Zon

 

AHAU

 

De stam van de Gele Zon heet "AHAU" in Maya-taal (spreek uit als ahauw').
Traditionele vertalingen van Ahau zijn onder andere "Bloem" en "Heer".

Zoals Maya Oudste Hunbatz Men schrijft:

"Vanuit de Zon komt de essentie van ons bewustzijn. Wanneer we het over de bloem hebben, hebben we het ook over de Zon. Dit illustreert de intieme relatie van datgene dat boven is en datgene wat beneden is.

Om bloem te zeggen gebruiken we het woord lol. De etymologische wortels van dit woord zijn:

L = vibratie/trilling ('L' is afgeleid van lil, 'vibratie')
O = bewustzijn
L = vibratie/trilling

Als de 20e van de 20 zonnestammen, wordt de betekenis van AHAU in de Mayan Factor van José Argüelles beschreven als: "Solaire Geesteskracht, Zonneheer, Meesterschap, Realisatie van Solair- of Zonnelichaam, Wijsheid, Kennis, Vermogen om Galactisch Geheel te focussen, Vermogen om Gehele Cyclus (van de 20 zonnestammen) te Omvatten en Voort te Brengen."  

Een andere aanwijzing voor Ahau is: "het Verwerven van het Gedachtegoed van Licht"    

Toegevoegde kwaliteiten van Ahau, die gepresenteerd worden in de Mayan Oracle  (van Ariël Spilsbury) zijn o.a. "Vereniging, onvoorwaardelijke liefde, 'Christusbewustzijn', ascensie, taal van licht, en kruin of kroon".

GEEL vertegenwoordigt de kracht van de ZUIDELIJKE richting die de energie schenkt van  RIJPING .

Als de 20e van de 20 zonnestammen is Ahau het hoogtepunt van het circuit van de zonnestammen. Zoals de 20 zonnestammen gezien kunnen worden als een cyclus van 1-20, kunnen ze, nog wat nauwkeuriger, begrepen worden als een 0-19 cyclus, waar de Zon = Nul.

Een fascinerend gegeven is dat de aloude Maya's de pioniers waren van het wiskundige concept van de nul!

Zoals Hunbatz Men schrijft in zijn boek "Mayan Science/Religion" (Maya Wetenschap/Religie):

"De Maya voorouders waren het eerste volk op Aarde, die aan de nul een werkelijke wiskundige waarde toeschreef. Er werd gezegd dat 'een nul aan de linkerkant geen waarde heeft'. Kan het misschien dat de cultuur die deze manier van redeneren onderwijst, geen werkelijke waarde heeft? Voor de Maya's, waar het symbool van de nul ook staat, wordt z'n waarde gekend, want het vertegenwoordigt de essentie van het begin, de Logos, het Woord. Het is de vorm van het zaad. Aldus wordt er gezegd dat voor het begrijpen van de heilige Hunab K'u, de Ene Gever van Maat en Beweging, men de oorsprong van de nul -de Melkweg- moet aanbidden, want het is dáár dat de matrijs voor de alleroudste dingen was gevestigd.

Naarmate de wiskunde hielp hun religie en filosofie nader te bepalen, nam de nul in waarde toe. Het werd voorgesteld in verschillende vormen, soms als een zeeschelp of trompethoorn. Het wordt voorgesteld in vegetale vormen op het aardse vlak. In andere gevallen, door de ovale vorm ervan, neemt het de vorm aan van dierlijke eieren, of de mannelijke testikels of vrouwelijke eierstokken. Uiteindelijk hebben mensen met de capaciteit om menselijke aura's te onderscheiden, aangegeven dat ze de aura van het gehele lichaam zien in de vorm van een aurisch ei. Zou dit er misschien op kunnen duiden dat we de aura van de Melkweg zijn?"

Afstemmend op de Gele Zon als Nul, lijkt het te wijzen op een vereniging van vormloos potentiaal en gevormde heelheid; nietsheid en totaliteit!

"VERLICHTEN"

'n Belangrijke aanwijzing voor de energie van Ahau is dat het dient zowel als de laatste stam, en als voorgeboorte voor de oorsprong van alle stammen. Het is alsof "verlicht-ing" onze bestemming en onze oorsprong is! Onze aankomst en ons lanceerplatform tot dit leven.  

De overleveringen vol spirituele wijsheid van vele culturen verklaren dat onze originele, ware en natuurlijke staat al lang verlicht is en dat, liever dan iets te bereiken, verlichting in werkelijkheid inherent is aan ons Wezen. Het schijnt dat wat we ervaren als onwetendheid van onze inherente verlichte aard, komt door de vele lagen van conditionering, programmering, en ontkoppeling van de ware kern van ons Wezenlijk Zijn.  

Dit punt kan nu worden gerealiseerd of 'wakkergemaakt' en we worden uitgenodigd door de stam van De Gele Zon om voortdurend, op elk moment, te ontwaken en deze Goddelijke waarheid eer aan te doen. Terwijl dit kan vragen om, wat wordt genoemd "de juiste soort moeite" -bereidwilligheid, intentie, bedachtzaamheid, hartelijkheid, discipline, oefening...- om zich aan deze kosmische realiteit over te geven, weerspreekt dit op geen enkele wijze de elegante, oorspronkelijke, voorbij-woorden-gaande eenvoud ervan.

Zoals de 13e -eeuwse Zenmeester Dogen zei: "Het Zelf laten ontwaken door alle dingen is verlichting."

Vele spirituele leraren adviseren dat, om te ervaren en te functioneren vanuit onze oorspronkelijke staat, het voordelig/noodzakelijk kan zijn om zich te distantiëren van en zich niet te identificeren met alles dat we níet zijn, zodat onze ware aard ongehinderd kan schijnen.

Dat, voor mij, is het Nul-aspect van Ahau. Als dit wat verwarrend klinkt, komt dat omdat dit een vrij diepe, oude, multidimensionale lering is, dat op z'n minst, onderzoek en nasporing verdient!

"Wie ben je?"
"Wie ben ik?"
"Wat is de ware aard van de realiteit?"
"Wat is het Zelf?"......

Om aan het Nul-aspect van Ahau tegenwicht te geven met het 20-aspect van Ahau, is hier nog een ander gezichtspunt:
Er zijn bepaalde aspecten van onszelf, die we niet fijn vinden en daarom wegduwen. De delen van onszelf die we hebben afgewezen, zijn een deel van onze Heelheid. Omdat we ze hebben ontkend, verworden ze tot "schaduw-energieën". Het zijn delen van ons wezen, die er zijn om ons te helpen in onze spirituele ontwikkeling. Door het ontkennen van deze aspecten, ontzeggen we onszelf die lessen.

We kunnen eigenlijk al die verschillende delen van onszelf omhelzen zonder onszelf   'vast te zetten' als één van deze kwaliteiten. Heelheid is het licht en de schaduw.

De schaduw is niet afgescheiden van het licht. Naarmate we de schaduw omhelzen, begrijpen we de bitterzoete waarheid dat de schaduw wordt gecreëerd door het licht.

Onze compassie verdiepen voor de schaduwkwaliteiten kan ons helpen, om deze lagen van programmering, conditionering, begrensde en valse identiteit te transformeren, want als we de ontkende delen van onszelf omarmen, verzoenen we ons met de ware grootte van onze eigen Heelheid.

Het is alsof deze schaduwdelen van onszelf alleen maar erkend willen worden en terug verwelkomd naar heelheid, want daarom manifesteren ze voortdurend hun destructieve patronen totdat ze geïntegreerd zijn in het licht.

Ook dit is een grote multidimensionale lering die een grote bevrijding en healing bevat voor de hele mensheid, vooral in deze tijden waarin zo veel schaduw-energieën op planetaire schaal worden uitgespeeld.


"UNIVERSEEL VUUR":

De Kracht van Universeel Vuur wordt weerkaatst door de Hoogste Solaire Levenskracht, die de levensvormen van onze planeet in stand houdt; het verteringsvuur van ons lichaam; het vuur van passie en virtuositeit en goddelijke verlichting; het vuur van transformatie en het universele, tijdloze, extatische, mystieke vuur van heilig ontzag, bescheidenheid, dankbaarheid en gratie dat zelfs deze woorden overstijgt.

Misschien staat universeel vuur ook voor de gepolariseerde uitdrukking van het vuur van de geweren, bommen, explosies; het vuur van arrogante, egoïstische blindheid; boosheid, woede, wraak, vernietiging...

Laat ons de kracht kennen van dit geschenk van het universum, het geschenk van vuur en z'n eigenschappen, vermogen, en rol in de Natuur, dat we het mogen eren en beheersen in vol bewustzijn van z'n grootsheid.


"LEVEN":

Leven. Hier zijn we dan. Levend. Waakzaam. Laat alle delen van onszelf en Alle wezens overal ONTWAKEN voor de kostbare realiteit van wie we waarlijk zijn, vonkjes van hetzelfde grote vuur van Leven dat de eeuwigheid verlicht.

 

"Wat is Leven?
Het is de flits van een vuurvliegje in de nacht...
Het is de kleine schaduw die over het gras rent
En zichzelf verliest in de Zonsopgang."
- Crowfoot

 

(uit eerdere Wavespeller)


Met dank aan: ©2005 SkyTime 1-800-596-0835 / skytime@13moon.com
Vertaald en bewerkt door Marjon