Spiegel

 

ETZNAB

De stam van de Witte Spiegel heet "ETZNAB" in Maya-taal (spreek uit: Etz'nab). Traditionele vertalingen van Etznab zijn onder andere "vuursteen" en "obsidiaan".

Als de 18e van de 20 zonnestammen, wordt de betekenis van ETZNAB in de Mayan Factor van José Argüelles beschreven als: "Spiegelhal, Ritueel Patroon van 'Nultijd', Rituele Slag, Ritueel Mes, Zwaard van Wijsheid en Zuivering".

Volgens de Mayan Oracle  (van Ariël Spilsbury) zijn toegevoegde kwaliteiten/krachten/rollen van Etznab, o.a. "onderscheidingsvermogen", "helderheid", "spiegelhal", "zwaard van waarheid", "schaduw onder ogen zien", "integratie van paradox" en "spiritueel krijgerschap".

WIT vertegenwoordigt de kracht van de NOORDELIJKE richting die de energie schenkt van VERFIJNING.

Ah, de Spiegel! Domein van Eindeloze Reflecties van het Ene Universum, van vorm veranderend naar het oog van de kijker...

Wat zien we allemaal weerspiegeld om ons heen?
Schoonheid? Schaduw?
Zegeningen? Uitdagingen?
Creativiteit? Chaos?
Orde? Verwarring?
Helderheid? Onduidelijkheid?
Flexibiliteit? Starheid?
Moed? Zwakheid?
Eenheid? Afgescheidenheid?
Vertrouwen? Verstoring?
Liefde? Angst?
Al het bovenstaande?!?!

Hoe weerspiegelen die waarnemingen wat er in ons omgaat?

Hoe weerspiegelen onze levens/gevoelens wat er in de grotere wereld gebeurt?

Hoe dienen we als spiegels voor anderen, de waarheid voor hun reis weerspiegelend; het reflecteren van innerlijke projecties?

Welke doen ons reageren?

Wat in onze realiteit spiegelt onze onbewuste/onderbewuste patronen of geloofsovertuigingen terug?

Wat projecteren we op onze uiterlijke realiteit, dat onze innerlijke staat weerspiegelt?

Laten we eens Reflecteren over deze vragen en andere!

  Een van de lessen die ik keer op keer van de Spiegel-energie heb geleerd, is om kalm en gecentreerd te blijven in het aangezicht van EINDELOZE meningen /gezichtspunten /reflecties van de verschillende mensen in reactie op dezelfde situatie of omstandigheid. Spiegel leert ons dat we allemaal onze innerlijke realiteiten naar elkaar weerspiegelen, de hele tijd. Doordat geen twee mensen door dezelfde lens kijken, is er geen echte autoriteit, meer een hoop verschillende waarheden. Dit heeft mij tolerantie geleerd, respect, autonomie en de intense en noodzakelijke kracht van mijn eigen waarheid kennen/ voelen, op elk moment.

De ORDE die de Spiegel brengt is zowel de sacrale orde van de Magisch Mysterieus Gesynchroniseerde Universum, waarin alles is gearrangeerd en georkestreerd in non-lineaire perfecte time-release harmonie, als ordenen in de zin van dingen op hun juiste plek zetten en het stroomlijnen van onze realiteiten. Geen slechte cyclus om te organiseren, schoon te maken en plaats te maken voor Gratie!

 
ETZNAB WEERSPIEGELINGEN UIT "THE MAYAN ORACLE":

"Ik ben Etznab, de spiegelhal. In mijn schitterende eenvoud weerspiegel ik slechts de waarheid terug naar jou. Deze reflectie wordt door sommigen gezien als schoonheid, door anderen als verstoring. Ik, echter, ben slechts, een gespiegeld hologram, een manier voor je om ware visie te verkrijgen die doorheen de spiegel ziet van deze schijnbare realiteit. Reis nu met me mee, naar het centrum van mijn spiegelhal, door leeg te zijn, eenvoudig, stil, voor een moment bevrijd van het eindeloos cirkelen binnen het web van de mentale illusie in de wereld van verschijningen...  

Kijk naar de spiegels die andere mensen en gebeurtenissen in het leven je bieden als geschenken. Zie hoe je de illusies in je leven in stand houdt. Gebruik je onderscheidingsvermogen. Zie je schaduw onder ogen. Kijk in de spiegel. Hanteer het zwaard van de waarheid in je leven om los te laten en te vergeven...

"Veroordeling en acceptatie zijn tegenoverliggende zijden van dezelfde spiegel. Stap door de reflecties de grotere werkelijkheid in. Gebruik het zwaard van scherpzinnigheid om oordeel los te snijden van het zelf en van anderen. Zelf-acceptatie heeft de kracht van loslaten en vergeven van alle dingen die jou van de heldere weerspiegeling weerhouden van wat je werkelijk bent.

Reflecties over dit Wavespell van een Resonante Spiegel:

"Als een spiegel is het mij opgevallen hoe de hele omgeving mijn staat van bewustzijn weerspiegelt. De Vedische uitdrukking hiervoor is 'De wereld is hoe jij bent'.

De wereld van de vorm staat niet los van die van de geest, van spirit . Eindeloze natuurlijke reflecties weerspiegelen één vormloze bron.

Een van de krachtigste manieren waarop de spiegel opgeschoond kan worden, is door onderzoek en ondervraging.

Een Boliviaanse sjamaan zei me dat "leven is een feest" en dat we een verantwoording hebben om gelukkig te zijn en gewoon te vieren dat we in leven zijn. Ik probeer dit leven te leven in een staat van volledige kwetsbaarheid - om door alles geraakt te worden en alle weerspiegelingen die op mijn pad komen te omarmen met het geloof dat ik heb in de eindeloze orde en creatieve kracht van deze mooie planeet.
 
In Lak'ech, Intiana
'jouw persoonlijke verbinding met de eindeloze reflectie van al dat is...'
Je kunt Intiana bereiken voor commentaar of persoonlijke oracle readings via awake2012@yahoo.com


NB: Op de 4e dag van de Spiegel-wavespell: Rode Zelfbestaande Draak; Kin 121; Planetaire Maan 26; 29 apr, gaan we een 20-daagse periode in die bekend staat als de MYSTIEKE KOLOM. Dit is de centrale kolom van de Tzolkin Matrix (de 7e kolom), bekend als de ruggengraat van de hele energie-module van 260 eenheden. Wanneer we denken aan onze ruggengraat, denken we natuurlijk ook aan hoe onze 7 energiecentra /chakra's aan dat centrale kanaal liggen. Deze tijdsperiode van 20 dagen maakt duidelijk de kracht kenbaar van het getal 7: kanaliseren /mystieke kracht /resonantie /afstemming en staat ons toe deze dagen te ervaren als nergens anders dan het HIER en NU en kunnen dus intens zijn!

Als focus gedurende deze tijdsperiode wordt eveneens aangeraden om zo veel mogelijk bewust te zijn van het "Zuvuya" principe - met andere woorden, je zo bewust als mogelijk te zijn van het "Geheugen-circuit die alle dingen doet terugkeren naar zichzelf". De Zuvuya kun je zien als een 8, het oneindigheidssymbool waarin de energie altijd in twee richtingen tegelijkertijd stroomt. Verleden en Toekomst stromen altijd door het Nu. Het Zuvuya-principe is altijd werkzaam. Ervaringen zoals voorgevoel, innerlijk weten, déjà vu's, telepathie, verbinding met de droomstaat, enz. zijn allemaal voorbeelden van het bewust ervaren van de Zuvuya.  

 

 

(uit eerdere wavespeller )

Met dank aan: ©2005 SkyTime 1-800-596-0835 / skytime@13moon.com
Vertaald en bewerkt door Marjon