Hemelwandelaar

 

BEN

 

De stam van de Rode Hemelwandelaar heet "BEN" in Maya-taal. Traditionele vertalingen van Ben zijn onder andere "Riethalm" of "Rietstengel".

Als de 13e van de 20 zonnestammen, wordt de betekenis van BEN in de Mayan Factor van José Argüelles beschreven als: "Hemel-wandelaar, Pilaren van Hemel en Aarde, Aspiratie om Hemel en Aarde te Verenigen, Groeiprincipe van Hoger Gedachteveld, Riet"

Riet doet ons denken aan het symbool van de Hemelwandelaar, dat er uitziet als een stel rietachtige pilaren, die naar elkaar lijken te reiken, met lege ruimte ertussenin, boven en beneden verbindend. De rietfluit herinnert ons eraan dat het de lege, holle ruimte is die ervoor zorgt dat de melodie zichzelf via het voertuig van het riet uitzendt.

Volgens de Mayan Oracle  (van Ariël Spilsbury) zijn toegevoegde kwaliteiten/krachten/rollen van Ben, o.a. "Pilaren van de hemel; moed; hemelse boodschapper; tijd-ruimte reiziger; mysterieuze reis en vloeibare referentiepunten".

ROOD vertegenwoordigt de kracht van de OOSTELIJKE richting die de energie schenkt van INITIATIE.

Deze vibratie van de Hemelwandelaar nodigt ons uit onze innerlijke en uiterlijke dimensies te exploreren, de aanwezigheid van Ruimte te eren in al zijn vormen -lege en ontworpen- en om waakzaam te blijven -alert en bewust- terwijl de Tijdsgolven doorgaan ons gedeelde moment te ontvouwen. Wat heeft onze Planeet tegoed gedurende deze tijden van grote acceleratie? Hoe zijn de Natuurkrachten die zich bewegen doorheen onze voertuigen? Hoe kunnen we elkaar helpen om wakkere en heldere kanalen te zijn?

Laten we binnen onszelf de kracht vinden om oude plafonds te overstijgen en vloeiend en spiraalsgewijs naar vergrote innerlijke bronnen te gaan. Laten we, met onze wortels diep in de aarde en onze wijde antennes tot in de hemel, het medicijn ontvangen dat onze ziel nodig heeft om de overgangen in ons leven te kunnen dragen en vertrouwen te ontdekken in het onbekende.

Dat we nieuwe wegen in bewustzijn mogen ontrafelen en voorbereiden, en nieuwe wegen inslaan vol nieuwe levensstijlen!   DAT WE NIEUWE RESPONSES MOGEN ONTDEKKEN!

 
  Als de vereniger van Hemel en Aarde, belichaamt de Hemelwandelaar de kracht van intentie getrouwd met de actie. Een waakzame pilaar zijn, is afstemmen op verbreedde, holistische en visionaire gedachten - deelnemend aan ontwikkeling van bewustzijn en tegelijkertijd onze inspiratie en kennis grondend in de dagelijkse actie die onze idealen behelst. Dit vertaalt zich in eindeloze toepassingen, van het met liefde en compassie bezielen van onze relaties tot dingen zoals het zich actief bezighouden met sociale en politieke veranderingen. Door ons LEVEN zijn we een microkosmos van het geheel en hebben we zeker invloed op het gehele leven, inclusief de komende generaties.

De andere kant van de stam van de Hemelwandelaar is die van de Nacht, die de kracht van de "Droom" belichaamt. Laten we onthouden dat het leven een levende droom is - een constante weerspiegeling van onze innerlijke waarnemingen naar buiten geprojecteerd. Hoe we onszelf en ons leven bij elkaar dromen, doorheen elke waarneming, beïnvloedt onze manier van onderzoeken!

Deze tijden op Aarde zijn episch. Tijdens deze evolutionaire periode wordt de mensheid uitgenodigd om nieuwe wegen van ZIJN te exploreren, losbrekend uit de conditionering van oorspronkelijk, genetisch overleven en een nieuwe staat van galactisch bewustzijn aannemend!

HEMELWANDELAAR - PROFETIE

Volgens de Telektonon belichaamt de stam van de Hemelwandelaar de kracht van "Profetie". Het is dan ook geen toeval dat de grote Profeet en Heer Quetzalcoatl (De Gevederde Slang) bekend staat als 1 Riet, wat zich laat vertalen als Magnetische Hemelwandelaar.

Quetzalcoatl liet de profetie na van de 13 Hemelen en de 9 Hellen. Elk van deze cycli duurde 52 jaar. De 13 Hemelen begonnen in 843 na Chr. (net nadat de tijd van de Klassieke Maya's eindigde) en de eerste van de 9 Hellen begon in 1519 toen Cortez in Mexico belandde. In vervulling van Quetzalcoatl's profetie, verscheen hij zelfs precies op de dag 1 Riet, hiermee dag 1 van de eerste Hel markerend.

Niet alleen begon de eerste Hellencyclus in de Hemelwandelaar-wavespell, het eindigde ook in de Hemelwandelaar-wavespell - gekentekend als de "Harmonische Convergentie". Deze voleinding was op 16 augustus 1987, het einde van de 9e cyclus van de Hellen, de afsluiting van Quetzalcoatl's profetie, van "Blauwe Elektrische Adelaar" in de Tzolkintelling van de Dreamspell, tot 17 augustus 1987, "Gele Zelfbestaande Krijger".

Deze Convergentie was een gigantische, wereldbreed gevierde vredesmeditatie, waarbij mensen samenkwamen op zowel privé als openbare heilige plekken en samen mediteerden als een Krachtveld van Bewustzijn, om de reis van de Aarde te stabiliseren en doorgang te geven voorbij dit draaipunt, voorbij Quetzalcoatl's profetie tot in de "laatste 26 jaar van de Harmonische Convergentie", 1987-2012.

Dus terwijl de Hemelwandelaar-wavespell zich elke Tzolkinronde (elke 260 dagen) weer ontrolt, bezoeken we opnieuw deze energieën - deze Tzolkincodes die dienen als "informatie-eenheden voor geheugenopslag-". Bijvoorbeeld, het bombardement met atoombom op Hiroshima op 6 augustus 1945 was eveneens Harmonische Convergentie in de Dreamspell. Alle healing van de Harmonische Convergentie werd via deze code uitgezonden naar alle wonden van het Hiroshima-bombardement, als poging om onze schuld in te lossen en onszelf te herstellen als planetair collectief.

Ook nu weer hebben we binnen dit Hemelwandelaar-wavespell de gelegenheid om af te stemmen en zaadjes te planten op de dag van de Blauwe Elektrische Adelaar en de Gele Zelfbestaande Krijger.

Dit is de kracht van Radiale Tijd, want het onthult hoe deze dagen aan elkaar verbonden zijn en waar we steeds weer opnieuw deze energieën, deze codes leven, ervaringen aaneenschakelend voorbij lineaire afscheiding, verenigd in de vierde -dimensionale verhoudingen van de Wet van Tijd!

Over Radiale Tijd gesproken, de Maya-Profeet Pacal Votan, Hoofd Tijdsingenieur die de 13:20 tijdscodes achterliet, werd ook geboren in de Hemelwandelaar-wavespell - op de dag Gele Galactische Zon (in 603 na Chr.) en stierf eveneens in de Hemelwandelaar-wavespell - op de dag Witte Ritmische Spiegel (in 683 na Chr.)

Om kort te gaan, Pacal Votan's Profetie deelt het volgende mede: "Als de mensheid zich wenst te redden van biosferische vernietiging, zal het terug moeten keren naar leven volgens de natuurlijke tijd".

Pacal Votan wist dat de mensheid hun verbinding met de natuur zou vergeten. Hij wist dat we op de proef zouden worden gesteld om te zien, of we onze bewuste verbinding met Tijd als de universele frequentie van synchronisatie terug kunnen winnen, i.p.v. de illusionaire horlogetijd.

Pacal Votan wilde ons wakkerschudden voor de sluiting van deze cyclus van kosmisch geheugenverlies en de dageraad van de nieuwe creatie (2013 na Chr.). Hij wilde duidelijk de verhoudingen van de mathematische codes van zowel de natuurlijke als mechanische tijd laten zien, zodat de mensheid hun discrepantie zou opmerken en terug op spoor zou keren met het evolutionaire programma!

 
Natuurlijke tijd: - 13:20
(13 volle manen per jaar, 20 vingers en tenen)

Mechanische tijd - 12:60
(kalender van 12 maanden, uur van 60 minuten)

Wat betere manier om ons wakker te maken, dan ons
AANWIJZIGINGEN IN STEEN na te laten!

Laten we de getallen eens nagaan -

Pacal Votan stierf in 683 na Chr., 9 jaar voordat zijn graf werd verzegeld in 692.
Zijn graf werd niet ontdekt of heropend tot 1952.

Tussen 692 en 1952,
zit precies 1260 jaar.
(12:60 kunstmatige tijd)

Tussen 692 en 2012 (de sluiting van de cyclus)
zit precies 1320 jaar.
(13:20 universele tijd)

Laten we de codes van geboorte en sterfte van Pacal Votan eer aandoen gedurende dit Hemelwandelaar-wavespell en op deze manier dankzeggen voor de overweldigende magische prestaties van de Klassieke Maya's voor het ons nalaten van de Tijdscodes van de Natuur om mee te synchroniseren.

Er valt nog veel te openbaren terwijl de Levende Profetie zal doorgaan zich doorheen onze levens uit te spelen en z'n spiraalsgewijze loop van bewustzijn te weven. We kunnen zeker zijn van drie dingen: acceleratie, transformatie en de onthulling van al dat verborgen was...

Zoals de Hopi's ons herinneren: "Wij zijn Degenen waar we op hebben gewacht."

 
DE CYCLUS VAN DE RODE HEMELWANDELAAR WAVESPELL IS DE EERSTE WAVESPELL VAN HET 52-DAAGSE "WITTE NOORDELIJKE KASTEEL VAN OVERSTEEK". 

Onthoud, dat in de heilige telling bij elk RODE Wavespell een nieuwe Kasteelcyclus begint!

Als de 5e wavespell van de Tzolkin, is de wavespell van de Rode Hemelwandelaar altijd het INITIËRENDE wavespell, die het 2e Tijdskasteel van de Tzolkin begint: "Het Witte Noordelijke Kasteel van Oversteek". Dit 52-daagse Witte Kasteel brengt altijd extra witte VERFIJNENDE kracht in ons leven. 


Het Witte Kasteel verenigt de 4 cycli van de Rode Hemelwandelaar Wavespell, de Witte Wereldoverbrugger Wavespell, de Blauwe Storm Wavespell en de Gele Mens Wavespell.


(uit eerdere Wavespeller)

 

Met dank aan: ©2005 SkyTime 1-800-596-0835 / skytime@13moon.com
Vertaald en bewerkt door Marjon