"Slechts door de werking van maat als heelheid en orde kan een manifestatie bestaan als een coherent organisme...

Maat -het vormgevende principe van energie- wordt vertegenwoordigd door het getal vier." - The Mayan Factor

        Vier richtingen. Vier seizoenen. Vier elementen. Vier ledematen. Vier kamers in een mensenhart. Vier zijden van een tetraëder. Vier levert structuur naar de 3e dimensie. 4 biedt dubbele stabiliteit - het zorgt voor een uniforme basis, waar de orde van de natuur op kan bouwen.

Toon 4 vertegenwoordigt de essentiële rol van definitie in het vormgeven van ons leven. Wanneer ondersteund door juiste informatie, wordt helderheid gevormd en richting onthuld. Zonder geverifieerde feiten kan het leven bewolkt of gedesoriënteerd zijn. Plannen lijken zwakker als ze gebaseerd zijn op speculatie en op van-horen-zeggen. Daarom vraagt Toon 4 ons om vragen te stellen zoals: wat, waar, wanneer, waarom en hoe? Definieer de kenmerken. Beoordeel de situatie. Ontsluier de opzet. Bepaal de parameters. Overweeg de verschillende scenario's. Doorzoek en droom de structuur die je zoekt!

De wijsheid van Toon 4 helpt onze ontwikkeling door in de gaten te houden dat, wanneer recepten voor creatie worden opgenomen, anderen dan kunnen reproduceren en op onze evaluatie, onderscheidingsvermogen en formulering kunnen bouwen.

Laten we onthouden dat onze alledaagse definities onze alledaagse waarnemingen construeren en dat die uiteindelijk onze wereld vormgeven. Door te functioneren als een open systeem, zijn we in staat tot het re-structureren van onze perspectieven om onze realiteit te transformeren!