< IX-Tovenaar < < <

 

 

Tovenaar

IX

 

De stam van de Witte Tovenaar heet "IX" in Maya-taal (spreek uit als 'ieesj').
Traditionele vertalingen van Ix zijn onder andere "jaguar" en "sjamaan".

Als de 14e van de 20 zonnestammen, wordt de betekenis van IX in de Mayan Factor van José Argüelles beschreven als: "De Tovenaar, De Magiër, De Jaguar, Katachtige Energie, de Nacht-Ziener, Bereiken van magische krachten"  

Andere kwaliteiten van Ix omvatten: "weten vanuit het hart" en "afgestemd op goddelijke wil"

WIT vertegenwoordigt de kracht van de NOORDELIJKE richting die de energie schenkt van VERFIJNING .

De Tijd van de Aardetovenaars is Nu
Wetende dat ik het canvas ben van de cycli der natuur
BEN IK Tijd;
ik ben een Voertuig van Synchroniciteit.
De huidige tijd is mijn Speelveld,
thuishaven van helderheid en kracht,
toegangspunt van synchrone leiding.
Want wat is Tijd anders dan onze aandacht,
ons bewustzijn? Tijd Leeft!
Als een Tovenaar van de Tijdloze
Tijd-essentie van Nu,
dans ik de opbloeiing van bewustzijn Wakker,
van binnen en buiten, naar boven en onder.
Als een Magiër van Betoverde ontvankelijkheid,
vraag ik: Waar vindt het feest van leven anders plaats,
dan in de geest en bloed van ons eigen gedijende hart?
Wat weet de sjamaan anders
dan dat WE ALLEN VAN TIJD ZIJN;
de belichaming van het oorspronkelijke en hemelse~
Levenskracht van onze voorouderen en de immer-
doorgaande bloedlijn van toekomstige generaties...

Tovenaars betoveren. Betoveringen zijn niets anders dan waarnemingen; voorstellingen; ideeën; persoonlijke mythen die ons leven en de ervaringen van het Zelf modelleren en definiëren. We kunnen ons leven op magische wijze transformeren door bewust te betoveren - onze energie schenkend aan dat, waartoe we onze incarnatie willen brengen. Laat ons de eigen goddelijke capaciteit kennen die leeft binnen elke ziel en laten we elkaar inspireren om ons te verheffen en uitdrukking geven aan onze magische vermogens om ons leven en de Wereld die we delen te verlichten.

Zoals Sjamaan Chamalu uit de Andes schrijft:
"We weten dat leven de school is,
de natuur het klaslokaal
en onze harten de leerlingen."

Waar het woord "tovenaar" misschien ideeën oproept van bovenmenselijke mystici en tovenaars kan, in werkelijkheid, een ieder van ons toegang verkrijgen tot de energie van de Tovenaar en kunnen we ons eigen sjamanistisch vermogen activeren!

Dit kunnen vele dingen betekenen, inclusief onze verbinding met- en verwijzing naar de niet-fysieke bestaanswerelden. Een aantal wegen om te communiceren met het non-fysieke zijn o.a.: gebeden, rituelen, ceremonie, kunst, dans, enz.

Wat doet de tovenaar in jou naar boven komen? Hoe drukt jouw tovenaar-zelf zich uit?

Als je het niet zeker weet, is hier een aanwijzing: het antwoord zal altijd worden geboren uit volledige en totale in het hart gecentreerde aanwezigheid in het NU!

Betovering wordt geboren uit deze in het hart gecentreerde aanwezigheid. Het is niet iets dat iemand buiten ons voor ons creëert, het ligt in onze innerlijke waarneming en onze bereidheid om de alomtegenwoordige heiligheid van het bestaan te ervaren, compleet met z'n zegeningen en uitdagingen.

Sjamanen staan bekend om hun veelvoudig vermogen om contact te leggen met 'vroegere' tijden en 'toekomstige' tijden, en het 'zien' of ontvangen van leiding en informatie van geesten en voorouders. Ook wij kunnen zulke dingen, als we wensen, met gefocuste ontvankelijkheid terwijl we onze aandacht richten op het moment van nu, dat altijd een LEVEND ORAKEL is!

Tijdloosheid is een energetische dimensie die gemaskeerd werd door een lineair begrip van tijd. Hier en nu, worden we als Aardetovenaars in het proces van 'wakkerworden' uitgedaagd om nieuwe realiteiten te construeren, die gegrond zijn op radiale relaties van tijd en ruimte. Terwijl we deze enorme cyclus van vergeten afsluiten, laten we de   beperkte inzichten los die we collectief hebben doorgegeven aan elkaar in de vorm van lineaire tijd. Samen her-inneren we dat Tijd niet Ruimte is. Tijd is de Universele Factor van Synchronisatie! Dat is de les die we delen gedurende deze steeds sneller gaande tijd op de Aarde-School.

 

TIJDLOOSHEID - TELEPATHIE:

(uit www.13moon.com )

"Alle dieren functioneren telepathisch, instinctief afgestemd door hun eigen gevoel van tijd en beweging, en de behoeften en impulsen van hun lichaam. De menselijke soort is de enige soort wiens telepathie niet volledig functioneert. Telepathie stuurt synchroniciteit aan en synchroniciteit is hoe we telepathie ervaren.

Als we een kromme tijdstandaard volgen, werken we zonder vertrouwen in ons eigen gevoel voor timing en daardoor staan we onszelf niet toe om dit natuurlijke vermogen te ontwikkelen om op de juiste tijd op de juiste plek te zijn. De beste manier om dit te ontdekken is om te trachten niet naar de klok te kijken, waar je dat normaliter wél zou doen. Kijk eens of je meer en meer gelegenheden kunt creëren om niet de mechanische klok te vragen hoe laat het is, maar liever zelf te voelen wat je volgende stap is of wanneer het de juiste tijd is voor een volgende handeling, ingegeven door je innerlijke navigator. Houd moed, we hebben allemaal genoeg ruimte om te groeien op dit vlak! Telepathie is erg praktisch en een goede reserve voor het geval de mobieltjes niet doorkomen !!!

Het werken met het systeem van de Dreamspell/13 Manen Kalender is een directe versterking van je telepathische gevoel. Deze praktijkoefening verbindt je mentaal, spiritueel en emotioneel met gelijkgestemde mensen over de hele wereld die zich elke dag op dezelfde energieën richten en zo een mondiale telepathische aaneensluiting creëren.

Dit kalendergereedschap voert je mee met de natuurlijke harmonische verhoudingen en patronen, zodat je een grotere afstemming en informatie kunt ontvangen van de Aarde en de Natuur.

De codes van de Dreamspell synchroniseren je met de 13:20 tijdsfrequenties die de vierde dimensie van de geest, de verbeelding, dromen, déjà vu's, helderweten, eenheid en heelheid besturen. Omdat de vierde dimensie van de geest, de derde dimensie van ruimte bestuurt, is het zo dat hoe meer je bewustzijn werkt in de vierde dimensie, des te grotere helderheid je zult hebben in je fysieke werking in de derde dimensie.

In essentie is op tijd zijn met je Zelf het doel, want als je gesynchroniseerd bent met je Zelf, ben je geheel gesynchroniseerd met de Natuurlijke Orde en kun je al je beoogde doelen halen. Deze voorbeelden en meer, resulteren eveneens in een verhoogd vermogen om de emoties en gedachten van anderen te horen/voelen/weten, vooral van degenen die je na staan. Dit is een snelgroeiende ontwikkelende eigenschap die gelijkelijk groeit met deelneming van je eigen zelfbewustzijn, sensitiviteit en ontvankelijkheid."


 
WAT IS DE BETEKENIS VAN DE JAGUAR?

De jaguar is een middelpunt in de boodschappen in de stenen stèles van de antieke Maya's. De vorm en essentie van deze vorstelijke wezens is overheersend in hun kunst en dient als een zeer gerespecteerd symbool van de Maya cultuur. De jaguar was de topkat en had het voor het zeggen in het leefgebied van de Maya's. Zonder natuurlijke roofdieren en met onfeilbare nachtvisie, schuimden de jaguars ruimelijk onder de nachtelijke hemel. Met ongelofelijke vaardigheid en ongeëvenaarde kracht, waren de meesterlijke jaguars verzekerd van groot respect.

De dagentelling van de Dreamspell en het systeem van het 13 Manenjaar dat we volgen, ook bekend als de Telling van de Tovenaars (Wizard's Count), heeft zijn wortels in de Jaguar-afkomst - gebaseerd op de geherformuleerde telling van de "Chilam Balam".

Dit wordt door José Argüelles gedefinieerd in zijn boek Time and the Technospere :

"Chilam Balam: 'Jaguar priester', naam van Maya Profeet (ah bobat) die leefde net voor de tijd van de verovering, die hij nauwkeurig had voorspeld; naam gegeven aan de lijn van Maya profeten die zich uitstrekt van het einde van de tiende baktun (circa 830 na C.) tot aan de negentiende eeuw; naam gegeven aan reeksen van teksten van na de veroveringen, waarin de verschillende categorieën profetieën van deze lijn werden opgenomen."

Deze 13 Manen Kalender functioneert volgens een Jaardrager-systeem, dat doorgegeven werd door de Chilam Balam Priesters van de Yucatèc Maya's van de Lage Landen, dat aan elk jaar een van de 4 zonnezegels toewijst - Rode Maan, Witte Tovenaar, Blauwe Storm of Geel Zaad. Deze kleuren corresponderen met de 4 richtingen, van Oost naar Zuid. Elk jaar krijgt ook één van de 13 tonen.

Bijvoorbeeld: op 26 juli 2002 begon het Rode Planetaire Maanjaar (10 Maan), op 26 juli 2003 het Witte Spectrale Tovenaarjaar (11 Tovenaar), op 26 juli 2004 begon het Blauwe Kristallen Stormjaar (12 Storm), op 26 juli 2005 begon het Gele Kosmische Zaadjaar (13 Zaad) en sinds 26 juli 2006 zitten we in een Rood Magnetisch Maanjaar (1 Maan) Dit harmonische patroon van de 4 zonnezegels die ronddraaien met de 13 tonen zorgen voor een perfecte cyclus van 52 jaar, waarin geen twee dagen hetzelfde zijn tot aan de voltooiing van de ronde van 52 jaar (een cyclus van 18.980 dagen heet Tunben K'ak, de Verbinding van de Jaren), zo een opwaartse spiraal van tijd vormend.
 

 

(uit eerdere wavespeller - met dank aan EdenSkyTime)