De Dertien Clear Signs of Heldere Tekens van Pacal Votan

De Dertien Clear Signs of Heldere Tekens zijn de dertien galactische signaturen langs de vier zijden van de deksel van de sarcofaag van het graf van Pacal Votan (zie Telektonon handleiding, p.25-26). Dit is een levende profetie, dus in veel opzichten hangt de betekenis van de Heldere Tekens af van je bewustzijn in de synchrone orde en wat er op die punten gebeurt in de synchrone orde of zelfs wie je zou identificeren als zijnde een van die heldere tekens.

De som van de tonen van de dertien tekens, 78 (13 x 6) is hetzelfde als de som van de 13 Wereldoverbrugger, het laatste teken, wanneer je het codegetal 6 vermenigvuldigt met zijn toon 13. Deze som levert nog een ander verborgen helder teken op: Kin 78, Kosmische Spiegel, die de Wavespell van de Dood (toon dertien, wavespell zes) sluit. Dit betekent dat 78 een belangrijk synchroon fractaal is: 7:8 = 7.8 hz, de resonantie-frequentie van de Aarde; 780 = aantal dagen in de synodische cycli van Mars. En in het algemeen als zesde macht van dertien is 78 is een fractale sleutel tot de zesdimensionale lichtcodes. 8 Zon en 6 Spiegel op de Zuidelijke rand staan voor de geboorte en desincarnatie van Pacal Votan, tonale som (de tonen opgeteld) 14 = ½ 28.

De eerste vier tekens aan de oostelijke rand zijn verdeeld in twee in elkaar grijpende paren, 5 Aarde en 9 Hand (tonale som = 14) en 7 Krijger en 7 Zon (tonale som = 14). Dan de som van de kingetallen: 5 Aarde, kin 57 (3 x 19) plus 9 Hand, kin 87 (3 x 29) = 144, sleutelgetal van de profetie Telektonon; de kingetallen van 7 Krijger, kin 176 + 7 Zon, Kin 20 = 196 = 28 x 7 of 14 kwadraat = Bodegetal van de planeet Uranus (zie Telektonon handleiding p. 50). Dit is de sleutel tot de 28-dagencyclus, verdeeld in 4 reeksen van 7 (7:7::7:7). 196 is tevens de som van de Bodegetallen voor de planeten van de Toren van Babel: Mars 16 + Maldek 28 + Jupiter 52 + Saturnus 100 = 196. Merk op dat 28 x 7 = Maldek 28 x Venus Bodegetal 7.

De tonale som van de eerste vier tekens aan de oostelijke rand (28) in combinatie met de tonale som 2 + 11 (=13) van de andere twee tekens aan de oostelijke rand verwijst naar de profetie van de 13 manen/28 dagen kalender. 11 Slang verwijst naar de vernietiging van Maldek, 2 Mens is de vierde Kin van de mystieke Harmonische 33 en verwijst naar de bevrijding van de mens door de 13-Manenkalender, vandaar de Lunaire Mens. 11 Slang verwijst ook naar Carlos Salinas Gortari, de president van Mexico toen de Telektonon-Profetie werd gedecodeerd (1993-94).

De 2 Wereldoverbrugger op de Noordelijke rand is de sleutel, want het is het enige teken daar, en verwijst naar de vernietiging van Mars. Het tonale getal 2 is de factor die 14 vermenigvuldigt tot 28 en de 7 van de eerste twee tekens aan de westelijke rand om 14 te worden. De 3 Aap gecombineerd met 4 Hond, tonale som = 7, recht tegenover de twee tekens aan de oostelijke rand waarvan de som 13 is.
13 en 7 zijn de twee belangrijkste getallen van de Tzolkin (=20). De combinatie van 1 Zon met 13 Wereldoverbrugger verwijst naar de herrijzenis in de nieuwe tijd (tonale som weer = 14).

Wanneer je alle kingetallen van de dertien heldere tekens optelt, zijn ze samen 1248, een zeer magisch getal dat is ook een factor van 78 is: 1248 = 78 x 16, Marsiaans Bodegetal en de sleutel tot de Cube of the Law, de Kubus van de Wet.
(Bestudeer 1248 -- het is een verbazingwekkend harmonisch getal en het kan worden gedeeld door wel 20 andere getallen).

@ 8 Seed Year (2013 - 2014)
Foundation for the Law of Time

Originele pagina | Original Page