Bewegen door de Winden van Verandering (Riding Through the Winds of Change)

Een Hathor Channeling door Tom Kenyon

We wensen verschillende aspecten te bespreken van menselijke psychologische reactie op de planetaire en interdimensionale veranderingen die nu plaatsvinden. Gevoelige personen zijn het meest vatbaar voor dit soort reacties, maar ze verschijnen ook bij degenen die spiritueel onbewust en vooral gefocust zijn op de materiële werkelijkheid.

Wat we beschrijven is een globaal gevoel van hopeloosheid, voor sommigen grenzend op de rand van wanhoop; een gevoel dat men niets kan doen om de koers van de gebeurtenissen te veranderen. Voor sommigen leidt dit tot een soort depressie, gebrek aan motivatie; en dat wat het leven een betekenis, doel en vreugde gaf lijkt nu leeg te zijn.

Voor anderen is het een gevoel van enorm afgescheiden te zijn van hun leven, alsof ze naar een film kijken. Ze doen alsof ze een leven hebben, maar hun hart is er niet bij. Voor anderen die bewust verbonden zijn met het web van leven is het vooral moeilijk om te kampen met het verlies van soorten, de vernietiging van het ecosysteem. Voor degenen die vooral op hun materiële werkelijkheid gefocust zijn, hun 3-D leven, veroorzaken deze tijden toenemend angst voor de financiële zorgen die we een tijdje geleden voorspelden en die jullie nu ondervinden, en ze zullen enkel erger worden.

Bovendien blijven de evolutionaire en katalytische golven vanuit de diepe ruimte waarover we het al eerder hadden, verder escaleren. Degenen die jullie via economie, politiek en religie proberen onder controle te houden vinden het steeds moeilijker, maar ze versterken hun inspanningen en sommige personen die zich bewust zijn van deze spanningen, voelen zich gevangen in het midden ervan.

Want inderdaad, vanuit het standpunt van tijd en ruimte zitten jullie gevangen in het midden. Spiritueel gesproken zitten jullie gevangen temidden van de spanningen tussen evolutie en devolutie. Jullie bevinden je op het middenpunt van tijd en ruimte. Dit is een energetisch intense plaats om te zijn en vanuit het standpunt van de ziel, of de vonk van bewustzijn die je bent – je interdimensionale werkelijkheid of hoe je het voor jezelf wilt beschrijven – zijn dit potentiële, krachtige tijden.

Vanuit ons standpunt is er niets dat iemand kan doen om de ontbinding te voorkomen van datgene dat ontbonden moet worden. De planetaire veranderingen die voor jullie liggen. Als je collectieve en individuele actie kunt ondernemen, kunnen enkele van de intensere vormen van vernietigende veranderingen verzacht of verminderd worden. Maar sommige ervan kunnen niet tegengehouden worden, of om accurater te zijn, zouden we zeggen dat het onwaarschijnlijk is.

Jullie gelegenheid als ziel – als spiritueel wezen dat een mensenleven leeft – is om je door deze veranderingen te bewegen op manieren die je sterker maken en je opwaarts tillen, ook al lijkt het alsof degenen om je heen in een spiraal naar negativiteit, wanhoop afdalen en uit zelfvernietiging handelen. Wanneer je naar het menselijk collectief kijkt en de zelfvernietiging, de koppigheid om te veranderen en de neiging tot domheid ziet, zoek deze zaden dan ook bij jezelf want ze zijn ook in jezelf.

We hebben al eerder onze visie gegeven van wat jullie nabije toekomst zal ontvouwen en we zullen ze niet opnieuw beschrijven. Jullie kunnen het in de archieven opzoeken als jullie geïnteresseerd zijn. (Editors note: You may read these updates at www.TomKenyon.com — see the end of this channeling for more information). Wat we op dit moment belangrijk vinden om door te geven, is hoe jullie de spirituele moed moeten vinden om op te staan terwijl velen om jullie heen lijken te vallen. En met vallen bedoelen we in het bijzonder zich bewegen naar lagere staten van spirituele kwaliteit.

Hoe navigeer je je leven door een zee die gevuld is met angst, vijandigheid, paranoia, beperking, leugens en manipulatie?

De reis van een Ingewijde, wat het pad is van opwaarts in bewustzijn leven, ongeacht de spirituele herkomst of manier om het te beschrijven, is eigenlijk simpelweg de doorgang door het oog van een naald, of het oog van de storm.

Laat ons de metafoor van orkanen en cyclonen gebruiken – want deze zullen toenemen in aantal en intensiteit. Als je je aan de rand van de storm bevindt, ben je blootgesteld aan de vernietigende kracht van wind en water. Maar als je je in het oog van de storm bevindt, is het paradoxaal, calm. Je kunt de rand van de storm ver aan de horizon in een cirkel zien, maar in het midden is alles stil en kalm.

Dit middenpunt van de storm is, wat je vanuit ons perspectief, in jezelf moet vinden. Dit is het pad van de Ingewijde, de spirituele meester. Er is niemand die je dit kan leren. Er is niemand die je kan redden van de stormen die voor je liggen en hiermee bedoelen we zowel jullie uiterlijke weerstormen, politiek en economieën, als aardeveranderingen, maar ook de innerlijke stormen, je psychologische en emotionele conflicten terwijl je temidden van een wereld leeft die zich ontbindt naar een nieuwe wereld die hij nog niet geworden is. Er is hier weinig vaste grond en zulke herkenningstoestanden veroorzaken bij de meeste mensen angsten.

De meesten van jullie hebben niet geleerd hoe op je een gracieuze manier met chaos moet dansen, maar wees hier niet om bezorgd. Want spoedig zullen jullie vele danslessen en gelegenheden krijgen om in vrede te zijn met de partner van chaos, de wervelende onzekerheid.

In deze tijden zal het makkelijker zijn om zich over te geven aan de neerwaartse spiraal dan opwaarts te leven. En toch, opwaarts leven in bewustzijn is datgene waarom jullie op dit tijdstip hier zijn - vanuit ons perspectief.

Er vindt op aarde een strijd plaats om jullie aller spirit, hart en geest. We hebben al eerder over de aard van deze manipulatie gesproken, dus hoeven we het er hier niet over te hebben. Nogmaals, we verwijzen jullie naar de archieven als jullie erin geïnteresseerd zijn. Het essentiële punt dat we willen maken, is dat het tijd wordt dat jullie opwaarts stijgen in jezelf om het hogere spirituele terrein te nemen, om de spirituele moed in jezelf te vinden en niet toe te geven aan de neerwaartse spiraal, om een manier te vinden om zelfs temidden van de toenemende chaos, moeilijkheden en schijnbare rampen opwaarts in jezelf te leven.

We zeggen schijnbare rampen, want interdimensionaal zijn de gebeurtenissen die in jullie leven plaatsvinden zoals catastrofes, stormen, hongersnood, baanverlies enz., multidemensionaal van aard. Zeker, vanuit de lokale ruimte van zijn die in tijd en ruimte gevangen zit, je belichaamde zelf, zijn deze gebeurtenissen moeilijk te hanteren en zijn de catastrofen van verschillende gradaties. Maar vanuit het standpunt van je interdimensionaal zelf - je ziel, de vonk van bewustzijn, hoe je het wenst te omschrijven - zijn deze gebeurtenissen gelegenheden voor immense groei en versnelling van spirituele evolutie.

Het is niet de situatie waarin je je bevindt die je vasthoudt, het is de manier waarop je het bekijkt die je gevangen houdt of bevrijdt.

En zo zeggen we jullie dat, in welke situatie je je in de komende jaren bevindt, er vele deuropeningen zijn naar vrijheid van bewustzijn. Sommige van deze doorgangen zullen verband houden met het op nieuwe manieren omgaan met elkaar - buiten het hokje van waarneming stappen dat men je ingepraat heeft.

Sommige van deze dooropeningen zullen een gezamenlijk terrein vinden met degenen die je je vijanden zou kunnen noemen. Sommige van deze doorgangen zijn persoonlijk en eenvoudigweg de ruimte van een nieuwe relatie tussen jou en je interdimensionale werkelijkheden. Sommige van deze deuropeningen zullen je leiden naar interactie met de problemen van deze aarde, de mensheid, nieuwe manieren ontdekken om problemen op te lossen die buiten de beperkingen van je huidige denken liggen en sommige van die deuren zullen je verder dan de aarde leiden, naar andere spirituele werkelijkheden. De deuren die je kiest leiden je naar nieuwe bestemmingen.

Als je de deuren blijft gebruiken die je door je cultuur gekregen hebt via hun leugens en manipulatie, zul je deelnemen aan een grote catastrofe. Maar we willen dat jullie duidelijk een fenomeen van creatie begrijpen. De deuren die je opent zullen je naar een unieke bestemming leiden zelfs al gaan anderen andere deuropeningen binnen. M.a.w. laat je niet vangen door de massahypnose van welke deur je zou moeten openen en binnenstappen.

Wat we bedoelen met de deur van massahypnose is dat degenen die jullie via economie, politiek en religie onder controle wensen te houden dit via subtiele en minder subtiele suggestie doen. Het is niet aan ons om te zeggen welke deuren je zou moeten openen, want dat is jullie taak als spiritueel meester, maar wat we tegen jullie kunnen zeggen is duidelijk.

Elke deur leidt naar een unieke bestemming of lot en je kunt deuren kiezen die je naar vreugde en geluk leiden, zelfs als anderen voor deuren kiezen die hen naar wanhoop en verdriet leiden. Nogmaals, het is niet de situatie die je bindt; het is je waarneming ervan.

Laat ons hier een beetje concreter worden. Laten we zeggen dat je je job kwijt bent, de bron van je inkomsten. Dit is een zeer uitdagende en angstwekkende situatie. Paniek is een van de deuren die voor je beschikbaar zijn. Verwijt is een andere deur die altijd beschikbaar is. Nieuwsgierigheid voor wat er zich vervolgens zou kunnen openen is ook een deur die altijd beschikbaar voor je is. Als je voor de deur van nieuwsgierigheid kiest, open je jezelf voor nieuwe mogelijkheden. Je zult je bewustzijn dan niet afgesloten hebben in de lagere vibraties van paniek, boosheid en verwijt. Ze zullen af en toe naar de oppervlakte komen, maar als je je op nieuwsgierigheid gefocust houdt wat chaos betreft, kun je op een veel snellere manier nieuwe oplossingen voor je problemen ontdekken.

Er is een neiging in het menselijk bewustzijn om oude patronen te herhalen; dit is gebaseerd op verwachting wat een vorm van herinnering is welke in de illusie van tijd is geworteld zoals jullie ze waarnemen. Het is mogelijk om door je waarneming van tijd te breken en oplossingen voor problemen te versnellen dan gewoonlijk, maar dit wordt gedaan via de deur van bewustzijn die enkel jij kunt openen. Dit wordt gedaan door zowel persoonlijke intentie als actie.

We beseffen dat er vele niveaus van begrip zijn aan de kant van degenen die deze woorden lezen. Het is onze uitdaging om iets over te brengen dat praktisch is voor iedereen die dit leest. Sommigen van jullie weten exact waarover we het hebben en dat er deuren binnen jezelf zijn die je kunt openen die je naar hogere bestemmingen en snelle oplossingen voor problemen zullen leiden zonder vast te komen zitten zoals velen om je heen.

Sommigen van jullie denken en hebben het gevoel dat je geen recht hebt op geluk of vrijheid van geest en hart terwijl anderen lijden en gevangen zitten. Maar we zeggen jullie, de grootste dienst die je je medeburgers kunt bewijzen, is jezelf te bevrijden van de gevangenschap van beperkt bewustzijn, want dan kun je op nieuwe manieren met anderen omgaan en via deze interacties kunnen zich nieuwe deuren onthullen.

En zo, wanneer jullie je ontmoedigd, gedesillusioneerd, niet verbonden en zonder verlangen in het leven voelen, besef dan dat je gewoonweg door een van de deuren van je eigen bewustzijn gewandeld bent en dat er krachten zijn die je apathie vieren, want dan kun je gemakkelijker onder controle gehouden worden. In deze momenten van erkenning dat je je in een lager vibrerende uitdrukking van je potentieel bevindt, grijp het moment, stap uit die deuropening naar een andere.

Nu, de moeilijkheden die sommigen van jullie kunnen ervaren, kunnen schijnbaar enige keuze in je uiterlijke werkelijkheid beletten, maar we zeggen jullie dat de kracht van keuze zich in jezelf bevindt ongeacht de omstandigheden waarin je je bevindt. In de moeilijkste momenten, wanneer alle deuren voor je gesloten lijken, wanneer er schijnbaar geen opties beschikbaar zijn, hebben we een eenvoudige suggestie. Het kan banaal en te simpel klinken, maar het is gewoon een krachtpunt. Want alles wat er nodig is om een situatie te veranderen is een kleine verschuiving in bewustzijn en wanneer je op dit moment verder bouwt, zullen er grote innerlijke krachten vrijgegeven worden. Maar tot er een of andere beweging in je is, kan er niets veranderen.

En dus is dit onze suggestie om een kleine beweging binnen in je te creëren wanneer al het andere gefaald heeft. Zelfs temidden van persoonlijke kwelling, uiterlijke moeilijkheden, wat er zich ook als moeilijkheid voor je presenteert, vindt iets om te appreciëren.

Het kan zo eenvoudig zijn als ademen, of als je adem beperkt is, wanneer je een ademhaling kunt nemen, apprecieer je de adem. Of het kan een kleur in de hemel zijn, of iets dat je deed lachen. Wat hier belangrijk is, is dat wanneer alle opties afgesloten zijn en je iets zou kunnen vinden om te waarderen, hoe klein ook, je een kleine beweging in bewustzijn hebt gecreëerd en binnen die beweging kunnen zich grootse dingen ontvouwen.

We voelen dat sommigen van jullie gracieuzer door deze voorop liggende stormen, de winden van verandering, heen zullen waden dan anderen. Maar zelfs jullie die jezelf spiritueel geëvalueerd beschouwen, kunnen soms uitgedaagd worden wanneer de oude wereld zich in iets nieuws oplost. En we voelen dat sommigen van jullie verstrikt zullen raken in de greep van de chaos en het is onze hoop dat jullie je aan deze eenvoudige suggestie zullen herinneren en iets zult zoeken om te appreciëren, en met deze beweging in bewustzijn zul je nieuwe deuren om te openen vinden.

We houden in onze harten, onze geest, een visie van een nieuwe werkelijkheid voor jullie en je menselijke familie. Het moge zo zijn. Mogen jullie het zo waarmaken.

Hathors juli 20, 2008
Paros Island, Griekenland

© Copyright 2008 Tom Kenyon. All Rights Reserved
Je mag deze informatie kopieëren en verspreiden zolang je de inhoud niet verandert, de auteur vermeldt en samen met deze copyright vermelding en het webadres insluit.
website: www.tomkenyon.com

- Vertaling: Ulla Mertens -

Het origineel vind je op http://tomkenyon.com/winds-of-change/ (Engels)