De Tombe van Pacal Votan


>>Klik om grote zwart/wit afbeelding te zien
 
Dit is allemaal al eens geschreven in een boek. Het is niet wíj die het doen; het is God die doet. Maar wij moeten de test ondergaan. Dit is allemaal een lange tijd geleden voorzien, in de jungle tempels van de Maya’s… in een simpele tempel, op elegante wijze neergezet bovenop de top van een breed bordes met trappen… tussen een complex van andere gebouwen en tuinen. Dit is allemaal al eens gezegd, lang geleden……
 
De snelle tropische schemering gaat over in de nacht. Binnen in een eenvoudige stenen tempel flikkeren twee fakkels wild tegen de muren aan de kamer. Voor een vrouw en twee andere jonge mannen zit een oudere man, zichzelf gezeteld op een eenvoudig geweven mat, zijn haar naar achteren gebonden, bij elkaar gehouden door een jade haarspeld. De oudere man spreekt, rustig, methodiek. Van tijd tot tijd voegt hij stukjes kopal toe aan een smudgeschaal, die hij aanwappert met een palmblad. Terwijl slierten van aromatische rook omhoog cirkelen in een grote blauwe vortex blijft de oudere man doorspreken:
 
Ja, nu zijn er 34 jaar voorbij sinds ik mijn tijd van macht ben binnen gegaan en nu nog achttien jaar en dit alles zal volbracht zijn, deze tijd van het neerleggen van de maatstaf, deze tijd van het voorbereiden van profetie. Ik heb nog maar zoveel tijd. Snel zal ik aanvangen met het bouwen van mijn tempel, de tempel van de Wet. En daarin zal ik alle codes van mijn tempel voorbereiden, om ze op de muren van zijn kamers te plaatsen. En voor de bouw zal ik instructies nalaten voor het bouwen van een binnen kamer, mijn kamer van dood, het kleine Xibalba, de doorgang van de Bolon Tiku, de heren van de tijd die voor mij zullen komen... Dit staat allemaal geschreven in een boek. Dit is allemaal al lang geleden voorzien. Dit is allemaal voorspeld door een andere mij in een andere wereld, in het Tulan van het transcendentale… Het is voorzien, mij werd verteld hoe ik datgene zou doen wat ik te doen had en nog te doen heb.
 
“In mijn tombe zullen codes zijn die de mensen leert over deze verre tijd. En mijn tombe zal de les zijn voor die verre tijd. In die tijd zal niemand nog weten wat hij weet. Enkelen zullen de telling der dagen kennen, maar van tijd zelf, zal niemand nog langer weten. Zo is het voorspeld, ik zal de boodschap achterlaten in mijn tombe, en de ontdekker – niet van mijn tombe maar van de boodschap van mijn tombe – diegene, met dezelfde heilige telling, zal een andere telling vestigen dan de telling der dagen, maar alleen op die manier dat de volledigheid van tijd opnieuw bekend zal zijn… en de ontdekkers, ook, van zowel de tombe als de boodschap, waren voorzien, maar erg lang geleden… in een ander Tulan, zijn ze voorspeld.
 
“En om de mensen te helpen voordat de grote cyclus sluit, zal de ontdekker van de boodschap van mijn tombe de mensen van de Aarde de Tun Uc laten zien, de telling van zeven, de vier en de dertien. Op deze manier zal de volledigheid van tijd weer zijn gevestigd, omdat de mensen verloren zijn in een telling die krom is, de telling van het ‘valse’. Dus verloren zullen ze zijn, ze zullen het niet geloven als het hen wordt verteld dat hun kromme tijd hen heeft geleid door een wildernis zonder maatstaf, maar vol met rook en plunderingen… en dat hun valse tijd verantwoordelijk is voor de angstaanjagende geluiden van de knarsende tandwielen en explosies erger dan de donder… en de oorzaak van de vernietiging van leven zoals nooit eerder gekend is.
 
“Mijn tombe zal slechts drie katuns voor het einde van de cyclus, 63 katuns van 20 jaar sinds het volbrengen van mijn tombe, ontdekt worden. Dus de profetieën zullen pas aan het einde van de tweede katun voor het einde van de cyclus bekend worden. Dit betekend dat er maar één katun, de laatste katun, de ultieme 13 Ahau katun, de 66ste katun sinds het volbrengen van mijn tombe, over zal zijn om dit allemaal in te doen, het opgeven van de mensen van hun kromme telling, als alle mensen bekend zijn met de kennis die ik nu met jou deel… dan moet er opnieuw een oproep komen voor een Raad van Oudsten van de Aarde… Ze zullen komen… Ze zullen weten wie ze zijn…… Dit is allemaal voorzien, dit allemaal is voorspeld… Het is allemaal opgeschreven in boeken…”
 
Dit is de boodschap van de boodschapper van tijd, het testament van de Stem van de Steen. Kin 126, Spectrale maan 8, Maan van Thurisaz, de heilige strijd, jaar van de Blauwe Galactische Storm. (2000-2001)
 
Aangehaalde boeken

1. David Ewing Duncan, Humanity’s Epic Struggle to Determine a True and Accurate Year. New York, Avon Books, 1998.

2. Broughton Richmond, Time Measurement and Calendar Construction. Leiden, E.J. Brill, 1956.

3. Reverend Samuel Seabury, D.D., The Theory and Use of the Church Calendar in the Measurement and Distribution of Time. New York, Pott, Young, and Co., 1872)

Vertaald door PAN UR