Slang

 

CHICCHAN

De stam van de Rode Slang heet "CHICCHAN" in Maya-taal. Traditionele vertalingen van Chicchan zijn onder andere "slang", "serpent" en "hemelse slang".

Als de 5e van de 20 zonnestammen, wordt de betekenis van CHICCHAN in de Mayan Factor van José Argüelles beschreven als: "Slang, Zenuwsysteem, Reptielenbrein, Integratie en Kundigheid van Autonome Functies".

Toegevoegde kwaliteiten van Chicchan , zijn o.a. "sensualiteit", "seksualiteit", "oorspronkelijke aard", "lichaamswijsheid", "bloed", "instinctief weten", "kundalini" en "passie".

ROOD vertegenwoordigt de kracht van de OOSTELIJKE richting die de energie schenkt van  INITIATIE.

Als een boodschapper van de heilige realiteit van het lichaam, herinnert de Slang ons eraan dat ons lichaam onze geest in de gaten houdt! Onze lichamelijke voertuigen nodigen ons uit onszelf te voeden en te koesteren, te gronden, ademen, uitstrekken, bewegen, dansen, onszelf fysiek uit te drukken, informatie en prikkelingen op te nemen door onze huid tot in de cellen, en bovenal, om te VOELEN - wezens te zijn, geen intellecten!

"Het menselijk lichaam is de beste voorstelling van het universum in het klein. Wat niet in het menselijk lichaam bestaat, kan ook niet worden gevonden in het universum en wat er ook bestaat in het universum, kan ook worden gevonden in het menselijk lichaam."
- Mahatma Gandhi

Onze lichamen zijn oorspronkelijke wezens;
onze lichamen zijn tempels, gebouwd met dezelfde harmonische structuur die
ten grondslag ligt aan het universum zelf, sacrale geometrie!
Onze lichamen zijn het huis voor onze ziel.
Onze lichamen zijn puur; onze lichamen zijn gelegenheden!
Onze lichamen zijn wijze gidsen die voortdurend spreken en geen leugens vertellen.
Onze lichamen zijn immerveranderende levende vergelijkingen.
Onze lichamen zijn heilige verantwoordelijkheden.
Onze lichamen gedijen wanneer ze harmonieuze voorwaarden wordt gegeven, zowel van binnen als van buiten! Voorraadkamers van oorspronkelijk eigen weten,
indien geactiveerd, kunnen onze lichamen meesters zijn van zelf-healing.

Onze lichamen zijn afstemmers; onze lichamen zijn levende orakels;
zintuiglijk de missie van het moment tonend.
Onze lichamen reageren op omstandigheden en houding. Onze lichamen zijn veerkrachtig.
Onze lichamen zijn niet afgescheiden van onze geest.
Onze lichamen zijn eenheden voor geheugenopslag; onze lichamen zijn in staat tot transformatie, loslaten en vernieuwing!
Onze lichamen bloeien op wanneer ze zich vrij kunnen bewegen en uitdrukken.
Onze lichamen vieren het cultiveren van hun mogelijkheden!
Onze lichamen zijn altijd in communicatie
en nodigen altijd anderen uit dit met hen te doen.
Onze lichamen zijn belangrijke partners, het lied zingend van onze ziel
en dienstbaar aan het geheel van lichaam, verstand en geest!
Onze lichamen en z'n zintuigen zijn portalen naar wat voorbij het lichaam ligt!
Dimensies van bewustzijn in stilte...
Onze lichamen zijn magische geschenken,
Voertuigen die zich vermengen met de vrede en aanwezigheid van innerlijke volledigheid.
Onze lichamen verlangen naar aandacht, aanraking en genegenheid.
Onze lichamen houden van liefde!
De ultieme potentie van onze lichamen is dat van onze innerlijke levenskracht - onze kundalini slangenkracht - dat dit het ontwaken mag activeren van ons innerlijk Quetzalcoatl *** Gevederde Slang lichtlichaam!

(*** De meest verlichte manifestatie van de slangenkracht is dat van de mystieke Gevederde Slang, die symbool staat voor het samensmelten van het oorspronkelijke, gefocuste, fysieke, aardse rijk van de slang met het weidse, visionaire en spiritueel verlichte hemelse rijk van de gevederde vogel.)

 

LEVENSKRACHT

"Er moet een of andere oorspronkelijke kracht zijn,
maar het is onmogelijk te vinden.
Ik geloof dat het bestaat, maar kan het niet zien.
Ik zie de resultaten ervan,
Ik kan het voelen,
Maar het heeft geen vorm."
- Chang Tsu, filosoof, dichter, vierde eeuw na Chr.

Levenskracht is onze vitaliteit. Onze levenskracht gedijt of vermindert naargelang we onze lichamen behandelen; we ons aardse voertuig eren.

Zowel de voorwaarden en omgeving waaraan we onszelf blootstellen, als wat we tot ons nemen, inclusief water, voedsel, opwekkende middelen, kruiden, supplementen, vreemde stoffen, enz., gecombineerd met onze mate van rust, oefeningen, gevoel van eigenliefde, groepsbesef, spiritualiteitzin, enz., bepalen allemaal opgeteld de som onze levende levenskracht!

Ieder moment, hebben de beslissingen die we maken impact op onze voorraad aan levenskracht -- het is aan ons om het te cultiveren en er goed voor te zorgen!

Een van de krachtigste bronnen van levenskracht die we allen bezitten, is onze seksuele energie. Omdat normaal gesproken onze seksualiteit nauwelijks wordt begrepen en vaak misbruikt, denk ik dat dit diepe en brede onderwerp van het op een lijn komen met onze seksualiteit een reis is, waarvan iedereen kan profiteren.

Simpel gesteld, is onze seksuele levenskracht letterlijk onze heilige creatieve energie. Jammer genoeg, hebben energieën zoals schaamte, lust en overheersing verstorend gewerkt op ons gevoel van aangeboren zuiverheid en heelheid. Dit zorgde ervoor dat sommigen verward raakten of afgesloten of hunkerend. Om nog maar niet te spreken over hoe de media onze natuurlijke biologische neigingen uitbuit, de verstoringen verergert en alsmaar boodschappen naar 'oud model' blijft uitzenden, die ons in een staat houden van verwerping, verlangen, onbalans en onthechting van onze aangeboren puurheid.

Alhoewel, met intentie, liefhebbende compassie en vergeving we een staat van evenwicht kunnen terugvorderen. Naar verluidt is de Slang letterlijk de enige stam wiens functie het is om "SEXTABOE TE HERSTELLEN". De sleutel is Onschuld! Laten we elkaar helpen om onze frequentie te verhogen en geboorte te geven aan nieuwe paradigma's om onze lichamen te eren als Levende Tempels!

In bepaalde Afrikaanse dorpstradities (vooral de Dagara stam, wiens wijsheid toegankelijk wordt gemaakt door hun geweldige ambassadeur, een vrouw genaamd Sobonfu Some) hebben ze geweldige richtlijnen voor seksuele intimiteit:

Als eerste, hebben ze geen woord voor "seks", hun term betekent meer "op reis gaan".

Als tweede, voordat ze zich inlaten met een partner, visualiseren ze met hun intentie een "as-cirkel", die hen omgeeft, bedoeld als de as van hun voorouders - van hen aan wiens eerdere levens zij hun bestaan danken. Omdat ze deze cirkel van as respecteren als een heilige zone, stemmen ze er beiden mee in, eerst hun lichaam te reinigen van alle energieën die ze niet binnen de ervaring wensen, zoals boosheid of onenigheid, want ze begrijpen dat door het samenzijn met hun partner, ze al hun energieën vermengen.

Ze komen ook overeen om zichzelf te verschonen van alle lustverlangens en elkaars lichaam te eren als een tempel en te accepteren dat ze gezamenlijk op reis gaan, in het onbekende, slechts geleid door VERTROUWEN in elkaar!

Sobonfu leerde ons, dat de Dagara lustverlangens zien als zelfzuchtig en het daardoor het vermogen begrenst voor waar genoegen. Door simpelweg over te geven aan wederzijds vertrouwen, worden uitwisselingen van onmetelijke dieptes van plezier, vreugde, intimiteit en ware liefde bereikt.

Na het ontvangen van deze kennis van Sobonfu, heb ik (Eden Sky) in de afgelopen 4 jaar deze simpele doch TRANSFORMATIEVE richtlijnen, bijna op religieuze wijze toegepast. Ik overdrijf niet wanneer ik zeg, dat ze mijn leven hebben veranderd! Het zijn ware leidende krachten geweest in mijn eigen proces om mijn eigen belichaming van onze collectieve, seksuele onbalans en verstoring te herstellen en zijn absoluut en op meerdere vlakken ten goede gekomen aan ons huwelijk. Onderzoek gerust deze suggesties! Ik hoor graag van mensen terug hoe dit zich in hun leven vertaalt. Onze seksualiteit is een van de belangrijkste gebieden om goed af te stemmen!OVERLEVEN

Overleven is in feite een oorspronkelijke, universele realiteit. Overleven dwingt ons aan te passen en vindingrijk te zijn. De uitdaging die overleven kan brengen is een angst voor het onbekende en bezorgdheid over hoe alles op z'n pootjes terecht kan komen om de voortduring van onze veiligheid te verzekeren. Vooral onder de druk van het kunstmatige tijd-is-geld model dat momenteel onze planeet overheerst, kan het collectieve menselijk bewustzijn ten prooi vallen aan overlevingsangst, vaak in de vorm van geldangst en stress. Deze zorgen kunnen een valkuil zijn voor begrensd, op angst gebaseerd, lineair denken, dat -in plaats van ons te helpen boven onze uitdagingen uit te stijgen en deze te overwinnen- ons vaak in een dichte vibratie vasthoudt. VERTROUWEN en nauw contact met het Universum als Bron, zijn mijn grootste bondgenoten geweest in het uitstijgen boven de verschijningen van deze potentieel verlammende angsten. Onthoud dat, ongeacht wat het status-quo programma ook mag zijn, dit een magisch, ongelimiteerd universum is! Met Liefde Is Alles Mogelijk!

INSTINCT

Instinct is eveneens een sleutel tot overleven - afstemmen op de leidraad van onze oorspronkelijke zintuigen, niet alleen maar ons lineair en logisch verstand!
 

COMMENTAAR OP DE SLANG VAN INTIANA, WITTE RESONANTE SPIEGEL:

Een van de codewoorden voor de stam van Chicchan is "overleven". Interessant is op te merken dat de antipode van de slang (de uitdaging die sterker maakt) de stam is van Men ofwel de Adelaar. Zoals de eigenschappen van de slang door hem belichaamd worden door dicht bij de aarde te zijn, zo worden de eigenschappen van de Adelaar belichaamd door zijn vermogen om hoog te vliegen en het 'grotere plaatje' te zien.

Vele tradities hadden voorbeelden van gevleugelde slangen, Quetzalcoatl was de Maya-voorstelling van deze twee energieën geïntegreerd in één vorm. De energieën zijn die van het overleven van het fysieke lichaam en de zoektocht voor visie of het spirituele rijk. Het lijkt mij, dat in deze cultuur die wordt geleid door de machine van de 12:60 tijdsfrequentie, we worden uitgenodigd om op de een óf de ander te focussen, maar zelden op beide.

De welbekende antropoloog Joseph Campbell gebruikte een uitdrukking voor het combineren van beide kwaliteiten. Hij zei: "volg je gelukzaligheid". Wat betekent dat? Welnu, het betekent simpelweg te doen waar je van houdt, ten volle van je leven te genieten en voor de details zal worden gezorgd in dat enthousiasme voor het leven.

In mijn eigen leven bleek dat erg waar te zijn. Als ik mijn leven beschouw als belangrijk voor me, dan heeft het zin om het op zo'n manier te leven dat ik dat weerspiegel. Ik geloof dat het leven een geschenk is en elke dag het openen van een nieuw cadeau is.

Veel mensen gaan voor, wat ze geloven als, het overleven door hun spirituele of creatieve neigingen te onderdrukken. De slang (chicchan) zegt ons dat creativiteit een deel is van ons overleven, niet alleen de meest vreugdevolle, maar de meest winstgevende. (ondernemers zullen het hiermee eens zijn!)

Iemand vroeg ooit aan een Boliviaanse sjamaan: "Wat moet ik doen?". De sjamaan antwoordde: "Doe waarvan je houdt en als je niet kan doen waar je van houdt, hou dan van wat je doet, dan zul je doen waar je van houdt."

Intiana kan worden bereikt voor opmerkingen of persoonlijke destiny oracle readings via awake2012@yahoo.com - www.13moon.com/mayanoracle.htm

 

DE CYCLUS VAN DE RODE SLANG WAVESPELL IS DE EERSTE WAVESPELL VAN HET 52-DAAGSE "BLAUWE WESTELIJKE KASTEEL VAN VERBRANDING". 

Als de 9e wavespell van de Tzolkin, is de wavespell van de Rode Slang altijd de eerste, INITIËRENDE wavespell van het 3e Tijdskasteel: "Het Blauwe Westelijke Kasteel van Verbranding". Dit 52-daagse Blauwe Kasteel brengt altijd extra blauwe TRANSFORMERENDE kracht in ons leven. 

Eerst brengt de Rode Slang 10 portalen op een rij, dan draagt de Witte Spiegel Wavespell ons de centrale, 'mystieke kolom' in (het gebied van pure potentie en versmelting van alle tijden tot in zuivere, tijdloze magie) - die eindigt in het precieze middelpunt van de Tzolkin, kin 130.   Dan begint de Blauwe Aap Wavespell precies op dat punt, kin 131, nog steeds reizend in de mystieke kolom en als laatste bezorgt de Gele Zaad Wavespell weer een andere ronde van 10 portalen op een rij!   Dit kasteel van Verbranding is geen grap!   Laten we onze ego's verteren, onze angsten, onze onwaarheden, onze begrenzingen en onze oude huid afleggen!


Het Blauwe Kasteel verenigt de 4 cycli van de Rode Slang Wavespell, de Witte Spiegel Wavespell, de Blauwe Aap Wavespell en het Gele Zaad Wavespell.(Een kasteel van tijd verwijst naar een groepering van 4 wavespells, van elke kleur één, die een 52-daagse (13 x 4) tijdsperiode creëren waarin de krachten van de 4 wavespells cumulatief samenwerken om bepaalde lessen en initiaties brengen. Binnen elke Tzolkin zijn er 5 kastelen van tijd, 52 x 5 = 260 dagen)

 

OVERDENKING VOOR DE SLANG:
"Ik heb geleerd dat het lichaam luistert naar ritmes die het verstand niet eens kan horen!"
- John Lee

~~~ lees meer over >> Pleiadian message on sexual energy ~~~

 

(de Pleiadian message kreeg ik toegestuurd,
maar de rest is uit een eerdere wavespeller)

 

Met dank aan: ©2005 SkyTime 1-800-596-0835 / skytime@13moon.com