Bijzondere planetaire uitlijning tijdens winterzonnewende 2007 - Peter Toonen

Onlangs werd via www.Niburu.nl (kijk bij UPDATE: Volgens Planetaire en Galactische Uitlijning is het NU 2012 !!!) onderstaand artikel verspreid, een artikel dat nu via e-mail over het hele internet rondvliegt, en kennelijk veel reacties en vragen oproept.
Het zorgt er ondermeer voor dat ik iedere dag e-mails ontvang met de vraag of ik hier als 'Maya deskundige' wat meer duidelijkheid over kan verschaffen.
Aangezien ik niet iedereen meer persoonlijk kan beantwoorden, heb ik besloten om dan maar een algemeen stukje te schrijven dat ik aan iedereen terugmail.

Ik ga er van uit dat jij het onderstaande artikel al hebt gelezen. Zo niet: doe dit eerst, want dit verhaal is hier een reactie op.

Inderdaad vindt er op de winterzonnewende van dit jaar (2007) een zeer interessante planetaire uitlijning plaats. Dit jaar begint de winter op zaterdag 22 december om 7:08 uur, onze tijd (Midden Europese Tijd). Om dat bewust mee te maken zul je dus toch weer vroeg op moeten staan. De zon staat op dat moment 'op' de Steenbokskeerkring op ruim 23 graden noorderbreedte, en we hebben dan de kortste dag van het jaar.

Tegelijkertijd staat de zon dan inderdaad ergens in het hart van de melkweg. Dat dit gebeurt tijdens het wintersolstitium is op zich niet bijzonder, dat is al jaren zo, en dat blijft ook nog wel vele jaren het geval. Het is echter wel bijzonder dat dit deze keer gepaard gaat met een zeldzame samenstand van hemellichamen zoals hieronder beschreven.

MAAR DAT BETEKENT NOG NIET DAT HET DAAROM HET EINDE MARKEERT VAN DE MAYA KALENDERS, en dus daarom dat dan dat gebeurt waarvan gezegd wordt dat het in 2012 zou gebeuren!

De Maya's hadden zeventien kalenders die allemaal tegelijk liepen. De kalender die tijdens de winterzonnewende van 2012 stopt, is de zogenaamde Lange Telling kalender . Met deze kalender worden ALLE dagen geteld van 13 augustus 3114 v.C. tot aan 21 december 2012. Deze kalender, die bestaat uit exact dertien maal 144.000 dagen, begon dus in het jaar dat koning Narmer (of 'Menes') het oude Egypte stichtte, het langstdurende koninkrijk dat er ooit was in de geschiedenis. Professor José Argüelles toonde in zijn boek 'The Mayan Factor' (1987) aan dat deze kalender in feite een weergave is van de 'geschiedenis', die de Maya's zelf echter zien als 'Het Pad der Technologie'. In 2012 stopt dus de geschiedenis. Het is dan 13.0.0.0.0 in de Lange Telling en de dag daarna 0.0.0.0.0, het Jaar Nul, het begin van een geheel nieuwe grote cyclus.
Welke kalendertelling je ook hanteert, in de Gregoriaanse kalender is het dan 21 december 2012.

Er voltrekken zich op dat moment enkele astronomisch interessante dingen tegelijk:

•  het kruispunt van de ecliptica (het draaivlak) van de melkweg en die van ons zonnestelsel bevindt zich van pakweg 1974 tot aan 2020 in het hart van de melkweg. Op 21 december 2012 staat de zon precies op dat kruispunt.
M.a.w.: aarde en zon staan dan op één lijn richting hart van de melkweg op het kruispunt van de snijvlakken van de ecliptica van de melkweg en het zonnestelsel.

•  onze zon staat dan conjunct met Sagittarius A*, een ster in Schutter (of: Boogschutter) en deze ster is de krachtigste radiobron van de hele melkweg (!).

•  de noordas van de precessiewiebel (de precessie der equinoxen is een cyclus van bijna 26.000 jaar) staat dan het meest ver gericht van het hart van de melkweg, en zal daarna a.h.w. weer terugkeren naar dit hart.

•  de positie van de planeet Venus en die van het sterrenbeeld de Pleiaden aan de hemel en t.o.v. elkaar, is dan hetzelfde als tijdens de dag dat de Lange Telling kalender begon.

Een verhaal over zeldzame en boeiende conjuncties van planeten in het hart van de melkweg op 22/23 december 2007, kan ik slechts zien als een prachtige opmaat naar 2012, een jaar waarin ook enkele interessante conjuncties zullen plaatsvinden, zoals een venusovergang in mei van dat jaar, die tegelijkertijd in de Pleiaden plaatsvindt. En dat wordt (nu nog) niet vermeld in Wikipedia...
Op 23 december 2007 is het overigens in de Dreamspell kalender (de galactische telling): Kin 204, Gele Solaire Zaad. En dat is dezelfde galactische signatuur als 26 juli 2001, Nieuwjaarsdag in de Dertien Manen kalender van dat jaar. Dit is op zich een referentie naar een nieuw begin.

De planetaire conjunctie op de winterzonnewende van 2007 is op zich heel bijzonder. Ik zou zeggen: gaat dat zien! Ga naar buiten en kijk naar de hemel om dit met je eigen ogen te aanschouwen. Zoals ieder jaar ga ik zelf de winterzonnewende weer vieren. Het is de terugkeer van het licht, het feest dat later de christenen hebben overgenomen met hun kerstmis.
En deze zonnewende is beslist heel bijzonder. Met de juiste intentie, kun je op feestelijke wijze weer veel ego rommel opruimen en je ziel zuiveren om klaar te zijn voor 2012.
Inderdaad: je hoeft niet te wachten op 2012, want jij bepaalt NU wat er dan gebeurt!

Leven, Liefde, Licht,

Peter Toonen,
Kin 132: Gele Lunaire Mens
www.natuurlijketijd.nl

ps
dit is een 'freeware' artikel, vrij om aan iedereen te verspreiden.

Voel zelf of dit artikel voor jou okee is. Er is maar één waarheid, maar vele interpretaties hiervan.
Alle oude boeken vertellen ons dat de komst van de nieuwe tijd vergezeld gaat van valse profeten.
Jouw gevoel is jouw waarheid. En dat is wat telt.
Als het voor jou zuiver voelt: verspreid dit artikel aan iedereen aan wie je dit wilt sturen.


Het artikel:

"Een hele opmerkelijke planetaire/galactische uitlijning zal gebeuren op 23 en 24 december 2007. De uitlijning op 23 december - Mars, Aarde, Zon, Mercurius, Jupiter en het Galactische centrum - staat hieronder afgebeeld; het wordt nog opmerkelijker omdat het zal worden vergezeld van een volle maan (uitgelijnd met Mars) om ongeveer 2.00 uur op 24 december als gelijktijdig Venus een vierkant vormt met Neptunus. En het wordt daarmee nog opmerkelijker dat de Pluto/Zon uitlijning zich exact zal voordoen op de winter-zonnewende, net na de uitlijning met het Galactische centrum.
De afbeelding hieronder is het zicht vanaf Mars tegenover de Jupiter, Mars, Aarde, Mercurius, Pluto uitlijning ten opzichte van het Galactische centrum op 23 december 2007, die gaat gebeuren vlak na de Pluto/Jupiter (Heliocentrische) uitlijning op 23 november 2007.
Zonnestelsel op 22 december 2007. Wat er niet wordt getoond is dat Pluto ( die dan aan de rechterkant van Jupiter staat) Saturnus, die achter Venus, Uranus en Neptunus aankomen. Saturnus en Neptunus vormen het t-lid van het kruis. Het is een 23/12 configuratie. Er zal een volle maan zijn op 23 december 2007.

(De planetaire en galactische uitlijning, tezamen met volle maan, vindt dus niet plaats in 2012, maar nu in 2007 !!!)

Vertaald van Wikipedia

De afbeelding van de uitlijning van het zonnestelsel vind u hier

Op de volgende link krijgt u ons zonnestelsel te zien in 3D, welke u naar wens kunt instellen. U kunt hier roteren en inzoomen. Stel de datum in op 21, 22 of 23 december 2007 en draai het stelsel linksom, totdat u een perfect kruis te zien krijgt. De horizontale lijn is verbonden met het galactisch centrum. Hierbij ziet u Jupiter, Mercurius, Zon, Aarde en Mars perfect op een lijn staan, haaks op de galactische uitlijning, welke dus een kruis vormt.

Solar System Orbit Diagram

Deze configuratie werd lang geleden door de maya's uitvoerig beschreven en hier houdt hun langetelling kalender op. Een fase van 25.920 jaar. Het is duidelijk aan deze uitlijning te zien dat ze dit bedoeld hebben en zitten wij er dus precies 5 jaar naast met onze gregoriaanse kalender. Het is NU 2012! "

Einde artikel


Reactie van PAN-Holland
Wel grappig en ook wonderlijk... er wordt steeds vaker door mensen opgewonden geroepen dat zij het 'denken' beter te weten dan de oude profetieën van de Hopi's, Maya's, Tibetanen, etc. en de optekening in de I-Ching, de grote pyramides, etc. etc., en dat de einddatum 21-12-2012 niet zou kloppen. En hoe ze dan met allerlei wel- en nietware feiten aankomen die hun beweringen zouden moeten staven :-) De uitspraken bevatten vaak ook extra uitroeptekens, als om het volk te overtuigen van de kleren van de keizer. Ja, het benne gouden tijden voor het onderscheidingsvermogen...

Maar het is wel zo, dat er steeds meer synchroniteiten plaatsvinden en deze uitlijning gebeurt ook nog eens precies 5 jaar voor de 'einddatum'. Door de Maya's en de Wet van Tijd kennen we de kracht van 5 als belangrijke cyclus; vaak 5 dagen/jaar voor of na een belanghebbende gebeurtenis (individueel én mondiaal) hebben er bijzondere astronomische samenstanden plaatsgevonden... Het wordt tijd dat de mensen in zichzelf wat meer gaan puzzelen wat betreft de 'boodschap' van die einddatum en de bedoeling daarachter...