Welkom bij de Noös-letter 136

2021 Resonante Aap Maan Editie

Welkom bij de Resonante Aap Maan van Afstemming, de zevende maan van de Planetaire Service Wavespell.

De 13-Manenkalender is een evolutionair hulpmiddel om de mensheid te helpen bij de ongekende handeling om zich te verenigen rond één kwestie die centraal staat in haar volledige welzijn: tijd. —Dr. Jose Arguelles

Het woord resonantie komt van de Latijnse oorsprong "weerklinken" - samen te klinken. Als we resoneren met iemand of iets, stemmen we onze trillingsfrequentie af op de persoon of het object. Alle polariteit wordt opgelost in Resonantie.

Resonante 15 (24 januari) markeert het midden van de 13-Manenkalender. Deze dag is ook de 82ste solaire cyclus (jaar) van Jose Arguelles/Valum Votan, van wie de kennis komt die wordt gepromoot door de Stichting voor de Wet van Tijd. Hij herinnerde ons eraan dat een kalender een macro-programmeringsapparaatje is dat alle gevestigde overtuigingen en gebruiken van een samenleving of cultuur op zijn plaats houdt.

In het licht van de huidige wereldsituatie is deze kennis over tijdsfrequenties en effecten op het bewustzijn nog nooit zo relevant geweest.

De volgende passage uit Jose Arguelles' boek uit 1996 The Call of Pacal Votan verduidelijkt het belang van het begrijpen van Tijd en kalenders:

De Gregoriaanse kalender is gebaseerd op het originele Babylonische model dat een meting van de ruimte in de plaats stelde van een meting van de tijd. Tijd is geen ruimte. Tijd is van de geest. Een cirkel op een plat vlak verdeeld in twaalf delen van 30° werd gebruikt als model voor de jaarkalender. Een cirkel op een plat vlak heeft 360 graden (30 x 12).
Een jaarlijkse baan van de aarde rond de zon is 365¼ dagen. De tijdmeting volgens de maatstaf van de cirkel op een plat vlak is onregelmatig, willekeurig en irrationeel. Zoals de maat van tijd is, zo is de maat van onze geest. 
In het jaar 1582, toen paus Gregorius XIII tien dagen van de Juliaanse kalender afhaalde en de definitieve versie van de Babylonische kalender bepaalde, bereikte de mechanische klok zijn definitieve perfectie.
Met dezelfde vlakke vlakke cirkel van 12 verdubbelde de klok de 12 naar 24 uur en de graden van 30 naar 60 minuten per uur.
Belastingen, oorlog en overheid waren al secundaire instellingen van de menselijke geest vanwege het 5000-jarige gebruik van de 12-maanden-kalender in de hele Oude Wereld. Maar gecombineerd met de mechanische klok die de maat verdubbelde, werd de 12:60 kunstmatige tijdsfrequentie op zijn plaats vergrendeld als de onregelmatige en mechanisch versnellende mentale toestand van het menselijk ras, waardoor het apart werd gezet van de rest van de natuur. Nu werd de machine toegevoegd aan belastingen, oorlog en regering.
Zonder de mechanische klok zou er geen machine zijn en alle industriële technologie zou onmogelijk zijn. Door ons biologische ritme aan te passen aan de versnelde 12:60 kunstmatige tijdmachine-frequentie, begonnen wij mensen de versnelling van onze eigen biologische activiteit, met de daaruit voortvloeiende tijdbom van overbevolking die ons vandaag plaagt. Het tikken van de klok is het kunstmatige hart (‘oude tikker’) van Mammon.
Mammon is de duivelse geest in de machine die ons leeft, die onze versnelde biologische reproductie gebruikt om een totale machinewereld te creëren. De triomf van Mammon is de triomf van het materialisme.
De eerste fase van Mammon was de oprichting van het Babylonische 12-maanden-overheidssysteem van belastingen en loon voor arbeid. De tweede fase van Mammon was een machine gebaseerd op de klok.
Tegenwoordig is er geen machine zonder geld, geen geld zonder machine en geen land zonder geld. Nationalisme is ontaard tot het 12:60-dogma van oorlog en geld. Maar in de biosfeer zijn alle grenzen een illusie.

In de pulsar-geometrie is de zevende (Resonante) toon de tweede toon van de 2D sensorische pulsar (3, 7, 11). Hier worden we eraan herinnerd dat door de voortdurende input van onze vijf zintuigen te kalmeren, we het zesde zintuig activeren en ontwaken in het Grotere Verhaal.

Blogs by Stephanie South, Creative Director

13:20 : Frequency : Shift

Living Time Science

No RSS items found.

Zelfgeleide studie voor de Resonante Maan

Ter ere van alle galactische meesters en ter ere van de 82ste verjaardag van de geboorte van Valum Votan (7.15) wordt iedereen uitgenodigd voor een speciale studiesessie van de innerlijke rijken voor deze Resonante Maan. Deze zelfgeleide cursus is een toegepaste studie van Book of the Initiation: Cosmic History Chronicles Volume IV, en Time, Synchronicity and Calendar Change: The Visionary Life and Work of Jose Arguelles. 

De eerste bevat korte biografieën van verschillende adepten uit de geschiedenis, terwijl de laatste een gedetailleerd verslag is van Jose Arguelles' leven van 1993 tot zijn overlijden in 2011. Laat het voorbeeld van deze adepten ons inspireren om ons innerlijk licht te cultiveren als één telepathisch verenigde noösfeer!
Download the Full Study Guide and Syllabus

Get the materials!

Maan-in-een-oogopslag (bij de datums zie je eerst de maand, dan de dag)

 

If you benefit from this work and would like to see it continue to flourish, consider signing up for Moonly Donations today. When we all regularly give, together we can accomplish great things! Thank you for your support!

Donate Now

Synchroniteiten voor Sterrenreizigers

Welkom bij de Resonante Maan! Huidige cycli samenvatting vanaf het begin van deze Maan:

  • Jaar (365-daagse cyclus): Jaar van de Blauwe Lunaire Storm
  • Spin (260-daagse cyclus):: 47e Spin sinds het begin van de 13-Manen Dreamspell Telling (1987).
  • Seizoen (65-daagse cyclus): Noordelijke Hond Seizoen van Liefde: het Witte Galactische Spectrum
  • Kasteel (52-daagse cyclus): Rode oostelijke Kasteel van Omkering: Hof van Geboorte
  • Maan (28-daagse cyclus): Resonante Aap Maan van Afstemming - Hoe kan ik mijn dienstverlening afstemmen op anderen?
  • Wavespell (13-daagse cyclus): Blauwe Hand Wavespell van Voltooiing

Resonant Moon 2021 overview: Wavespells, GAPs and clear signs

Heptad Pad Codes voor de Resonante Maan

In de 52 weken durende reis doorheen de 52 heptadpaden van de Hunab Ku 21 Galactische Boom van Leven en Kennis, worden de volgende heptadpaden geactiveerd voor de Resonante Maan:

Rode Week 1 - Initiëren
[Earth Seal][Mirror Seal]Heptad 25: Navigatie synchroniseert Meditatie
(Resonante Maan 1-7 / 10-16 jan)

Witte Week 2 - Verfijnen
[Mirror Seal][Storm Seal]Heptad 26: Meditatie reflecteert Zelf-opwekking
(Resonante Maan 8-14 / 17-23 jan)

Blauwe Week 3 - Transformeren
[Storm Seal][Sun Seal]Heptad 27: Zelf-opwekking katalyseert Verlichting
(Resonante Maan 15-21 / 24-30 jan)

Gele Week 4 - Rijpen
[Sun Seal][Earth Seal]Heptad 28: Verlichting verlicht Navigatie
(Resonante Maan 22-28 / 31 jan - 6 feb)


In de Galactische Superstructuur/de Hunab Ku 21 vormen de vier heptads van de Resonante Maan - als een geheel genomen - de plaats in tijd waar de "Innerlijke Matrix" zetelt. In de 13-tonen kosmologie is het de Resonante toon die de ruggengraat is of centraal kanaal of sushumna. Het is dan zeer interessant dat de Resonante Maan dit centrale portaal maakt in de Hunab Ku 21... Meer hierover vind je in het Book of the Timespace, Cosmic History Chronicles Volume V.

Copyright © 2021 Law of Time Press • All rights reserved.

Vorige Edities van de Nederlandse Noös-letter: #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 |#23 | #24| #25 | #26| #27 | #28 | #29 | #30 | #31 | #32 | #33 | #34 | #35 | #36 | #37 | #38 |#39 | #40 | #41 | #42 | #43 | #44 | #45 | #46 | #47 | #48 | #49 | #50 | #51 | #52 | #53 | #54 | #55 | #56 | #57 | #58 | #59 | #60 | #61 | #62 | #63 | #64 | #65 | #66 | #67 | #68 | #69 | #70 | #71 | #72 | #73 | #74 | #75 | #76 | #77 | #78 | #79 | #80 | #81 | #82 | #83 | #84 | #85 | #86 | #87 | #88 | #89 | #90 | #91 #92 | #93 | #94 | #95 | #96 | #97 | #98 | #99 | #100 | #101 | #102 | #103 | #111 | #112 | #113 | #114 | #115 | #116 | #117 | #118 | #119 | #120 | #121 | # 122 | #123 | #124 | #125 | #126 | #127 | #128 | #129 | #130 | #131 | #132 | #133 | #134 | #135 | #136 |
Aanmelden en afmelden voor deze Nederlandse vertalingen kan via info@PAN-Holland.nl 
 

WANT TO READ MORE NOOS-LETTERS?