Een kasteel van tijd verwijst naar een groepering van 4 wavespells, van elke kleur één, die een 52-daagse (13 x 4) tijdsperiode creëren waarin de krachten van de 4 wavespells cumulatief samenwerken om bepaalde lessen en initiaties te brengen. Binnen elke Tzolkin zijn er 5 kastelen van tijd, 52 x 5 = 260 dagen.

Als de vijfde cyclus correspondeert deze tijd met de kracht van de "fifth force", de "vijfde kracht", die verwijst naar "het centrum, dat overal gelijkertijd is." De kleur groen vertegenwoordigt het Centrum, terwijl de vier primaire kleuren rood, wit, blauw en geel, de vier richtingen vertegenwoordigen die onze derde dimensie vorm geven. Je zou kunnen zeggen, dat dit groene centrum een symbool is voor de onzichtbare, sacrale kracht die de dimensies verenigt. 

Het Groene Kasteel van Betovering wordt ook wel "het Kasteel van Merlijn" genoemd. Het heet dat er 208 treden zijn naar Merlijn's Toren, alvorens zijn betoverende kamers te betreden. Deze 208 treden corresponderen met Kin 1 - Kin 208 van de Tzolkin. Aldus markeert Kin 209 de ingang naar het domein van de geest van de innerlijke Tovenaar; dit gebeurt altijd op de dag Rode Magnetische Maan.

Het is duidelijk dat, in termen van fractale tijd, deze 52-daagse periode van het Groene Kasteel correspondeert met het gloren van een nieuw Wereldtijdperk dat volgens de profetieën aanbreekt in 2013. Elke keer dat we dit Groene Kasteel van Betovering ingaan, is het een tijd voor ons om te oefenen hoe het zou zijn om te leven aan de andere zijde van de voltooiing van de Grote Cyclus, het profetische eindpunt van de Winterzonnewende 2012. Dit eindpunt van de huidige grote cyclus van de Maya's wordt grotelijks geassocieerd met een terugkeer naar datgene wat we vergeten zijn, namelijk de ware aard van tijd.

Het is duidelijk dat de "error in time", de "tijdsvergissing", te maken heeft met de radiale tijd ("uitschietend naar elke richting tegelijkertijd vanuit het altijd aanwezige nu), die vervangen werd door platte, lineaire tijd. Over dit onderwerp kan veel worden gezegd en dat is, inderdaad, wat we weer aan het leren en herinneren zijn! Het is een zaak van het onszelf opnieuw gewoontes aanleren, die gebaseerd zijn op natuurlijke referentiepunten, natuurlijke ritmes en een eerbied voor dimensies voorbij het fysieke; ons innerlijk sjamanistisch bewustzijn terugwinnen en herstellen. Moge een ieder z'n eigen Merlijn vinden en horen!