Roerloze Tijd – januari 2014 – Steve Rother


Geschreven door Steve Rother

Gepubliceerd: 2 februari 2014


--------------------------------------------------------------------------------
De polariteitverandering van de zon / januari 2014

Geliefden, gegroet.

Ik ben eM en ik ben hier omdat jullie de planeet hebben veranderd. Jullie hebben elk afzonderlijk deel ervan veranderd en jullie beginnen nu te wennen aan een nieuwe wereld. Dat is besliste niet gemakkelijk en daarom willen wij jullie vertellen wat je te wachten staat, want dat is het mooie van waar jullie nu middenin zitten

De Hoeder heeft gesproken over deze verandering in de polariteit van jullie zon, maar de zon is niet de enige die van polariteit verandert. De Aarde is ook al meerdere keren veranderd. Waarom zou iets überhaupt de polariteit veranderen?
Welnu, geliefden, de simpele reden is dat het allemaal om balans gaat.

Het polariteitsveld of dualiteit, waarmee jullie in deze derde dimensie werkten, heeft alles afgescheiden, waardoor jullie met je percepties moesten leren omgaan. Jullie scheppen het moment van ontwaken. Thans zijn er veel meer mogelijkheden voorhanden op nieuwe manieren, en dit is wat wij jullie vandaag willen zeggen omdat het al begonnen is.

Weet je, het eerst jaar van deze transitie had alles te maken met wennen; het ging er om de nieuwe macht te leren begrijpen. Nu staat zelfs de werking van de kosmos achter jullie. De polariteitverandering van de zon projecteert een enorm magnetisch veld. Nee, het is niet sterk; het is enorm. Het bedekt de kosmos met wat jullie een zwak (en wij noemen het subtiele) energie veld noemen dat alles doordringt.

Welnu, dat is hoe wij alles beheersen. Wij gebruiken effectief het collectieve ‘wij’, omdat jullie er ook deel van uitmaken. Wij beheersen het Universum met deze subtiele magnetische velden. Dat gebruikten jullie ook als je healing op afstand deed, of wanneer je mensen je licht & liefde stuurde. Je stuurde je magnetische golven uit opdat anderen zich er in konden koesteren en de energie konden voelen.

Maart 2014

Terwijl de Zon gaat veranderen, komt de slinger van polariteit tot rust, en alles wat daarmee resoneerde komt tot rust. Dit brengt nieuwe rimpelingen op gang, want al snel zal een deel ervan voorwaarts gaan, terugvallen, en op nieuw voorwaarts gaan… en uiteindelijk zal de slinger een nieuw balans vinden in de tegenovergestelde richting.

In plaats van de ene kant op te gaan, zal het de andere kant opgaan, en die verandering is een kans voor jullie allemaal in de komende vier maanden. Met andere woorden, het begint Hier & Nu. Jullie wetenschappers geloven niet dat het over een maand begint, maar wij zeggen jullie dat het al begonnen is. Je zult het in je emotionele lichaam ervaren, maar je zult er pas eind maart aan wennen.

Maart 2014 zal een gewenningsperiode zijn voor deze nieuwe energie, en zolang als het duurt, zullen jullie leren leven in een nieuwe wereld. Ja, het zal onwennig aanvoelen, net zoals dat het geval is met de transitie van de oude wereld naar deze nieuwe wereld. Maar dit keer zullen jullie meer zekerheid voelen, jullie zullen vertrouwen voelen in je hart, en dat is het mooie van deze periode.

De Hereniging van Licht op Aarde.
Er is nog veel meer. De Hoeder heeft gesproken over leven in een tijd zonder geheimen. Dat is het mooiste van alles, omdat als jullie alle illusies loslaten over wat jullie pretenderen te zijn, kom je bij de geest binnenin in je uit, en dan leren jullie elkaar op een totaal nieuwe manier kennen.

Dit wat nu gaande is, is de hereniging van licht op Aarde en het is prachtig om te zien. Vanaf nu brengen de volgende 12 maanden jullie het vermogen een nieuw Licht op Aarde te verankeren binnen je essentie. Jullie hebben meer van je eigen licht gedragen, en jullie hebben tevens het vermogen in een nieuw lichaam te leven.

Dit nieuwe lichaam zal niet alle emotionele littekens dragen waar jullie mee waren belast, en het zal jullie toestaan je energie op eigen gezag te veranderen.
Jullie hebben ermee geoefend en er mee gewerkt op nieuwe levensterreinen, maar ze komen nu binnen.

Goed, wat is er nu nodig om dat te bereiken, om te begrijpen dat elke emotie die je ervaart echt is? Ja, dat brengt veel mensen in verwarring omdat jullie over je emoties nadenken en ze bestempelen met positieve of negatieve etiketjes. Wij beschouwen geen enkele emotie als goed of fout. Emoties zijn gewoon de reflecties van wie jullie zijn en van wat je op dat moment ervaart.

Een Roerloos Moment… Het Nul-Punt.
Terwijl de verandering plaatsvindt en de energieslinger subtiel van de ene naar de andere kant zwaait, zullen jullie een zelfvertrouwen voelen dat je tot nu toe hebt gemist. Dat geeft jullie de kans om in actie te komen, maar je moet er wel op voorbereid zijn, en daarom geven wij jullie juist nu deze boodschap.

Het is tijd voor onbeweeglijkheid, roerloosheid, ter voorbereiding op die actie die op je drempel ligt. Er ligt jullie een ongewone kans te wachten, omdat de richting verandert en de magnetische invloed van de zon op jullie even stopt als het naar het Nul Punt gaat. Als het Nul Punt wordt bereikt, en dat gaat erg snel, is er een magische tijd van balans op Aarde!

Het belangrijkste van die balans is de mannelijk/vrouwelijke energie waar jullie al heel lang mee hebben geworsteld. Nu doen zich die energieën voor, en jullie krijgen de kans je zelf in balans te brengen, je eigen energie en die van je omgeving. Jullie scheppen in feite een geheel nieuwe wereld en jullie moeten de kans aanpakken om een nieuwe wereld om je heen te kiezen.

Dit betekent je zelfvertrouwen terugkrijgen omdat dat de magneet is waarmee je alles uit het Universum naar je toe trekt. Net als toen je nog Thuis was… Als je aan een chocolade taart dacht, verscheen die taart voor je neus. Weet je, jullie hebben die vermogens Hier & Nu. Jullie zullen echter geen taart naar je toe trekken, jullie zullen elkaar aan trekken.

Jullie zijn er klaar voor je Nieuwe Werkelijkheid te creëren.
Er moeten nieuwe verbindingen en nieuwe families gemaakt worden, nieuwe energieën moeten op Aarde gebracht worden, en daarom geschiedde alles in het voorbije jaar zoals het gebeurde. Nu zijn jullie er klaar voor.

Veel mensen zeggen: “Hoezo, ben ik er klaar voor? Ik heb helemaal geen verbinding. Ik heb juist alles verloren. ”
Vertrouw ons nu maar. Jullie zijn er klaar voor, want jullie zijn in een positie waarbij jullie in je Nieuwe Werkelijkheid kunnen stappen en het ook creëren
Daarom vragen wij jullie allemaal niet naar je zelf te kijken zoals anderen je beschouwen, maar naar de manier waarop je van binnen voelt.

Kijk eens naar je eigen balans tussen het mannelijke en vrouwelijke. Enkele mensen hebben de ene energie beter dan de andere beschouwd, dat zijn ze niet, want ze worden beide op hun zich nutteloos. Er dient balans te zijn tussen beide energieën als jullie vooruit willen; alles wat onevenwichtig is zal zich op een nieuwe manier voordoen, en jullie wereld op een zeer opdringerige manier in je werkelijkheid manifesteren.

Jullie hebben het vermogen, de nieuwe ideeën en de motivatie om je leven zelf te regisseren. Maar, jullie stem moet hierin gehoord worden. Jullie zijn de enigen die je eigen realiteit kunnen scheppen. Als jullie je mannelijke en vrouwelijke energie in balans brengen door genoeg mannelijke macht en vrouwelijke creativiteit of scheppingskracht aan te trekken en de schoonheid van beide te accepteren, kunnen jullie met Ease & Grace in de Nieuwe Werkelijkheid stappen.

De Nul-Punt Energie.

Zo lang als de rotatie – het slingeren van dualiteit – duurt, zullen jullie zodra het de andere kant op gaat je kansen krijgen.
De meeste mensen zullen denken: ‘Er is iets niet helemaal in orde vandaag. Ik weet niet wat het is, maar ik voel me niet meer zo geaard als vroeger, dus moet er iets goed fout zijn… Misschien doe ik iets verkeerd.”

Wij zeggen jullie dat dit het loslaten is; dit is de Nul Punt Energie die jullie allen de komende paar maanden kunnen ervaren. Terwijl jullie er aan beginnen te wennen en zodra het volledig is geland, is het tijd om in actie te komen, want er is geen betere tijd om in je passie te komen… maar wat betekent dat?

Betekent dat het tijd is voor jullie om de boel de boel te laten en eindelijk alles te doen wat je dacht te moeten doen? Veel mensen hebben in feite lijsten met dingen die ze in dit leven willen bereiken. Geliefden, wij zeggen je dat het nooit gaat om wat je bereikt, het gaat om de weg die jullie willen gaan. Als jullie voor de weg van het hart kiezen, is het voor ons gemakkelijk alles magnetisch op het pad te leggen dat jullie kiezen.

Maar, als jullie twijfelen en zeggen: “Ik wacht tot ik vertrouwen genoeg heb om die stap te maken. Ik ben niet zeker van mezelf.” Dan gaat het moment voorbij, want dat is jullie keus. Er is een zeer unieke kans om je eigen balans te verankeren in de nieuwe Licht energie van de Aarde, waarin zowel het mannelijke als het vrouwelijke gelijkwaardig gelijkmatig worden.

Het Satan Experiment.
Jullie hebben erg lang in een polariteitsveld of, zoals jullie zeggen, dualiteit geleefd. Welnu, dat is voorbij, want het is nu een veld van trialiteit. De meeste mensen weten niet goed hoe dat werkt, en gebruiken nog gewoon de zelfde eigenschappen en controle mechanismen die in dualiteit werden toegepast.

Die mensen zijn behoorlijk gefrustreerd omdat die manier soms wel werkt en meestal niet. Laat ons daarom er iets over zeggen. In de dualiteit kende alles wat jullie zagen een tegenstelling, dat is de reden waarom de mensheid de illusie van de hel schiep. Jullie konden je niet voorstellen dat er een hemel bestond zonder dat er een tegenstelling was, en natuurlijk is die tegenstelling op alle denkbare manieren misbruikt. Wij konden ons niet voorstellen dat jullie het zo zouden gebruiken, geliefden. O ja, jullie zijn bekend met de term ‘Zo Boven Ze Beneden’. Dat is werkelijk hoe het is.

Vaak wedijveren wij met jullie op Aarde, en dat deden we dan ook met het Satan Experiment. Wij pretendeerden dat er dualiteit in de hemel was, terwijl die er niet was, dus hadden wij een Satan Experiment en dat werkte heel goed. Maar wij zeggen jullie dat hij nu Thuis is. Lucifer is een van de grootste engelen van alle tijden en heeft iedereen geholpen te wennen aan dualisme omdat dat nodig was.

Jullie hebben dat heen en weer gedoe niet meer nodig, het is niet meer nodig drie stappen voorwaarts te gaan en soms twee stappen terug te doen. Nu kunnen jullie in je werkelijkheid gestaag vooruit en voorwaarts gaan in een nieuw leven.
Het enige wat je hoeft te doen is die ene stap naar voren.

Al jullie emoties zijn perfect.
Vele zijn zijn uitdagingen tegengekomen op hun pad, of ze hebben zich zelfs afgevraagd of ze wel op het juiste pad waren, of ze hebben de tekens van de Geest niet goed geïnterpreteerd en doen iets verkeerd. Geliefden, het hele proces van goed en kwaad is inherent aan dualiteit.

Wij zeggen jullie nu dat het slechts om een lichte aanpassing gaat. Hoewel vele van jullie niet het succes hebben gekregen waar je op hoopte, kan dat nu allemaal veranderen. Gebruik alsjeblieft niet de zelfde spelregels die je tot nu toe in je wereld gebruikte. Handel in plaats daarvan rechtstreeks vanuit je hart en stem alles daar op af. Besef dat al je emoties op elk moment perfect zijn, en dat je ze nooit hoeft te verbergen. Dat is het moeilijkste op Aarde.

Nog maar kort geleden zat de Hoeder hier en keek naar de vrouw die Meg heette, en de tranen vloeiden uit zijn ogen. Hij probeerde het even voor iedereen te verbergen maar hield dat niet vol. Dat is de balans van energie die stroomt. Niet dat iedereen nu zo nodig moet huilen, maar als jullie je in dit leven altijd groot houden, gebeurt er soms iets dat je toch klein krijgt…

De bedrading moest aangepast worden maar dat is de balans, want als hij op dat moment zich zorgen had gemaakt wat iedereen wel van hem dacht; dat hij toch niet de mannelijke figuur was die hij als jongen voor zijn omgeving moest zijn, dan zou alle vooruitgang die hij geboekt had op dat moment zijn uitgewist.

Dit is typerend voor de Aarde. Je maakt een stap vooruit, draait je om en ziet al die mensen die naar jou kijken, en je doet weer een stap terug. Nu is het tijd voor een nieuwe visie, een nieuwe balans van je eigen seksuele energie, en een andere rol op Aarde te claimen omdat jullie de grootste leraren en healers zijn.
Enkelen onder jullie Her-Inneren het zich, sommige werken op die gebieden om het door te geven, en anderen proberen het zich gewoon te her-inneren.

Jullie kleur is een deel van een Grote Regenboog.
Geliefden, oordeel nimmer over je zelf, want als je dat doet, sla je god als het ware in het gezicht. Het is jullie toevertrouwd iets enorms op Aarde te zetten gedurende een zeer kritieke tijd in de evolutie, en nu proberen jullie hier te ontdekken of dit eigenlijk wel de juiste tijd is.
“Ik heb altijd iets geweten, maar misschien draafde ik gewoon door. Misschien dacht ik een verschil op Aarde te kunnen maken. Misschien zag ik mezelf al op het toneel met mensen spreken…”

Misschien niet. Misschien waren die visioenen diep in je eigen herinnering geplant opdat jullie je konden her-inneren wie je bent en wat je kwam doen. Het is nu meer dan ooit tijd, geliefden, en jullie zullen het zien gebeuren. Sommige mensen zullen zich terugtrekken als ze de energie voelen omdat het overdonderend is.

Eerst voelt het aan als een stoot hete wind in je gezicht, maar als je zegt: “Het is oké, we wisten dat het zou komen, dus we zullen ons beschermen en zien uit te vinden wat we nodig hebben om aan die nieuwe energie te acclimatiseren.” Dat is het punt waarop je de verandering niet meer als negatief ziet, en tegelijk de grootste uitdaging op Aarde vanwege de dualiteit en polariteit waarmee jullie zo lang hebben geleefd.

Jullie zien alles als goed of fout, boven of beneden, goed of slecht en zwart of wit.
Het wordt tijd om de prachtige grijzen in de wereld te brengen. Er was eigenlijk nooit sprake van zwart of wit omdat alles een vermengen van energie is. Jullie waren dol op de zuiverheid van afgescheidenheid en het unicum van wie je was, dus stond je op en je liet je kleur aan de wereld zien.

Welnu, geliefden, jullie zijn deel van een grote regenboog. Jullie hebben je zelf als afgescheiden beschouwd, en nu bereiken jullie het bestaansniveau op Aarde waarop jullie de verbindingen gaan zien. Ja, er zijn veel mensen die de eerste stap hebben gezet in wat jullie Lichtwerk noemen en iets hebben laten gebeuren dat overeenstemt met je hartsenergie.

Dat is erg mooi, maar soms ook moeilijk omdat het niet altijd de resultaten genereert waarop je gefocust was. Waarom gebeurt dat? Dat gebeurt, geliefden, omdat het soms niet volledig is afgestemd op het grotere plaatje, en dat is wat jullie allemaal moeten leren. Jullie leren om lichtvoetig te gaan en met de stroom mee te gaan. Het gaat er niet om dat jullie je doel moeten bijstellen, maar jullie hebben nu het vermogen een kortere weg op je pad af te leggen.

Wij zeggen jullie wel dat er nog vele veranderingen op Aarde zullen zijn. Sommigen zien die als negatief omdat het soms nodig is eerst een stap terug te doen om vooruit te gaan. Jullie zullen dit vooral zien met betrekking tot geheimen, want er zullen geen geheimen meer zijn. Jullie zullen dat dagelijks zien op je tv en dat is prachtig. Jullie zullen je fascinatie voor alle leugens die je worden verteld moe worden.

Je zult uitgeput raken van het omgaan met alle corruptie en samenzweringen. Jullie zullen simpelweg in je hart kijken en iets in beweging zetten. Houdt dat in dat als het afgeblokt wordt, je niet succesvol bent? Neen, geliefden. Het betekent dat je beter naar je hart luistert. Zodra je er een bestemming aan geeft, brengen jullie je zelf uit het nu moment waarover de Hoeder zo duidelijk heeft gesproken.

Het Nu is het enige moment waarin het mogelijk is te leven en er een spirituele ervaring te hebben. Toch leven vele mensen in het verleden of in de toekomst; jullie investeren in je zelf op verschillende manieren. Het gaat er nu om in dat moment te zijn waar je je zelf kan aarden in een geheel nieuw licht, en dat is uitdagend. Jullie zullen nieuwe begrippen leren: “Ik ben een evenwichtig wezen. Ik heb geen seksuele geaardheid.”

Er zijn veel gepolariseerde planeten als de Aarde in wat jullie het Universum noemen, of zullen we dat het Multiversum noemen? Het Universum betekende gewoonlijk al dat is, maar nu is het meer een deel van al dat is. Wij houden van de wijze waarop jullie dit veranderden. Wij hebben eerder al gesproken over de nieuwe planeten die in jullie zonnestelsel gevonden zullen worden. Jullie hebben er al drie van ontdekt en er zullen er meer volgen. Is dat belangrijk voor jullie? Nee, geliefden, het is gewoon prachtig voor jullie omdat het niet langer nodig is over iets in het duister te blijven tasten.

Jullie perfecte imperfectie

Er zijn zeker veel aanpassingen omdat jullie als geblinddoekte goden rondliepen en niet in staat waren te zien dat jullie goden waren. Zelfs al stond het duidelijk op hun borst geschreven, jullie moesten het via de harten en ogen van iemand anders zien. Nu is zelfs die reflectie langzaam aan het verdwijnen, waardoor jullie meer van je zelf kunnen zien.

Het is moeilijk omdat als je zoveel schoonheid in je zelf ziet, je er uiteraard aan gaat twijfelen. Als je in de spiegel zou kijken en een ongelooflijk schoonheid weerspiegelt ziet, zouden jullie onontkoombaar de perfecte imperfectie vinden. Je zou zien wat er verkeerd is, hetgeen niet meer dan natuurlijk is in een veld van dualiteit. Jullie brengen het in je werkelijkheid door van die imperfecties te houden.

Geliefden, dat is wat jullie zijn. Jullie zullen niet geliefd zijn vanwege je perfecties, want jullie zijn geliefd om je imperfecties omdat dat hetgeen is wat jullie op Aarde durfden te dragen. Nu, ontdek wat je ermee kunt doen, want dat is het mysterie dat jullie vastgehouden en geheim gehouden hebben voor andere mensen. Jullie geloofden dat zij die naar jullie keken, jullie op een of andere manier hebben gedefinieerd, maar dat zal veranderen. Zijn jullie klaar voor de volgende stap?


De snelheid van liefde

Het gebeurt nu, dus verwelkom deze tijden en de gewijde maanden die voor jullie liggen. Breng je magie in die periode en ga in je passie leven, maar hecht je niet aan de uitkomst want dat brengt je uit het NU moment. Zeg gewoon: “Vandaag ben ik iets dichter op het gevoel van iets in mijn hart gekomen dat ik in mijn dagelijkse leven heb ervaren.”

Nu zijn jullie op de goede weg om schepper wezens te zijn die, op elk moment van de dag met een evenwichtige energie, een brandnieuwe wereld scheppen.
Hier komt het interessante deel, geliefden, want wij zeggen jullie dat er een
evenwichtige seksuele energie op Aarde is. De mannelijke energie was de meest krachtige, terwijl de scheppende rust/stilte van het vrouwelijke altijd ietwat verborgen is gebleven.

Dat moet erg snel veranderen als alles op Aarde op het punt staat te ontwaken, want er kan op die manier generlei dominantie meer zijn. Welnu, dat impliceert veel veranderingen in ieders leven. De wijze waarop jullie collectieve frequenties hebben waargenomen, zoals door de ogen van je regeringen, zijn aan het veranderen.

De magie is zich aan te ontvouwen op Aarde, dus welk daal claimen jullie voor je zelf? Nu kan dat. Durf naar voren te komen en weet dat jullie met een zeer belangrijke boodschap naar de Aarde zijn gezonden, een boodschap die hard nodig is. Je kunt je boodschap hier brengen en iedereen zegt dat ze het niet begrijpen. Maar dat houdt niet in dat je ermee moet stoppen.
Misschien probeer je het eens op een andere wijze te verkondigen, maar het blijft evengoed de boodschap van je hart, ook al is het niet op de juiste plaats en op de juiste tijd. Jullie zullen anders vervallen tot een niet nagekomen creatie in plaats van een bewuste creatie, en dat is waarmee jullie geleefd hebben, geliefden.

Oordeel je zelf niet, want jullie hebben het goed gedaan. Jullie gaan voort met de snelheid van liefde, die net iets sneller is dan lichtsnelheid. Zelfs Einstein wist dat niet.

Jullie zijn SchepperWezens

Jullie stapten in een prachtige energie, en hier is het deel waar jullie je niet volledig bewust van waren. Toen je nog Thuis was en je aan een chocoladetaart dacht, verscheen die taart gesneden en wel voor je neus, klaar om gegeten te worden precies zoals je verwacht had. Als je, zelfs hier op Aarde, aan een chocoladetaart denkt, komt het naar je toe, maar het moet alleen door de vertraging van tijd gaan.

Nu moet die taart je op een iets andere manier vinden, want wij willen graag dat jullie de schepper eigenschappen van Thuis op Aarde gaan benutten. De tijdlijn is drastisch afgenomen, toch weten veel mensen dat niet omdat ze de grenzen niet bewust genoeg hebben verdrongen.

Er is een nieuwe manier om energie erg snel te creëren; licht gronden, dat houdt in dat je in plaats van met alles te werken, je de energie inbrengt en het in beweging zet. Dit was tot nu toe aan een beperkt aantal mensen geleerde, maar nu is het inherent aan een ieder van jullie en het collectief der mensheid. Jullie kunnen zaken erg snel manifest maken, maar het duurt geen jaren om te veranderen.

Artwork by Choi Jeong Ha

Velen van jullie zullen nu uitreiken in een nieuwe expressie van licht, een vrijheid van expressie. Jullie zullen het erg bevrijdend vinden als je planeet niet alleen het mannelijk/vrouwelijke in evenwicht brengt, maar die balans ook erkent. Op dit moment kent jullie taal zelfs geen woorden voor een evenwichtig wezen, daaro noemen jullie het onevenwichtig aan de mannelijke – dan wel aan de vrouwelijke kant.

Wat te denken van een evenwichtig wezen zoals ik? Daar heb je het al. Al die veranderingen staan nu voor je neus, en wij popelen om te zien welke keuzes jullie maken. Jullie zijn der schepper wezens die op Aarde zijn onthuld. Welkom Thuis, geliefden.

Het is een hele eer jullie te vragen elkaar met respect te bejegenen. Voed elkaar wanneer je kunt. Speel goed samen. Ik ben eM

Espavo,

De groep.

bron: ArjunAwww.assayya.com