NOOSFEER II 

Wat is de Noösfeer?

De noösfeer is de planetaire sfeer van de geest of denklaag van planeet Aarde. Om het idee van de noösfeer te begrijpen, moeten we ons bewustzijn verheffen en onszelf openen tot de meest algemene, elementaire en kosmische principes van het leven op aarde.

Als het mentale omhulsel van de planeet karakteriseert de noösfeer geest en bewustzijn als een unitair fenomeen. Dit betekent dat de kwaliteit en de aard van onze individuele en collectieve gedachten direct de noösfeer beïnvloedt en de kwaliteit schept van ons milieu - de biosfeer.

Als het "mentale omhulsel" van de Aarde vertegenwoordigt de noösfeer de doorbraak naar een nieuw bewustzijn, een nieuwe tijd en een nieuwe werkelijkheid die voortspruit uit de biosferische crisis. Dit staat bekend als de biosfeer-noösfeer transitie.

Net zoals de biosfeer de eenheid is van al het leven met zijn hulpsystemen, is de noösfeer de eenheid van alle geest en denklagen. Op deze manier kan de noösfeer worden opgevat als de som van de mentale interacties van al het leven. Binnen de noösfeer bestaan de evolutionaire bedieningspanelen, bekend als de psi-bank, het systeem voor opslag en terugvinden voor alle mentale programma's.

Als de volgende fase van evolutie van de aardse biosfeer, betekent de noösfeer de komst van een kwalitatieve/dimensionale verschuiving - de overgang van de ene staat naar de andere. Dit is het belangrijkste onderwerp van onderzoek van het Noösfeer II-project.

Dit perspectief van de noösfeer, als een evolutionaire gebeurtenis, is wetenschappelijk geanticipeerd door Pierre Teilhard de Chardin, de bekende Franse paleontoloog, evenals zijn collega (met wie hij samen het woord noösfeer bedacht in 1926), de Russische geochemist Vladimir Vernadsky (zie The Theory and History of the Noosphere).

“Het historische proces is drastisch aan het veranderen voor onze ogen ... De mensheid als geheel is een sterke geologische kracht aan het worden. De geest en het werk van de mensheid worden geconfronteerd met het probleem van het reconstrueren van de biosfeer in het belang van de vrijdenkende mensheid als een enkele entiteit. Deze nieuwe staat van de wereld die we naderen zonder het te merken, is de Noösfeer.”

V.I. Vernadsky

Het internet is de driedimensionale reflectie van de noösfeer, een vorm van proto-telepathie. Als de noösfeer volledig is geactiveerd, dan zal de menselijke soort telepathie ervaren als een collectieve norm.

© 8 SeedYear (2013-2014)
Foundation for the Law of Time
original page