Wind

 

IK

De huidige wavespell-cyclus, de stam van de Witte Wind wordt "Ik" genoemd in Maya-taal, (spreek uit als "ieek"), direct vertaald als "goddelijke adem", "wind", "zuurstof", "lucht" en "spirit".

Als de 2e van de 20 zonnestammen, wordt IK in de Mayan Factor van José Argüelles beschreven als: "Spirit", "Adem", "Wind", "Kosmische Energie", Inspiratie, Vitaal Principe", Ademhalingssysteem."

WIT vertegenwoordigt de kracht van de NOORDELIJKE richting die de energie schenkt van VERFIJNING.

Er worden twee variaties gebruikt voor het symbool van "IK". De ene is het standaard Dreamspell ikoon dat er uitziet als een tong die speels wordt uitgestoken en de andere is een symbool dat er uitziet als een hoofdletter "T". Beide symbolen hebben oeroude wortels.

Het beeld van de tong herinnerd ons aan de praatjes over de Maya-traditie om de tong uit te steken als begroeting van Kin die van verre komen - een manier om hallo te zeggen zonder woorden of de noodzaak van verbinding via geluid. Deze beelspraak geeft ons een aanwijzing voor Ik's krachten van communicatie, die van ons verantwoordelijkheid vragen voor de verbale en non-verbale talen die we uitzenden.

En inderdaad is lichaamstaal een krachtige boodschapper, net als telepathische communicatie via onze geest en emoties.

De "T" symboliseert de Boom. In de kosmologie van de Maya's, wordt de boom gerespecteerd als bewust en heilig. Volgens Maya Oudste Hunbatz Men, "De Boom wordt voorgesteld als een projectie van intelligente energie en als zodanig, beschouwen wij het als natuurlijk dat het over psychologische kwaliteiten beschikt, net als de mensen. Maya-leraren en -sagen die zich bewust waren van de bovenzintuiglijke karakteristieken van bomen en planten, accepteerden dergelijke vermogens als een logisch resultaat van de energie die ze bezaten.

In feite is het Mayaanse woord voor menselijk bloed hetzelfde als het woord voor het bloed (sap/vloeistoffen) van de bomen - "ki'ik".

Klaarblijkelijk waren de Maya's volledig bewust van de onderlinge afhankelijkheid van de mens met de voorouders van de grote Boom voor zelfs alleen al onze adem - ons vergankelijk overleven. Duizenden jaren lang was de aanbidding van de Boom een wezenlijk onderdeel van het leven van de Maya's. Het symbool van de "T" verschijnt regelmatig in de architectuur, codices, etsen, keramiek, beeldhouwwerk, stèles, monolieten en muurschilderingen.

Een waarlijk fantastische ervaring van het "T" symbool bevindt zich in Nah Chan Palenque - Chiapas, Mexico in het "Paleis van de Winden". Gekend als het Paleis dat is opgedragen aan Bolon Ik (Mayaans voor   9 Wind), werd deze mystieke steen ontworpen met uitgesneden "T" vormen doorheen de gehele architectuur, het hiermee een overweldigend magisch gevoel gevend van aloude intentie.

Bolon Ik was de geëerde vrouwelijke tegenhanger van de legendarische Heer en Profeet Pacal Votan, die gekend werd als de deskundige tijds-ingenieur, die verantwoordelijk was voor het toezien op het zaaien van de kalendercodes voor toekomstige generaties. Zijn graftombe, bewaard in de Tempel der Inscripties, samen met haar Paleis, zijn de beruchte relikwieën van de gevierde Klassieke Periode van de 7e eeuw. Ik had persoonlijk het voorrecht om kristallen te offreren in een spleet van een van de T-vormige ramen, die het binnenste domein van het Paleis met de buitenste pracht van de levendige groene binnenplaats verbindt. Moge het eenieder die zich geroepen voelt om te communiceren met deze tijdloze plaats, mogelijk worden gemaakt deze reis maken!

COMMUNICEERT: Onze bekwaamheden en stijlen van communicatie vormen onze realiteit en onze relaties met anderen. Dit bevat onze verbinding met ons persoonlijke spirituele rijk en hoe we onze inspiratie vanuit het onzichtbare uitzenden binnen deze fysieke dimensie.

Luisteren lijkt de hoofdzaak te zijn binnen communicatie - of het nou het luisteren is naar onszelf en de begeleiding van ons hart, het luisteren naar tekenen en geleide fluisteringen vanuit een Hogere Kracht of luisteren naar diegenen waar we mee te maken hebben. Door te luisteren kunnen we beter informatie ontvangen, zodat we dit kunnen beantwoorden met meer relevantie voor de situatie van dat moment. Zonder te luisteren, neigen we naar anderen of de situatie te projecteren, wat er aan het oppervlak van onze gedachten of emoties ligt, zonder werkelijke aandacht en gewaarzijn voor de voelbare realiteit van het bewuste moment.    

Er wordt gezegd dat luisteren alleen effectief is, als we luisteren vanuit een plek van innerlijke stilte - wat betekent dat we onze verhalen, veronderstellingen en beoordelingen stopzetten over wat er gezegd wordt en door wie.

Ideaal gesproken, zal dit ons de gelegenheid gunnen om hun uitingen vollediger en dieper te ontvangen en het in dezelfde zuiverheid te eren, waarmee ze het delen. Met andere woorden, we leren veel meer van anderen op het moment dat we de informatie verwerken vanuit een gefocuste houding, waardoor we het helderder kunnen bevatten. Alhoewel soms makkelijker gezegd dan gedaan, is dit zeker een sleutel om de relaties met onze geliefden te verbeteren!

Naast het luisteren is er de verantwoordelijkheid van de bewoording. Als we in onze interactie met anderen, ons voortdurend richten op liefdevolle responses (liever dan zomaar impulsieve reacties), dan kunnen we krachtige relatie-kanalen creëren. Communicatie maakt het mogelijk om ideeën en gevoelens te onthullen en uit te wisselen, waardoor er ruimte ontstaat voor wederzijds leren en groei, als ook steeds diepere niveaus van intimiteit. Persoonlijk voelt het voor mij zo, dat op elk moment de gelegenheid zich aandient om in eerlijke en intieme communicatie te zijn, alhoewel ook een voortdurende uitdaging is om oude communicatie-gewoontes, zoals verdedigingen of reacties, te ontgroeien, maar in mijn hart weet ik dat het vooral gaat om oefening en bereidheid! Hoe meer we ons bewust worden van onze communicatie-gewoontes, hoe meer mogelijkheid er is om ze te transformeren naar liefdevol en effectief.

Communicatie heeft ontelbare toegangswegen - woorden, geluiden, gedachten, gebaren, zelfs geuren en smaken! De mogelijke media die beschikbaar zijn, zijn eveneens divers en overvloedig; van geschreven woorden in boeken en op computers, muziek en tonen, strelen en massage, visuele kunsten, t.v. en video, dans en gebed, en ga zo maar door! Dit is duidelijk de Tijd van Informatie en Communicatie, waar constant nieuwe ontwikkelingen opdoemen, die ons de gelegenheid verschaft om zowel diverse zintuiglijke manieren van communiceren, als versnelde communicatie-technologie te ervaren.

Dat alles gezegd hebbend, is het nog steeds de Natuur die dit strijdperk regeert! Gaia Aarde en al haar vormen en reikwijdtes van flora en fauna doen ons inwijden in ontelbare overwegingen van manieren van uitdrukken. Om nog maar niet te spreken van al de texturen, gebieden, stemmingen en manieren van Moeder Aarde zelf. Van vloedgolven tot vulkanen, bliksem tot sneeuw, aardbevingen tot tornado's, Gaia's emoties -als die van onszelf- kan subtiel zijn of heftig en alles ertussenin. Het observeren van haar gezichten en bewegingen kan meer onthullen over ons eigen scala aan gevoelens en gebruiken om onszelf uit te drukken als ontwikkelende wezens op deze prachtige planeet.

Binnen vele culturen is een universeel thema van direct communiceren met de Aarde en haar elementen aan de orde, om ons menselijk voertuig af te stemmen op onze grootste kracht en helderheid. Als voorbeeld: de Boliviaanse sjamaan Chamalu zegt dat we ons in feite meer verjongen door 10-30 minuten met blote voeten op de aarde te lopen, dan door een paar uur te slapen!  

Een ander rijk van Ik is communicatie met het onzichtbare rijk, want Ik vertegenwoordigt de kracht van de geest, SPIRIT. Spirit kan alleen gezien worden door de elementen die het beweegt! Net als de wind alleen opgemerkt kan worden door de voorwerpen die het beweegt en voortstuwt.

Spirit betekent verschillende dingen voor verschillende mensen van allerlei geloof en gezichtspunten. De definitie van "spirit" volgens de Standard College Dictionary is:

(1) De vitale essentie of bezielde kracht in levende organismen, vooral de mens, vaak beschouwd van goddelijke oorsprong (2) Het gedeelte van een menselijk wezen dat onstoffelijk en onzichtbaar is... (3) Substantie of universele aspect van de realiteit, beschouwd als onafhankelijk van- en tegengesteld aan materie.

Voor sommigen is spirit bovennatuurlijk, voor anderen is het boven natuurlijk! In het begrip 'ik heb/ik beschik over', is het Spirit die het spel bepaalt van deze fysieke dimensie van materie. Ook gekend als "Grote Geest" of "Groot Mysterie", beweegt deze onzichtbare kracht zich door ons wezen en door ons leven, en organiseert het zodanig om het in overeen-stemming te brengen met het Grote Kosmische Plan, waarvan we elk een uniek en integraal deel en manifestatie van zijn.

Spirit - als een heilige alwetende, alomtegenwoordige kracht - informeert en onderhoudt het materiële vlak. Sommigen zouden de krachten van Spirit vergelijken met "het Goddelijk Plan" of "Goddelijke Wil" of misschien simpeler als "Inspiratie" of enthousiasme die de ziel voedt.

 Een ongelofelijk krachtige tip, doorgegeven van een leraar genaamd Alarius, is "VOLG JE GEEST ZONDER AARZELING!!!" Deze lering lijkt ons erop te willen wijzen, dat de Grote Geest in onszelf huist, als onze eigen persoonlijke geest die ons leidt via onze innerlijke processen.

Hoe horen we dat Spirit ons roept - hoe weten we hoe we onze Geest moeten volgen? Het gaat over het volgen van onze passie - wat we werkelijk VOELEN dat we willen doen (niet wat we rationeel of emotioneel denken dat we zouden moeten doen), de innerlijke aanwijzingen opvolgend, die VREUGDE en VOLDOENING van binnen teweegbrengen. We weten allemaal van binnen, want we zijn niet gescheiden van Spirit, ongeacht ons uiterlijk!

Sommige verschijnselen van het volgen van Spirit houden in: gemak, lichtheid, vloeiend, spontaniteit, creativiteit, overtuiging, moed -- inspiratie! ... Het opvolgen van Alarius' simpel motto kan je leven veranderen!

Spirit, als adem, als wind is een boodschapper van CIRCULATIE - het toestaan van verjongende stromingen die doorheen onze kanalen vloeien, ons vernieuwen en ons re-oriënteren.

Het moge duidelijk zijn dat ADEM onze levensbrandstof is. Hoe schoner en dieper we ademhalen, hoe beter. Niet alleen transporteert de adem zuurstof door ons lichaam en onze geest, adem vormt ook een brug tussen de geest en het lichaam - ze verenigend in hun eigen heilige partnerschap. Adem helpt ons te kalmeren, te centreren en onze antwoorden te verscherpen - waardoor we in staat zijn tot betere communicatie.

Gericht ademen help ons de momenten van ervaring te verdiepen - wat het ook met zich mee mag brengen in ons leven. We kunnen ons focussen- of afstemmen op- en ons bewuster en gevoeliger maken voor de nuances van elk moment, waarmee we bezig zijn. Aldus, bedachtzaam zijn van onze adem, maakt dat we aanwezig zijn in het Nu !! ! !!

Dus, geniet gedurende deze 13 dagen van de Wind terwijl het je omgeving beroert, concentreer op het jezelf zo goed mogelijk afstemmen op je eigen innerlijke, goddelijke geest, adem diep en bewust, huldig de bomen en hun behoud en communiceer met helderheid en respect.

 

(uit eerdere wavespeller)