Zaad

 

KAN

DE GELE ZAAD WAVESPELL

Actie - "RICHTEN"
Creatieve Kracht - "OPBLOEIING"
Essentie/Functie - " GEWAARZIJN "
Tzolkin data:   Kin 144 - Kin 156

 

De stam van het Gele Zaad heet "KAN" in de Yucatec Maya-taal (spreek uit: K'an). Traditionele vertalingen van Kan zijn onder andere "maïs", "hagedis", en "Leguaan".

Als de 4e van de 20 zonnestammen, wordt de betekenis van KAN in de Mayan Factor van José Argüelles beschreven als: "Zaad, Idee, Ordenende Kracht van Groei, Generatief Principe, Sex en Reproductie".  

Volgens de Mayan Oracle  (van Ariël Spilsbury) zijn toegevoegde kwaliteiten/krachten/rollen van Kan o.a. "zaadvormende of uitbloeiende manifestatie, zelfbevruchting, creatie, vruchtbare grond, zwangerschap, opening en uitbarstende mogelijkheid."

GEEL vertegenwoordigt de kracht van de ZUIDELIJKE richting die de energie schenkt van RIJPING.


RICHTEN

Het Gele Zaad zegt dat het NU de uitgelezen tijd is voor het planten van de zaadjes van intenties, visies, wensen en dromen. We worden uitgenodigd ons te RICHTEN op wat we willen laten opbloeien en groeien in ons leven; dat we de specifieke zaden mogen planten die we willen manifesteren! Dit herinnert ons aan de importantie van het bedachtzaam onderscheiden van wat we wensen te cultiveren in onze realiteit en dat we overeenkomstig onze innerlijke visie kunnen handelen.

Wanneer we met intentie het zaad planten en ervoor zorgen dat ons zaad de juiste verzorging krijgt om te groeien, worden we uitgenodigd om ons actief over te geven aan de natuurlijke ontvouwing van het groeiproces, hierdoor zorgend voor de rijping van onze zaden om zich op natuurlijke wijze te ontwikkelen. Daardoor herinnert Kan ons eraan, dat zaad in z'n eigen perfecte Tijdspatroon groeit, zoals het is bedoeld door de Grote Kracht van de Natuur - dat wat zorgt voor ons eigen bestaan.


GEWAARZIJN

GEWAARZIJN is de sleutel naar de kracht van Geel Zaad!   Plant zaden van gewaarzijn, cultiveer gewaarzijn, vier gewaarzijn, pas gewaarzijn toe om grotere helderheid te verkrijgen wanneer welke zaden te planten, je gewaarzijn te verdiepen en ontvankelijker te maken om binnen jezelf de pulse te voelen van het Geheel! Moge ons gewaarzijn een bloeiende tuin zaaien van Universele Empathie!

Zaden zijn boodschappers van de levende potentiële kracht die in ons allen huist en wacht om in handelingen te worden omgezet, zodat ze kunnen samensmelten tot Levensvormen. Zaden zijn fysiek erg klein en bewijzen zo ook, hoe misleidend afmeting kan zijn!

Elke gedachte is een zaadje,
zwanger met kracht om te incarneren,
net zoals onze wensen, ons gewaarzijn,
inzichten, openbaringen, waarnemingen,
oordelen, angsten, woorden, liederen...

Zowel onbewuste verlangens als opzettelijke wilsdaden, dienen om onze psyche te bevruchten, zodat het richting kan geven aan de groei van onze unieke persoonlijke levens.

Zaad nodigt ons eveneens uit om te reflecteren over de prachtige werking van het Opbloeiingsproces. We worden eraan herinnerd, dat met het planten van de zaden, afhankelijk van hun uniciteit, hun ontwikkeling kan vragen om verschillende niveaus van onderhoud om hun reis naar rijping te garanderen. Met andere woorden, het is nodig dat we afgestemd blijven op de zaden die we planten en ze helpen verzorgen door GEWAAR te blijven van de omstandigheden, waarin ze het beste gedijen, als ook te onthouden om onze tuinen te wieden!


OPBLOEIING

OPBLOEIING impliceert het prachtige ontvouwen van de eigen magie! Laten we onszelf opeisen als Levende Bloemen! Laat ons gewaar zijn van de ecologie van ons lichaam als een innerlijke tuin die uitnodigt tot deelname en bewuste navigatie. Laat ons gewaar zijn van onze relaties als levende tuinen van kleur, inzicht, waarheid, ervaring, leren en liefde. Laten we voor onze tuinen zorgen om de Goddelijke oogst te huisvesten!

Deze cyclus van opbloeiing spoort ons aan onszelf te eren zoals we zijn, ALLE groei te erkennen die tot dusverre heeft plaatsgevonden, terwijl ze ons ondertussen een duwtje in de rug geeft voor het blijven onthullen van nieuwe transformaties en ontwikkelingen, almaar groeiend en immer-spiralend!

Opbloeiing is wat we hier dienen te doen,
voor het herstellen van de tuin van Moeder Aarde;
voor het herstellen van de tuin van de onschuld en schoonheid van de mensheid;
voor het herstellen van bewuste subtiele balans binnen het levende universum.
Opbloeiing is voortduring, een levend proces onthullend van ontvouwen,
schitteren, delen, uitstraling, krachtige schoonheid, ontplooien,
getuigen van goedheid, ons Zelf toestaan te BLOEIEN!

Bloeien is iemands hoogste dharma toestaan,
iemands essentiële functie of aard.
Laten we dit zaad-wavespell vieren aangezien het een prime time biedt van groeikracht, zuiverheid, schoonheid en ontluikende bloei!

Gedeelde wijsheid uit de Mayan Oracle :

"Realiseer je dat jij en jouw leven de vruchtbare grond zijn, dat je jouw eigen dromen en mogelijkheden doet wakker maken. Bevrijdt jezelf van de illusie van zekerheid terwijl je de manifestatie van samenvallende mogelijkheden binnengaat... De energie van Kan vraagt je te kijken naar het thema van ontvankelijkheid, want zaden ontkiemen het beste in een veld dat ontvankelijk is voor overgave... Onthoud dat alle zaad zelfontkiemend is en dat de realisatie van elke droom begint met een eenvoudige gedachte. Verdwaal niet in het proces van de manifestatie; begin slechts met het zaaien van je hart's verlangen... Begin. Het resultaat zal natuurlijk opbloeien in het licht van jouw bereidheid om te beginnen... Alle zaad bevat de holografische kracht van z'n eigen voltooiing. Kan vertegenwoordigt de kracht die de essentiële processen geleidt van een organisme op weg naar volledigheid... Al jouw dromen en verlangens zitten in je om wakkergemaakt te worden. Het antwoord ligt niet buiten je, maar binnenin. Onthoud dat zaden het complete hologram van het geheel bevatten en dat binnen het proces van groei, altijd antwoorden en inzichten worden geboden. Plant jouw intenties; ze zullen de mysteries in jouw gronden doen versnellen, gidsen en manifest maken.GALACTISCH ALARM!

Door zijn plek binnen de Tzolkin cyclus van 260 dagen, brengt de Gele Zaad Wavespell altijd 10-op-een-rij-galactische-activeringsportalen!!!

Vanaf toon 3, Witte Elektrische Wereldoverbrugger (kin 146) tot en met toon 12, Blauwe Kristallen Adelaar (kin 155).

Wat is een galactisch activeringsportaal? Binnen de 260 energieën van de Tzolkin worden er 52 "poorten" genoemd, omdat ze de Loom , het weefgetouw vormen waarop de hele Tzolkin Matrix is geweven.

Over 'wat dit betekent' is het enige waar je zeker van kunt zijn, de verhoogde energieën; toegang tot versterkt bewustzijn en zintuiglijke ervaring; grotere gelegenheid voor uitwisseling van informatie en meervoudige dimensionale inzichten.

Als een portaal kin (Rode Zelfbestaande Hemelwandelaar) geeft Eden Sky het volgende antwoord op de vraag "wat is een portaaldag?": "De specifieke energieën die onderdeel uitmaken van de Portaalkin kunnen openingen creëren, waardoor we verplaatst worden door de dieptes van de zee van bewustzijn. De energieën van Portaalkin kunnen heldere reflecties en openbaringen bieden, zowel versnelde helderheid en begrip als 'goeie ouwe' INTENSITEIT. Hun primaire rol is om krachtige en relevante informatie/energie/licht te geleiden en te verspreiden, die zorgt voor een unieke TOEGANG tot rijken van zijn en weten, aangepast aan het immerveranderende nu! Portaalkin nodigen ons uit om de fijnzinnige gelegenheden van de symfonie van het leven te overdenken en te ervaren!

Laten we ook acht slaan op de standaard woordenboek-definitie van PORTAAL:
"Een ingang, deur of poort, vooral een die groot en indrukwekkend is."

Laten we de kracht van deze portalen uitnodigen voor het activeren van slapende potenties en evolutionaire transformatie!


DE CYCLUS VAN DE GELE ZAAD WAVESPELL IS DE VIERDE WAVESPELL VAN HET 52-DAAGSE "BLAUWE WESTELIJKE KASTEEL VAN VERBRANDING". 

Als de 12e wavespell van de Tzolkin, is de wavespell van het Gele Zaad altijd de vierde RIJPENDE wavespell van het 3e Kasteel van Tijd: "Het Blauwe Westelijke Kasteel van Verbranding". Ik denk dat dit is vanwege de intensiteit van de 4 wavespells binnen dit Kasteel.

Eerst brengt de Rode Slang 10 portalen op een rij, dan draagt de Witte Spiegel Wavespell ons de centrale, 'mystieke kolom' binnen (het gebied van pure potentie en versmelting van alle tijden tot in zuivere, tijdloze magie) - die eindigt in het precieze middelpunt van de Tzolkin, kin 130.  

Dan begint de Blauwe Aap Wavespell precies op dat punt, kin 131, nog steeds reizend in de mystieke kolom en als laatste bezorgt de Gele Zaad Wavespell weer een andere ronde van 10 portalen op een rij!   Dit kasteel van Verbranding is geen grap!   Laten we onze ego's verteren, onze angsten, onze onwaarheden, onze begrenzingen en onze oude huid afleggen!

Het BLAUWE KASTEEL verenigt de 4 cycli van de Rode Slang Wavespell, de Witte Spiegel Wavespell, de Blauwe Aap Wavespell en het Gele Zaad Wavespell.


(Een kasteel van tijd verwijst naar een groepering van 4 wavespells, van elke kleur één, die een 52-daagse (13 x 4) tijdsperiode creëren waarin de krachten van de 4 wavespells cumulatief samenwerken om bepaalde lessen en initiaties brengen. Binnen elke Tzolkin zijn er 5 kastelen van tijd, 52 x 5 = 260 dagen)

 

COMMENTAAR OVER BEWUSTZIJN DOOR INTIANA

"Er schijnt een tijd aan te breken in het leven (als je geluk hebt) dat je om je heen begint te kijken en je afvraagt: "wat kan ik geven of delen", in plaats van "wat kan ik krijgen?" Hiernaar wordt soms gerefereerd als de Reis in Liefde.

Dit gewaarzijn groeit, net zoals de onbetwistbare onderlinge verbintenis tussen jou en de rest van de schepping. Dan onthult de totaliteit zichzelf dagelijks op speelse manieren, gekend als synchroniciteiten.

Op dat moment is het mogelijk om de noodzaak tot begrijpen toe te staan om weg te vallen en jezelf te veroorloven om te weten in het huidige moment...

Het leven dat wordt geleefd vanuit, wat genoemd wordt, de Planetaire geest, betekent dat je ver genoeg voorbij je eigen kleine overlevingsverhaal bent en je daadwerkelijk geeft om anderen zoals je om jezelf geeft. Het is waarlijk de prachtige geboorte van "In Lak'ech, Ik Ben een Andere Jij".  

Dit ontluiken van, wat genoemd kan worden, kosmisch bewustzijn is de noodzakelijke rust die ervoor zal zorgdragen dat deze planeet ascendeert met wezens die waarachtig hebben geleerd om het afgescheiden gevoel van het zelf op te geven en gehoor te geven aan de uitnodiging tot liefhebben en overgeven aan dit diepe en verbazingwekkende mysterie genaamd leven binnen het sluiten van een evolutionaire cyclus van 26.000 jaar..."


TIJD IS GEEN GELD - TIJD IS KUNST!
Verander je kalender naar die van 13 Manen/28 dagen.
Draag bij in onze re-harmonisatie met het Levende Universum!
XA TA ZAC XA TA AMAC -  OPDAT ER VREDE MAG ZIJN IN UW AANWEZIGHEID

 

(uit eerdere 13-daagse Wavespeller)


Met dank aan: ©2005 SkyTime 1-800-596-0835 / skytime@13moon.com
Vertaald en bewerkt door Marjon