Een kosmische kans: 17 juli 2007
Kosmische Maan 21 / Kin 45: Rode Ritmische Slang
(met prachtige muziek, die je hier gratis kunt downloaden)

<<< klik op het symbool voor de originele website
met muziek en vertalingen in wel 14 talen!door Patricia Diane Cota-Robles

Er vinden dit jaar ontelbare Lichtactiviteiten plaats om de mensheid en de Aarde te helpen zich voor te bereiden op de Ascensie naar de rijken van Oneindige Perfectie. Hieronder volgt een verbazingwekkend verhaal van Shelley Yates over een wonder dat haar en haar zoontje overkwam.

Het wonder openbaarde een kans voor de mensheid die een onstuitbare verandering zal creëren voor onze planeet en al dat leeft. Lees dit bericht met heel je hart en breng het over op alle harten van de Aarde. Weet dat JULLIE de handen van God zijn die zich hebben gemanifesteerd in de fysieke wereld van vorm. En zo is het!  - Patricia D. Cota-Robles

HET GRID (RASTERWERK) ONTSTEKEN door Shelley Yates www.firethegrid.org

Het verhaal

We leven in een tijd waarin natuurrampen als orkanen, aardbevingen en Tsunami's een dramatisch effect hebben op het leven op Aarde. Wij beschikken nu over de kracht om deze prachtige planeet snel te verwoesten met atoomkracht of wat langzamer met vervuiling en vernietiging van onze natuurlijke hulpbronnen en met overbevolking. Ik kreeg Innerlijk Advies om jullie te zeggen dat wij ook de ware kracht bezitten om deze planeet te redden en er een paradijs van te maken voor onszelf en allen die na ons komen. Neem alsjeblieft even tijd om dit verhaal te lezen. Hopelijk redt het onze Aarde.

Ik moet jullie iets vertellen waarvan ik weet dat het soms moeilijk te geloven is, maar het is mij overkomen, en kan niets ervan uitwissen of negeren (hoewel ik bij vlagen wens dat ik het kon). Ik ben een ‘normale' vrouw die opgroeide in deze simpele doch chaotische tijden. Ik dacht altijd dat ik wel de laatste zou zijn die een wonder zou meemaken, laat staan twee wonderen en toch is het gebeurd. Daarom kan het verhaal net zo goed van jullie zijn en niet van mij. Aangezien het mijn verhaal is, ben ik waarschijnlijk degene die het moet vertellen.

Wat ik vooraf wil stellen is dat wonderen gebeuren en ze gebeuren bij mensen zoals jij en ik. Wat er nodig is om deze wonderen te laten gebeuren, is dat we ons dienen te openen voor de communicatie die elke dag om ons heen is - communicatie die niet van deze wereld is, maar van de wereld van onze Schepper, de Kosmos en het Universum. De boodschap komt van een afstand, maar je ontdekt 'm door naar binnen te reizen en te geloven. Wij allemaal kunnen in ons leven wonderen scheppen en dat is een van de belangrijkste redenen om dit voor jullie op te schrijven. Ik heb geen speciale trucs. Stel je gewoon open voor de mogelijkheid dat wat ik jullie vertel mogelijk is en dat het voor ieder persoon beschikbaar is.

In dit verhaal zal ik op vele manieren naar God verwijzen. Het is voor mij heel vreemd om God hoe dan ook te noemen, omdat ik geloofde dat hij me al lang geleden heeft verlaten. Maar ik bedoel dan de Oer-Schepper van de Kosmos en het Universum, waartoe ook de Aarde behoort waarop wij wonen. Ik noem God de Oer-Schepper opdat alle lezers begrijpen dat dit verhaal volkomen onpartijdig en onbevooroordeeld is ten opzichte van enige religie. God is voor mij niet alleen God van de Aarde maar een Universele Schepper. Ik verwijs tevens naar God als Moeder Aarde of Gaia, omdat ik haar op deze reis heb leren kennen als het vrouwelijke deel van God. Zoals in alles in dit Universum, dienen we duisternis te balanseren met Licht, oorlog met vrede en de twee gezichten van God te herkennen; het mannelijke en het vrouwelijke. Wij zijn allen deeltjes van deze Oer-Schepper. Wij zijn een deel van God.

Twee wonderen vonden plaats in Halifax, Nova Scotia, Canada. Mijn zoon en ik verdronken in een ondergelopen moeras, en we overleefden het niet slechts om het na te vertellen maar we voelen ons beter dan ooit. 15 minuten lang was ik dood. Ik kreeg van Lichtwezens te horen hoe ik mezelf en mijn zoontje moest redden en kreeg een boodschap hoe de Aarde te healen.

Terwijl jullie dit lezen vraag ik jullie met heel mijn hart jezelf te openen voor de mogelijkheid van wat ik zeg. Ik voel dat het noodzakelijk is dat wij deze wereld verenigen als één planeet met één gezamenlijk doel - vrede en voorspoed voor allen, en niet alleen voor die enkelen die gezegend waren om op de juiste tijd op de juiste plek te zijn. Wij gaan een nieuw stadium in van de Mensheid en wat ik jullie op deze website www.firethegrid.org vertel, zal ons als volk helpen om de veranderingen die de toekomst zal brengen te verwerken.

40 jaar lang heb ik geen God in mijn leven gehad. Als kind heb ik echter de mogelijkheid van God nagejaagd. Voor mij waren de mensen die een onverwoestbaar vertrouwen hadden de gelukkigen, en het feit dat ik in niets geloofde, maakte van mij de verliezer. Als kind sprak ik vaak met God, maar voelde me nooit verhoord of verbonden. Ik moest eerst in een moeras geraken en verdrinken, wilde ik mijn ogen openen voor de realiteit hoezeer we allemaal zijn verbonden met de Goddelijke Kracht.

Het wordt nu duidelijker dan ooit. Alleen al op het Internet vindt je duizenden hits over het volgende stadium van de Mensheid, het Tijdperk van Verlichting en de tijd van verandering. Deze verhalen komen voor in onze religies en in de verhalen van oude culturen zoals die van de Maya's, de Egyptenaren en de Oorspronkelijke Amerikanen. We wachtten allemaal op het moment dat alles anders zou worden, want God zal zeker iets doen om ons van onszelf te redden…

Wel, er is zeker iets gaande, want God werkt via mensen als ik en het vergt het vertrouwen van mensen als jullie om het te verwerkelijken. Ik loop wat vooruit op de zaken, maar in de berichten die ik ontvang, werd mij een manier gegeven voor ons allen om deel te nemen aan een healing van Moeder Aarde en om de mensheid te lanceren naar een tijd van gezondheid, vrede en positieve verandering. Maar om dit te laten gebeuren is het nodig dat jullie één uur van je leven in meditatie doorbrengen.

Ik hoorde eens in de Star Trek serie: "Weerstand is nutteloos". Ik wilde geen boodschapper zijn voor God, maar als God wil dat wij ontwaken, zal het gebeuren. Goed, nu kan ik jullie de waarheid vertellen wat mij overkwam na het auto-ongeluk in november 2002.
(noot: deze verdrinking vond plaats op 14 nov. 2002 / 10 Maanjaar, 4.28 - 4 Zon. >>bekijk het orakel.
In de Lange Telling was dit Witte Ritmische Wereldoverbrugger - balans organiseren tussen werelden)

Ik bracht mijn zoon naar een vriendje om daar te gaan spelen toen de ramp zich voltrok. Mijn auto vloog na een slip in een ondergelopen moeras. De auto kwam ondersteboven neer in dit drassig moeras en zonk naar de bodem. Ik probeerde de ramen te openen, maar de elektrische ramen werkten niet en wij zaten dus gevangen. Ik sprak mijn zoon, die toen net 4 jaar was, bemoedigend toe en verzekerde hem dat mammie hem eruit zou halen.

De auto vulde zich al snel met het koude, smerige water en ik hield de jas van mijn zoon goed vast, terwijl ik wachtte op het moment dat we volkomen ondergedompeld waren. Ik hoopte dat als de druk binnen en buiten gelijk was, ik de deur kon openen en we eruit konden zwemmen. Terwijl het water boven ons hoofd steeg, waren mijn laatste woorden voor mijn zoon: "Houd je adem in, schatje. Mammie haalt ons hier snel uit." Ik zag hoe hij een diepe teug adem nam voordat het water zich boven hem sloot. Toen ik voelde hoe het laatste restje lucht uit de auto ontsnapte, probeerde ik de deur te openen. Er zat geen beweging in. De andere deur zat ook vast. Ik worstelde enkele keren tevergeefs met de deuren. We zaten gevangen en zouden sterven.

Op dat moment duwde ik Evans tengere lijfje over de zitting, in de ijdele hoop dat hij nog ergens lucht zou vinden. Terwijl ik nog vocht om ons uit deze rijdende doodskist te krijgen, realiseerde ik me dat ik moest ademhalen. Toen ik een diepe teug water inademde, was het of mijn longen in brand stonden en ik raakte in paniek. Ik wilde mijn kind weer voelen en graaide koortsachtig naar achter in een poging zijn lichaam te vinden. Ik slaagde er niet in, en moest nodig weer ademhalen.

Toen hoorde ik een stem, een kalme majestueuze stem, die mij opdracht gaf om te ontspannen. Deze stem lispelde in mijn oren en verzekerde me dat alles goed zou komen. Ik werd ingeprent met de wetenschap dat als ik tegen het water vocht, mijn redders mij niet zouden kunnen reanimeren. De stem zei dat, als ik tegen het water vocht, ik zou verdrinken... "Nee hè", dacht ik, "heb ik een lolbroek geest op mijn sterfbed." De stem bleef mij instructies geven over wat er stond te gebeuren en dat alles goed zou komen als ik de aanwijzingen zou opvolgen. Ik gaf me over aan die stem van gene zijde en ging stilletjes over naar de andere kant.

Eenmaal aan de ander zijde zag ik Lichtwezens die me weer verzekerden dat mijn zoon en ik niet alleen uit de auto zouden komen, maar dat we het goed zouden maken. Ze lieten duidelijk merken dat ik hun instructies impliciet diende op te volgen en niet het vertrouwen verliezen in hun woorden. Er werd mij gezegd om vertrouwen te hebben dat ik goddelijk geleid zou worden, en aldus geschiedde!

Het kostte de reddingswerkers vijftien minuten om mijn levenloze lichaam uit de auto te halen en nog eens zeven minuten hartmassage en beademing om me terug te halen. Terwijl mijn lichaam overeind sprong, flapte ik eruit: "Haal mijn kind uit de auto!" 22 minuten waren verlopen en de reddingswerkers sprongen weer in het ijskoude moeras om mijn zoon te vinden, in de wetenschap dat hij dood was. Het kostte ze nog vijf minuten om hem uit de auto te halen. Zijn levenloze lichaam werd naar het IWK Kinderziekenhuis gebracht, waar hij onmiddellijk op elke denkbare machine werd aangesloten.

Het trauma team van dokters en neurologen stond op mij te wachten. Ze verzekerden me dat mijn kleine lieveling hersendood was en bovendien, dat zijn innerlijke organen vol bloed zaten. Zijn lichaam bloedde leeg en zijn organen functioneerden niet meer. Ik heb me nog nooit zo troosteloos gevoeld en toen kwam de stem weer die zei vertrouwen te hebben. De doktoren raadden me aan mijn zoon van de monitoren af te halen om hem in vrede te laten gaan, want zelfs als er een wonder zou gebeuren, zou hij een kasplantje zijn. "Da's geen leven" dacht ik alleen maar. En weer hoorde ik de stem: "Heb vertrouwen!". De doktoren stemden zolang toe om Evan aan de machines te houden, maar ze adviseerden me geen enkele hoop te koesteren. Hij had minder dan 1% kans om te leven en als dat gebeurde was hij gedoemd om de rest van zijn leven aan die machines gekoppeld te blijven. Nogmaals, ik had geen God, dus kon ook om begeleiding vragen.

In de stilte van het eerste moment dat ik alleen was, ontving ik de aanwijzingen. "Volg de aanwijzingen impliciet op." Herinneringen aan de visioenen en de stem in het moeras overspoelden me weer. Er was iemand bij me, daar was ik zeker van en ik besloot zorgvuldig te luisteren. Ik kreeg aanwijzingen om de aura van mijn zoontje weer op te bouwen door het te bezielen met de aura's van anderen. Twintig minuten per keer was een van de eerste regels, want als je het langer deed, liep de aura van de gever leeg. Ze instrueerden mij om liefdevolle mensen door Evans kamer te laten gaan, waarbij elk persoon zijn/haar eigen energieveld deponeerde in zijn levenloze lichaam. Dat moest gebeuren door hem fysiek aan te raken, toe te staan dat hun energie door zijn lichaam stroomde, en hem dan een 'geschenk' te geven. Dat kon door een lied te zingen of door een verhaal te vertellen, eenieder mocht doen wat er in 'm opkwam. Beziel hem met positieve energie en jullie liefde en talenten, en dit zal hem weer tot leven brengen.

Ik ging tegen alle ziekenhuisregels in door elk half uur liefdevolle mensen naar de kamer van mij zoon te dirigeren. Ook zij volgden de aanwijzingen op, en gaven hem het cadeau van hun liefde. Deze processie ging 24 uur per dag door, drie dagen lang. Er bleven mensen komen. Ze 'kampeerden' dag en nacht; liefdevolle zielen die hem vol vertrouwen bezielden met hun verse energie. Het feit dat ik het ziekenhuis kon overtuigen dit onorthodoxe gedrag toe te staan was een wonder op zich, maar op de derde dag, na 72 uur constant waken, opende mijn jongen zijn ogen en herkende me. HIJ WAS TERUG!

De doktoren waren verbijsterd. Ze bleven me zeggen dat hij nooit meer zou lopen of praten of een normaal kind zou kunnen zijn. Hun woorden hadden echter geen enkel effect op mij. De begeleiding en instructie van mijn spirituele Lichtwezens had mij boven enige twijfel bewezen dat het allemaal goed zou komen; ten slotte had mijn "vriend" in het moeras me dat toevertrouwd!

Voor de eerste week om was, waren al zijn lichaamsfuncties hersteld, en tegen het einde van de tweede week rende hij al door de gangen naar de speelkamer. Het was inderdaad een ongelooflijk wonder. Wat had ik gedaan om zo'n genade te verdienen van onze Oppermachtige Schepper? Ik wist het niet en het kon me ook niet schelen. Ik wilde mijn zoon meenemen naar huis en de hele nachtmerrie vergeten. Op dat moment besefte ik dat ik misschien wel klaar was met mijn Lichtvrienden… maar zij waren niet klaar met mij.

Ik bleef de stemmen horen en werd geleid om zowel visioenen als aura's te zien. Je kunt je voorstellen dat mijn leven op z'n kop stond. Na verloop van tijd vroeg ik: "Wat willen jullie van me?" Zij spraken dan over de Liefde voor het Universum en hoe zaken vreselijk uit de hand zijn gelopen. De mensheid was onbeheersbaar geworden en heeft de ware connectie met God en Moeder Aarde verloren. Ze willen vreselijk graag dat ik de mensen van deze wereld een boodschap van 'gene zijde' breng, dat wij een kracht in ons hebben om deze planeet als één ras te verenigen met vrede en voorspoed voor allen. Die kracht ligt in ieder van ons besloten en in combinatie met de liefdevolle energie van anderen, kunnen wij voor de Aarde doen wat we voor mijn zoon deden. Wij kunnen deze planeet reanimeren en haar healing lanceren. Met die healing zal een nieuwe fase voor de mensheid starten. We zullen een tijdperk van vrede en eenheid beleven. Het enige wat er voor nodig is, is onze intentie als groep en één uur van onze tijd!

Naarmate de stemmen en de visioenen zich ontrolden, werd ik begeleid om dit allemaal te laten plaatsvinden. Er zijn echter veel mensen nodig om dit project tot een succes te maken. Toen ze me vertelden om mensen door de kamer van mijn zoon te laten rouleren, vertelden ze ook om mensen uit alle delen van de wereld te verenigen. Niet elk mens, slechts vertegenwoordigers uit alle hoeken van de wereld. We kunnen het! We dienen genoeg mensen te verenigen om het goddelijke energie-systeem van deze planeet te activeren en de vonk te ontsteken, net zoals we bij mijn zoon hebben gedaan.

Het wereldproject van liefdevolle intentie is volkomen mogelijk. Jullie intentie om dit te manifesteren kan de toekomst van deze planeet veranderen. Ik zal de details van het plan in deel 3 van dit artikel bespreken. Ik zal jullie de richtlijnen geven en je zult zien hoe weinig moeite het jullie zal kosten om een ambassadeur van Licht te worden voor ons huis, de Aarde. Ik smeek jullie om met mij te zijn als we het Aarde Grid ontsteken op 17 juli 2007 en je energie aan dit project toe te voegen.

Ik beloof jullie dat slechts één uur van je tijd kan helpen om de planeet te genezen en vrede te bewerkstelligen onder alle mensen. Mijn zoon en ik zijn levende voorbeelden van de kracht van positieve energie, en waar mensen toe in staat zijn als ze zich intentioneel in Liefde verenigen. Liefde is de universele taal van onze wereld en ver daarbuiten.

Licht & Liefde aan je zijde en wees welkom in de volgende stap van de mensheid; neem deel aan de opwinding en voeg je alsjeblieft bij ons.

Het Plan

De afgelopen twee en een half jaar hebben Lichtwezens regelmatig met mij gecommuniceerd. Aanvankelijk wist ik er geen raad mee, aangezien het niet strookte met wat ik geloofde en hoe ik leefde. Maar geleidelijk aan is mijn vertrouwen in onze Schepper gigantisch gegroeid, en ik weet nu dat er veel meer is in het leven dan dat wat wij fysiek ervaren. Er zijn andere dimensies die net zo werkelijk zijn als die van ons. En er zijn goede krachten die ons echt willen helpen.

De Lichtwezens hebben me uitgelegd dat wij allemaal zijn verbonden door Bron energie. Die verbinding heeft een raster- of grid-achtige structuur, dus om het eenvoudig te houden noem ik het gewoon "het Grid" Er zijn kleine grids verbonden met het grote grid. Bijvoorbeeld: elke dierensoort heeft haar eigen grid. Dit schept een gemakkelijke communicatie tussen dieren. Ik weet zeker dat jullie je allemaal wel afgevraagd hebben hoe de zalm weet wanneer het tijd is om stroomopwaarts te zwemmen om kuit te schieten of hoe de Monarchvlinder de weg naar Mexico kent of hoe ganzen hun volmaakte V-formaties behouden. Hun connectie met hun grid stelt ze in staat te weten wanneer waarheen te gaan. In de Tsunami van 2003 stierven er heel weinig dieren, omdat ze via hun grid waren gewaarschuwd voor het komende gevaar.

Menselijke Wezens verkozen duizenden jaren geleden zich af te scheiden van een collectief grid, opdat ze over de vrije wil konden beschikken. Deze scheiding heeft ons in staat gesteld onze eigen keuzes te maken en onafhankelijk te zijn. Maar het stelde ons ook in staat om vele fouten te maken, die de planeet negatief hebben beïnvloed. En het heeft onze directe communicatie met de Bron moeilijker gemaakt. We bevinden ons op een keerpunt waar onze afscheiding het einde van de Aarde zoals ze nu is kan betekenen.

Jullie hebben allemaal gelezen hoe deze Aarde door ons werd beschadigd. Dit is het deel dat ik blij presenteer als het plan om de situatie te helpen genezen waarin we ons als mensheid bevinden. Dit is het plan dat ons zal helpen om ons weer volledig te verbinden met het aarde-grid en de healing te starten van deze planeet. Samen zullen we Moeder Aarde herstellen met een bio-elektrische "GOLF VAN LIEFDE " van de mensheid. Wanneer wij tegelijkertijd in meditatie zitten en het Grid een uur lang doen ontvlammen, zullen we de globe herenigen en alle gebieden van de Aarde tegelijkertijd met elkaar verbinden. In dit proces zullen we onze zielen verenigen in liefde, vrede, harmonie en collectieve samenwerking voor een betere wereld voor alle mensen, vandaag en in de toekomst.

Het plan werd mij gegeven door dezelfde lichtwezens die me hebben begeleid toen ik in het moeras verdronk. Sinds die tijd zijn ze bij me geweest en hebben me van informatie voorzien over onze wereld en hoe we, met liefde en in eenheid, onze liefdesintentie van vrede en healing in de Aarde kunnen laten vloeien. Ze willen ons op weg helpen naar een gezonde planeet; leefbaar en bewoonbaar voor nu en alle toekomstige generaties. Ze willen ons ook leiden naar het pad van verlichting en eenheid met het Goddelijke.

De lichtwezens gebruikten de uitdrukking: "Fire the Grid" (Bevuur het Rasterwerk of Ontsteek het Grid), als zij het hebben over de bezieling van de mensheid met goddelijke kracht op 17 juli 2007. Ze zeggen dat het ontsteken van het Grid twee dingen tot stand zal brengen. Ten eerste zal het helende energie naar het centrum van de aarde pulseren en de kern oftewel het hart van de planeet regenereren. Net zoals wij onze energie in mijn stervende zoon lieten stromen, zo zullen wij elk individueel het geschenk van onze ware intentie, het talent van onze individualiteit en de gave van onze healende energie aan Gaia schenken. Zoals ze me uitlegden, was het energieveld van mijn zoon erg verslechterd, net zoals dat van de Aarde. Wij moeten iets van onze levende energie in de Aarde gieten en de opeenstapeling van onze gecombineerde energie zal de Aarde regenereren. Ze zeiden me dat mensen net als kleine bliksemschichten functioneren die Gods energie naar de Aarde kanaliseren. Omdat we ons hebben afgesloten van onze volledige verbinding met De Bron, door een niet goed functionerend menselijk netwerk/grid, was het voor Gods energie niet mogelijk om gemakkelijk in de Aarde te stromen. Als we ervoor kiezen om samen te komen en ons grid te herstellen, zal de natuurlijke energiestroom tussen ons en God, God en de Aarde en van mens tot mens hersteld worden. Zien jullie wat een prachtig cadeau jullie zullen geven? Deze energie zal eeuwig voortleven met de Aarde en haar bewoners; de pracht van de intentie van de schepper voor ons gerealiseerd in de creatie van dit nieuwe energieveld voor onze planeet.

Hoe gaan we dat doen? De tijd is bepaald op 17 juli 2007 om 11:11 uur Greenwich Mean Time. -- 13:11 uur Nederlandse tijd-- Er werd mij geen aanwijzing gegeven waarom juist deze datum en tijd, maar het werd me wel steeds weer gezegd. Ik ben gevraagd om zoveel mogelijk mensen samen te brengen, van over de hele wereld en alle hoeken van de planeet, om gewoon een uur lang te zitten en te bidden of één uur lang gedurende die tijd te mediteren. Hopelijk zullen we, met jullie hulp, een enorme hoeveelheid mensen bij elkaar brengen zoals de wereld nog nooit eerder heeft gezien. Liefdevolle mensen met één intentie - om onze planeet te healen en onze zielen te doen ontwaken voor ons ware doel; één worden met onze Bron van Licht.

Deze geplande zitting van de mensen der Aarde zal de liefde en het vertrouwen laten zien dat wij hebben in de goedheid van onze wereld en haar bewoners. Wij zijn de katalysators voor de healing van de Aarde. Een ware gelover heeft een tienvoudige kracht, dus weet dat als je ook maar denkt dat je gelooft, het vertrouwen van de anderen je eigen vertrouwen zal versterken, en de kracht enorm zal toenemen. Daarom dienen we allemaal op dezelfde tijd te mediteren. We zullen elkaars kracht voeden en zo de kracht van de overdracht versterken en de energie vergroten die we in de kern van onze planeet brengen. Een ieder van ons is op zich al belangrijk, maar samen vormen wij een enorm krachtige bron van scheppende energie. Weet dat we allemaal een aspect zijn van God en dat scheppingsenergie in ons allemaal leeft.

Er zijn momenteel drie typen mensen die kracht in dit project zullen stoppen. Allereerst zijn er degenen onder jullie die reeds practiseren bij een georganiseerde religie. Ik vraag jullie niet om je geloofsovertuigingen of waarheden te veranderen; weet slechts dat als de God waarin je gelooft werkelijk almachtig is, alles mogelijk is - dus waarom dit niet? Er is geen beter gebruik van onze menselijke energie en gebedskracht denkbaar om de aarde te healen en de mensheid te verenigen met Gods genade en goedheid.

Dan zijn er degenen die buiten de georganiseerde religies zocht naar een andere en meer individuele manier om te geloven en te leven in het licht van onze schepper. Wij zijn allemaal op zoek naar een meer individuele manier om God te kennen. Deze groep noem ik de lichtwerkers van de nieuwe tijd. Deze lichtwerkers zullen de waarheid voelen van deze woorden en gewoonweg diep van binnen weten dat het plan waarover ik spreek inderdaad een waarheid is; een duidelijke richtlijn voor hoe zij de Aarde kunnen helpen.

De afzijdigen of toeschouwers zijn het derde type. Ik noem jullie afzijdig, omdat je echt zou willen dat je geloofde, maar de omstandigheden van deze wereld hebben alle geloof en vertrouwen uit je geslagen. Je verlangen naar de liefdevolle aanraking van vertrouwen; je denkt echter dat God je heeft verlaten. Dat dacht ik twee en een half jaar geleden ook. Ik was kwaad op God omdat hij ons in de steek liet en met zo'n chaos opscheepte. Ik heb echter leren inzien dat God ons voorzag van dat wat wij wensten. We dachten dat we zondaars waren en Gods liefde niet waardig… We waren vergeten dat we een stukje God zijn en daardoor in staat om medeschepper te zijn van ons leven. Welnu, aan allen die net zoals ik waren, geef ik een uitdaging. Stop je scepsis een uurtje in de koelkast en zit, alleen of met anderen, om na te denken over de schoonheid van deze planeet. Voel dankbaarheid voor alles wat je hebt en wat je bent, en vestig je hoop op een verbeterde toekomst voor ons allemaal.

Dit plan vraagt slechts één uur van ons ieder. Onze samengebalde energie zal energie sturen naar de Aarde en naar elkaar. Ik vraag jullie te kiezen hoe jullie je intentie willen manifesteren. Voor degenen die bidden: bid het uur voor het vertrouwen en de kracht om deze enorme taak te volbrengen. Zij die mediteren: mediteer en zie de intentie van je gedachten tot diep in het hart van onze aarde wervelen; de liefde en healing bevrijdend.

Degenen onder jullie die geen geloofsriten hebben, kunnen iets doen waar ze zich het best bij voelen. Je zou gewoon stil kunnen zitten en een affirmatie herhalen die je intentie neerzet, zoals "Ik bied je mijn energie aan om deze wereld en de mensheid te genezen". Alle positieve woorden van hoop, liefde en de wens tot verandering zal die gedachten manifesteren als werkelijkheid - onze nieuwe werkelijkheid.

Kom tijdens dit uur samen met anderen, indien mogelijk. Ik heb ontdekt dat de intensiteit van mijn meditaties toeneemt, als ik de ervaring deel met andere mensen.

Terwijl we een tijd ingaan van meer liefdevolle energie, gaan de frequenties van de Aarde omhoog. We hoeven ons alleen maar open te stellen voor deze mogelijkheid om het geschenk te voelen. Je bent een deel van God en je hebt recht op alle wonder en grootsheid van de Aardse geschenken van onze Schepper.

Dit project zal zeker werken. Herinner je maar dat dit proces een jongetje uit de dood terughaalde, en er is mij beloofd dat het op wereldschaal zal werken als de mensen meewerken. In de Bijbel staat dat Sodom en Gomorra niet gered konden worden door een tekort aan tien goede mensen. Wij krijgen de kans onszelf te redden door slechts één uur van ons leven te geven. Wij kunnen naar het universum roepen dat er goede mensen zijn op Aarde. Wij kunnen de Goddelijke schepper laten zien dat er genoeg mensen zijn die zich echt willen ontwikkelen om te worden wat de bedoeling was.

Er werd mij gezegd dat er hulp wordt gezonden. We kunnen helpen om een wonder te creëren. Mijn zoon speelt nu in de tuin, opgetogen over zijn leven. Een wonder heeft hem gered. Dit cadeau van Goddelijke energie en onze bereidheid het te helpen plaatsvinden, zal ons allen redden. Doe met ons mee op 17 juli 2007 om 11:11 uur AM Greenwich Mean Time. -- 13:11 uur Nederlandse tijd--, om de kracht van Gods liefde op Aarde te manifesteren voor ons allen. Door je keuze hier aan deel te nemen, maak je je intenties aan het Universum kenbaar en het Universum zal je herkennen als een mens die positieve verandering wenst op deze planeet.

Ben duidelijk in je omschrijving en ontsteek een baken van Licht in je ziel,
opdat we herkend zullen worden door de wereld, het universum en elkaar.

 

>>Lees verder voor de VOORBEREIDING

Het originele Engelstalige artikel is te vinden op Era of Peace en de hele tekst op www.firethegrid.org, waar ook allerlei andere vertalingen te vinden zijn. Er zit prachtige muziek bij, die je >>hier gratis kunt downloaden.

Als je enigszins Engels verstaat, bekijk dan de 8 filmpjes van ong. 9 min. op YouTube waarin Shelley het hele verhaal verteld - geweldig om te horen en geeft zoveel meer informatie!

Dit artikel mag vrij verspreid worden, maar vermeld de bron.
( De vertaling is gebaseerd op die van © ArjunA www.assayya.com en herzien door M~205, die op deze 17-7 jarig is :-)) 
Stuur dit bericht (of de link ernaar) vooral door naar iedereen die een verandering wenst in zichzelf en de wereld!

---

http://www.crystalinks.com/gridmetaphysics.html
 
http://members.telering.at/t.faltejsek/
 
http://www.geocities.com/twitlet.geo/GMSmandala.html
 
http://www.shirleymaclaine.com/articles/sites/article-315

---