Onderstaand artikel is verschenen in het blad Spiegelbeeld (apr 06) als verhelderend antwoord op het -voor velen verwarrende- artikel "De Verborgen Agenda van de Dreamspell Kalender door Carl Johan Calleman".

Dreamspell /13-Manenkalender voor de Nieuwe Tijd door Peter Toonen

Al meer dan tien jaar ben ik op de hoogte van het feit dat er vanaf die tijd onenigheid bestaat over waar nu precies bepaalde Maya-kalenders beginnen en eindigen. Wat is de juiste informatie? Gedurende diezelfde periode heb ik in dankbaarheid het genoegen gehad om te mogen werken of kennismaken met tientallen opperhoofden en sjamanen van diverse inheemse volkeren van Amerika.

Wat me opviel is dat ze onderling ongelooflijke onenigheid konden hebben over allerlei wereldse en spirituele zaken. Het is een beetje simpel gezegd, maar plaats een paar indianen 'chiefs' bij elkaar en je krijgt in eerste instantie gedonder; er ontbrandt een stammenstrijd. Ik vertel dit om een kader te geven voor het onderstaande artikel. Er bestaat volgens mij niet zoiets als 'de ware' Maya-kalender. In ieder geval niet, nadat de Spaanse veroveraars in de 16e eeuw alle boeken van de Maya's hebben verbrand en de Maya's verboden om hun kalenders te gebruiken en hun ceremonies uit te voeren. De door Calleman geciteerde Adam Rubel, is lid van een Quiché Maya organisatie en die hebben een andere Tzolkin telling dan de Yucateekse Maya's. En die hebben weer een andere telling dan de Nahuatl Maya's. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Wie bezit de waarheid?
Calleman en ik kennen elkaar persoonlijk. We mogen elkaar graag, maar we zijn het over tal van zaken niet eens en dat is oké. Laten we alstublieft niet in een stammenoorlog vervallen terwijl intussen onze planeet naar de knoppen gaat. Deze planeet, en onze liefde voor haar is wat we delen. De rest is gekissebis.

Toch wil ik graag reageren, want er zijn een paar dingen die Calleman vertelt waarvan ik overtuigd ben dat ze pertinent niet kloppen. De lezer mag zelf een oordeel hierover vellen, of liever: voelen wat klopt. Belangrijker is echter dat ik wil duidelijk maken wat er wordt beoogd met de Dreamspell/Dertien Manen Kalender, de kalender die wordt 'aangevallen' door de Zweedse schrijver en onderzoeker Carl Johan Calleman.
Om te beginnen: in tegenstelling tot wat Calleman zegt, noemt Argüelles de Dreamspell/Dertien Manen Kalender niet 'DE' Maya-kalender. Er bestaat volgens mij sowieso niet zoiets als DE WARE Maya-kalender (zoals Calleman in al zijn artikelen zegt). Er is maar één waarheid, maar daar zijn ontelbare interpretaties van. En dat is goed, want dan kun je deze samen delen. Een regenboog heeft niet één, maar zeven kleuren.

Opmerkingen over de 13-manenkalender
De Maya's waren zeer goed op de hoogte van de cycli van de maan, zelfs beter dan de Europeanen. De synodische omloop van de maan (cyclus van de maanfasen) werd door hen vastgesteld op 29,53 dagen, wat slechts 0,112 afwijkt van onze huidige computerberekeningen. Maar de 13-manenkalender is geen 'maankalender', het is een lunair solaire kalender. Het is een combinatie van de cycli van zon, aarde en maan. In tegenstelling tot wat Calleman zegt, is een 28 daagse cyclus wel degelijk een natuurlijke cyclus. Want in de tijd dat de aarde om de zon draait, heeft de maan dertien keer om de aarde gedraaid: 13 x 28 dagen. Deze 28 dagen kunnen we vanaf de aarde meten als het gemiddelde van de drie verschillende maancycli, te weten een synodische cyclus van 29,5 dagen; een draconische van 27,3 dagen; en een siderische van 27,2 dagen.
Het is ook de cyclus waarin alle cellen worden vernieuwd van het grootste orgaan van ons lichaam: onze huid. En het is wel degelijk, in tegenstelling tot wat Calleman zegt, een biologische klok van ons lichaam. Ik heb er allerlei medische literatuur nog maar eens op na gekeken, maar het is de gemiddelde én de middelste van onze drie bioritmes, te weten onze emotionele cyclus en wel degelijk het gemiddelde van de menstruatiecyclus van de vrouw. Alle vrouwen op de wereld hebben gemiddeld een cyclus die plus of min drie dagen afwijkt van 28 dagen. Dat is niet zo verwonderlijk, omdat het ook een elektromagnetische cyclus is op de keerkringen van de zon en ons hormoonstelsel en DNA reageert op de elektromagnetische straling van de zon.
Calleman heeft gelijk wanneer hij zegt dat mensen gevoelig zijn voor de fasen van onze maan (Volle Maan enzovoort, de cyclus van 29,5 dagen), maar dit heeft niets te maken met ons hormoonstelsel, maar met onze waterhuishouding, onze stemmingen en afstemmingen. Het water op aarde en in ons (wij bestaan voor ongeveer 70% uit water) reageert op de maanfasen. Maar dan hebben we het dus over een andere cyclus. Een heel belangrijke, maar wel een andere dan die van 28 dagen. Calleman zegt dat de Maya's niet werkten met een 13-manenkalender. Dit is onjuist. De Yucateekse Maya's, de zeer grote bevolkingsgroep van het Yucatán schiereiland in Zuid Mexico, gebruikten deze kalender. Zij noemden hem de Tun Uc, wat letterlijk betekent 'het jaar van de maan' en ook 'het jaar van zeven' (= verwijzing naar een week, kwart van een maanmaand).

Ook Calleman's opmerkingen over de onjuistheid van 26 juli als begindatum van het jaar kloppen volgens mij niet. Hij gooit Juliaanse en Gregoriaanse kalenderdatums door elkaar. Als hij het heeft over 14 juli, zal hij het hebben over de Juliaanse kalenderdatum, want dat was de Europese standaard toen de Spanjaarden Mexico veroverden. Corrigeer je dit naar de latere (huidige) Gregoriaanse kalender, dan kom je uit op 24 juli en dan ben je in het leefgebied van de Maya's op dat moment wel degelijk midden in de Hondsdagen, de dagen dat onze zon conjunct staat met Sirius, de Hondster.

Universele zonnejaarkalender
Maar wat belangrijker is dan deze bovenstaande haarkloverij: het gaat niet om een soort new age revival van Maya-kalenders of om het scheppen van een nieuwe Gouden Eeuw van de Maya's. Het gaat er om onze planeet te laten synchroniseren met de natuurlijke tijd en de galactische cyclus waarvan wij ons hebben losgemaakt met onze kunstmatig bedachte 12 maanden/12 uren/60 minuten tijdsbepaling. Eén planeet, één mensheid, één tijd, dat is wat we nodig hebben en daarom heb ik me verbonden met Planet Art Network (PAN) en met de dertien manen kalender wereld vrede beweging. Een 13-manenkalender is geen specifieke Maya-kalender. Alle Amerikaanse natuurvolkeren (Inca's, Hopi's, Lakaota's etc.) kennen deze kalender, evenals nog steeds alle oude volkeren rondom de Stille Oceaan, de oude Egyptenaren, de Essenen (waar Jezus Christus en Maria Magdalena uit voortkwamen) en ook de 'indianen' van Europa, de oude Kelten (de Druïden-kalender). Het is niet voor niets dat vóór de tweede wereldoorlog via de Volkerenbond en daarna in de jaren vijftig, via de VN is geprobeerd om een 13-manenkalender in te voeren als nieuwe wereldstandaard (nota bene vanuit het Amerikaanse bedrijfsleven!). Dat ging uiteindelijk niet door, omdat het Vaticaan faliekant tegen was. De huidige Gregoriaanse kalender is immers hun 'ding' en het Vaticaan is kennelijk nog steeds heel machtig (deze kleinste staat ter wereld is bijvoorbeeld nummer zes op de wereldranglijst van populaire 'witwas' landen).
De 13-manenkalender is niet alleen een natuurlijke kalender, het is vooral ook een harmonisch model waarin ieder maand gelijk is en precies vier weken van zeven dagen kent, plus een Dag Buiten de Tijd, een dag van stilte en vrede voordat het nieuwe jaar weer begint met zijn weken en maanden. Handig toch? En minstens zo handig: het is een kalender die losstaat van welk religieus of spiritueel systeem dan ook, voorwaar een universele zonnejaarkalender. Het is de kalender van de aarde die werd weggevaagd door de oprukkende menselijke beschaving met zijn kunstmatige tijd.

Dreamspell en Valum Votan
Voor de meeste Maya-kalender deskundigen, zoals Calleman, John Major Jenkins (bekend van o.a 'Maya Cosmogenesis 2012') en voor veel Maya sjamanen, gaat de controverse over de juiste kalender niet zozeer over het gebruik van een 13-manenkalender, maar over de juiste telling van de Tzolkin, de heilige Maya-kalender van 260 dagen. Argüelles kwam in 1991 met een nieuwe universele versie die de Dreamspell werd genoemd, letterlijk vertaald: 'droombetovering'. En hierin wordt bijvoorbeeld de schrikkeldag van de Gregoriaanse kalender niet meegerekend. Daardoor bevinden we ons in de Dreamspell-versie vandaag op een andere dag in de Tzolkin dan bijvoorbeeld in die van de Quiché Maya's. In een interview dat ik met Argüelles had in het najaar van 2000 over deze kwestie stelde hij: "De Tzolkin behoort niet toe aan de Maya's. De Tzolkin is een wiskundig systeem dat onafhankelijk van een beschaving bestaat. Zo pasten de Olmeken dit telsysteem al toe vóór de Maya's."

De Dreamspell is een Nieuwe Dispensatie; het is een hulpmiddel voor de mensen in onze tijd om te leren wat synchroniciteit inhoudt. De Dreamspell is onttrokken aan een antropologische Maya context voor een gebruik op wereldschaal. En zo bedoelden de Maya's het zelf ook ooit. De Dreamspell maakt van ons geen Maya's, maar Planetaire Kin, bewoners van planeet Aarde om samen een visie van eenheid te vervullen op het pad naar 2012.

Profeet
Ik wil op dit punt graag iets verduidelijken over de figuur Valum Votan, ofwel Dr. José Argüelles. Ik ben geen volger van hem, al was het alleen maar omdat ik geen 'volger' ben van wie dan ook. Hij is geen goeroe of leiderfiguur en hij wil dit ook niet zijn. Hij is een profeet.
En met profeten hebben we altijd moeite gehad. Hij is Valum Votan, de Sluiter van de Cyclus. Hij is een man die ons de sleutels geeft voor het correct afsluiten van de (mannelijke) cyclus die eindigt op 21 december 2012. Hij heeft ons de Wet van Tijd gebracht en andere sleutels. Ik weet dat hij als persoon lang heeft geworsteld met de grote verantwoordelijkheid die dat met zich mee brengt. Maar hij draagt deze wel. Hij wist dat de reacties op zijn boodschap 'op de persoon gespeeld' zouden gaan worden. En daar gaat het hem niet primair om.
Tijdens een grote ceremonie op de Piramide van de Zon in Teotuhuacán bij Mexico City is hem op 3 maart 2002 door negen Maya sjamanen een staf aangereikt waarmee hij erkend werd als hun profeet. In hetzelfde jaar is hij ook als zodanig erkend door de patriarch van de Russisch-Orthodoxe Kerk. In tegenstelling tot de aard van zijn geschriften die ik eerlijk gezegd zelf ook vaak erg technisch en soms ronduit drammerig vind, heb ik in mijn leven weinig mensen mogen ontmoeten met zo'n zachte, liefdevolle uitstraling als deze man en hij heeft humor.
Ik vertel dit niet om de figuur Argüelles buiten ieder onderwerp van discussie te stellen. Eerlijk gezegd ben ik nog nooit zo openhartig geweest over hoe ik hem beleef. Ik hou van hem. Maar we mogen niet de boodschapper verwarren met de boodschap.
Calleman suggereert dat de bepaling van de Dreamspelltelling gebaseerd zou kunnen zijn op de zogenaamde galactische signatuur van zijn toenmalige vrouw Lloydine. Niets is minder waar. Het bleek eerder andersom: Argüelles heeft de juistheid van de Dreamspell op een heel andere manier geijkt en getest. Hij volgde de Perex Codex, een van de boeken uit de Chilam Balam traditie, de traditie van de Jaguar Priesters. Hun boeken werden geschreven na de komst van de Spaanse veroveraars. Toen hij die telling ging volgen vond hij in de loop der tijd allerlei synchroniciteiten ('toevalligheden') zoals dat zijn Kingetal (11) en dat van Lloydine (22), samen het metafysische getal 33 bleken te zijn.

De Tzolkin als omrekenmodel met 52 zogenaamde Galactische Actverings Poorten is eeuwen lang verborgen geweest. Hij werd bewaard in een vrouwelijke lijn van Tolteken, totdat een Tolteekse vrouw hem schonk aan Tony Shearer, een Lakota indiaan uit de VS, die hem meteen daarna liet zien aan José Argüelles. Dat gebeurde in 1970, toen Argüelles nog hoogleraar kunstgeschiedenis was. Jarenlang daarna is Argüelles bezig geweest dit model van de Tzolkin te bestuderen en dit resulteerde ondermeer in het baanbrekende boek uit 1987 'The Mayan Factor', een boek dat nog steeds in ALLE Maya-kalender richtingen en visies als standaardwerk wordt beschouwd. Ook door Calleman. Vanuit zijn studie destilleerde Argüelles de datum waarin de Negen Hellen afliepen en riep daarom op dit mondiaal te vieren. Dat was de beroemde Harmonische Convergentie van 16/17 augustus 1987, een keerpunt in de New Age beweging. Zonder Argüelles zou er geen Harmonische Convergentie geweest zijn en zou er überhaupt geen ´Maya-kalender beweging´ geweest zijn. In 2004 besloten enkele 'kopstukken' van de Nieuwe Tijd om samen te werken: Neale Donald Walsh (schrijver van de 'gesprekken met God'), James Redfield (schrijver van o.a. 'De Celestijnse Belofte'), James Twyman (o.a. Indigo Kinderen en wereldvrede meditaties) en José Argüelles. Zo hebben ze in dat jaar samen de Dag Buiten de Tijd gevierd en zijn Argüelles, Twyman, Lakota profeet Chief Arvol Looking Horse en anderen samen op een vredesmissie geweest naar Bagdad.

Mondiale vredesmeditaties
Maar ook Calleman laat zich niet onbetuigd in het aanzetten tot mondiale vredesmeditaties. Zo had hij opgeroepen tot het vieren van Eenheidsbewustzijn op de dag van de Venusovergang van 8 juni 2004. Ik heb daaraan met liefde gehoor gegeven en zijn e-mailberichten hierover verder verspreid en in artikelen geciteerd. Ook Argüelles riep hiertoe op, daarbij luid en duidelijk Calleman steunend.

Argüelles heeft zelfs het voorwoord geschreven voor het tweede boek van Calleman. Argüelles ondersteunt ook de Diksha beweging waarmee Calleman zich heeft verbonden en uit wiens koker de Nederlandse vertaling komt van Calleman's artikel. Calleman noemt meerdere datums voor grote mondiale vieringen, datums die hij ontleent aan de Maya-kalenders. Ik ondersteun dit. Sterker: doe mee, alles helpt! Wat ik zeggen wil is dit: het maakt niet uit welke telling de 'ware' is, wat telt is je intentie. En die ken jij met jouw lichaam, jouw gevoel.

Een leuke afsluiting: Welke kalender je ook volgt, in de Gregoriaanse kalender is de einddatum van alle Maya-kalenders 21 december 2012. De Tzolkin heeft 260 Kin. In de Dreamspell telling is het op die dag: Kin 207: Blauwe Kristallen Hand (in Maya: 12 MANIK). In de Quiché telling, de telling die bijvoorbeeld Calleman volgt, is het op die dag in de Tzolkin: Kin 160: 4 AHAU (in Dreamspell: Gele Zelfbestaande Zon).
Op de aanstaande Nieuwjaarsdag van de Dertien Manen Kalender (26 juli 2006), begint in de Dreamspell telling een nieuw 'Kasteel' (ronde van 52 Kin). Het is dan Rode Magnetische Maan. In de Quiché telling is het dan: 4 AHAU! Een mooie dag om beide tellingen samen te brengen, te synchroniseren. Met dank aan en steun van Stef van Assema, Kin 191, Blauwe Solaire Aap, PAN UR en Marjon Beukering, Kin 205: Rode Planetaire Slang, PAN-Holland en met dank aan Johan Calleman voor zijn deel aan het verwoorden en vinden van Waarheid.

In dienst en dankbaarheid voor de aarde en haar Bron, Hunab K´u, overal tegelijkertijd en gekend in liefde, Peter Toonen, Kin 132: Gele Lunaire Mens.

.........

Peter Toonen is schrijver van de boeken WAT WISTEN DE MAYA'S? Een Nieuw Licht op het Transformatieproces van de Aarde (1997), DE NATUURLIJKE TIJD Berichten van de Maya's voor de Nieuwe Tijd (2002) en onlangs 2012, HET EINDE VAN DE GESTOLEN TIJD, Het verhaal van de Maya´s, de bewaarders van de universele tijd (2005). In 2003 won hij de Frontier Award voor zijn grensverleggende werk op het gebied van wetenschap en spiritualiteit. Peter Toonen is als lid van PAN (Planet Art Network) verbonden aan de Dertien Manen Kalender Beweging voor Wereldvrede.

Meer info:
www.natuurlijketijd.nl
www.PAN-Holland.nl
13emaan.velatropa.nl
e-mail: energietonen@gmail.com

© deze pagina is bewerkt voor internet door Marjon~205