"Het principe van het centrum, bepaald door het getal 5, beweegt de orde van 4, zoals de seizoenen bewegen rond een gemeenschappelijk solair centrum."
- The Mayan Factor

Toon 5 is het onzichtbare centrum dat de wereld van vorm versterkt en stimuleert. In het begrijpen van de opeenvolging van de 13 tonen van de wavespell, versterkt de uitstraling van Toon 5 de vorm die werd gestructureerd door Toon 4. De vorm, gemeten en gedefinieerd, zit op z'n plaats en is klaar om stralend te worden gedeeld met de bekrachtigde uitdrukking van Toon 5.

Alle uitstraling vloeit voort uit een centraal punt. Elk individu heeft een persoonlijk centrum - een plek van stilte en kracht in de kern van z'n wezen: een punt van autonomie en authenticiteit; een innerlijke sfeer van Eigen-Liefde. Dit centrum verbindt ons met het centrum van de Aarde, met het hart van de Melkweg en met het centrum van alle Schepping! Leven vanuit verbondenheid met dit centrum vestigt een holistische verbinding tussen onze innerlijke en uiterlijke wereld en brengt een boventoon van bekrachtiging teweeg in alles wat we doen.

Toon 5 daagt ons uit ons te verbinden met onze waarheid en om die kennis/dat weten uit te stralen. Wanneer we ons eigen weten onder controle hebben, strekt die uitstraling zich uit naar onze omgeving en stelt anderen in staat hún waarheid te ontdekken en hoog te houden.

Toon 5 vertegenwoordigt de kracht van de "vijfde macht" - het centrum dat overal tegelijkertijd is. Toon 5 zegt: Focus op de kern van de zaak. We raken alle aspecten van onze ervaring door te centreren in het eeuwigdurende nu. Centreer je geest in stilte; centreer je hart in liefde; centreer je lichaam in adem en je zult jezelf gecentreerd vinden in de kosmos!