Maan

 

MULUC

De Rode Maan heet "Muluc" in Maya-taal, uitgesproken als "moe'loek". Traditionele vertalingen van Muluc zijn o.a. regen, water en traan. Het woord Muluc kan ook worden vertaald als "De Hereniging van Alles".

Als de 9e van de 20 zonnestammen, wordt MULUC in de Mayan Factor van José Argüelles beschreven als: "Regendruppel, Kosmisch Zaad in Poort van Ontwakend Bewustzijn, Principe van Communicatie en Expansie van Hoger Leven."

Een andere prachtige kwaliteit van Muluc volgens de "Mayan Oracle" is 'Zelf-Herinnering'.

Het symbool voor de Rode Maan lijkt op een baken; een portaal dat ons uitnodigt in de waarheid van onze ware aard. Als een baken van zelf-herinnering, nodigt de energie van Muluc ons uit om opnieuw aanspraak te maken op ons Zelf, onszelf te koesteren en te verheffen in wat we werkelijk zijn en waar we werkelijk in geloven en voor staan.

ROOD vertegenwoordigt de kracht van de OOSTELIJKE richting die de energie schenkt van INITIATIE.

De stam van de Rode Maan herinnert ons aandacht te schenken aan haar invloed op de getijden en de cycli van vruchtbaarheid en groei. Welzeker, de Maan heeft een krachtig effect op de cycli van onze fysieke en emotionele lichamen, waarvan de zwaartekrachten voortdurend de balans doen verschuiven van ons evenwichtige zenuwstelsel.

De Hopi's verwijzen naar deze dagen op Aarde als de "Tijd van de Grote Purificatie". Men hoeft niet ver te kijken om erop te vertrouwen, dat we collectief alle verstoringen van het stervende Wereldtijdperk en zijn fundament van dualiteit, niet verbonden met de Natuur, materialisme en hebzucht aan het zuiveren en verwerken zijn.

Je Zelf ZUIVEREN is jezelf louteren; je aangeboren en unieke goddelijke essentie opeisen; ieder's heelheid omarmen en van genieten, onszelf precies zó accepteren zoals we zijn, in de perfectie van   het hier en nu.

Definities van het woord "zuiver" zijn ook: vrij van contact met datgene dat verzwakt, schaadt of vervuilt; helder; schoon; echt;   transparant.

De kracht van UNIVERSEEL WATER is verstrekkend. Het is vloeibaar, heeft aanpassingsvermogen, bezit het vermogen om hoedanigheden te veranderen en is constant in vernieuwing en circulatie.

Het is eigenlijk wel een duizelendwekkende en mooie gedachte om je te realiseren dat alle waters die de aarde bedekken, voortdurend hebben gecirculeerd, en ouder zijn dan de dinosauriërs, almaar onze dierbaarste en belangrijkste bron recyclend!

(Als je het nog niet eerder hebt gezien, neem hier eens een kijkje - Geneeskracht van Water - Baanbrekend werk van Masaru Emoto, pionierende Japanse onderzoeker van waterkristallen, dat geleid heeft tot een nieuw bewustzijn over water en de intentie waarmee wij onze fysieke omgeving bezien.)

STROMEN betekent "meegaan"; niet weerstaan, geen controle uitoefenen, werken met de natuurlijke omstandigheden van het moment - zoals de dingen zich voordoen. Dus niet zozeer noodzakelijk passief, als wel ontvankelijk zijn, willend en open naar samenwerking met de goddelijke timing naarmate deze zich openbaart. De elegantie van vloeibaarheid en stroming lijkt een vertrouwen te vragen in het non-lineaire, zo ervoor zorgend dat de inherente orde binnen de schijnbare chaos zichzelf en zijn natuurlijke patronen kan presenteren.

Zelf-herinnering betekent erkennen, verankeren en vreugde scheppen in de glorie van onze goddelijke aard en natuur. We zijn niet afgescheiden van de magie en het mysterie van het Universum; wij zijn een geheel uniek, holografisch, kristallen stukje van Al Dat Is. Door onze emoties te laten stromen, door het volgen van de stroom van onze natuurlijke, oorspronkelijke impulsen en onbevangen inspiratie, stemmen we op onze zelf-herinnering af van wie we zijn in de diepste zin van ons wezen.

 

(uit eerdere Wavespeller)

 

Met dank aan: ©2005 SkyTime 1-800-596-0835 / skytime@13moon.com