Welkom bij Noös-letter 111

2019 Galactische Havik Maan

Welkom in de Galactische Havik Maan van Integriteit, de achtste maan van het Planetaire Service Wavespell met de kracht van galactische harmonie en integriteit..

The Foundation for the Law of Time is vereerd om aan te kondigen dat we officieel onze krachten hebben gebundeld met de Internationale Alliantie voor de Rechten van Moeder Aarde in de vorige Resonante Maan 19, Kin 95 (28 januari 2019).

Deze alliantie werd geformaliseerd tijdens een ceremonie in Tepotzlin, Mexico om wederzijdse inspanningen van belangrijke organisaties te erkennen en te versterken om samen te werken aan de verbetering, het welzijn, het geluk en de vrede van de hele menselijke familie en van Moeder Aarde.  

In dit tijdperk van gemechaniseerd bewustzijn hebben veel mensen geen tijd om de effecten van het moderne leven op de Natuur in ogenschouw te nemen.

De Foundation for the Law of Time gelooft dat het niet-synchroon lopen met de cycli van de Natuur de oorzaak is van de disfunctionaliteit van de soort: giftige grond, genetisch gemodificeerd en verwerkt voedsel, vervuild land en vervuilde oceanen, ongelijkheid en sociale milieus die alleen maar de ziekte van de soort bevorderen tot het punt waarop het letterlijk krankzinnig wordt.

Volgens FLT-oprichter, wetenschapper op het gebied van geheel-systemen en visionair auteur, Dr. Jose Arguelles maakt dit allemaal deel uit van het proces dat de crisis versnelt die bekend staat als de biosfeer-noösfeer transitie.

Dit betekent dat we van het ene stadium van evolutie naar het volgende stadium van evolutie gaan: de Noösfeer.

Noosphere verwijst naar de Planetaire Geest en haar inherent Informatie-systeem. 

Om deze evolutie naar de Noösfeer te versnellen als een alliantie met de Mondiale Ambassade-Activisten voor Vrede, is de FLT toegewijd aan:

  1. Mensen informeren over tijdfrequenties: kunstmatige tijd (12:60) en natuurlijke tijd (13:20). Alles in de natuur is gebaseerd op een tijdfrequentie, die de groei en ontwikkeling 'bestuurt' van alle fenomenen. 
  2. Creatie van nieuwe onderwijssystemen op basis van natuurlijke cycli. Het zaaibed van dit nieuwe curriculum is te vinden in de uitgebreide literatuur die beschikbaar is op onze website www.lawoftime.org
  3. Werken met verschillende groepen over verschillende onderwerpen van de leerstof die op de aarde zijn gebaseerd en zich uitstrekken tot alle facetten van het menselijk leven: gezondheid, nieuwe gemeenschap, hersenbalans, economie, wetenschap, kunst, alternatieve energie, meditatie en nieuwe systemen van tijd en denken, en de aard van de biosfeer en de wereldsituatie in het algemeen. 
  4. Promotie van tijd is kunst. We promoten een jaarlijkse Dag Buiten de Tijd: Vrede door Cultuur-viering op 25 juli. Die van dit jaar zal plaatsvinden in Teotihuacan, Mexico, na een vierdaags evenement in Palenque. We hopen dat je zowel in Palenque als in Teotihuacan met ons meedoet! 

In deze Galactische Maan worden we opgeroepen tot grote hoogte van integriteit om de dissonante frequenties in ons dagelijks leven evenals in het planetaire leven te harmoniseren. 

In de pulsargeometrie is de achtste toon de tweede toon van de driedimensionale mindpulsar (tonen 4, 8, 12), die ons eraan herinnert dat alles in de wereld van vorm begint in de geest.

Blogs by Stephanie South, Creative Director

13:20 : Frequency : Shift

Living Time Science

No RSS items found.

Maan-in-een-oogopslag (eerst de maand, dan de dag)

If you benefit from this work and would like to see it continue to flourish, consider signing up for Moonly Donations today. When we all regularly give, together we can accomplish great things! Thank you for your support!

Donate Now

Sterrenreiziger's Synchroniteiten

Je kunt klikken op de Kin van elk van de Synchroniciteiten voor Tijdreizigers om een lijst te vinden van alle voor die Kin geregistreerde mensen op galacticSpacebook.com Voel je je geïnspireerd? Klik dan op de signatuur en wens hen een happy galactic birthday!

[Seal & Tone]Dali 1 - Kin 105, Red Magnetic Dragon (7 Feb)

Welkom in de Galactische Maan! Deze Maan bevat de eerste tien-daagse reeks van galactische activeringsportalen.

Huidige cycli samenvatting:

  • Jaar (365-daagse cyclus): Jaar van de Rode Kosmische Maan.
  • Spin (260-daagse cyclus): 44e Spin sinds het begin van de 13-Manen Dreamspell Telling (1987).
  • Seizoen (65-daagse cyclus): Blauwe Adelaar Seizoen van Visie: Blauw Galactisch Spectrum
  • Kasteel (52-daagse cyclus): Het Blauwe Westelijke Kasteel van Verbranding: Hof van Magie - Transformeer Ster
  • Maan (28-daagse cyclus): Galactische Maan van Integriteit - Leef ik wat ik geloof?
  • Wavespell (13-daagse cyclus): Rode Slang Wavespell van Levenskracht

Vandaag begint het 52-daagse Blauwe Westelijke Kasteel van Verbranding: Hof van Magie (eindigt op Kin 156, Gele Kosmische Krijger). Vandaag begint ook de 13-daagse Rode Slang Wavespell of Life Force, de 9e Wavespell van de tzolkin en de rode/initiërende Wavespell van het 52-daagse Blauwe Westelijke Kasteel van Verbranding: Hof van MagieStam van de Slang initieert verbranding door levenskracht. Waarheid van galactisch Maldek herinnerd...

Deze wavespell eindigt op Kin 117, Rode Kosmische Aarde (Dag 13 van deze Maan / 19 feb).

[Seal & Tone]Seli 2 - Kin 106, Witte Lunaire Wereldoverbrugger (7 feb)

Vandaag begint de Alpha GAP Reeks van 10 galactische activeringsportalen op een rij!

[Seal & Tone]Kali 11 - Kin 115, Blauwe Spectrale Adelaar (17 feb)

Vandaag de laatste dag van de Alpha GAP Reeks.

[Seal & Tone]Limi 13 - Kin 117, Rode Kosmische Aarde (19 feb)

Volle Maan.

[Seal & Tone]Silio 14 - Kin 118, Witte Magnetische Spiegel (20 feb)

Vandaag begin de 13-daagse Witte Spiegel Wavespell van Eindeloosheid, de 10e Wavespell van de tzolkin en de witte/verfijnende Wavespell of het 52-daagse Blauwe Westelijke Kasteel van Verbranding: Hof van MagieStam van de Spiegel verfijnt verbranding door kracht van eindeloosheid. Waarheid van solair Neptunus herinnerd...

Deze wavespell eindigt op Kin 130, Witte Kosmische Hond (Dag 26 van deze Maan / 4 mrt).

[Seal & Tone]Gamma 17 - Kin 121, Rode Zelfbestaande Draak (23 feb)

Vandaag begint de 20-daagse mystieke kolom. Dit zijn de precieze centrale 20 dagen van de 260-kin cyclus, visueel weergegeven als de perfecte centrale kolom van de Tzolkin/Harmonische Module.

[Seal & Tone]Limi 27 - Kin 131, Blauwe Magnetische Aap (5 mrt)

Vandaag begin de 13-daagse Blauwe Aap Wavespell van Magie, de 11e Wavespell van de tzolkin en de blauwe/transformerende Wavespell of het 52-daagse Blauwe Westelijke Kasteel van Verbranding: Hof van MagieStam van de Aap transformeert verbranding door de kracht van magie. Waarheid van de solair Venus herinnerd...

Deze wavespell eindigt op Kin 143, Blauwe Kosmische Nacht (Kali 11 van de Solaire Maan / 17 mrt).

[Seal & Tone]Silio 28 - Kin 132, Geel Lunair Mens

Nieuwe Maan. Vandaag is de Volledige 28-daagse regenboogbrug-meditatie - moge de regenboogbrug onze visie verenigen voor universele vrede op Aarde!

Heptad Pad Codes voor de Galactische Maan

In de reis van 52 weken doorheen de 52 heptadpaden van de Hunab Ku 21 Galactische Boom van Leven en Kennis, worden de volgende heptadpaden geactiveerd voor de Galactische Maan:

Rode Week 1 - Initiëren
[Hunab Ku Seal][Earth Seal]Heptad 29: Hunab Ku zendt Navigatie uit
(Dali 1 - Silio 7 / 7-13 feb)
 

Witte Week 2 - Verfijnen
[Hunab Ku Seal][Mirror Seal]Heptad 30: Hunab Ku zendt Meditation uit
(Dali 8 - Silio 14 / 14-20 feb)
 

Blauwe Week 3 - Transformeren
[Hunab Ku Seal][Storm Seal]Heptad 31: Hunab Ku zendt Zelfopwekking uit 
(Dali 15 - Silio 21 / 21-27 feb)
 

Gele Week 4 - Rijpen
[Hunab Ku Seal][Sun Seal]Heptad 32: Hunab Ku zendt Verlichting uit
 (Dali 22 - Silio 28 / 28 feb - 6 mrt)
 

In de Galactische Superstructuur/de Hunab Ku 21 vormen de vier heptads van de Galactische Maan - als een geheel genomen - de plaats in tijd waar de "Kern Matrix-Hunab Ku" zetelt. Hunab Ku betekent "de ene gever van maat en beweging" en duidt, naast vele andere dingen, op de kern van de galaxis of melkweg. Deze vier Heptad-paden verschijnen in de GALACTISCHE Maan en dit is weer een mooi voorbeeld van de synchroniserende kracht van de 13-Manenkalender... Meer hierover vind je in het Book of the Timespace, Cosmic History Chronicles Volume V en in Intergalactic Bulletin #7.

Copyright © 2019 Foundation for the Law of Time • All rights reserved.

Je ontvangt deze Nederlandse vertaling omdat je abonnee bent.
(Aanmelden of afmelden kan hier)

Subscribe to the original English version at lawoftime.org

Our mailing address is:
Foundation for the Law of Time
PO Box 156
Ashland, OR 97520

WANT TO READ MORE NOOS-LETTERS?