Ster

 

LAMAT

 

De stam van de Gele Ster wordt "LAMAT" genoemd in Maya-taal (spreek uit als La Mat'), vaak vertaald als "Ster", "Venus" en "Konijn"

Als de 8e van de 20 zonnestammen, wordt de betekenis van LAMAT in de Mayan Factor van José Argüelles beschreven als: "Ster, Harmonie, Het Octaaf, Intuïtieve Realisatie van Patroon van Hoger Leven, Liefde, Sterrezaad."

Ook gekend als "wegwijzer", verschijnt het symbool van deze LAMAT als een sterrenportaal, perfecte symmetrie voorstellend, zodat ongeacht de positie waarin je het draait, het een venster biedt naar harmonie.

GEEL vertegenwoordigt de kracht van de ZUIDELIJKE richting die de energie schenkt van RIJPEN.

De wavespell van de Ster is een zeer krachtige tijdsperiode, want het is altijd de LAATSTE wavespell van de Tzolkin-ronde; de laatste 13-daagse cyclus van de hele 260-daagse scheppingscyclus van de Tzolkin!

Daar elke Tzolkin-cyclus staat voor een zwangerschapscyclus, een tijd van ontwikkeling en ontvouwen, worden we deze laatste 13 dagen uitgenodigd om onze hele persoonlijke cyclus te beoordelen.

Laten we onszelf eens afvragen: hoe zijn deze laatste 9 manen geweest? Hoe ben ik gegroeid, heb ik me ontwikkeld of ontplooid? Wat heb ik in deze cyclus geleerd en hoe is mijn leven veranderd?

"Alles wat onbewust was, wordt bewust; Alles wat verborgen was, wordt onthuld..."

Laten we doorgaan met het versterken van onze EENHEID als ambachtslieden van Vrede, en dat we de Menselijke Kracht voelen; de Kracht van Waarheid; de Kracht van Goddelijke Gerechtigheid en de Kracht van de Levende Profetie.

Laat ons weten dat in het waarderen van ware Planetaire Vrede, al onze inspanningen om onszelf eer aan te doen, van onszelf te houden, en onszelf te koesteren, het ons mogelijk maken om een zuiverder kanaal te zijn om liefde en zorg uit te dragen voor onze familie en woongemeenschap.

En wat heeft ART-KUNST met dit alles van doen?
(ART staat ook voor: Aesthetische Regeneratie in Tijd)
een paar mogelijkheden:

Kunst is onze levende expressie; onze weerklank;
onze uitbreng van informatie en energie.

Kunst is een spel van intentie en bewustzijn,
in staat om in elke vorm te verschijnen,
en elk mogelijk scala aan vibraties te dragen.

Is het niet zo dat elk geestesoog kunst definieert,
of non-art / niet-kunst,
met unieke opinies en gevoelens?

Kunst heeft de kracht om data en ervaringen te geleiden, die de gebruikelijke grenzen overschrijden. Kunst bereikt en appelleert aan mensen op een volledig unieke manier, want of men nu fungeert als een doorgever of een ontvanger van "kunst", er zijn evenzo veel unieke waarnemingen. Zoals de Tibetaanse Wet zegt: "Zoals het bezien wordt, zo ziet er eruit."

Kunst is activisme; kunst is taal; kunst kan de ziel doen doorschijnen; kunst heeft een ongelimiteerd scala aan middelen: kunst is onbetaalbaar; kunst is niet te kwantificeren; kunst is natuurlijk; kunst is een inherente alomtegenwoordige gave van de Schepper - Creatie met al z'n oneindig vele gezichten!

Laten we de codewoorden van de Ster, VERFRAAIEN en ELEGANTIE, nader onderzoeken op een manier die elk oud referentiepunt voor deze woorden overstijgt, zodat we hun bekrachtiging dieper kunnen ervaren als onze bondgenoot en leidraad!

De gemeenschappelijke noemer die ik opmerk in elegantie, kunst en schoonheid is aandacht voor combinaties die ons goed doen. Het lijkt dat deze codewoorden ons vragen om een verhoogd gewaarzijn hoe we de elementen en lagen van ons leven samenstellen en arrangeren.

Laten we onze momenten heiligen en Harmonie toestaan onze weg te beschijnen.

 

(uit eerdere Wavespeller)

 

Met dank aan: ©2005 SkyTime 1-800-596-0835 / skytime@13moon.com