Adelaar

 

MEN

 

De huidige wavespell-cyclus, de stam van de  Blauwe Adelaar wordt "MEN" genoemd in Maya-taal, dat zich vertaalt als "Geloven in, creëren, doen"

Als de 15e van de 20 zonnestammen, wordt de betekenis van MEN in de Mayan Factor van José Argüelles beschreven als:

"Adelaar, Hogere Collectieve Gedachte, Planetaire Geest ( Mind ) en Bewustzijn."

Toegevoegde kwaliteiten van MEN, die gepresenteerd worden in de Mayan Oracle (van Ariel Spilsbury): "Mondiaal Bewustzijn, dienstverlening met compassie, betrokkenheid en geloof in jezelf."
 
De symbolische glief van MEN wordt vaak afgebeeld met een Wereldbol in z'n oog; een brede kijk biedend op wereldzaken - een groots planetair perspectief.

BLAUW vertegenwoordigt de kracht van de WESTELIJKE richting die de energie schenkt van TRANSFORMATIE.

De Blauwe Adelaar herinnert ons eraan dat deze tijd op Aarde vraagt om onze geest te verheffen om een planetair perspectief te verkrijgen; bewuste erkenning van de Aarde als een Geheel; Eén Levend Organisme dat synchroon loopt met kosmische wetten, thuisplaats van Een Verenigde Schepping. We zijn allemaal Planetaire Bewoners - verbinding met land, nationaliteit of cultuur te boven gaand - we zijn allemaal ingezetenen van Gaia Aarde. Als Planetaire Bewoners erkennen we de juiste verhoudingen - dat de Aarde slechts een deel is van een Zonnestelsel dat huist in een Melkweg dat weer huist in een onbegrijpelijk groot Universum!

Het is juist het gebrek aan erkenning hiervan dat de krachten van vernietiging en verwoesting doet doorgaan; de krachten die zo'n ernstige Biosferische onbalans hebben gemanifesteerd - dat ons ALLEMAAL raakt.

Omdat elk van ons bijdraagt aan het gehele menselijke collectieve bewustzijn (en onbewustzijn), helpt een ieder van ons die er voor kiest om zich op deze waarheid af te stemmen en "Planetair Denken Bereikt", het evenwicht van ons collectief bewustzijn te doen verschuiven - zodat steeds meer mensen de noodzaak voelen om rekening te houden met onze Planeet in al onze beslissingen, en de verantwoordelijkheid te nemen voor onze impact op- en relatie met ons levende, bewuste thuis - Moeder Aarde. Als een Adelaar hoog boven de aarde vliegend, is onze eenheid als één volk op één levende planeet zo duidelijk en ontzagwekkend!

Terwijl we ons bewustzijn verhogen om de Planetaire Geest tegemoet te komen, kunnen we ontdekken wat onze unieke, persoonlijke bijdrage is die het transformatieve potentiaal van het geheel zal helpen manifesteren. Samenwerkend met het Grotere Plan verbreden we het begrip van onze rol in het leven.

In dit Adelaar-wavespell hebben we de gelegenheid om de dingen vanuit een zo uitgestrekt en breed mogelijk gezichtspunt te zien en het grootste perspectief in ons op te nemen dat we kunnen bereiken. Laten we reizen voorbij ons begrensd of beperkt gezichtsveld of beeld van ons zelf, ons leven en onze wereld. Hoe uitgestrekter ons gezichtspunt is, hoe meer we alle onderlinge verbanden en werkingen zien die onze realiteit omhoog houden. We kunnen ontelbare lagen zien van relaties en onderlinge afhankelijkheid.

Met een meer omvattende Visie kunnen we ook wensen en doelen op de langere termijn bezien en daar op dit moment energie naar sturen om ze te bereiken.  

MEN inspireert ons om te reizen naar het innerlijk landschap van onze Ziel. Eenieder van ons heeft een Visionair in zich - laten we ons afstemmen op onze geestelijke droomkracht en innoverende, vernieuwende ideeën onderzoeken die het onpeilbare ware potentiaal van wie we zijn als menselijke wezens en waar we werkelijk toe in staat zijn, eer aan doen!

De uitdaging van de Blauwe Adelaar is een grootse blik te behouden, terwijl hij stevig gegrond is in de instinctieve lichaamswijsheid van de Rode Slang. Als "antipode partners" geven de Adelaar en de Slang (west en oost) tegenwicht om elkaar te versterken. De combinatie van veren en schubben is de goddelijke vereniging van uitersten.

"MEN vertegenwoordigt de evolutie van individueel bewustzijn naar een planetaire geest. Dit proces wordt gesymboliseerd door de adelaar, wiens visie jouw deel in de activering van de planetaire geest weer in herinnering brengt... Gewaar zijn van je eigen heelheid verbindt je met de stroom van het grotere patroon." - The Mayan Oracle (Ariel Spilsbury)

 

 

(uit eerdere wavespeller)

 

Met dank aan: ©2005 SkyTime 1-800-596-0835 / skytime@13moon.com