De Knopen Losmaken - Terugkeer naar Heilige Tijd, 13-dagelijks meditatie-programma

Dit programma werd van oorsprong gepromoot door de Copalaa gemeenschap (Guatemala) van Queqchi Maya-Oudsten en dankzij de deelname van een aantal Kin uit Costa Rica, nu ook afgestemd met de Thirteen Moon Calendar Change Peace Movement (Vredesbeweging voor Verandering naar de Dertien Manen Kalender). Deze gesynchroniseerde meditaties vinden tot aan 21 december 2012 iedere 13 dagen plaats en elke 52 dagen wordt een grote vuurceremonie bijeengeroepen. Deze ceremonies gaan over het "losmaken van de zes astrale knopen", die kwamen vast te zitten en onze energie weghielden van de energie van de Aarde, door het volgen van lineaire tijd (Gregoriaanse kalender en de mechanische klok). De Maya-Oudsten vertellen met nadruk hoe we ons allen moeten verenigen in onze spirituele groepen om deze astrale knopen los te maken, zodat we tegen 2012 de tijd weer rond (en heilig) kunnen maken.

Dus in deze oefening maken we de energieën in onszelf schoon. Deze energieën zijn: Intelligentie, meditatie, geheugen, opbloeiing, healing en liefde. Deze energieën of eigenschappen van onze geest en ons wezen die zo in onze natuur zitten, zijn voor een deel gebrekkig geworden. In je meditatie - individueel of in een groep - denken aan elk van deze knopen, bevrijdt hen: Bevrijd je intelligentie; open jezelf voor meditatie; stem af op je kosmische geheugen; neem je persoonlijke kracht aan, vertrouw je vermogen tot zelf-healing, vergroot je hart met onbaatzuchtige liefde.

We kunnen deze energieën in een paar van onze hoofd-chakra's vinden, waardoor ze voor een gebied zorgen, waarop we onze helende licht kunnen focussen:

Intelligentie als onze aangeboren nieuwsgierigheid en weten - Keelchakra
Het geheugen, als de natuurlijke herinnering aan de oorspronkelijke kosmische natuur - Keelchakra
Meditatie als een natuurlijke gave voor het hebben van een heldere geest - Solar plexus / Zonnevlecht
Liefde als een onvoorwaardelijke reactie op de wereld - Kruinchakra
Opbloeiing als onze natuurlijke uitstraling - Basis-chakra
Zuivering/Healing als een natuurlijke gave van ons eigen wezen - Basis-chakra

In de 13-Manenkalender hebben deze knopen betrekking op de volgende zonnezegels:
Intelligentie - Krijger (Intelligentie staat voor informatie/inlichtingen)
Meditatie - Spiegel
Geheugen - Draak
Opbloeiing - Zaad
Zuivering/Healing - Maan
Liefde - Hond

Op dit moment vinden de ceremonies plaats op elke toon 3 van een wavespell (toon 8 in de Lange Telling kalender). Als de toon 3 samenvalt met een van deze zes zegels, dan is er speciale aandacht op de kwaliteit van dat zegel zoals hierboven vermeld. Speciale vuurceremonies vinden elke 52 dagen plaats, Dag Buiten de Tijd en alle andere speciale dagen moeten, indien mogelijk, buiten worden gehouden met een vuur als centrum van focus, en misschien gedachten aan de as die de obstakels uit het verleden verbrandt. Doe de oefening bij voorkeur in de ochtend of op welk moment het beste uitkomt, zolang het maar op de aangewezen dag is.

13-daagse meditaties: Maak de Knopen Los, Breng de Tijd Terug naar de Heilige Ronde

2011: 10 januari*, 23 januari, 5 februari, 18 februari, maart 3*, 16 maart, 29 maart, april 11*, 24 april, 7 mei, 20 mei, 2 juni*, 15 juni, 28 juni 11 juli, 24 juli, 6 augustus* 19 augustus, 1 september, 14 september, 27 september* 10 oktober, 23 oktober, 5 november, 18 november*, 1 december, 14 december, 27 december.

2012: 9 januari*, 22 januari, 4 februari, 17 februari, 1 maart*, 14 maart, 27 maart, 9 april, 22 april*, 5 mei, 18 mei, 31 mei, 13 juni*, 26 juni, 9 juli 22 juli, 4 augustus*, 17 augustus, 30 augustus, 12 september, 25 september*, 8 oktober, 21 oktober, 3 november, 16 november*, 29 november, 12 december, 13 - 21 december, elke dag om de tijd terug te brengen naar de heilige ronde.

* 52-daagse vuurceremonies.

(For more information go to www.lawoftime.org, www.noosphereforum.org)

@ 5 Moon Year (2010)
Foundation for the Law of Time
Originele pagina | Original page