niet schrijven! Ik kan niets zeggen dat nog niet is gezegd…” denken jullie. Ja, wij kennen jullie uitvluchten. Wij zeggen jullie, geliefden, dat jullie een boodschap van Thuis dragen die niemand anders kan dragen.

Daarom zijn jullie Hier & Nu! Of die boodschap nu een schilderij wordt, een boek of een muziekcompositie, of wellicht zelfs een glimlach of een vriendelijk woord voor een ander. Elke boodschap kan jullie trigger zijn, maar wij beginnen jullie te vragen om die energie nu te verankeren/aarden.

Vind een manier om dat te doen, of je nu iets hoort, een gedachte, een idee, het geluid van muziek, waar dan ook. Hoe kun je dat op een of andere manier in je leven verankeren? Meestal vragen wij jullie het gewoon op te schrijven en het in je eigen bewoordingen te doen.

Is het opschrijven van een idee dan het aarden van energie? Ja, want het is uit de ethers gekomen en naar jullie afgedaald om dat stukje Thuis tot uitdrukking te brengen. Dat is het stukje waar iedereen mee treuzelde, want jullie moesten jezelf zonodig eerst perfectioneren.

Nee, omdat het Licht nu zo snel indaalt, gaat het erom elk stukje Thuis zo goed en zo snel mogelijk te aarden en het door je heen te laten stromen.
Soms wanneer de Hoeder spreekt in wat hij een channeling noemt, en hij op het punt staat iets te zeggen, geven we hem een kleine hint, een idee. Zo nu en dan stopt hij om na te denken over wat we hem zeggen, en het komt voor dat hij stottert, van slag is of stopt met praten.

Dat komt omdat hij het concept oppakt en er teveel over nadenkt. Het gaat er dan om vrijuit het idee uit te spreken, en als hij er zich zorgen over maakt, kan hij het gewoon zeggen. “Ik weet niet wat ik nu binnen krijg, maar ze willen dat ik dit zeg. Zie maar wat jullie ermee doen.”

Dat is het aarden of verankeren van de energie! Zo breng je iets uit de ethers naar de Aarde om het hoe dan ook in je leven te verankeren. Dart doen jullie altijd met alles waar je passie voor voelt. Wij zeggen jullie niet te wachten op het grotere plaatje, op het overzicht.

Wacht niet totdat je een schrijver wordt of totdat je boek in de Top Tien staat!
Aard die energie in kleinere en regelmatiger intervallen. Wanneer jullie iets ontdekken waar je opgetogen over bent, breng het Thuis. Veranker het hoe dan ook om er een 3D werkelijkheid van te maken, en alle vijf dimensies beginnen zich zeer snel conform die vondst aan te passen.

Het gaat er nu om praktisch nut te ontdekken voor alles wat jullie ervaren en die energie dan te verankeren. Het is niet nodig dat jullie daarop moeten leren vertrouwen. Want jullie zullen zoveel lichtpunten verankeren dat je veel meer keuzes zult hebben op welke je wilt vertrouwen en op welke je voorwaarts wilt gaan.

Herverdeling van Water
We willen graag specifiek praten over water op de planeet en de herverdeling van water dat plaatsvond. Er is niets mis met de Aarde, besef dat alsjeblieft. Het is een zelfherstellende voorziening, en wat jullie proberen te doen is haar zichzelf laten herstellen zonder dat de planeet voor de mens verloren gaat.

De Aarde zal probleemloos overleven, en zij is er om in een veilige omgeving te voorzien. Niet alleen voor de mens, maar voor elk dimensionaal niveau dat een aspect van haar bestaan uitmaakt. Zij verandert erg snel van energie, en ze gaat momenteel door wat je een emotionele omwenteling zou noemen.

Dat draait om water en de herverdeling van water op de planeet. Laten we het simpel voorstellen. Er zijn twee erg zware aardbevingen geweest in de laatste paar jaar die de planeet voorgoed hebben veranderd. Die hebben niet alleen de Aarde veranderd en uitgerekt, maar ook de rotatiesnelheid met milliseconden opgevoerd.

Niettemin is ze veranderd, de vorm van de Aarde is veranderd. Het is van meer belang dat er een nieuwe schommeling is in haar rotatie, terwijl ze haar baan om de zon vervolgt, en de nieuwe schommeling veroorzaakt de herverdeling van water op de planeet. We hebben hier een paar maanden geleden over gesproken en voorspeld dat dit zou gebeuren.

Wij kunnen jullie niet precies vertellen hoe dat uitpakt, want het is jullie wereld, jullie werkelijkheid. We kunnen jullie wel vertelen dat de Aarde nu haar eigen emotionele verandering doormaakt, want dat is hoe jullie de wereld ervaren.

Als jullie geen emoties zouden voelen, zou je veel dichter bij de dieren staan dan bij de mensen. Jullie emoties zorgen dat je verbonden bent met thuis.
Ja, wij weten wel dat de emoties op je pad lijken te komen of je blokkeren. Dat is het aspect waarbij jullie liefde kunnen voelen, het aspect dat zorgt dat jullie de energie van Thuis als liefde in je hart en in je dagelijkse leven ervaart.

Het wordt in je lichaam versterkt en ontvangen via water. Ja, het lichaam bevat ongeveer 80% water, en dat is een enorme hoeveelheid. Veranderingen in de omgeving die met water te maken hebben zullen tevens jullie emotionele lichaam beïnvloeden.

Aangezien de meeste van jullie daardoor behoorlijk ondersteboven zijn geschud, is er een soort van verdoving op gang gebracht. Vele van jullie interpreteren die verdoving/ontmoediging als vastzitten of levenloos/lusteloos voelen, waardoor je de LevensKracht-energie en de flonkering in je ogen verliest.

Enkele onder jullie voelen zich daardoor verloren. Wij zeggen jullie, geliefden, er niet aan te wennen dat je vastzit, omdat het voorbij zal gaan. Het zal spoedig veranderen om jullie er op voor te bereiden voorwaarts te gaan. Jullie maken je op om een richting op te gaan, toch zou je wel eens een andere kant op kunnen gaan.

Daarom vragen wij jullie specifiek die Universele energie Hier & Nu te eren. De Universele energie is de energie die elk hart met een ander hart verbindt. Dat is wat jullie in staat stelt gedachten te delen op een hoger aspect. Deze energie stelt jullie in staat elkaars emoties te voelen en je verbinding met elkaar en met de planeet.

Dat is de manier om dit waar te nemen. Ook al is het een 5D aspect, wij willen je vragen er over te denken in tweedimensionale (platte) vierkanten. Het is een stuk dat opgebouwd is uit individuele 90° afslagen. De 90° afslagen vormen een beduidend onderdeel van de planeet Aarde. Als er geheimen zouden zijn in het Universum, zou dit er een zijn.

Wij hebben al eerder met Jullie gesproken over het concept tijd op jullie planeet, en wij zeggen jullie dat wat jullie als tijd ervaren in feite een illusie is. Tijd bestaat niet, hier Thuis . Het bestaat in jullie werkelijkheid, omdat het je in staat stelt net te doen alsof je iets anders bent dan Geest.

Het stelt je in staat een menselijke ervaring te hebben, terwijl je alles leert over je ziel. Is dat niet interessant? Besef dat het exact is wat jullie Hier & Nu doen.
Er zijn nu zoveel verbindingen die zich beginnen te manifesteren om deze energie voor jullie te verankeren, en de energie in beweging te brengen.

Als je voelt dat je een bepaalde richting opgaat, volg die richting. Het impliceert niet dat je later niet van richting kunt veranderen of dat je in een andere richting kunt kiezen. Wat het betekent, is, dat er niets gebeurt tenzij je in beweging komt.
Bewust een andere richting opstappen is uitstekend als je nergens heen gaat, omdat het de beweging er weer inbrengt.

Zodra de beweging enige richting opgaat is het gemakkelijker de richting van je ware passie in te gaan; passie is wat je van Thuis deed gaan. Er zijn veel aspecten die nog gaan gebeuren op de Aarde wanneer die herverdeling van water plaatsvindt. Veel hiervan zullen jullie merken van de oppervlakte van de Aarde. Maar twee keer zoveel zal zich onder de oppervlakte voordoen, dat spanningen op Aarde zal veroorzaken die velen van jullie in je emotionele lichaam zullen voelen.

Wij willen jullie je er gewoon bewust van maken, omdat als god zich eenmaal bewust is van zichzelf, jullie de leiding nemen; jullie nemen verantwoordelijkheid voor je Zelf.

Jullie begrijpen je eigen positie in het Universum. Zelfs al zullen jullie alles in zekere zin voelen, het is juist het fysieke voertuig dat je hebt aangenomen die je in staat stelt de energie te voelen. Besef dat dit een evolutionaire verschuiving is die nog nimmer plaatsvond in enig Spel waar dan ook.

Jullie trekken weer eens de frequentionele kar, en wij zijn ongelooflijk trots op jullie. Wij weten dat het niet gemakkelijk is net te doen alsof je mens bent, maar jullie doen het geweldig. Wij zien altijd kans om nabij te zijn om jullie te helpen herinneren aan je ware aard.

Jullie verzoenen je eigen overtuigingen in je eigen gedachten en in je eigen gedachten met wat jullie worden. Niettemin zeggen wij jullie dat het veel grootser is dan jullie je kunnen voorstellen, en dat het meer moeilijkheden inhoudt dan jullie nu al ervaren.

Vertrouw er maar op dat er een tienvoudige versterking oplevert aan de andere kant. Verwelkom het. Verwacht het. Ga er doorheen. Maak anderen deelgenoot van hoe je er mee omgaat.

Maak hen deelgenoot van je gevoelens en verbindingen, maar ook van je eigen twijfels, want dat maakt je menselijk. Dat stelt je in staat iets te doen wat niet mogelijk is in vele andere Spellen in het universum; het stelt je in staat kracht te verkrijgen van de andere goden. Dus geniet van de rit. Er staat later nog veel meer op het programma, maar voor nu mogen jullie weten dat jullie aan de drempel staan van de opening van enkele enorme poorten.

Het downloaden van de Technologie staat te gebeuren.
Een paar jaar geleden spraken wij over de val van technologie op deze planeet.
Wij vertelden jullie dat op een bepaalde datum er technologieën gedownload zouden worden die hier lang niet zijn geweest. Zelfs als die technologieën verkregen zijn van andere wezens uit andere dimensies of andere planeten, als de collectieve spirituele frequentie niet hoog genoeg is om het aan te kunnen, zullen die technologieën niet werken. Het is erg vreemd, maar alles zal goed uitpakken; ze zullen het op de Aarde 'laten vallen' en het zal werken.

Dat komt omdat het een mix is. Jullie zijn de scheppers, jullie zijn het waar het zich mee mag mixen, en jullie zijn degenen die er mee moeten werken. Wees niet bang dat die technologie jullie overneemt, want dat is onmogelijk. Angst voor die technologie is zoiets als in de spiegel kijken en bang worden van je spiegelbeeld.

Wees je er dus bewust van omdat jullie nu snelle ontwikkelingen zullen zien in technologie. Veel van de energie die vorig jaar 22 juli werd gedownload beweegt zich nu erg snel. Hoewel veel ervan nog niet goed is uitgekomen, staan jullie er dichter bij dan je denkt.

Dit zijn technologieën die ook zullen helpen jullie planeet schoon te maken, je menselijke sporen op Aarde uit te wissen en harmonieus met de Aarde samen te werken. Er zal nog veel meer geopenbaard worden dan jullie je kunnen voorstellen omdat jullie de moed hebben om uit de kast te komen en te zeggen: “Dit is wie ik ben”.

Vind die kracht in deze onzekere tijden. Veranker waar mogelijk elk deeltje licht in je leven. Ontdek onmiddellijk hoe je het kunt benutten, ontdek een manier om het erin te brengen en zie hoe je de wereld om je heen verandert.

Het is een grote eer dat we hier zitten en met jullie spreken, want wij zeggen jullie dat we zeer lange tijd hebben gesproken zonder dat iemand luisterde. Jullie hebben een niveau bereikt waar wij ongelooflijk trots op zijn, en wij zeggen je nu dat jullie op het punt staan een heel grote poort te openen.

Geniet van elke seconde op deze reis. We zeggen dat doelbewust, niet slechts als een manier om af te sluiten, omdat de vreugde, het genieten, een aspect is van wat jullie van Thuis meebrachten. Vreugde is een aspect waartoe alleen mensen toe in staat zijn.

Het is ons een grote eer dat we jullie vragen elkaar met het grootste respect te bejegenen. Voed elkaar bij elke gelegenheid, en speel goed samen.

Espavo,

De Groep.

Dit artikelen mag vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com (met verbeteringen van M~205)