Krijger

 

CIB

De Gele Krijger heet "Cib" in Maya-taal; spreek uit als 'kieeb'.

Traditionele vertalingen van Cib zijn o.a. uil, gier en spin.

Als de 16e van de 20 stammen, wordt Cib beschreven in de Mayan Factor als: "Kosmische Kracht, het vermogen om contact te maken en te communiceren met Galactisch Bewustzijn.

Het symbool voor Gele Krijger lijkt op een schild van een krijger en er wordt gezegd dat het de integratie vertegenwoordigd van de 3 krachten van de geest, de wil en de ziel. De glief van Cib vertegenwoordigt ook "het kosmische vraagteken" of een staf van kosmische bekrachtiging.


GEEL vertegenwoordigt de kracht van de ZUIDELIJKE richting die ons de energie schenkt van "RIJPEN"

Men kan het woord "krijger" op vele manieren interpreteren. Ikzelf voel Cib als een soort boodschapper van de Shamballa Krijger, die verklaart dat een krijger iemand is, die zichzelf onder ogen heeft durven zien en die niet bang is voor het Zelf. Deze zelf-kennis komt door vragen blijven te stellen over ons innerlijk wezen, onze motivatie, gedrag en bijdrage.

Andere associaties met "krijger" bevatten kwaliteiten en karaktereigenschappen van: discipline, innerlijke kracht, onwankelware overtuigingen, een vastberadenheid gebaseerd op persoonlijke waarheden en moraal, doorzettingsvermogen, afstemming op goddelijke leiding, scherp gewaarzijn, in kaart brengen van uitdagingen, overdachte voorbereiding, heimelijk manoevreren, bedachtzaam , nauwkeurig, bereid onbekend terrein te verkennen.   Deze ideale beelden van het archetype van de Krijger kunnen en dienen te worden uitgediept - gebaseerd op je persoonlijke relatie met deze energie. Is je Innerlijke Krijger fel en stoutmoedig? Spreekt het zich uit? Is het gelijkmoedig, kalm en gecentreerd? Is je krijger sterk in haar kwetsbaarheid t.o.v. de Dood of is je krijger onwankelbaar voor de krachten?

De Krijger vertegenwoordigt INTELLIGENTIE, wat voor mij betekent een gegronde, holistische kennis van elke omstandigheid die we in ons leven tegenkomen. Dit betekent uit te stijgen boven elke gemakzuchtige ontkenning en om werkelijk, met opgeheven hoofd, de elementen te aanschouwen die deel uit maken van de huidige realiteit van ons leven. Of het nu gaat om rekeningen betalen of verschrikkelijk nieuws over wereldse regeringszaken... De kracht van de Krijger zit 'm in hoe Ze dit beantwoordt. Hetzij met geduldig bewustzijn, hetzij met bot impulsief instinct; het is aan jou hoe je de kracht en het karakter van de Gele Krijger kanaliseert. We zijn allemaal bezig onszelf te verfijnen en dit is beslist de tijd om voorbij oude gewoontes te groeien naar nieuwe manieren van handelen, op innerlijke en uiterlijke vlakken van ons bestaan.

 
De kracht om VRAGEN TE STELLEN is van onschatbare waarde, want het bevrijdt ons van de algemene opvatting van deze status-quo werkelijkheid en   geeft ons de kracht om onze eigen authoriteit te zijn.

Laten we ons afvragen, inlichtingen winnen, onderzoeken, uitdiepen en elk ding inspecteren, waardoor we geïnspireerd worden om nader te bekijken! Als we kind zijn is deze kwaliteit duidelijker, omdat de wereld nieuwer en frisser lijkt. Laat ons nooit ophouden ons te ontwikkelen, want we zullen altijd Kinderen van het Universum zijn! Ik geloof dat we vraagtekens behoren te zetten bij onze leiders, onze gewoontes, onze oordelen, onze "beelden van de realiteit", want al het onbevraagde verhardt zich tot een dogma. Er wordt niet bedoeld dat onze geloofsovertuigingen gebrekkig zijn of veranderd moeten worden. Het is simpelweg een uitnodiging voor een frisse analyse van onze overtuigingen om er zeker van te zijn dat ze onze waarheden vertegenwoordigen en niet zomaar ideeën en concepten waaraan we gewend zijn geraakt. Hoe meer we ons afvragen des te meer inzichten en intelligentie we zullen vergaren.

De kracht van ONBEVREESDHEID is enorm... Ik geloof dat Onbevreesdheid een multi-dimensionele code is, die veel overdenking verdient. Ik weet niet of het mogelijk is om ons te ontdoen van angsten, maar ik weet wel dat het mogelijk is om ze niet ons leven te laten leiden en ze onze handelingen te laten bepalen. Er is ooit gezegd: "Moed betekent niet dat je geen angsten hebt, maar dat je hier niet door wordt tegengehouden."


Door getuige te zijn van angsten kunnen we mededogen voor ze hebben en ze erkennen als de universele omstandigheden die ze in feite zijn. Vaak proberen onze angsten ons onszelf te zien als speciaal of ongeschikt, terwijl, in het algemeen, vele angsten die we hebben en waar we ons voor schamen, gedeeld worden door de meeste mensen! De Gele Krijger weet dat door haar angsten onder ogen te zien, ze de diepste aspecten van haar wezen versterkt en verstevigt.

De Shamballa Krijger herinnert ons eraan dat "Onbevreesd" niet een vermindering is van angst, maar meer het vermogen om VOORBIJ angst te gaan.

 
FRAGMENT UIT: SHAMBHALA -- THE SACRED PATH OF THE WARRIOR

(Het Heilige Pad van de Krijger), door Chogyam Trungpa
 
"Het gaan voorbij angst begint wanneer we onze angst onderzoeken. Onze onrust, gejaagdheid, bezorgdheid en rusteloosheid. Als we onze angst bezien, als we onder het dunne vernislaagje kijken, dan is verdriet het eerste dat we tegenkomen onder de gejaagdheid . Gejaagdheid wordt aangeslingerd, vibreert, de hele tijd. Wanneer we het rustigaan gaan doen, we ontspannen in onze angst, vinden we droefheid, die rustig is en zacht. Verdriet treft je in je hart en je lichaam produceert een traan. Voordat je huilt drukt er een gevoel op je borst en dan komen er tranen in je ogen. Je staat op het punt om regen of een waterval te produceren in je ogen en je voelt je verdrietig en alleen, en misschien tegelijkertijd romantisch. Dat is het eerste tipje van onbevreesdheid en het eerste signaal van ware krijgerschap. Misschien denk je dat wanneer je onbevreesdheid ervaart, je het begin zult horen van de Vijfde Symfonie van Beethoven of een grote explosie in de hemel zult zien, maar zó gebeurt dat niet. In de Shamballa traditie, komt het ontdekken van onbevreesdheid vanuit de zachtheid van het menselijk hart."

Zoals Valum Votan de roep naar de Krijgersgeest beschrijft: " Het is nu de tijd voor een miljoen spirituele atleten om gelijktijdig naar voren te stappen en de funderingen te doen schudden met hun spirituele waarheid - dat de tijd van oorlog over is en dat de nieuwe tijd van vrede en tijd is kunst, is begonnen..."