-- Service is love made visible -- -- Dienstbaarheid is liefde zichtbaar gemaakt --

Toon 3 vertegenwoordigt de heilige Drieëenheid in al van haar manifestaties. De energie van 3 brengt ons voorbij de polariteit en kondigt de elektrificerende stroom van activatie aan! In plaats van het geven en nemen van de twee, komen we in de dynamische uitwisseling, die de 3 mogelijk maakt. Energie kan zich nu verbinden en zorgt voor een verbrede dimensie van structuur en verschijning van creatie-mogelijkheden. Deze nieuwe dimensie ontwaakt creatieve stromingen, inspirerende circulatie, verscheidenheid en nieuw potentieel voor afstemmingen.

Een geactiveerd wezen leeft met het besef van z'n missie en zet z'n waarheid in beweging! Door het accepteren van de mogelijkheid om van dienst te zijn, maken we energetisch een brug met andere mensen in het licht van gelijke doelen. Je dienstbaarheid aanbieden, in het groot of in het klein, bereidwilligheid om in te springen wanneer dat nodig is en in de gebeurtenissen van je omgeving helpen, is een simpele maar hoogst spirituele daad. Door te handelen namens anderen zowel als de biosfeer, verkrijgen we de deugd van zelfloosheid - niet als een martelaar, maar met alle egards naar het Zelf dat alle zelven is.

De grootste dienstverlenende handelingen dragen een erkenning in zich; degene die we helpen is op geen enkele wijze is afgescheiden van onszelf, maar gewoon een aspect van de schepping dat een ander aspect van de schepping helpt. In actieve dienstbaarheid naar het leven, vult het pad van de dharma onze dagen met betekenisvolle werken, die al dan niet beloond worden. Mogen we de zegeningen ontvangen voor deelnemen aan dit werk - het eindeloze werk van liefde.