We zitten nu in de 12e Maan van dit 13 Manenjaar -- corresponderend met Toon 12 van de Jaarlijkse Wavespell Spiraal.

Maan 12 wordt de Kristallen Maan genoemd (altijd correllerend met 30 mei - 26 juni) en het totemdier is het Konijn.

De sleutelwoorden om je op te focussen in deze Kristallen Maan zijn:

Kracht: TOEWIJDEN
Actie: UNIVERSEEL MAKEN
Essentie: SAMENWERKING
Richtinggevende Actie: "Hoe kan ik mezelf toewijden aan al dat leeft?"

Andere sleutelbegrippen die bij deze energie worden geassocieerd, zijn: "complexe stabiliteit" en "de maximale ontwikkeling van vorm".

De eerste fase voor het tot stand brengen van samenwerking is dat van onze relatie tot onze eigen goddelijke geest. Dit is van groot belang om er zeker van te zijn dat we niet werken vanuit innerlijke strijd en dat we een innerlijke samenhang hebben die onze motivatie en handelingen leidt. Vanuit deze basis van innerlijke kristallijne samenhang, worden we vervolgens uitgenodigd om contact te maken met anderen om deel te nemen aan het bouwen van bredere samenwerkingsverbanden.

In dit kalender-systeem komt Kristallen overeen met de 12e toon van creatie die de heilige cirkel vertegenwoordigt. Deze energie symboliseert de vooronderstelling dat alle wezens zich tot elkaar verhouden en gelijkwaardige plaats en kracht hebben binnen de cirkel van het geheel; gelijke rechten en gelijke verantwoordelijkheden. Deze toon helpt ons te herinneren dat er heilige kristallijne geometrieën gegenereerd worden wanneer wij in harmonie samenwerken met elkaar, samen creëren; gericht op synergie en het bewust afstand doen van de oude modellen van overheersing of het rekenen op enkelen om het werk voor de rest doen.

Samenwerking wordt geleverd door iedereen, hun heilige deel bijdragend aan het geheel, want we dragen allemaal unieke gaven in ons, om de gemeenschap waartoe wij behoren, te verheffen. Vandaar dat het een krachtige tijdcyclus is om vast te stellen wat onze werkelijke passie is, zodat we ze in werking kunnen stellen met de vitaliteit van onze geest, want echte toewijding ontstaat uit liefde, toewijding en serieuze gemeende vastbeslotenheid. Mogen wij allen ondersteund worden om datgene tot leven te brengen wat de grotere collectieven verrijkt waarin wij geworteld zijn. Moge kristalhelder bewustzijn onze Gids zijn!