Een GAP, een afkorting voor "galactic activation portal" of in het Nederlands Galactisch Activeringsportaal, is een van de 52 donkere vakjes die zich doorheen de Tzolkin vlechten in de vorm van een DNA-streng.

Binnen de 260 energieën van de Harmonische Module, worden deze 52 kin "portalen" genoemd, omdat ze het "Weefgetouw" (Loom) vormen waarop de gehele matrix is geweven.

Over wat het betekent... waar je zeker van kunt zijn, is verhoogde energieën; toegang tot versterkt bewustzijn en zintuiglijk ervaren; grotere gelegenheid tot informatie-uitwisseling en multi-dimensionale inzichten. De energieën van Portaalkin kunnen zowel heldere inzichten en openbaringen bieden als versnelde helderheid en INTENSITEIT!

De standaard woordenboek-definitie van PORTAAL is:
"Een ingang, deur of poort, vooral een die groot en indrukwekkend is."

We kunnen de kracht van deze portalen uitnodigen voor het activeren van slapende potenties en evolutionaire transformatie.

Op zulke dagen zijn de sluiers tussen de dimensies wat dunner en lopen de gebeurtenissen van verschillende werkelijkheden meer samen of juist door elkaar heen; soort dunnere scheidingslijn tussen 'droom' en 'werkelijkheid'. Op zulke dagen ben je wat makkelijker ingeplugd op zowel de aardse als de kosmische informatie.

Dit zijn specifieke inter-dimensionale dagen en degenen die zijn geboren op zo'n dag, kunnen een belangrijke rol spelen in het universeel maken van een soort onderwijs, kunstvorm of muziek; b.v. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Star van de Beatles, Mozart, en Einstein zijn allemaal geboren op GAP dagen.

achtergrond: orbs ofwel energiebollen tijdens een diksha-bijeenkomst
hele sprankelijke energie; kijk er maar eens naar met je hart/buik...

 

Laatste update: 2Tovenaarjaar, 8.25 Galactische Maan Kali 25, Kin 14 (3 mrt 2008)