Draak

 

IMIX

 

De stam van de Rode Draak wordt "IMIX" genoemd in Maya-taal (spreek uit als 'iemieesj'). Traditionele vertalingen zijn onder andere "alligator" en "krokodil"

Als de 1e van de 20 zonnestammen, wordt de betekenis van IMIX in de Mayan Factor van José Argüelles beschreven als: "Levensbron, Draak, Oerwateren, Bloed, Voeding, Koestering, Borst, Moeder-energie, Kracht van Geboorte."

Ook bekend als "wortel", "vertrouwen in de bron", "oorspronkelijke kookpot van creatie"

ROOD vertegenwoordigt de kracht van de OOSTELIJKE richting die de energie schenkt van  INITIATIE .

Draken zijn omnipotente, mystieke wezens - ambassadeurs van de magie van het bestaan - die ons eraan herinneren dat we alles kunnen doen wat we willen. Of het nu gaat om actie of energie, deze tijdcyclus van de Rode Draak-golf vraagt ons om aanspraak te maken op onze vaardigheden om opnieuw te beginnen. Stem je af op wat je zou willen beginnen - nieuwe projecten; nieuwe opvattingen; nieuwe focus...

Rode Draak belichaamt de kwaliteit van Voeding en Koestering. Deze energie spoort ons aan, ons weer afstemmen op de weldadige en liefhebbende Levensbron en ervoor te zorgen dat we de waarheid kunnen erkennen en kunnen voelen, dat we de Geliefde Kinderen van het Universum zijn. We worden gedragen door een Goddelijke Mysterieuze Bron die, geloof het of niet, zich altijd samenspant ten gunste van ons!

Koestering komt voort uit Liefde. Het is een diepe zorg voor het leven die de motivatie levert voor handelingen met gevoel. De code Voeding/Koestering herinnert ons eraan, om de kwaliteiten aan te roepen van gematigdheid, (zacht)aardigheid en compassie, om zowel onze eigen ontwikkeling, als die van onze familie, vrienden en onze wereld te kunnen ondersteunen en versterken.

Sta jezelf toe rechtstreeks gevoed te voelen door het Universum. Focus op het voeden van je potentiaal, en treed jezelf en je geliefden tegemoet met respect, eerbied en acceptatie.

Voorzie jezelf van datgene, wat je nodig hebt om in jezelf te geloven en wat je nodig hebt om te groeien - zowel wat materiële als spirituele bronnen betreft.

Hoe kunnen we onszelf nog beter behandelen - en zo onze trilling vergroten?

Terwijl de Draak-cyclus onze reis doorheen een geheel nieuwe Tzolkin-ronde leidt, is dit een cruciale cyclus om ondersteuning en begeleiding te ontvangen op ons pad van evolutie. Dit geldt net zo voor het ontvangen van de zorg en de liefde die anderen voor ons hebben, als voor het uitzenden van koestering naar anderen. Hoe kunnen we anderen op een zachte, doch sterke manier ondersteunen? Als we deze intentie gezamenlijk verankeren, zullen we onze gedeelde werkelijkheid meer verheffen. De liefde waarmee we het leven begroeten, zal ons teruggroeten!

Rode Draak nodigt ons uit te verenigen met de kracht van GEBOORTE, de passie ervan in ons leven brengend. Ik kan niet anders dan dit direct relateren aan de op handen zijnde Geboorte van de nieuwe wereld die op dit moment wortel aan het schieten is...

Het is ontegenzeglijk dat we het geheel beïnvloeden - fysiek en energetisch - de vibraties van onze gedachten, woorden en daden dragen altijd iets bij aan de wereld die we delen. We moeten voortdurend streven naar het model van het gezondste voorbeeld, voor alle wezens op Aarde. Moge al onze handelingen bijdragen aan het welzijn van Al het Leven, overal. Elk Moment Is Een Nieuwe Creatie!

"Geboorte" herinnert ons er ook aan dat het oorspronkelijke proces van Geboorte zelf, het uiteindelijk voor 't zeggen heeft - het is geheel natuurlijk en non-lineair en conformeert zich niet aan de persoonlijke wil van een individu. De wijsheid van Geboorte lijkt te zijn: "Geef je over aan het proces"!  

De boodschap van de Draak voelt als: "Aanschouw, laat vrij, ben erbij en geef door. Aanwezig en volledig, verwelkom het oneindige. Eer de ontluikende groei als het Universum de volgende stap onthult, en de volgende stap en de volgende..." Zoals een Rode Lunaire Draak-vriend ons herinnerde, "We moeten onze Vreugde volgen!"

Laten we deze golf van hergeboorte bevaren en ons wezen versterken met vertrouwen in het liefhebbende, goddelijke en mysterieuze Universum dat geboorte heeft gegeven aan ons bestaan! Een affirmatie die jaren geleden werd geboren onder een collectief van kalenderspeurders, die de kracht van de Rode Draak Wavespell wilde berijden, is deze; "Ik Voed de Geboorte van Mijn Wezen met Vertrouwen in de Bron"

De actie van Voeding/Koestering en de kracht van GEBOORTE ondersteunen zowel het proces van ontwikkeling als manifestatie en de essentie van de Draak brengt een unieke en aanvullende focus: de simpelheid van ZIJN. Deze dimensie brengt een grote balans in de actieve rol van de Rode Draak.

Zoals er geschreven staat in de kalender van Eden Sky, de 13 Moon Natural Time Calendar: "Imix vraagt: Wat gaat vooraf aan het pakkende verhaal met de titel 'Mijn Leven'? Wat ligt ten grondslag aan alles wat we doen, alles wat we zijn, alles wat er is? ZIJN! We bereiken deze staat, als we onszelf toestaan om simpelweg het leven te voelen dat ons beweegt - zonder agenda, zonder doel, zonder de noodzaak om te produceren of te presteren. Zonder iets te hoeven bewijzen of een doel na te jagen, worden we ondergedompeld in een rijk van moeiteloze essentie."

In "De Kracht van het Nu", schrijft auteur Eckhart Tolle:

"Vraag:   'Is aanwezigheid het zelfde als Zijn?' Antwoord: "Als je je bewust wordt van Zijn, gebeurt er in werkelijkheid dat Zijn bewust wordt van zichzelf. Als Zijn bewust wordt van zichzelf - is dat aanwezigheid. Omdat Zijn, bewustzijn en leven synoniem zijn aan elkaar, kunnen we zeggen dat aanwezigheid betekent: 'bewustzijn dat bewust wordt van zichzelf' of leven dat zelfbewustzijn bereikt. Maar raak niet gehecht aan de woorden en doe geen moeite om deze woorden te begrijpen. Er is niets dat je hoeft te begrijpen om aanwezig te zijn."

De Bhagavadgita stelt het Vedische principe vast van 'Yogastahkurukarmani',
dat zich vertaalt als: 'Breng Actie in Uitvoering, Gegrondvest in het Zijn'

Als de 1e wavespell van de Tzolkin is de Rode Draak wavespell altijd de eerste INITIËRENDE wavespell van het 1e Tijdskasteel van de Tzolkin: "Het Rode Oostelijke Kasteel van Omwenteling". 

Dit Kasteel verenigt de 4 cycli van de Rode Draak Wavespell, de Witte Tovenaar Wavespell, de Blauwe Hand Wavespell en de Gele Zon Wavespell.

(Een kasteel van tijd verwijst naar een groepering van 4 wavespells, van elke kleur één, die een 52-daagse (13 x 4) tijdsperiode creëren waarin de krachten van de 4 wavespells cumulatief samenwerken om bepaalde lessen en initiaties brengen. Binnen elke Tzolkin zijn er 5 kastelen van tijd, 52 x 5 = 260 dagen)

'ZIJN is vol-ledig aanwezig durven ZIJN in alles wat we DOEN...'  
- Uit: Liefde is 'Al Wat Is' van Yasmin Verschure

 

(uit eerdere wavespeller)

 

Met dank aan: ©2005 SkyTime 1-800-596-0835 / skytime@13moon.com