Storm

 

CAUAC

 

De stam van de Blauwe Storm heet "CAUAC" in Maya-taal (spreek uit: ka'wak). Traditionele vertalingen van Cauac zijn onder andere "storm", "regen", "donder" en "vuur".

Zie je dat C A U A C zowel vooruit als achterstevoren hetzelfde wordt gespeld!

Als de 19e van de 20 zonnestammen, wordt de betekenis van CAUAC in de Mayan Factor van José Argüelles beschreven als: "Storm, Donderwolk en Donderwezen, Transformatie voorafgaand aan Volledige Realisatie".

Toegevoegde kwaliteiten van Cauac zijn o.a. "zuivering", "samenkomst", "initiatie door vuur", "extase van vrijheid" en "lichtend pad" en "lichtlichaam".

BLAUW vertegenwoordigt de kracht van de WESTELIJKE richting die de energie schenkt van  TRANSFORMATIE .

Storm belichaamt de kracht van 19. Het getal 19 herinnert ons eraan, dat de 20 stammen in feite een circuit is van 0-19 (liever dan 1-20). Als het laatste getal, wordt de 19 ook geassocieerd als drager van "De kracht van Allah's genade". Allah is in de Koran het woord voor "De Ene; God".

ENERGIE is datgene, dat de materie die we zijn, activeert. Het hele Universum bestaat slechts uit ontelbare weerspiegelingen van de uitdrukking van energie!

En zo nodigt Storm ons uit om in toenemende mate bewust te worden van grove en subtiele energieën en zo bewust mogelijk te zijn van de energetische signatuur die onze gedachten, woorden en handelingen kentekent. Door onze intenties zo zuiver mogelijk af te stemmen, beïnvloeden we onze vibraties en transformeren we de energie die we uitzenden. Storm vraagt ons te onderzoeken hoe we onze energie kunnen beheersen om de kracht en mogelijkheden van onze innerlijke krachten het meest effectief te gebruiken.

Meteorologische stormen laten ons de kracht en de capaciteit zien van onze emoties - variërend van boosheid, woede en geweld - tot onze rauwe en ongeremde passie, opwinding en enthousiasme.

Storm herinnert ons aan ons vermogen om antwoorden en reacties op te wekken - te katalyseren - om verandering en transformatie te stimuleren. Onze persoonlijke energie speelt hierin altijd mee - we beïnvloeden de chemie van elke situatie waarin we ons bevinden!

Nog een interessante opmerking over Cauac is dat het vaak wordt afgebeeld als een niet zozeer blauwe kleur, als wel een koninklijk paars of violet. De violette vlam wordt begrepen als een energie van hogere frequentie, die energieën van lagere frequentie transmuteert en ze op een hoger plan brengt. Laten we deze activerende, transformatieve, violette Storm-energie oproepen, dat we gestalte mogen geven aan onze innerlijke donderwezens!

 

EEN OVERDENKING VOOR DE STORM

"Stilte is pure schoonheid.
Hoe dieper je de stilte in gaat, des te prachtiger de stilte is.
Stilte leeft buiten de huid van je lichaam
en ook binnenin de cellen van je lichaam.
Stilte bestaat in je gedachte.
Stilte gaat door met bestaan in de gedachte-vrije staat.
Stilte is allesdoordringend. Stilte dringt door tot in een druppel water,
een bloemblaadje, een bliksemflits en een gerommel van de donder."
(anoniem)


Als de 7e wavespell van de Tzolkin, is de wavespell van de Blauwe Storm altijd de derde TRANSFORMERENDE wavespell van het 2e Tijdskasteel van de Tzolkin: "Het Witte Noordelijke Kasteel van Oversteek". Dit 52-daagse Witte Kasteel brengt altijd extra witte VERFIJNENDE kracht in ons leven. 

 
Het Witte Kasteel verenigt de 4 cycli van de Rode Hemelwandelaar Wavespell, de Witte Wereldoverbrugger Wavespell, de Blauwe Storm Wavespell en de Gele Mens Wavespell.


(Een kasteel van tijd verwijst naar een groepering van 4 wavespells, van elke kleur één, die een 52-daagse (13 x 4) tijdsperiode creëren waarin de krachten van de 4 wavespells cumulatief samenwerken om bepaalde lessen en initiaties brengen. Binnen elke Tzolkin zijn er 5 kastelen van tijd, 52 x 5 = 260 dagen)

 

 

 

(uit eerdere wavespeller)

 

Met dank aan: EdenSky - Red Self-existing Skywalker - skytime@13moon.com