Welkom bij Noös-letter 101

2018 Spectrale Slang Maan Editie

*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|*view in browserunsubscribe*|END:IF|*

Welkom in de Spectrale Slang Maan van Bevrijding! Dit is de elfde maan van de Planetaire Service Wavespell.

De Spectrale Maan roept ons op om lagere krachten en emoties op te lossen en te transmuteren naar een hogere staat van zijn en actie. De totem voor deze maan is de Slang. Het 13e teken van de dierenriem, Ophiuchus - "de slangendrager", ligt ten noordwesten van het centrum van de Melkweg tegenover Orion

Met meerdere krachten in het spel, zowel binnen als buiten, roept de Slangenergie ons op om de sluimerende kracht te activeren die de kern vormt van onze essentie. Dit vereist het zuiveren van onze fysieke, emotionele en mentale lichamen.

De Slangenwijsheid herinnert ons eraan dat er verborgen stromen van kennis en weten zijn die onder de drempel van het normale waakbewustzijn lopen.

Slangen-geïnitieerden zijn degenen die de roep hebben beantwoord tot het transcenderen en integreren van de lagere lichamen en het ontsluiten van de superbewuste geest.

Geïnitieerden zijn zoekers naar de waarheid. Ze blijven open en klaar om een compleet andere wereld te zien dan de massa. Ze zijn bezig met een bewust proces van herinneringen ophalen. Ze volgen een pad dat ongezien is voor het doorsnee oog. Ze begrijpen dat de werkelijkheid totaal anders is dan het ons is geleerd; en dat er een heel ander verhaal speelt dat je niet ziet op het reguliere nieuws of op het internet

Slangen-geïnitieerden zijn degenen die zich de eerdere wereldsystemen herinneren en explosies van werkelijkheid. Ze incarneren of emaneren op verschillende tijdstippen op specifieke plaatsen om de menselijke soort naar hogere rijken te tillen. Hun uiterlijk en verschillende manifestaties maken allemaal deel uit van een verenigd Plan dat de cycli omvat van de geschiedenis.
Book of the Initiation, Cosmic History Chronicles, Vol. IV

De Spectrale Maan opent met Heptad 41: Seks spectraliseert Visie. De psi-chrono van de eerste drie dagen van de maan is Zelfbestaande Ster, ook bekend als GM108x.

In de pulsar-kosmologie van de wavespell voltooit de elfde positie of toon de tweedimensionale waarnemingpulsar die begon in de derde maan, de elektrische maan van service. In deze 11e positie verlossen en bevrijden we alle gedachten en niveaus van bewustzijn die de hoogste afstemming op onze harts-essentie belemmeren.

Blogs by Stephanie South, Creative Director

13:20 : Frequency : Shift

*|FEED:http://1320frequencyshift.com/feed/ [$count=2,$content=titles]|*

Living Time Science

*|FEED:http://livingtimescience.com/feed/ [$count=2,$content=titles]|*

Maand-overzicht (datums op Amerikaanse manier; eerst de maand en dan de dag)

If you benefit from this work and would like to see it continue to flourish, consider signing up for Moonly Donations today. When we all regularly give, together we can accomplish great things! Thank you for your support!

Donate Now

On behalf of everybody here at the Foundation for the Law of Time: THANK YOU for continuing to support us with your Moonly donations.

Heptad Pad Codes voor de Spectrale Maan

In de 52 weken durende reis door de 52 heptad-paden van de Hunab Ku 21 Galactische Boom van Leven en Kennis, worden de volgende heptadpaden geactiveerd voor de Spectrale Maan:

Rode Week 1 - Initiëren
[Serpent Seal][Eagle Seal]Heptad 41: Seks spectraliseert visie.
(Spectrale Maan Dali 1 - Silio 7 / 2-8 mei)

Witte Week 2 - Verfijnen
[Worldbridger Seal][Star Seal]Heptad 42: Dood spectraliseert kunst.
(Spectrale Maan Dali 8 - Silio 14 / 9-15 mei)

Blauwe Week 3 - Transformeren
[Moon Seal][Monkey Seal]Heptad 43: Zuiveren spectraliseert magie.
(Spectrale Maan Dali 15 - Silio 21 / 16-22 mei)

Gele Week 4 - Rijpen
[Human Seal][Wizard Seal]Heptad 44: Wijsheid spectraliseert tijdloosheid.
(Spectrale Maan Dali 22 - Silio 28 / 23-29 mei)

In de Galactic Superstructure/the Hunab Ku 21, vormen de vier heptads van de Spectrale Maan - als een geheel genomen - de plaats in tijd waar de "elektro-etherische vorm" wordt bereikt. Merk op dat deze corresponderen met de vier regenboogpaden rondom de buitenste randen van de afbeelding hieronder... Meer hierover in Book of the Timespace, Cosmic History Chronicles Volume V.

Copyright © 2018 Foundation for the Law of Time • All rights reserved.
Je ontvangt deze Nederlandse vertaling omdat je abonnee bent.

Subscribe to the original English version at lawoftime.org

Our mailing address is:
Foundation for the Law of Time
PO Box 156
Ashland, OR 97520

WANT TO READ MORE NOOS-LETTERS?