The Long Count & The Dreamspell ~ Lange Telling en Dreamspell (in English)

De Lange Telling en de Dreamspell hebben beide hun functies.

De traditionele telling en de Lange Telling zijn veel beter dan de Dreamspell voor de berekening van dag tot dag, omdat ze per dag tellen, zonder een pauze voor correlatie met het zonnejaar.

Bijvoorbeeld: de Lange Telling kan behulpzaam zijn bij het illustreren van verschillende belangrijke cycli. Eén hiervan is de periode tussen de paren van Venusovergang die terugkomen op dezelfde dag van de traditionele Tzolkin: Wind (wat niet zo werkt in de Dreamspell). Dit is vooral belangrijk omdat dit ook gelijk is aan precies 8 Haab - de traditionele kalender van precies 365 dagen. De Lange Telling is een uiterst effectieve 'deep time' kalender die ook zeer nuttig kan zijn in het begrijpen van de verschillende harmonische relaties die bestaan in de omlooptijden van het zonnestelsel.

Er is geen conflict tussen het gebruik van zowel de Lange Telling en de Dreamspell. In feite was het Jose Arguelles, die de 13 baktuns van de Lange Telling vereenzelvigd met de 'golf van de geschiedenis' (in de Mayan Factor) - een belangrijke en grote inzicht dat wordt erkend door andere bronnen, zoals John Major Jenkins en zelfs Carl Calleman.

De Dreamspell is ontworpen als een overgangskalender, daar het correleert met zowel de Gregoriaanse kalender als de Lange Telling (zie de Rinri project Vol II op www. Tortuga.com voor de details van dit nogal complexe onderwerp). Het behandelt geen lange tijdsperioden. Dat laat het over aan de Lange Telling.

Het is een 'nieuwe dispensatie' die als doel heeft het in de praktijk terugbrengen van de 20 kin en 13 getallen van de Tzolkin voor wijdverspreid- of zelfs universeel gebruik. Zijn taal is cultureel niet-specifiek en het idee erachter kan vergeleken worden met de moderne interpretaties van de I Tjing boven de traditionele. Het komt oorspronkelijk uit de Boeken Van De Chilam Balam en de Yucatec cultuur rond de tijd van de verovering waar de Maya-Tolteekse cultuur nog steeds profetisch van aard was, maar het gebruik van de Lange Telling had verlaten. Als gevolg daarvan draagt de Dreamspell ​​een sterke gelijkenis met de Toltec Kalender, die op dat moment in de Yucatan gebruikt wordt. Dit herhaalt zich elke 52 jaar met 13 schrikkeldagen buiten de tijd aan het einde van die periode, waarin de Tzolkin niet werd geteld. (Zie de Codez Perez en the Book Of Chilam Balam of Mani voor meer details)

Dit is niet het gebruik van de traditionele Maya van Guatemala en elders, die nog steeds een ononderbroken dagtelling houden in de vorm van de Lange Telling.

Beide manieren van rekenen hebben hun voordelen. Het 52-jaar-patroon van de Tolteekse en Dreamspell-kalenders creëert een innerlijke harmonische waarin dezelfde Tzolkindag precies één keer per 52 jaar op dezelfde dag van het solaire jaar valt. Dit patroon is ook bekend onder Dreamspell-gebruikers als "Aardefamilies". Dit patroon werkt niet met de Traditionele Telling.

Het is perfect mogelijk om beide naast elkaar te gebruiken - en dat levert ook meer informatie op, dan wanneer je één ervan gebruikt. De kunst ligt 'm in de discipline om het onderscheid tussen hen duidelijk te maken B.v. vaag praten over de 'Maya-kalender' terwijl je in feite 'Dreamspell' bedoelt, draagt slechts bij aan de veel voorkomende verwarring en het is het voorrecht van alle kalenderbewaarders om dat te verduidelijken.

Het toepassen van Dreamspell-namen en -relaties op de Traditionele dagen is ook verwarrend en soms onjuist. Bijvoorbeeld, de Aardefamilies zijn niet van toepassing en gidsen, analogen, antipoden en occulte Kin zijn pure Dreamspell-creaties. Het is goed om te weten dat het uitspreken van de namen van de dagenergie voor de traditionele Maya-dagbewakers een heilige daad is, die gereserveerd is voor de ingewijden, dus laten we hun tradities respecteren door onze taal helder te houden.

Ironisch genoeg was één van de argumenten tegen de Dreamspell-telling op een bepaald moment, dat het gebruik van de traditionele sjamanistische dagbewaarders zou kunnen verstoren door de tellingen met elkaar te verwarren. In feite komt het alleen door de verkeerde interpretatie van Dreamspell als een traditionele Maya-kalender die daarvoor kan zorgen en dat nog een reden voor helderheid.

Dreamspell is een systeem dat haar grondbeginselen en doeleinden heel duidelijk neerlegt. Het is heel goed mogelijk om het niet eens met het doel - de wereldkalender veranderen als het middel om de menselijke soort te synchroniseren met de 'natuurlijke tijd' waar de rest van de planeet in vertoeft. In welk geval er geen verplichting is om deze te gebruiken. Echter, veel mensen vinden het een inzichtelijke, bekrachtigende en zelfs een paradigma verschuivende ervaring. En daarmee hebben zij het niet bij het verkeerde eind, want de Lange Telling en Traditionele Telling volgen verschillende regels en dagen.

We bestaan allemaal in de tijd en zo lang als dit waar is het zinvol om de exploratie van deze dimensie met een open geest en als een lopend onderzoek te behandelen. De Klassieke Maya's deden dat in ieder geval. Proberen om de 'waarheid' te kristalliseren uit de 'echte telling' of 'de ware Maya-kalender' als enige manier en die anderen uitsluit, is precies de fundamentele fout die georganiseerde religies hebben gemaakt sinds hun geboorte.

Met de heilige wetenschap van de Maya-kalenders hebben we meer geluk, want in plaats van dogma kunnen we ons met deze 'tools' en geduldige, vergelijkende studie wenden tot een nieuw onderzoek naar de wiskunde van de tijd. En door middel van deze universele taal zijn we steeds beter in staat om immer-ontvouwende niveaus van kosmische harmonie te onthullen en te delen, naarmate de geest van de natuur zich weer aan ons bekend begint te maken.

 

Mark Heley
12.19.12.14.0 - 4 Ahau
Self Existing Moon 22 - Red Magnetic Moon

In English