V I N A L S

Een van de toegepaste Mayakalenders* binnen
de  13-Manenkalender en de Wet van Tijd

 


legenda
groen = oorspronkelijk Maya
wit =wet van tijd
oranje = Ned. versie

1. POP = Maya-naam  
1.1 = 13-Manendatum
26/7 - 14/8 = gregoriaanse datum
1. POP 
1.1
26/7 - 14/8
Jaguar; Sjamaan, de Leraar
The one who knows
Degene die weet
2. UO
1.21 
15/8 - 3/9

God nr. 7; Kikker, Verkennen in stilte
Listens in silence
Luistert in stilte

3. ZIP 
2.13
4/9 - 23/9
Slangengod; Het universum; De kracht om het universum te integreren
In order to integrate the universe
Om het universum te kunnen integreren
4. ZOTZ
3.5
24/9 - 13/10  
Vleermuis; regengod; kennis en bewustzijn
Based on knowledge
Gebaseerd op kennis
5. TZEC
3.25
14/10 - 2/11  
God van de zaaidag; fundering; bij de basis aankomen
That reaches the foundations
Die de grondvesten bereikt
6. XUL
4.17
3/11 - 22/11  
God van de wind; salie; waar met grote wijsheid een zaadje wordt geplant
Where with great wisdom a seed is sown
Waar met grote wijsheid een kiem wordt gelegd
7. YAXKIN
5.9  
23/11 - 12/12

Nieuwe Zon; Groene Zon; Weerlicht van de geheime zon
A little ray of the hidden sun
Een kleine straal van de verborgen zon

8. MOL 
6.1  
13/12 - 1/1
Wijs; Samenstellen, Verenigen
Which unifies all of the pieces
Die alle stukken verenigt
9. CHEN 
6.21
2/1 - 21/1
Maan; de Bron; bij het binnengaan van de innerlijke wijsheid
To enter into the well of the inner wisdom
Om de bron binnen te gaan van de innerlijke wijsheid
10. YAX 
7.13
22/1 - 10/2
Venus; geeft nieuw blauwgroen; de leerling verheldert z'n geest
Where the student clears his mind, taking account of what is not yet ripe
Waar de student zich opheldering verschaft, rekening houdend met wat nog niet rijp is
11. SAC
8.5  
11/2 - 2/3
God van de twintig dagen; wit; los de wolken/twijfels op en het neemt toe
Dissipating the clouds of doubt, raising her/himself up
De wolken van twijfel verdrijvend en zichzelf verheffend
12. CEH
8.25  
3/3 - 22/3
Nieuw vuur; Het witte hert; vernietig je gewoontes en reik naar het witte licht
Breaks with the habitual caution, and reaches the white light
Breekt met de gewoonlijke behoedzaamheid en bereikt het witte licht
13. MAC
9.17
23/3 - 11/4   
Jonge god; Het is gesloten; Sluit het verkeerde deel en begin kritieke fase
Closing the equivocating part and entering a trance
Sluit het dubbelzinnige gedeelte en gaat in trance  
14. KANKIN
10.9
12/4 - 1/5
Gele zon; De rijpende zon; Ontvang het licht, de wijsheid van je meester
Receives the light of one who knows
Ontvangt het licht van iemand die weet
15. MOAN
11.1
2/5 - 21/5

Jonge adelaar; Uil; Zie in de duisternis
In order to see into darkness
Om in de duisternis te kunnen zien

16. PAX 
11.21
22/5 - 10/6
God van de Romeinse neus; Muziek; Speel de nieuwe muziek in de toekomst
Touching a music of the future
Toekomstmuziek beroerend
17. KAYAB
12.13
11/6 - 30/6  
Jonge vogel; Lied en Ritme; Met het zingen en het ritme
With the song and the rhythm
Met de zang en het ritme
18. CUMHU
13.5
1/7 - 20/7  
God van het maïs en van water; Essentiële plek
Located in the correct place where the food of divination is found
Gelegen op de juiste plaats waar het voedsel van voorspelling wordt verkregen
19. VAYEB 
13.25
21/7 - 25/7

Vijf dagen van ceremonies; Eenieder die zich vergist
All that is needed to obtain the precious stone
Al dat nodig is voor het verkrijgen van de kostbare steen 

De profetische tradities van de Chilam Balam bevatten vele verborgen (occulte) leringen.
Een ervan is die van de Jaardragers.

De HAAB is de zonnecyclus van de Aarde en deelt het jaar in 18 maanden (vinals) van 20 dagen + de Vayeb van 5 dagen. Vinal betekent 'de cyclus van 20'. De jaarlijkse vinalcycli worden gecodeerd door de eerste dag van dat jaar. In de 13-Manenkalender zijn de jaardragers Maan, Tovenaar, Storm en Zaad.
Als de eerste dag van het jaar een Maan is, begint er elke 20 dagen, wanneer het zegel van de Maan weer verschijnt, een nieuwe vinal. In een Stormjaar worden de vinals gecodeerd door de Storm, in een Tovenaarjaar door de Tovenaar en in een Zaadjaar elke keer met het zegel Zaad.

De vinals werden binnen de Maya's van geslacht op geslacht doorgegeven als een reeks intrigerende uitspraken, die ons uitnodigen om gedurende een periode van 20 dagen te overdenken. Na 18 vinals van 20 dagen is er een 5-daagse Vayeb dat een totaal maakt van 365 dagen in een jaar.

De kennis en oorspronkelijke betekenissen van de 18 Vinals zijn in gefragmenten bewaard gebleven. De affirmaties lijken één doorlopend verhaal, waarin een leraar/sjamaan zich tot z'n leerling richt om de stappen uit te leggen over hoe het jaar zich ontvouwt, waarbij iedere stap leidt naar grotere wijsheid. De betekenissen in het groen zijn deels van Maya Oudste Hunbatz Men en deels vanuit eigen ontdekkingen van Aluna Joy Yaxk'in. Ze worden vermeld omdat ze aanvullend zijn doordat ze de oorsprong weergeven; zo kun je ook de evolutie ervan zien naar deze tijd.

De kostbare steen staat voor de Tun, de cyclus van 360 dagen waarmee de Lange Telling van de dertien Baktuns (van elk 144.000 dagen) wordt gemeten. De Vayeb van vijf dagen rondt het zonnejaar van 365 dagen af.~*~ pictogrammen Maya-kalender: Arteyom 4 Wind, Russia ~*~