TIJDSCHIP AARDE
Verdere Artikelen door José Argüelles / Valum Votan

Waarom we een nieuwe kalender nodig hebben

Door Dr. José Argüelles, Office of Universal Calendar Reform,
Foundation for the Law of Time

Op de Gregoriaanse kalender is 24 januari mijn verjaardag. Daarom nam ik extra nota van een nieuwsbericht dat destijds onder mijn aandacht werd gebracht. De kop luidt: "maandag 24 januari slechtste dag van het jaar genoemd." Het onderschrift zei: "Britse psycholoog berekent meest deprimerende dag." Het waren de berekeningen van Dr Cliff Arnall, een psycholoog aan de Universiteit van Cardiff in Wales, gespecialiseerd in "seizoensgebonden aandoeningen", die het meeste mijn nieuwsgierigheid wekte.

Het nieuwsbericht stelt dat Dr. Arnall een formule creëerde die rekening houdt met tal van gevoelens om het dieptepunt van mensen te beramen. Het model is:

{W + (D-d)} x TQ
M x NA

De vergelijking is onderverdeeld in zes identificeerbare factoren; (W) weer, (D) schuld, (d) maandsalaris, (T) de tijd sinds Kerstmis, (Q) de tijd sinds mislukte poging om te stoppen, (M) lage motivatie-niveaus en (NA) de noodzaak om actie te ondernemen.

Dit vermakelijke stuk academische psychologie laat perfect zien hoe een kalender is de macroprogrammerende uitvinding van de cultuur of samenleving die het gebruikt. Dit onderzoek heeft geen zin als je niet de Gregoriaanse kalender volgt en je leeft in een samenleving gebaseerd op consumeren, geprogrammeerd door de kalender die zijn hoogtepunt in uitgaven in de laatste maand van het kalenderjaar beleeft. Deze piek consument klapband wordt gevolgd door het kalenderprogramma van het "nieuwe jaar", waarin de excessen van de feestdagen worden verlost door een soort van voornemen - dat, zo blijkt uit onderzoek van Dr. Arnall, geen niet langer standhoudt dan de eerste zeven dagen van de nieuwe jaar. De formule die Dr. Arnall bedacht, scharniert op de achterliggende filosofie van de Gregoriaanse kalender, "tijd is geld." Immers, het woord "kalender" zelf is afgeleid van een Latijns woord voor "kasboek."

Dit stuk van het onderzoek noemen we "thinking inside of the box.", in vakjes denken. Het is bezaaid met niet-onderzochte veronderstellingen, door gebrek aan bewustzijn dat het onderzoek volledig worden beperkt door het onderzochte vakje waarin zij optreden. Het vakje, in dit geval, is de Gregoriaanse kalender als een jaarlijks herhalend mentaal programma. Haal het Gregoriaanse programmeermiddel weg en wat heb je? De keizer zonder kleren.

Natuurlijk, Dr. Arnall voerde zijn onderzoek uit in Engeland, dus zijn bevindingen zijn geldig voor het dat land of mogelijk het grootste deel van de westerse consumentenwereld, die geregeerd wordt door de Gregoriaanse kalender. Maar enkel om te laten zien hoe relatief deze bevindingen zijn en hoe willekeurig zijn de conditioneringen in gedrag van de Gregoriaanse kalender, wat er gebeurt als je in een samenleving leeft die niet deze kalender volgt. Wat als die dag, in plaats daarvan, 13 Dhul -hajj was? Hmm. Je hebt net de jaarlijkse hadj bedevaart naar Mekka volbracht. Niet veel depressie daar, tenzij je aan die Amerikanen in Irak denkt. Of wat dacht je van Hong Kong of Shanghai: het is 15 Ding Jou, en je denkt: "Het echte Nieuwjaar is pas over twee weken!" Maar Dr. Arnall presenteert zijn bevindingen alsof de dingen niet anders zouden kunnen zijn.

Volgens de bevindingen van Dr. Arnall programmeert de Gregoriaanse kalender je voor schuld, depressie en spirituele/geestelijke mislukking. En je staat er machteloos tegenover. Waarom een kalender volgen die jou programmeert voor depressie, die je opzadelt met zorgen over wanneer je uw rekeningen moet betalen en of je salaris je schulden zal compenseren? Waarom meegaan in een kalender met een ingebouwd doorstreep-syndroom, zodat je, als een alcoholist die zijn greep verliest, klaar bent om je Nieuwjaarsvoornemens - volgens berekeningen Dr. Arnall's - één week later te breken? Ja, geprogrammeerd voor spirituele/geestelijke mislukking!

Voeg daarbij, dat volgend jaar 24 januari niet op een maandag zal vallen. Maandag als begin van de werkweek is altijd deprimerender dan bijvoorbeeld vrijdag. Dus zal dan 23 januari de meest deprimerende dag zijn, die wél op een maandag valt? Dat leidt naar een ander punt: De onlogische onregelmatigheden en het gebrek aan coherente orde van de Gregoriaanse kalender. Niet alleen programmeert het je voor depressie, angst voor schulden en spirituele mislukking, maar het programmeert je ook om verdoofd te raken als je aan tijd denkt. De dagen van de week en de dagen van de maand correleren nooit met elkaar. Het is moeilijk om op die manier iets te achterhalen. Het beïnvloedt je geest als het enige dat je kan zeggen over de kalender is "Dertig dagen heeft november, enz." Zal het altijd zo hopeloos blijven in de overheersende beschaving van planeet Aarde, of is er een betere manier?

We hebben een nieuwe kalender nodig!

Natuurlijk, een nieuwe kalender zou ook betekenen een nieuwe samenleving en een nieuwe manier om de dingen te doen. Om precies die reden heeft de wereld geen nieuwe kalender gekregen - ondanks de oproepen aan het gezond verstand en de vele nobele inspanningen van de afgelopen anderhalve eeuw. Het probleem is dat we altijd moeten wachten op het Vaticaan, de president, het Congres of de VN om de nieuwe kalender goed te keuren. Aangezien de maatschappij complexer is geworden, nemen de kansen af dat het op deze manier gebeurt. Maar dat heeft alleen maar de programmering van de oude kalender veel erger gemaakt. We kunnen niet langer wachten. De oude tijd is ons letterlijk aan het doden. Wachten op de beslissing van bovenaf - vergeet het maar. Wat we moeten doen, is zelf de kalender veranderen. Precies. De weg om de ingebouwde hopeloze depressie in de oude kalender te verslaan, is om te gaan leven volgens een standaard die harmonisch is en die je hopeloos gelukkig zou kunnen maken, omdat het harmonisch is.

Ik spreek uit ervaring. Ik volg de oude kalender niet meer. Ik leef volgens een andere kalender waarin geen 24 januari zit, maar in plaats daarvan de datum Resonante Maan, Dali 15. In feite is er geen september, november, juni of juli meer, laat staan maandag, dinsdag, woensdag, enz. Al die millennia van zorg en bijgeloof in de beladenheid van die namen is weg voor mij. Dus ik heb niets om depressief over te doen. Maar ik heb wel iets nieuws te leren en nieuwe waarden te programmeren in mijn gewoonten en karakter. Waarden als vrede en harmonie en samenwerking en vreugde. Misschien had ik een vooruitziende blik en wist dat als ik de kalender veranderde mijn verjaardag niet meer de slechtste dag van het jaar zou hoeven zijn! Het is een zoete ironie dat, als een boegbeeld in een wereldwijde beweging om de kalender te veranderen, mijn verjaardag toevallig zou vallen op de "meest deprimerende dag" van de oude kalenderjaar!

Sinds 1989 heb ik een nieuwe kalender gepromoot, een perfecte harmonische standaard van dertien maanden van elk 28 dagen. Het idee sloeg aan. Vandaag de dag doen steeds meer mensen uit meer dan 90 landen over de hele wereld hetzelfde. Ze wachten niet op het Vaticaan of de VN om te zeggen het OK is. Ze volgen een nieuwe kalender waarvan ze weten dat die hen zal helpen om gelukkiger te worden en meer vreedzame mensen, en, als door alle mensen aangenomen zou worden, het vrede zou brengen voor het menselijk ras. Het aantal mensen die de nieuwe kalender adopteert, stijgt naarmate we typische nieuwsberichten zien die gevangen zitten in de hopeloosheid van de oude tijd: "Terrorisme in 2020 zal nog meer geavanceerder zijn en onmogelijk om op te sporen" Of "Tegen 2033 zal een derde van de wereldbevolking in sloppenwijken wonen." of "In 2015 zal er een groot tekort zijn aan water." Of "Tegen 2010 zal de Golfstroom niet meer stromen."

Weet je, een kalender die een hopeloze onregelmatigheid is, kan niet worden geprogrammeerd voor vrede en harmonie - enkel voor onregelmatigheid. En met een kalender waarin depressie en onregelmatigheden routinematig worden geprogrammeerd, kun je alleen toevoegen aan de hulpeloosheid in het aangezicht van een steeds complexer wordende wereld waarin depressie, wordt ons verteld door de WHO (World Health Organization), alleen maar toeneemt naarmate meer en meer banen geketend aan een computer worden doorgebracht. Het feit is, op geen enkele manier kunnen we de informatie-revolutie ervan weerhouden ons te bedelven onder een lawine van niet-gereglementeerde informatie - genoeg nieuwe gigabytes aan informatie in 2002 zouden, als ze vertaald zouden worden in boeken, 37.000 nieuwe nationale bibliotheken nodig hebben! Daar kun je met je hoofd niet eens bij. De oude kalender verbetert alleen de hopeloosheid.

Dit zijn slechts een paar redenen waarom we een nieuwe kalender nodig hebben. We hebben de toren van Babel al gebouwd. We kunnen onszelf niet meer horen denken en er is te veel om uit te kiezen om zelfs maar een begin te maken om te onderscheiden. We moeten opnieuw beginnen met een nieuwe, meer gestroomlijnder, meer harmonieuzer programma. We moeten oproepen tot een "Time-out van oorlog!" om te kunnen veranderen naar een nieuwe tijd. En in die "time-out" kunnen we zeggen: "Laten we onze geweren eens een tijdje neerleggen en zien wat het is om te leven zonder die dingen, zodat we naar een andere versnelling kunnen gaan. We hebben geen tijd meer voor iets anders!"

Hoewel er een professor is aan de Johns Hopkins University, die zegt dat hij een nieuwe kalender klaar heeft voor komende 1 januari 2006 - een variant van de Gregoriaanse kalender - is er al een grote wereldwijde beweging van mensen die een nieuwe kalender volgen, echt een nieuwe kalender. Het heet de Dertien Manen van de Vrede. En de beweging om de kalender te veranderen heet World Thirteen Moon calendar Change Peace Movement (Mondiale Vredesbeweging tot Verandering naar de Dertien Manenkalender). De wereldwijde organisatie die het netwerk vormt voor deze beweging heet het Planet Art Network (PAN), terwijl de Foundation for the Law of Time (Stichting voor de Wet van Tijd) de informatiebron en coördinerende basis is. Aangezien de media deze Beweging nog steeds niet heeft ontdekt, zijn hier een paar bewustzijnsverhogende feiten:

Een Korte Kroniek van de World Thirteen Moon Calendar Change Peace Movement


1989. Museum of Time, Genève Zwitserland. Ontdekking van de tijdsfrequenties: Kunstmatige frequentie 12:60 - onregelmatige 12-maandenkalender, het mechanische uur van 60 minuten; en natuurlijke tijdsfrequentie 13:20, zoals gecodeerd in 13 x 20 Tzolkin, basis van het Maya-kalender-systeem. Dit vestigt het begin van de ontdekking van de Wet van Tijd met de waarneming dat, tenzij de wereld haar tijdsfrequentie verandert, geprogrammeerd wordt voor rampen; dus de eerste stap is: verander de kalender.

1990. Ontwerp van de dertien manen (maanden) 28-dagen kalender, startdatum gesynchroniseerd met Gregoriaanse 26 juli. 365e Dag, "dag buiten de tijd" (geen dag van de maand of week) gesynchroniseerd met Gregoriaanse 25 juli.

1991. Creatie van Dreamspellcodes van "vierdimensionale tijd", basis van harmonische standaard van 13 Manen / 28-dagen kalender (= synchronometer = maatstaf van synchroniciteit).

1992. 25 Juli. Eerste viering van de Dag Buiten de Tijd. Creatie van de eerste Dertien Manen van 28 dagen kalenders. Nieuwe tijdsfilosofie vermeld als "tijd is kunst", in tegenstelling tot "tijd is geld".

1993. Openbaring van de Telektonon-profetie van Pacal Votan (tombe in de Tempel der Inscripties, Palenque), basis van de oprichting van Thirteen Moon calendar Change Peace Movement in Mexico en Zuid-Amerika.

1994. Creatie van Thirteen Moon calendar Change Peace Plan. Voorgelegd aan UNESCO, Verenigde Naties.

1995. Thirteen Moon calendar Change Peace Plan meegenomen over de hele wereld en gepresenteerd in Zuid-Amerika, Afrika, Azië en Noord-Amerika. Eerste pogingen om het Vaticaan te contacteren; aangeboden aan de Verenigde Naties voor haar 50ste verjaardag.

1996. Eerste Planetaire Congres van Biosferische Rechten bijeen in Brasilia, Brazilië. Dertien Manenkalender en Roerich Banner of Peace gemachtigd als basis van herstel van vrede in de biosfeer. Grens-oplossende ceremonie, Four Corners. Tweede presentatie aan de Verenigde Naties. Formulering van Wet van Tijd, T(E) = ART, energie vermenigvuldigd met tijd is gelijk aan kunst, basis van tijd als universele factor van synchronisatie en universele harmonie.

1997. Wereldcongres over Wet van Tijd en de Dag des Oordeels Tribunaal, Rinri Institute, Tokyo, Japan. Vaticaan op de proef gesteld voor "Doctrine van Ontdekking," de vernietiging van de Maya-bibliotheken en het opleggen van Gregoriaanse kalender op overwonnen inheemse volkeren. Aannemen van Wet van Tijd als nieuwe standaard van harmonie, vrede en gerechtigheid onder alle volken van de Aarde.

1998. Thirteen Moon calendar Change Peace Plan meegenomen naar Rome en gepresenteerd in speciaal beroep aan het Vaticaan om deel te nemen in de universele kalenderhervorming voor een nieuwe wereldwijde oecumene - UR, Universele Religie op Aarde.

1999. Thirteen Moon calendar Change Peace Plan gepresenteerd op Hague Peace Appeal (Vredesconferentie in Den Haag). Bijeenkomst van de Wereldtop over Vrede en Tijd, University for Peace, Costa Rica, met inbegrip van de presentatie van basisdocument, "Kalenderverandering en de Toekomst van de Beschaving." Top stuurt teams met haar conclusies en aanbevelingen naar het Vaticaan en de Verenigde Naties. 7-Weekse seminar Nieuwe Tijdstraining voor Aardetovenaars, Picarquín, Chili.

2000. Oprichting van Foundation for the Law of Time, Oregon, USA, non-profit educatieve organisatie voor de promotie van de Wet van Tijd en de World Thirteen Moon calendar Change Peace Plan.

2001. Door www.tortuga.com brede verspreiding van het mondiale Planet Art Network. Presentatie van Law of Time aan Russische Academie voor Wetenschappen, Novosibirsk en Inheemse volkeren van Zuid-Amerika en Centraal Azië.

2002. Creatie van Galactic Research Institute of the Foundation for the Law of Time. Publicatie van Time and the Technosphere, the Law of Time in Human Affairs (Tijd en de Technosfeer, de Wet van Tijd in Menselijke Zaken) (ITI-Bear & Co.)

2003. Formatie van PAN European Vision Council, Portugal. Voortzetting van verspreiding van de kalender-verandering-beweging rond de wereld.

2004. Jaar van de Grote Kalenderverandering, meerdere Dag Buiten de Tijd "vrede door cultuur festivals". Foundation verhuist naar Ashland, Oregon, vestigt Time is Art Gallery, verruimt Galactic Research programma voor Noösfeer II Project en de voorbereiding van de zeven-volume reeks van de Cosmic History Chronicles of Kosmische Geschiedenis Kronieken, de herformulering van de Menselijke Geest. Europese PAN Vision Council, Portugal. Creatie van www.lawoftime.org. Meer kalenders dan ooit tevoren gedrukt in Israël, Italië, Australië, Spanje, Rusland, Duitsland, Engeland, Nederland, Japan, Mexico, Brazilië, Chili, de VS, enz. Een miljoen zakkalenders worden in Brazilië weggegeven.

2005-06. Publicatie van de eerste delen van de Kosmische Geschiedenis Kronieken. Eerste Wereldcongres van het Planet Art Network bijeen te roepen in 2006.

Versla de depressie. Versla het einde van de wereld. Verander de kalender. Het is een evolutionaire beweging die al even aan de gang is...

Voor meer informatie, neem contact op met:
Office of Universal Calendar Reform
Foundation for the Law of Time
calendarreform@lawoftime.org

 

originele pagina
Copyright Foundation for the Law of Time
11 Stormjaar (2016-2017)