Nacht

 

AKBAL

De stam van de Blauwe Nacht heet "AKBAL" in Maya-taal (spreek uit: ak'bal). Traditionele vertalingen van Akbal zijn onder andere "nacht", "huis" en "grot".

Als de 3e van de 20 stammen, wordt AKBAL in de Mayan Factor van José Argüelles beschreven als: "Huis, Omsluitend Donker, Nacht, Lichaam, Plaats van Mysterie, Hart en Inwendige Organen".

Toegevoegde kwaliteiten van AKBAL uit de Mayan Oracle (van Ariel Spilsbury): "plaats van naar binnen kijken", "heiligdom", "reis naar het zelf", Droomtijd" en droomveld matrix".

BLAUW vertegenwoordigt de kracht van de WESTELIJKE richting die de energie schenkt van TRANSFORMATIE.

Blauwe Nacht nodigt ons uit, om koers te zetten vanuit het weten dat het "Leven slechts een droom is". Sommigen zouden ons vertellen (vooral studenten van Carl Jung) dat alles om ons heen en alles wat we tegenkomen, droomfiguren en -dingen zijn binnen onze droom - en zowel bewuste als onbewuste delen van ons Zelf weerspiegelen. Dit is inderdaad een brede en multi-dimensionale manier om het ontvouwen van onze dagen en levens waar te nemen. Akbal spoort je aan om deze manier van kijken uit te proberen!

De kracht van Dromen betekent ook dat niets in deze wereld werkelijk vast staat - alles heeft de mogelijkheid van gedaante te veranderen volgens ons energetisch perspectief.

Wat Droom jij bij elkaar in je leven? Zijn er dingen die je wenst te veranderen? Je hebt de mogelijkheid om op elk moment te ONTWAKEN en op een bewuste manier je droom te besturen, in plaats van het onbewust te ondergaan. Mettertijd en met wat oefening wordt dit een ware Kunst.

INTUITIE is onze heilige autonome verbinding met het Universum. Het is het deel van onze mind, ons gedachtengoed, dat geen logica gebruikt, maar een directe link heeft met de hoogste waarheid op elk moment. Onze intuïtieve capaciteiten worden, zoals spieren, sterker wanneer we ze gebruiken!

Blauwe Nacht wordt rechtstreeks geassocieert met de verlossing van materialisme door het eren van de eeuwige OVERVLOED van de geschenken van het Universum. Ware rijkdom ligt niet in het verwerven van materiële goederen, maar eerder in een attitude van dankbaarheid - ALLES erkennen wat we hebben.

Laten we uitstijgen boven het gevoel van gemis en in plaats daarvan alles verzinnen, alles bij elkaar DROMEN, waarvan we voelen dat we dat werkelijk verdienen en nodig hebben. Er zijn geen grenzen aan dit droomveld!

DE CYCLUS VAN DE BLAUWE NACHT IS DE DERDE WAVESPELL VAN HET 52-DAAGSE "GELE ZUIDELIJKE KASTEEL VAN GEVEN".

Als de 15e wavespell van de Tzolkin, is de wavespell van de Blauwe Nacht altijd de derde TRANSFORMERENDE wavespell van het 4e Kasteel van Tijd: "Het Gele Zuidelijke Kasteel van Geven". Eén van de thema's van dit 52-daagse Kasteel is "onbevreesd geven".  

 
Dit Gele Kasteel verenigt de 4 cycli van de Rode Aarde Wavespell, de Witte Hond Wavespell, de Blauwe Nacht Wavespell en de Gele Krijger Wavespell.


(Een kasteel van tijd verwijst naar een groepering van 4 wavespells, van elke kleur één, die een 52-daagse (13 x 4) tijdsperiode creëren waarin de krachten van de 4 wavespells cumulatief samenwerken om bepaalde lessen en initiaties te brengen. Binnen elke Tzolkin zijn er 5 kastelen van tijd, 52 x 5 = 260 dagen)

 

Moge we een voortdurende Droom Dromen van een bestaan dat is gebaseerd op liefde,
Eden Sky - Rode Zelfbestaande Hemelwandelaar

 

 

(uit eerdere wavespeller)

 

Met dank aan: EdenSky - Red Self-existing Skywalker - skytime@13moon.com