U kunt nog maar een krappe 20 maanden gezond eten!

Eerst dacht ik dat het een hype was: berichtgeving rond de codex alimentarius. Alle voedsel zou na 31 december 2009 worden bestraald, vitamines en mineralen zouden illegaal worden, en elk eetbaar dier moet met groeihormonen en antibiotica worden behandeld.

Een grap’, dacht ik, en met mij heel veel velen die zich afkeerden van chemisch bereid of bewerkt voedsel, liever naar de alternatieve arts met diens fyto- of homeopathische bereidingen gaan, al moet je voor een goeie naar België, dan naar een door ons zorgstelsel verplichte gewone die je volstopt met chemische troep vol bijwerkingen. ‘Dit kán niet anders dan een grap zijn.’  Helaas eco-pindakaas, niet dus!
Wat is er aan de hand, en wat kunnen u en ik er nog aan doen? Van allebei: heel veel.

Wat ìs de codex alimentarius? 
De Codex Alimentarius (Latijn voor "voedselwet") is een verzameling van internationaal geldende wetten en regels over werkwijzen, richtlijnen en aanbevelingen met betrekking tot voedsel, productie van levensmiddelen en voedselveiligheid. Het is de bedoeling dat vanaf 2010 ieder voedselproduct dat vervoerd en verhandeld wordt voldoet aan het reglement van deze Codex. Aan het opstellen van de regels werken 173 landen mee.
Het doel van de Codex is naar eigen zeggen het veiligstellen van handelsmogelijkheden en daarnaast ook consumentenbescherming. De teksten van dit stelsel van wetten en regels worden ontwikkeld door de Codex Alimentarius Commissie, een instelling die in 1963 door de Organisatie van het Voedsel en Landbouw van de Verenigde Naties (FAO), en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) werd opgericht. De belangrijkste doelstellingen van de commissie zijn naar eigen zeggen het beschermen van de gezondheid van consumenten en het zeker stellen van eerlijke praktijken in de internationale voedselhandel. De Codex Alimentarius wordt door de Wereldhandelsorganisatie gezien als de internationale autoriteit op het gebied van voedselveiligheid en consumentenbescherming.
Weet u dat hierin regelgeving is geratificeerd die alle landen binnen de WTO (World Trade Organisation) regels op legt aangaande voedsel? Op hun eigen website kunt u zien dat er inmiddels al 149 landen lid zijn van deze organisatie, waaronder ook Nederland. Ondertekend op 4 juli 2005 wordt in deze overeenkomst bepaald wat wel en wat niet verhandeld mag worden als het gaat om voedsel. U zult deze documenten niet even gaan lezen, het zijn namelijk 16 duizend pagina's. In deze lezing geeft Dr. Laibow u een goed overzicht van de consequenties van deze regelgeving die per 31 december 2009 van kracht wordt.
Bekijk de conferentie van Dr. Laibow via deze weblink: http://www.eqgen.nl/html/multimedia_gezondheid_codex_Laibow.html
 
 
Codex alimentarius en gezondheidsprodukten 
Op de 28e bijeenkomst van de Codex commissie (4 tot 9 juli 2005) stonden ook de 'Richtlijnen voor vitaminen en mineralen als voedingssupplementen'. De richtlijnen leiden tot grote bezorgdheid bij zowel de gebruikers als de producenten van voedingssupplementen vanwege haar rigoureuze beperkingen op het gebruik van vitaminen en mineralen als voedingssupplementen in dieetvoeding. De niet-chemische (dus van biologische kruiden gemaakte) vitaminen en mineralen zullen worden verboden. De meeste wel-chemische (de overgrote meerderheid) ook. Een heel klein deel wordt aan strakke banden gelegd: de samenstelling, de maximale dosering en de etikettering.
In wezen heeft de Codex Commissie hier niets mee te maken, omdat de meeste lidstaten ze beschouwen als therapeutische substanties of geneesmiddelen zien en niet als voedsel. Wanneer zij niet als voedsel gelden, hoeft de Codex Alimentarius zich er niet mee te bemoeien. Maar het Europese gerechtshof bepaalde dat de meeste natuurlijke vitaminen en mineralen beschouwd gaan worden als voedsel.
Dus de lidstaten, ook ‘gezond’ België en Nederland, zijn wèl met handen en voeten gebonden aan deze richtlijnen die al vrij spoedig ingaan voor ons allemaal.

Waaróm de Codex Alimentarius hiermee aankomt is duidelijk: de chemische farmaceutische industrie wordt sterker en sterker bedreigd door mensen die steeds meer de bijwerkingen van chemische spullen gaan ervaren, en overgaan op natuurlijker middelen. De Wereldgezondheidsorganisatie is géén onafhankelijke organisatie. Ondanks dat zij zegt het consumentenbelang te beschermen, beschermt zij juist ook de handel en economie van de lidstaten in de wereld.
Volgens eigen statuten: 1) To facilitate the free movement of goods or services between Member States by removing technical barriers to trade (as per Article 95 of the Treaty of the European Union), and, 2) To provide a high level of consumer protection. Let op de volgorde!
De farmaceutische industrie en handel bedekken deze wereld als een ondoordringbaar web, men wast elkaars handen schoon terwijl men tegelijk elkaars keel afbijt. De alternatieve producten (meestal namelijk van kleine leveranciers die geen stem in het kapittel hebben) worden er sinds jaar en dag stelselmatig geweerd, geboycot en zelfs verdacht gemaakt.
Nu zit er daar ook kaf onder het koren, maar er zijn ook absoluut betrouwbare supplementen zoals die van New Chapter, en de fyto- en homeopathische supplementen waarmee mijn Leuvense arts mij weer op de ouder wordende benen krijgt.
Zie bv: de volgende boeken:
H.C.Moolenburgh: Óp je gezondheid (ook over zogenáámd natuurlijke vitamines en mineralen, heel oprecht dus), en:
R.Fitzgerald: 100 jaar medische leugens, en
http://www4.dr-rath-foundation.org/us/summit07/index.html
 
De beweging voor gezondheidsvrijheid (Health Freedom Movement) uit haar grote bezorgdheid over de strakke beperkingen op voedingssupplementen, die in Europa middels de Europese Richtlijn Voedingssupplementen zullen worden doorgezet wanneer er geen succesvol burgerprotest komt.

 
Wat betekent dit voor ons
die biologisch, of biodynamisch proberen te eten en drinken, doodeenvoudig omdat we respect koesteren voor ons eigen lichaam, het brand- en draagpunt van onze geest?
In Poort’s Tijd-Schrift 2007 nr. 4 (thema: de om-wikkelde mens, hoe vitamines en mineralen geen kans meer krijgen in ons voedsel), en 2008 nr. 2: (thema: ‘jij bent dat’, hoe mineralen hun geestelijke boodschap niet meer kunnen overbrengen) kaartten we de drìngende noodzaak al aan tot niet-chemische supplementen, bio- en biodynamisch voedsel, en het laten staan van vlees, daar waar voedseltekorten o.a. ontstaan doordat de vleesteelt zoveel granen vergt.
Op de veelomvattende site http://www.willenwijweten.nl/voeding.htm  kunt u lezen hoe wij nu verplicht worden, VERPLICHT, om voedsel te eten wat duidelijk verpesticied is, en andere bewerkingen (ook biologisch voedsel) móet ondergaan. Nogmaals:
PER 31 DECEMBER 2009:
- Elk dier (ook uit de biologische sector!) dat als voedsel gebruikt wordt, MOET behandeld zijn met antibiotica en exotische groeihormonen.
- AL het voedsel wordt bestraald.
- Vitaminen en mineralen zullen ILLEGAAL worden.
AL ons eten en drinken + hoe geproduceerd worden dan over drie jaar van haver tot gort bepaald!
Het is geen wonder dat de nadenkenden onder ons al vermoedens hebben over relaties tot de New World Order, de Illuminati, het Mondiale Kwaad.
Het is wederom een voorbeeld hoe afhankelijk de gevestigde media zijn van het grote bedrijfsleven. Zij besteden totaal geen aandacht aan deze in het geheim getekende overeenkomsten. Uw leven, dat van uw kinderen en kleinkinderen is in levensgevaar. Gezond eten is geen voorrecht, het is een RECHT.

Behalve tegen vitamines en kruiden vallen ook hulpmiddelen voor aanvullende geneeswijzen onder de Codex. Massage-olie en crèmes idem.
Met verbouwen van algemene kruiden word je aangemerkt als drugsdealer en zal je gearresteerd worden. Alles dat in elk systeem gebruikt wordt als therapie wordt nu als medisch beschouwd en valt onder drugs, inclusief biofeedbackapparaten, acupunctuur naalden, zelfs een kop kruidenthee of water valt onder drugs. Eigenaren van Vitaminewinkels worden gearresteerd en veroordeeld voor praktiseren van medisch handelen zonder vergunning. Burgers die eigenaar zijn van niet bewezen medicijnen, vitamines en kruiden, zullen invallen krijgen door gewapende agenten en de inboedel zal worden geconfisqueerd.  Het komt er op neer alles wat andersoortig en alternatief is en al eeuwen zonder schade wordt gebruikt wordt krachtig aangepakt. Ook boeken die over alternatieve gezondheidsmethodes gaan zullen op de korrel worden genomen. De FDA (Food and Drugs Administartion, vallend onder de Codex Alimentarius) beschermt aspartaam, sucralose/Splenda, kankerverwekkende voedingsproducten en bestrijdingsmiddelen, het gebruik van hormoonvlees, genetisch gemanipuleerde gewassen, enz. Docenten tai chi tao, natuurartsen, acupuncturisten, masseurs, makers van natuurlijke biologisch cosmetica etc., krijgen daarentegen met de beperkingen te maken en worden als crimineel en gevaarlijk betiteld. De belangenbehartigers van de farmaceutische industrie in de FDA krijgen vrij spel.
Men hanteert een 'positieve' lijst, d.w.z.: wat niet op deze lijst staat, is verboden vanaf 31 december 2009. En de natuurlijke middelen staan er nauwelijks op. Want ze zijn 'niet wetenschappelijk op hun nut bewezen' zoals nu al op je homeopathische flesjes staat. Àls er enkele al wel op staan, dan wordt de dosering en dus de verkoop sterk aan banden gelegd.
Zie: http://www.jankraak-taichitao.nl/content/website.php?hoofdpagina_id=1184

 
Wat te doen? 
1. Het eerste omvat natuurlijk het aan de kaak stellen van wat er gebeurt en wat voor ons verborgen wordt gehouden. Als je de officiële Nederlandse website (vallend onder het Ministerie van Volksgezondheid) leest, zal je de Codex Alimentarius vernoemd en beschreven zien, maar niets over de maatregel van 31 december 2009. Het eerste is dus: schrijf, praat en mail erover. Schrijf ingezonden stukken.
 
2. MAAR:
als Europese Burgers hebben wij een petitierecht; als een petitie een miljoen handtekeningen verzamelt, móet zij openbaar in het Europese Parlement worden behandeld, en móeten de parlementsleden er gehoor aan geven. Zoiets kunnen zij juridisch niet naast zich neerleggen.
En zo’n petitie bestaat er al, zij het antroposofisch getint. Maar laten we nu niet over tinten kibbelen, er is tenminste een wereldwijde organisatie die de handschoen opneemt. Het lijkt mij wijs gebruik te maken van het in de EU bestaande recht om je mond open te doen als je denkt dat er iets echt niet klopt. Ik heb getekend. Met 1 miljoen handtekeningen beslissen wij voordat er - voor de zoveelste keer - voor ons wordt beslist op basis van criteria die met eigen belang en niet met algemeen belang te maken hebben. Op dit moment hebben zij een kleine 400.000 handtekeningen binnen. Voeg de uwe toe! Dat kan door het deel tussen de lijnen te kopiëren en op te sturen, zo:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Een miljoen handtekeningen voor de Europese Alliantie van op antroposofie gebaseerde initiatieven ELIANT:
 
I hereby state my support for the ELIANT alliance and its charter to secure legal safeguards for anthroposophic medicine, biodynamic (DEMETER) foods, Waldorf education and other initiatives for applied anthroposophy, ànd to undo the Codex Alimentarius measures for 31/12/2008, taken to ban vitamines, minerals and other supplements on natural (=non chemical) base. The ELIANT campaign is contributing to the European goal enshrined in the motto “United in Diversity“.
 
Met mijn handtekening ondersteun ik het Handvest van de Europese Alliantie ELIANT om het recht op antroposofi sche gezondheidszorg, Demeter voedingsmiddelen, vrijeschoolpedagogie en andere op antroposofi e gebaseerde initiatieven in Europa juridisch veilig te stellen, en om de maatregelen die per 31 december ingaan vanuit de Codex Alimentarius ongedaan te maken.
 
Deze handtekening(en) per post of fax sturen naar:
 
Allianz von Initiativen angewandter Anthroposophie / ELIANT,
Rebgasse 37, DE-79540 Lörrach – Duitsland
Fax +49 7621 168 18 63
Vermeld: Voor- en achternaam
Straat, Postcode/plaats,
Land
E-mail adres,
en onderteken met je handtekening.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Néém die moeite even.
Begrijp gewoon dat zulke Europese petities nu eenmaal niet even per mailtje kunnen worden ingevuld!

 
3. Wij kunnen een referendum eisen. Zo'n actie is al opgestart. In: de campagne ‘Referendum voor Natuurgeneeswijzen’. Deze  campagne wil vrije toegang garanderen tot natuurgeneeswijzen die wetenschappelijk zijn onderzocht voor alle inwoners van de Europese Unie, door middel van het houden van een ‘Referendum voor Natuurgeneeswijzen’ is alle 27 Europese lidstaten. Om dit te realiseren willen we één miljoen handtekeningen verzamelen in een petitie waarin wordt geëist dat de Europese Unie onmiddellijk een dergelijk referendum houdt.
Er worden in heel Europa namelijk steeds vaker wetten opgesteld, onder het mom van ‘bescherming van de volksgezondheid’, die informatie over veel natuurgeneeswijzen en het gebruik ervan willen verbieden. En dit ondanks het feit dat er jaarlijks miljoenen mensen sterven aan chronische ziekten zoals hartaanvallen, beroertes en kanker en dat duizenden klinische en wetenschappelijke onderzoeken reeds hebben aangetoond dat natuurgeneeswijzen (waaronder vitaminetherapie) deze ziekten kunnen voorkomen.
Net zoals het vorige: het is al ìets, ondanks dat het tot wetenschappelijk onderzocht is beperkt. Ga dus hiervoor naar: http://www.eu-referendum.org/nederlands/petitions/natural_remedies_info.html ,
en teken ook daar!
 
4. Leef alert!
 
5. stuur door!
 
-------------------------------------------------------
Stichting ‘Poort’ cq Hannah van Buuren,
Eindhoven - Nederland
site: www.stichtingpoort.nl
weblog: www.poort.blogspot.com