Wereldoverbrugger

CIMI

 

De stam van de Witte Wereldoverbrugger heet "CIMI" in Maya-taal (spreek uit: kiee'miee). Traditionele vertalingen van Cimi zijn onder andere "dood", "wereld" en "schedel".


Als de 6e van de 20 zonnestammen, wordt de betekenis van CIMI in de Mayan Factor van José Argüelles beschreven als: "Dood, Openbaring, Realisatie van Sterfelijkheid van Fysieke Lichaam".

Het getal 6 wordt altijd geassocieerd met de organische balans van leven en dood.

Volgens de Mayan Oracle  (van Ariël Spilsbury) zijn toegevoegde kwaliteiten/krachten/rollen van Cimi, o.a. "vergeving", "bescheidenheid", "overgave", "loslaten" en "transmutatie".

WIT vertegenwoordigt de kracht van de NOORDELIJKE richting die de energie schenkt van VERFIJNING .

De realiteit van leven is dat de dood iedereen bescheiden maakt.

Wat brengt het in jou naar boven om 'dood' te overdenken als een kracht van gelijkheid.

Ik voel de associatie van "Dood = Gelegenheid" als een heilige sleutel, die niet alleen spreekt van onze zekere overgang voorbij dit fysieke lichaam, maar ook van de wonderbaarlijke openingen die worden gecreëerd door ons dagelijkse afscheid van dingen.  

De dood van ego-stukken is een belangrijk aspect van Cimi, want dit herinnert ons eraan dat door het afleggen en loslaten van gehechtheid en identiteiten, we toegang kunnen krijgen tot nieuwe werelden! Wat in je eigen leven vraagt erom losgelaten of beëindigd te worden, om ruimte te maken voor het beginnen van een nieuwe cyclus?

Laten we de kracht van de dood verwelkomen om ons te louteren en ons te bevrijden van onze -voor onszelf hinderlijke- gewoontes, onze angsten, onze begrenzingen en alle onnodige energieën die ons afleiden van Waarheid en deze doen vervormen!  

Een beknopte mantra voor afstemmen op de kracht van de Wereldoverbrugger is:

"Ik geef me over aan de gelegenheid!"


DE CYCLUS VAN DE WITTE WERELDOVERBRUGGER WAVESPELL IS DE TWEEDE WAVESPELL VAN HET 52-DAAGSE "WITTE NOORDELIJKE KASTEEL VAN OVERSTEEK". 

Als de 6e wavespell van de Tzolkin, is de wavespell van de Witte Wereldoverbrugger altijd de tweede VERFIJNENDE wavespell van het 2e Tijdskasteel van de Tzolkin: "Het Witte Noordelijke Kasteel van Oversteek". Dit 52-daagse Witte Kasteel brengt altijd extra witte VERFIJNENDE kracht in ons leven. 

Het Witte Kasteel verenigt de 4 cycli van de Rode Hemelwandelaar Wavespell, de Witte Wereldoverbrugger Wavespell, de Blauwe Storm Wavespell en de Gele Mens Wavespell.

(Een kasteel van tijd verwijst naar een groepering van 4 wavespells, van elke kleur één, die een 52-daagse (13 x 4) tijdsperiode creëren waarin de krachten van de 4 wavespells cumulatief samenwerken om bepaalde lessen en initiaties brengen. Binnen elke Tzolkin zijn er 5 kastelen van tijd, 52 x 5 = 260 dagen)

 


De lering van vergankelijkheid van heer boeddha
(Uit een artikel door Anthony Flanagan, van een recensie van het boek "The Torch of Certainty, geschreven door de 19-eeuwse Tibetaanse student Jamgon Kongtrul. Zie ook   www.buddhism.about.com )

Vergankelijkheid (anicca) is een sleutelbegrip binnen het Boeddhisme... Het is belangrijk om je de vergankelijkheid te realiseren van alle mentale en fysieke dingen. Om dit te kunnen dienen we de ware aard van het bestaan waarin niets blijvend of vast is, te begrijpen...

Het eerste aandachtspunt is dat niets hetzelfde blijft - wat er vandaag is, kan morgen weer weg zijn, en dat geldt ook voor ons als individu. Dat is een onbetwistbaar onderdeel van het leven!

De tweede overweging is daardoor, iedereen in overweging te nemen die in het verleden is overleden, hun levens soms abrupt afgenomen.

Het derde punt van overdenking is het denken over de vele oorzaken van de dood...

De vierde afweging is het uur van de dood en de spijt die men kan hebben over niet eerder genomen beslissingen...

Het laatste meditatiepunt is te overdenken wat er gebeurt ná de dood. Bezittingen en dierbaren kunnen niet door je worden meegenomen: 'Vanaf het moment van de dood ontbreekt het zelfs een wereldleider aan macht om een mondvol eten, een kleding- of muntstuk met zich mee te nemen.'

Wat er na de dood gebeurt, hangt af van iemand's vroegere daden, goed of slecht en de wet van karma. De auteur spoort de lezer aan tot denken: 'Nu de dood aan mijn deur staat, moet ik de dingen als eten, geld, kleren en roem vergeten. Er is geen tijd te verliezen!"

Hoewel deze lering de betekenis bekrachtigd van de vorige menselijke wedergeboorte, spoort het ook het individu aan om NU te handelen en geen tijd meer te verdoen met het opeenstapelen van ongezonde acties of verderfelijke daden."

Zoals CML MacGregor ons vertelt:
"Aan het eind van deze eindeloze reis
zullen we onszelf weer aan het begin vinden
en voor het eerst,
die plaats kennen."

 

(uit eerdere wavespeller )

Met dank aan: ©2005 SkyTime 1-800-596-0835 / skytime@13moon.com
Vertaald en bewerkt door Marjon