Meditatie voor de Hele Aarde


Zie jezelf voor je en visualiseer jezelf precies waar je bent. Let op de ruimte waarin je bent of het nu binnen of buiten is. Til jezelf nu uit die omgeving waar je bent en bekijk beneden nu van bovenaf. Til jezelf verder en zie de hele straat of gebied waarin je bent. Breid je nu uit en verhef je hoger en hoger in de ruimte. Vanuit de ruimte bekijk de aarde als een lichtgevende blauwe mandala. Zie de Aarde van alle kanten. Zie het als een planetaire bol, een wiel dat draait in de ruimte met een essentiële waarde, de dharma of waarheid. De dharma of capaciteit van de Aarde is haar vermogen om leven te onderhouden.

Visualiseer het gehele leven op aarde, van de dieren, de planten, tot de mensen beneden en de insecten en het plankton. Ziet het allemaal als één geheel systeem. Het gehele leven op de aarde is de biosfeer of de sfeer van het leven dat het oppervlak van de Aarde bedekt als een film of een levendige mantel die altijd in beweging is. Visualiseer duidelijk hoe al de verschillende levensvormen en processen één eenheid zijn op deze stralende blauwe bol.

Laat nu je geest doordringen tot onder de oppervlakte van de Aarde. Voel de sferische lagen van sediment en kristallijn gesteente. Ga naar de kern en vind de enorme ijzerkristallen octaëder. Voel deze kristallen kern als een dynamische radio-ontvanger uitgerekt in de richting van elk van de magnetische polen. Plaats jezelf in meditatie in het centrum van die kristallen radio-ontvanger. Wat ontvangt de Aarde? Wat zendt de Aarde uit? Waar ontvangt de Aarde? Welke boodschappen geeft de Aarde je nu?


Originele pagina|Original Page