Mens

 

EB

 

De stam van de  Gele Mens heet "EB" in Maya-taal. Traditionele vertalingen van Eb zijn onder andere "tand", "gras" en "kruid".


Als de 12e van de 20 zonnestammen, wordt de betekenis van EB in de Mayan Factor van José Argüelles beschreven als: "Mens als Voertuig voor Doordringing van Hogere Geest".

Volgens de Mayan Oracle  (van Ariël Spilsbury) zijn toegevoegde kwaliteiten/krachten/rollen van Eb, o.a. "oogst" en "kelk".

GEEL vertegenwoordigt de kracht van de ZUIDELIJKE richting die de energie schenkt van RIJPEN.

Een lens waardoor ik mijn menselijkheid graag bezie, is het Maya-Yucateekse woord voor Menselijk Wezen "WINCLIL", dat Kosmisch Vibrerende Wortel betekent!

We zijn goddelijke schepselen. Oude Oostelijke tradities verklaren wat een bijzonder en kostbaar cadeau het is om een menselijke belichaming te hebben. Sommigen zeggen zelfs, dat het 12 miljoen levens duurt om een menselijk lichaam te verkrijgen - verbeeld je!

De mensheid, als soort, is best een verbazingwekkende manifestatie!

Wat een verzameling zielen; op welk een tapijt van menselijke geschiedenis staan we; triomfen van menselijke ontwikkeling en cultivering van ons inherent goddelijk potentieel; zowel overvloedig als onbewust uitdagend, onwetendheid speelt destructiviteit uit... Ons menselijk perspectief lijkt te dansen tussen een staat van bewustzijn van een verbondenheid met het levende universum tot het in slaap vallen in een cocon van afscheiding en dualiteit.

Ons menselijk potentieel is immens groot!
Wat een gunst om geboren te worden in deze belangrijke, versnelde tijden!
Laten we genot vinden in ons werk en ons spel!
Laten we de waarheid dienen en het Leven op Aarde verheffen!

"Ontdek de harmonie in je eigen wezen. Omarm het.
Als je dit kunt, zul je alles krijgen en de wereld zal weer gezond worden..."
- Vers 38, Hua Hu Ching de Onbekende Leringen van Lao Tsu door Brian Walker

Aangeraden wordt om in deze tijden te focussen op levensondersteunende maatregelen, voorrang te geven aan dingen die onze helderheid vergroten. Goed voor verstand, lichaam en geest.

Terwijl we doorreizen op de "Weg voorbij 2012", geloof ik dat we onszelf steeds meer zullen leren kennen als energetische wezens en meer en meer op onze verbinding met ons innerlijk creatief instinct leren vertrouwen; afstemmend op de unieke innerlijke leiding op elk afzonderlijk moment.

WIJSHEID

We zijn gezegend met de toegang tot diepe wijsheid van alle tijden en culturen, die ons helpen om onze moderne referentiepunten uit te breiden en te verdiepen. Wijsheid is bedoeld om te delen, dat het mensen kan inspireren en uitnodigen om de leringen onmiddellijk te ervaren.

De evenknie van Wijsheid is Compassie.
Samen brengen ze de energieën over van de Goddelijke Vader en de Goddelijke Moeder om onze heelheid te voeden en te koesteren.

BEÏNVLOEDEN

Alles wat we zeggen, creëren, doen, voelen en denken werkt aanstekelijk op degenen om ons heen en draagt bij aan het Collectieve Menselijke Bewustzijn, waardoor wij op onze beurt worden beïnvloed, zowel op grove als op subtiele wijze.

Hoe we leven en wat wij als acceptabel of normaal beschouwen, weerspiegelt de gebruiken die we hebben ingesteld voor elkaar als mensen - de consensus (algemene opvatting) realiteit of status quo - van wat we eten tot welke kalender we volgen!

Het is aan ons om de waarden, gedragingen en houdingen die we ontvingen van onze bloedlijn, familie, vrienden en kennissen, te volgen of aan te passen, te veranderen en te ontwikkelen.

Eb vraagt ons onze wijsheid te delen met onze mede-Mensen om hun vrije wil te beïnvloeden. Klaarblijkelijk is de belangrijkste manier om te beïnvloeden, om te doen wat we zeggen zodat anderen de helderheid van onze authenticiteit ontvangen.

Het is onze kans om elkaar te inspireren door het model staan voor de waarden die we hoog houden. Ons vermogen om elkaar te beïnvloeden is een essentiële factor in de realisatie van de onmetelijke hoeveelheid aan potentieel voor collectieve, versnelde, almaar doorgaande evolutie van bewustzijn!

In het delen van ruimte met andere menselijke zielen, worden we voortdurend uitgenodigd tot diepere intimiteit van erkenning van de eenheid die ons samen verbindt met de hele schepping.

Dat we elkaar medelevend mogen bijstaan, dat we gezamenlijk kunnen doen wat moet worden gedaan om zoveel mogelijk mensen te helpen stabiliseren in deze tijden van overgang en Versnelling. Laten we onszelf onvoorwaardelijk liefhebben en elkaars groei voeden en koesteren.

"Ik geloof in de bevrijding van de mens
door de verheffing van de mensheid -
of wel, de realisatie van de aangeboren
goddelijkheid van ieder persoon."
-Intiana,

Witte Resonante Spiegel
Van de Gele Mens Wavespell

 

Als de 8e wavespell van de Tzolkin, is de cyclus van de Gele Mens altijd de vierde, RIJPENDE wavespell dat het 2e Tijdskasteel: "Het Witte Noordelijke Kasteel van Oversteek" compleet maakt. Dit 52-daagse Witte Kasteel brengt altijd extra witte VERFIJNENDE kracht in ons leven.

Het Witte Kasteel verenigt de 4 cycli van de Rode Hemelwandelaar Wavespell, de Witte Wereldoverbrugger Wavespell, de Blauwe Storm Wavespell en de Gele Mens Wavespell. 

 

(uit eerdere 13-daagse Wavespeller)


Met dank aan: ©2005 SkyTime 1-800-596-0835 / skytime@13moon.com
Vertaald en bewerkt door Marjon